Laarder Courant de BEL

21 juni 2017

Laarder Courant de BEL 21 juni 2017


Ook oplossing snelle bus in Huizen

Foto: Bob Awick

BLARICUM De gemeente Huizen heeft in navolging van de gemeente Blaricum ook een overeenkomst gesloten met de provincie over de snelle bus. Hierdoor is de meerijvariant over de Meent een stap dichterbij.

De gemeente Huizen was er nog niet uit, omdat er een oplossing werd gezocht voor een doorsteek van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) bij de Regentesse op de kruising van de Huizermaatweg en de Bovenmaatweg. Bovendien wilde Huizen zelf de regie hebben als er in de toekomst gezocht moest worden naar een oplossing. Deze lag bij een eerdere overeenkomst bij de provincie.

Beide problemen zijn nu opgelost. Het traject over de Blaricummermeent zal volgens de provincie zeker tien jaar voldoen aan de normen die aan de snelle bus worden gesteld. Mocht dat niet meer het geval zijn, dan krijgt Huizen zes maanden de tijd om met een oplossing te komen, die samen met de provincie wordt uitgewerkt. Blaricum heeft eerder al eenzelfde afspraak met de provincie gemaakt. De bewuste doorsteek in Huizen is bij een eventuele aanpassing in de toekomst pas een allerlaatste optie.

Voorstel

De provincie zal binnenkort naar aanleiding van de overeenkomsten met Blaricum en Huizen een voorstel krijgen om definitief van een vrije busbaan af te zien en daarvoor in de plaats meerijden over de Meent mogelijk te maken.

Ernst Wortel stelt postuum vragen aan B&W

laren Ernst Wortel, de nestor van de Larense gemeenteraad, stelt tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2022 op 5 juli postuum vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Wortel overleed na een kort ziekbed op 29 mei toch nog vrij plotseling.

Abrupt

"Daardoor kwam er abrupt een einde aan zijn raadswerk, waardoor er nog een paar losse eindjes zijn", zegt Peter Calis, de fractievoorzitter van Larens Behoud.

"Zo had Ernst nog vragen over de uitwerking van het kostendekkend maken van de onderhoudskosten van de Algemene Begraafplaats. Vragen die wij postuum aan de orde zullen stellen."

Korte lijntjes

In zijn raadslidmaatschap liet Ernst Wortel zien dat een zelfstandig Laren belangrijk is voor het directe contact tussen verkozenen en de burgers, die hem via korte lijntjes konden benaderen met hun zorgen en problemen.

Kostendekkend

Zo was Ernst aangesproken door burgers die te maken kregen met de uitwerking van de in de gemeenteraad van november 2015 aangenomen Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2016, in het kader van het kostendekkend maken van de gemeentelijke begraafplaats.

7

Theo Kazemier wint met 'Travel Light Altar' ontwerpwedstrijd

Wethouder Tijmen Smit (l) en Singer-directeur Evert van Os onthullen de winnende olifant. Foto: Bastiaan Miché

laren Theo Kazemier uit Hilversum heeft de ontwerpwedstrijd van de gemeente Laren gewonnen. Zijn kunstwerk werd uit vele inzendingen gekozen. 'Travel Light Altar' staat op de Brink en is de hele zomer te zien tijdens de Elephant Parade. Wethouder Tijmen Smit (l) en Singer-directeur Evert van Os onthulden het kunstwerk.

3, 9 en 13

Peutersubsidie

Marloes Klein, locatiehoofd Spelevanck, vindt het belangrijk dat peuters met elkaar spelen. Foto: Koosje de Beer

Peuters naar de peuterspeelzaal? Heel duur hoeft dit niet te zijn, want sinds dit jaar is er voor alle peuters in Blaricum gemeentelijke subsidie.

15

Begeleiders Huttenbouwweek
Van 24 juli t/m 27 juli organiseert Versa in samenwerking met Kinderopvang Humanitas de jaarlijkse huttenbouwweek bij SV Laren '99 locatie BSO Berenparadijs. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers begeleid je de kinderen tijdens het huttenbouwen en de sport-, spel- en knutselactiviteiten. Je kunt ook een enkele dag meehelpen. Jongeren die een maatschappelijke stage zoeken kunnen ook reageren. Contactpersoon: Sean Bogaers tel. 06-49240242 of mail naar Huttenbouwweeklaren@gmail.com

Fietsvrijwilligers M/V
Amaris Theodotion beschikt over twee fietsen waarmee met bewoners gefietst kan worden. Ze hebben een rolstoel-fiets. Dit is een fiets waarbij de bewoner met de rolstoel op de fiets komt te zitten. De andere fiets is een duo-fiets. Hierbij zit de bewoners naast je en trapt actief mee.

Voor beide fietsen zoeken wij vrijwilligers die het leuk vinden om er lekker op uit te trekken met een bewoner. De werktijden zijn in overleg met u de bewoner. Contactpersoon: Karin van Rumpt van Amaris Theodotion tel. 035-6268856 of mail naar k.vanrumt@amaris.nl

Medewerk(st)er voor Wereldwinkel in Laren of Eemnes
U bent minimaal één dagdeel per week beschikbaar om in de winkel van Laren of Eemnes te staan. U bent klantvriendelijk en voelt u betrokken bij handel vanuit ontwikkelingslanden.

De wereldwinkel staat ook op markten e.d. Contactperspoon: Betty van Dillen van Stichting Wereldwinkel Laren en Eemnes tel 035-5381161 of wereldwinkellaren@hotmail.com

Huismeester (m/v)
U bent verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de technische conditie en veiligheid binnen het museum. De werktijden zijn in overleg en naar eigen inzicht minimaal één dagdeel per week. Contactpersoon: Dick Borger van Geologisch Museum Hofland tel. 035-6234631, 035-5382520 (museum) of mail naar borgerda@gmail.com

De Versa Vrijwilligerscentrale Laren-Blaricum is open: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in Het Raadhuis aan de Eemnesserweg 19 in Laren; dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur in De Blaercom aan de Schoolstraat 3 in Blaricum en in De Malbak aan de Wetering 122 in Blaricum op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Weerbericht

Donderdag warm, dan minder warm en wisselvallig

Woensdag begint de astronomische zomer. Het weer loopt deze week daarmee geheel in de pas, met op enkele dagen rond 30 graden. Vanaf vrijdag stelt zich een westelijke stroming in onder regie van een Scandinavisch lagedrukgebied. Het wordt dan minder warm met nu en dan een bui. Het lijkt er op dat dit koelere, licht wisselvallige weer komende week aanhoudt.

Donderdag en vrijdag

Donderdag kan het nog zeer warm worden met een maximum van 29 à 30 graden. De zon schijnt, maar stilaan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. De wind draait naar een westelijke richting. Vrijdag is het bij een maximum van circa 21 graden minder warm. Er is een afwisseling van zon en wolken met kans op een bui. Er blaast een stevige westenwind.

Het weekeinde

Voor zaterdag wordt vrij veel bewolking verwacht met kans op wat regen. Later op de dag klaart het mogelijk op. Er waait een stevige westenwind. Zondag is het wisselend bewolkt met zonnige momenten, maar ook vorming van stapelwolken met landinwaarts kans op een bui. De westenwind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur is beide dagen 19 à 20 graden.

Weetje

Het zuiden van het land heeft deze week een hittegolf. Daarvoor moet het minstens 5 dagen achtereen meer dan 25 graden zijn, waarvan 3 dagen boven 30 graden. Waarschijnlijk lukt dat niet in onze regio, evenals bij het KNMI in De Bilt. Dan is er geen landelijke hittegolf. In juni is een hittegolf zeldzaam. De laatste landelijke hittegolf in juni was van 18 t/m 24 juni 2005.

Meer WW'ers in Eemnes en Blaricum

BEL Als enige gemeenten in de Gooi en Vechtstreek zijn in Blaricum en Eemnes het aantal inwoners met een WW-uitkering afgelopen jaar gestegen.

Stond de teller in Blaricum eind mei 2016 op 168, nu zijn dat er 174. In Eemnes was een minimale stijging: 200 tegenover 202. In Laren daalde het aantal juist fors van 198 naar 176 (-11,1%). De BEL-gemeenten samen tellen nu 552 WW-uitkeringen, veertien minder dan vorig jaar.

Gemiddeld daalde het aantal WW'ers in Gooi en Vechtstreek met 8,4%. De teller staat nu op 5476 WW-uitkeringen, blijkt uit cijfers van het UWV.

Op landelijk niveau zijn eind mei 2017 385.636 WW-uitkeringen verstrekt. Dit is 15.847 (3,9%) minder dan een maand eerder en 62.292 (13,9%) minder dan een jaar geleden. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in de regio Gooi en Vechtstreek met 4,2 iets lager dan het landelijk gemiddelde (4,3%).

In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen voor werknemers de komende twee jaar minder hard dan het aantal zelfstandigen (1,2% tegenover 1,4%). Dit is opvallend, aangezien in geheel Nederland het aantal banen voor werknemers in 2017 en 2018 sterker groeit dan het aantal zelfstandigen. In Gooi en Vechtstreek nam het aantal zelfstandigen tussen 2003 en 2016 toe van 17.000 tot 26.000. Het aandeel zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking is hiermee gegroeid van 14% in 2003 tot 21% in 2016. Gooi en Vechtstreek heeft hiermee een hoger percentage zelfstandigen dan landelijk (17%).

Foto: Ab Walet

De mannetjes aan de bovenkant lijken met een potje schijnboksen bezig te zijn. Toch zijn de beide teams met een veel serieuzer werkje bezig. Deze waterjuffertjes zochten een goede plek om hun eitjes af te zetten. De mannetjes hebben de vrouwtjes in de nek beet en duwen haar naar beneden. Hier bij de gaatjes lijkt het juiste stekkie. Met haar achterlijf plakt zij de eitjes onder aan het waterlelieblad. Is de natuur niet bijzonder?

Dankzij gebroken teen voelt Kazemier (54) zich 'cum laude'

Ultramarijne olifant geïnspireerd op hindoeïstische god Ganesha

De winnende olifant van de wedstrijd 'Laren Ontwerpt' is gecreëerd door Theo Kazemier - KZJMR - uit Hilversum en heet: 'Travel Light Altar'.

Theo Kazemier beschilderde zijn olifant om praktische redenen in Lijnden. Foto: Freya Somers/Elephant Parade

laren De jury was het unaniem met elkaar eens: "Hij is een van de weinigen die de olifant niet puur en alleen als 'canvas' heeft gebruikt, maar er een op zichzelf staand kunstwerk van heeft gemaakt." Een geluk bij een ongeluk voor de Hilversummer (54), die ten tijde van zijn ontwerp met een gebroken teen thuis zat. Toen hij de blanco olifant onder ogen kreeg, kwam het ontwerp vanzelf. "Ik ben dubbel blij: omdat mijn fantje de gemeente Laren vertegenwoordigt en omdat ik unaniem gekozen ben. Ik voel mij cum laude."

Beschermheilige

De hindoeïstische god Ganesha, die op een olifant lijkt, was voor Kazemier het uitgangspunt. "Een beeld van hem staat vaak op splitsingen van wegen in India zodat hij de reizigers kan helpen als ze een keuze moeten maken om een nieuwe weg in te slaan en is als zodanig ook de beschermheilige van de reiziger. Ganesha heeft een rat aan zijn voeten en een olifantenkop. De rat (die opvallend klein is) is zijn persoonlijke mythische vervoermiddel. Vaak heeft hij tussen zijn ogen (boven zijn slurf) een symbool dat op een '3' lijkt, het symbool voor Om of Aum, de klank (trilling) waaruit het heelal is ontstaan."

'Ik ben dubbel blij en voel mij cum laude'

Goddelijk

Deze olifant, in een reizende expositie, is voor de Hilversummer zijn Ganesha. "Zijn lichte mythische vervoermiddel heb ik getransformeerd tot een witte vlinder en heb hierbij, nog lichter dan een rat, een nieuw goddelijk vervoer geïntroduceerd. Deze Ganesha beschermt het hele kunstolifantencircus en olifanten in het algemeen."

KZJMR schilderde de olifant in de kleur ultramarijn. "De beschouwer kijkt niet meer naar de kleur, maar wordt als het ware opgenomen in de mystieke intensiteit van het blauw."

Code oranje van kracht

Laren De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft code oranje ingesteld. Dit houdt in dat in natuurgebieden absoluut geen vuur gemaakt mag worden.

Ook vuurkorven en fakkels zijn niet toegestaan. Daarnaast wordt het roken in natuurgebieden ernstig afgeraden. "Het is de laatste dagen erg droog en ook voor de komende dagen is er weinig regen voorspeld", aldus de Veiligheidsregio. Code oranje geeft aan dat de kans op uitbreiding van een natuurbrand groter is en dat het lastiger wordt om de natuurbrand te beheersen.

Maandagmiddag ontstond er een bermbrand langs de A27 ter hoogte van Eemnes. Op basis van code oranje werden naast de Eemnesser brandweer ook de collega's uit Gooi en Vechtstreek gealarmeerd. Over een kleine honderd meter en over de volle breedte brandde de berm. Uiteindelijk kon brandweer Eemnes het vuur zelf beheersen. De oorzaak is mogelijk een weggegooide sigarettenpeuk.

L'Elefante Bianco wint verkiezing

laren L'Elefante Bianco is uitgeroepen tot het leukste restaurant van Laren.

Naast de eer ontving het 35-jarige Italiaanse restaurant ook een bordje voor aan de muur. Eigenares Hanny Wouters is trots. Naast de prijs-kwaliteitsverhouding waarderen de gasten ook het vriendelijke personeel. De organisatie van de verkiezing is in onafhankelijke handen van Vote Company.

Laarder Jaap Majoor brengt St.-Jansprocessie Laren in beeld

St. Jansprocessie. Foto: Jaap Majoor

laren Jaap Majoor (1941) exposeert momenteel met werk over de St.-Jansprocessie in Het Brinkhuis. Van jongs af aan liep Jaap jarenlang zelf mee in de processie. "Nog altijd geeft dit aan het dorp Laren een feestelijk tintje", zegt de Laarder.

"Het Sint-Jansgevoel verbeelden is altijd nog een wens van mij geweest. Lang geleden - in de jaren 80 - heb ik wel wat tekeningen gemaakt, maar kon er verder geen vorm aan geven", aldus Majoor.

Kruisvorm

Pas na zijn bezoek in 2015 aan de expositie van Arnold Rainer in het Cobra Museum raakte hij geïnspireerd. "Ik zag toen zijn schilderijen in kruisvorm. Bij mijn studies ben ik uitgegaan van de processiegang, de mensen, vaandels en vlaggen en de bruidjes. De drie grote kerken van Laren en ook het kerkhof, een plaats van samenkomen met het Sint-Jansfeest, maar ook waar onze doden begraven zijn. Dit alles komt samen in mijn beelden van het Sint-Jansfeest. Uitgevoerd zowel in olieverf als acryl, op doek en paneel." De Sint-Jansbogen in de jaren 50 waren grote bouwwerken, uitgevoerd in hout. "Iedere buurt van Laren had zijn eigen boog. Zoals de boog van het 'Zevenend' en 'Oosterend', de 'Duiventil' of het 'Kasteel'. Deze laatste stond altijd voor De Prinsemarij. Deze bogen waren en zijn een belangrijk onderdeel van de processie."

De Larense kunstenaar heeft daar twee versies van gemaakt. Vijf poorten op zachtboard en vijf poorten op karton.

"Eerst met mes gekerfd in zachtboard en daarna geschilderd met olieverf. Ik heb ook een gekerfde versie in karton en geschilderd met acrylverf. Na het schilderen heb ik er nog extra met een mes in gewerkt om ook vooral de houten latjes erin uit te laten komen."

Tergooi start met proef 'realtime'

blaricum Tergooi is op vijf afdelingen gestart met een nieuwe methode voor het meten van de patiënttevredenheid.

Patiënten vullen direct na afloop van hun afspraak of ziekenhuisverblijf een enquête met maximaal negen vragen in op een iPad. De resultaten worden direct teruggekoppeld aan de afdeling of poli. Zij kunnen zo op elk moment inzien hoe patiënten de dienstverlening ervaren, welke verbetertips er zijn en in hoeverre doorgevoerde verbeteringen tot meer tevredenheid leiden. Er worden géén medewerkers- of patiëntgegevens gebruikt, de enquête is volledig anoniem.

Afdelingen krijgen 'realtime' inzicht in de ervaringen van patiënten, waardoor zij snel en efficiënt verbeteringen kunnen doorvoeren. De proef duurt vier maanden en gaat van start op de afdelingen Radiologie, Gynaecologie (kliniek en poli), de Pijnpoli en de poliklinieken Dermatologie en Oogheelkunde.

Snel actie

De medewerkers formuleren zelf de vragen die voor hun afdeling of polikliniek van toepassing zijn. Patiënten die verschillende poli's bezoeken, krijgen dus verschillende vragenlijsten. Zo kunnen medewerkers op de poli of afdeling gericht en snel actie ondernemen. Ook kunnen zij de vragenlijsten aanpassen.

"In ons ziekenhuis kijken we continu hoe de zorg aan onze patiënten nóg beter kan, op een slimme en efficiënte manier. Dat doen we sámen met de patiënt, door zijn ervaringen te benutten", vertelt dermatoloog Alice Langeveld, die nauw betrokken is bij de invoering van het patiënttevredenheidsonderzoek. "Deze methode is een kans en stimulans om met collega's continu in gesprek te blijven over verbeterpunten. Zo blijven we leren, van patiënten en van elkaar als collega's. En zo kunnen we onze patiënten in de toekomst nóg beter helpen."

Ook Jo Gorgels, voorzitter van de Cliëntenraad, is erg enthousiast over deze methode: "Patiënten kunnen nu op een formele, maar tegelijkertijd heel laagdrempelige manier laten weten wat hun ervaring met Tergooi is. Dit houdt de medewerkers van de afdeling of poli scherp en geeft hen de kans om snel verbeteringen door te voeren. Wij denken dat dit zal leiden tot meer tevreden patiënten en meer tevreden medewerkers."

Politie rijdt racefanaat (37) klem op afrit A1

laren De man die maandag op de A1 bij Laren is klemgereden door de politie is een 37-jarige Almeerder.

Hij werd aangehouden na een lange achtervolging die rond 8.15 uur begon bij Muiderberg, meldt een politiewoordvoerder. Tijdens een snelheidscontrole kwam hij met hoge snelheid voorbijrijden.

Vluchtauto

Een motoragent reed daar achteraan, maar de bestuurder ging ervandoor. Tijdens de achtervolging raakte de vluchtauto nog een ander voertuig. Uiteindelijk wisten meerdere politiewagens de auto klem te rijden.
Daarbij raakte een politieauto beschadigd.

Geen rijbewijs

De automobilist is aangehouden. Hij had bovendien geen geldig rijbewijs op zak.

Nico van Wieringen

is 64 jaar en woont sinds 2007 in Blaricum.

Nico van Wieringen.

Vrijwilligerswerk?
"Voorzitter BLTC Blaricum."

Wat is jouw taak?
'"Naast representatie heb ik de portefeuilles horeca en samenwerking met de sponsorcommissie."

Wat vind je het leukste aan dit vrijwilligerswerk?
"Iets te betekenen voor de leden van de tennisclub."

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben nu internetondernemer."

Wat is je favoriete plek in Blaricum?
"Blaricummer heide en Tafelbergheide"

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Beleid en visie van de politiek ten aanzien van sport en cultuur in Blaricum."

BEL-gemeenten: fusie of zelfstandig?
"Samen met Laren en Eemnes, dus BEL."

Lente of zomer?
"Beide. De mooiste jaargetijden van het jaar."

Welke reis wil je nog maken?
"Australië, West-Amerika, Zuid-Afrika."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"Parachutespringen."

Wat zou je nooit (meer) doen?
"Wilde achtbanen en dergelijke."

Wat is je favoriete spreuk?
"Rust roest. Dus ik ben altijd in beweging."

Wat zou je doen als je een miljoen wint?
"Er zuinig mee omgaan."

Favoriete boek?
"Het Diner' van Herman Koch."

Favoriete tv-series?
"'Fawlty Towers', 'Mr. Bean'."

Publiek 'zen' naar huis na bezoek aan Happy Spirit Days

Mediteren tijdens de Happy Spirit Days. Foto: Bob Awick

blaricum "Het waren drie fantastische dagen", vertelt Carla Begeer. Zij was de drijvende kracht achter de Happy Spirit Days. Dit festival 'met diepgang' vond afgelopen weekend voor de eerste keer plaats in het Oude Dorp van Blaricum. "Het klankschaalconcert van Elia Field in het tuinhuis was zó mooi", blikt Begeer terug.

Ernst Wortel vond prijsstijging van 200 procent voor verlengen graf te gortig

Begraafplaats was zijn stokpaardje

Nog maar kort is Ernst Wortel (79) Laren ontvallen. Hij had nog zoveel voor het dorp willen betekenen. Hoewel fysiek niet aanwezig laat hij toch van zich horen.

Ernst Wortel. Foto: Bastiaan Miché

Vervolg van voorpagina

laren Daarmee was besloten tot het jaarlijks in rekening brengen van kosten voor het onderhoud van de paden, heggen en dergelijke en de kosten voor het onderhoud van de particuliere graven, wat voor een 10-jaarverlenging van een particulier graf of een asbussengraf een prijsverhoging van maar liefst 200 procent betekent.

Zo vertelde een weduwe met AOW en een karig pensioentje die in de voorbije jaren had gespaard voor de verlenging van de grafhuur (757,50 euro voor 10 jaar) aan Ernst onaangenaam verrast te zijn door de hoogte van deze onderhoudskosten (151,50 euro per jaar), wat voor haar een koopkrachtverlies van nota bene 12,50 euro per maand (!) inhield. Ze vroeg zich bovendien af waarom er onderhoudskosten voor het graf in rekening worden gebracht omdat ze zelf ervoor zorgt dat het graf van haar overleden echtgenoot er keurig bij ligt.
Iemand anders vroeg zich af, nadat hij eens had gekeken hoeveel graven er zoal zijn, of het onderhoud van de paden, heggen en dergelijke van de begraafplaats misschien met gouden gereedschap wordt gedaan. Het heeft volgens hem meer weg van een soort 'lijkenpikkerij' om gaten in de gemeentebegroting te dichten, want met de inkomsten van grafhuur en in rekening gebracht onderhoud zou de gemeentelijke begraafplaats weleens aardig winstgevend kunnen zijn.

Hoogte onderhoudskosten begraafplaats te gortig. Foto: Bob Awick

Stokpaardje

Nu was de begraafplaats een stokpaardje van Ernst en had hij maar eens opgevraagd hoeveel graven en urnennissen er op de gemeentelijke begraafplaats zijn: 1800 particuliere graven en 220 busnissen blijken dat te zijn. Wat rekenwerk leerde Ernst dat als na de komende tien jaar alle huurverlengingen van deze particuliere graven en urnennissen hebben plaatsgevonden het de gemeente uiteindelijk een bedrag van 289.365 euro aan onderhoudskosten in het laatje gaat brengen; jaarlijks. En dat ook nog eens boven op de jaarlijkse huurinkomsten van 142.127,20 euro van die particuliere graven en busnissen. In totaal brengt de gemeentelijke begraafplaats daarmee jaarlijks zo'n 431.492,20 euro op. Dat leek Ernst riant veel geld voor het onderhoud en bovendien zou de gemeente zich met de nieuwe onderhoudskostenregeling ook nog wel eens in de eigen voet kunnen schieten. Want als het ertoe zou leiden dat er graven worden opgezegd, moeten de onderhoudskosten voor de resterende graven weer omhoog, wat een negatieve spiraal tot gevolg zal hebben.

Onaangenaam verrast door de hoogte van onderhoudskosten

Daarom heeft Ernst postuum de volgende vragen aan B en W, die door Larens Behoud worden ingebracht:
1. Kan de gemeente (al dan niet vertrouwelijk) de raad een gespecificeerd inzicht geven in de inkomsten en uitgaven van/voor de gemeentelijke begraafplaats, zodat de raad de beoogde kostendekkendheid kan beoordelen; 2. Waarom zijn de onderhoudskosten van de begraafplaats niet gewoon verdisconteerd in de in rekening gebrachte grafrechten en de tienjaarlijkse verlengingen daarvan; 3. Waarom wordt er geen onderscheid gemaakt in onderhoudskosten voor graven met een onderhoudsvrije natuurstenen grafbedekking en graven met een (toegestane) bedekking van struiken, planten, coniferen e.d. waarvan het onderhoud verplicht door de beheerder van de begraafplaats moet worden gedaan; 4. Kan de gemeente onderzoek (laten) doen naar een mogelijk kostenvoordeel door een openbare aanbesteding voor het onderhoud van de begraafplaats door bijvoorbeeld een hoveniersbedrijf. Want er zijn, zo is mij gebleken, gemeenten die aanzienlijk lagere jaarlijkse onderhoudskosten in rekening (kunnen) brengen en ik heb gesproken met een hovenier die het onderhoud van een begraafplaats verzorgt en hij zegt dat een openbare aanbesteding zeker kostenverlagend kan zijn.
Want Ernst stelde dat het in het belang van de burger is dat de gemeente de kosten voor de burger zo laag mogelijk houdt, terwijl onze gemeentelijk begraafplaats natuurlijk wel kostendekkend moet zijn.

Wethouder Tijmen Smit roemt buitenexpo 'Elephant Parade'

In actie voor behoud van Aziatische olifant

Grote drukte afgelopen zondag bij de opening van de Elephant Parade. De Brink was bontgekleurd.

Bontgekleurde olifanten in centrum van Laren. Foto: Bastiaan Miché

laren Veel mensen woonden zondagmiddag de opening van de Elephant Parade bij. Ook maakte wethouder Tijmen Smit de winnaar van 'Laren Ontwerpt' bekend. Smit was verrast door het aantal inschrijvingen. "Veel tijd om kunstenaars op de wedstrijd te attenderen, was er niet. Desondanks liep het storm. Deelnemers vanuit Groningen tot aan Zeeland. Dat maakte de selectie moeilijker dan we van tevoren hadden gedacht", vertelde Smit. Theo Kazemier uit Hilversum was de gelukkige.

De organisatie van de wereldtentoonstelling 'Elephant Parade' ligt mede in handen van Mike Smits. Zijn doel is het redden van de Aziatische olifant. Hoe is het begonnen? "Ik ben er ingeluisd door mijn toen 70-jarige vader", lacht hij. "Hij liep tegen een babyolifantje aan dat op een landmijn was gestapt en een poot was verloren." Het idee voor de Elephant Parade was geboren.

"Mijn vader wilde de hele wereld over met exposities. Geld ophalen met het veilen van de grote olifanten en de verkoop van de kleintjes." Het idee werkt. Inmiddels is ook de derde generatie ("ook dochter Maaike werkt bij Elephant Parade") aangehaakt. De opbrengst gaat naar een project in Mumbai. Smits: "Doel is om 101 corridors te financieren waardoor de olifanten de ruimte krijgen om van gebied A naar B te migreren, want zonder ruimte is er geen toekomst voor de olifant." Smits is lovend over de samenwerking in Laren. "Het enthousiasme en de organisatie zijn fantastisch. We zijn ongelooflijk blij en hopen dat we heel veel geld ophalen."

'Het enthousiasme en de organisatie zijn hier fantastisch'

Klopt gewoon

Evert van Os, directeur van Singer Laren, was meteen te porren voor deze buitenexpositie: "Omdat het hele idee gewoon klopt. Het gaat over verbinden en daar proberen wij als Singer ook aan bij te dragen."

Hij was geraakt door het enthousiaste verhaal van Mike over hoe hij de Aziatische olifant wil helpen door het dorp te verrijken met hele leuke, artistieke en vrolijke olifanten. "We hebben de Oude Drift met de Brink verbonden. Vroeger liepen er schapen door, vandaag de dag zijn het olifanten. En die brengen ons tot in onze nieuwe tuin. We hebben een prachtig nieuw terras gemaakt. Die is over twee weken ook vanuit de nieuwe entree bereikbaar en in de tweede week van juli is ook de voortuin opnieuw ingericht en dan kunnen we onszelf helemaal opgepoetst laten zien."

Metafoor

Tot slot legde wethouder Smit uit waarom de keuze op de olifant van Kazemier is gevallen. "Het sprak ontzettend aan en zijn werk heeft het zogenaamde butterfly-effect. De metafoor is dat wanneer een vlinder aan de ene kant van de wereld met zijn vleugels wappert dat een orkaan aan de andere kant van de wereld kan veroorzaken. En door de ontbossing zijn de olifanten kwetsbaar geworden. Dat komt door keuzes die we hier maken. De kunstenaar heeft deze twee eenheden aan elkaar weten te koppelen."

De wethouder riep het publiek op mee te doen met de actie. Hij hoopt dat Laren een orkaan voor elkaar krijgt die bijdraagt aan het behoud van de olifant. "Een geweldig initiatief", noemt hij de Elephant Parade. "Het heeft een enorme blijdschap gebracht. Ik zie alleen maar mensen foto's maken en zie spontaan mensen picknicken op de Brink. Ga daar vooral mee door."

Crematorium opent rond zomer 2018

laren "Het wachten is op de bouwvergunning", zegt Jos van der Wardt van Van der Wardt Bouw uit Eemnes als hem gevraagd wordt hoe de status van het Crematorium Laren is.

"Die vergunning verwacht ik één dezer dagen. De bomen zijn in ieder geval gekapt en het terrein uitgevlakt. Na de zomer willen we starten met de bouw. De planning was om het tweede kwartaal van 2018 te openen, maar ik verwacht dat dat het derde kwartaal wordt. In ieder geval rond de zomer."

VVD-vragen

laren De VVD-fractie van Laren stelt in de raadsvergadering van 28 juni vragen over een verwaarloosde woning aan de Frans Langeveldlaan.

Fractievoorzitter Désirée Niekus wil weten of het college op de hoogte is van het 'zichtbaar zeer verwaarloosde' huis met 'verwilderde tuin'. "Het vormt een aantasting voor de leefbaarheid van de straat en omliggende buurt", aldus Niekus. Ze wil onder meer van het college weten of ze bereid is te onderzoeken of kan worden ingegrepen in deze situatie.

Kudde olifanten strijkt neer

De olifanten worden volop gefotografeerd.

laren Wie door Laren loopt, fietst of rijdt kijkt letterlijk zijn ogen uit: in het hart van het dorp is een kudde olifanten neergestreken.

En de zestig geslurfde viervoeters zijn voorlopig niet van plan te vertrekken. Tot eind september blijven zij standvastig op hun plek staan.

Midden in de Coeswaerde staat dit gele exemplaar.
De directeur van circus Renz.
Oeps!
Mooi viertal tegenover 't Bonte Paard. Foto's: Bastiaan Miché

De bontgekleurde kunstolifanten zijn een geliefd foto-object. Stuur uw kiekje in en wie weet, ziet u deze terug in de krant. Mailen naar: redactie@belnieuws.nl.

Regeling 'Elke peuter een kans' nog onbekend bij Blaricummers

Regeling gemeente maakt opvang mogelijk

Peuters van wie maar een van de ouders werkt, kunnen sinds dit jaar ook met subsidie naar de peuterspeelzaal.

Marloes Klein, locatiehoofd van peuterspeelzaal Spelevanck, vindt het belangrijk dat peuters met elkaar spelen. Foto: Koosje de Beer

Blaricum Spelen met leeftijdgenootjes is leuk voor elke peuter, vindt Marloes Klein van peuterspeelzaal Spelevanck. Heel duur hoeft dit niet te zijn, want sinds dit jaar is er voor alle peuters, ook van wie een of beide ouders niet werken, gemeentelijke subsidie. "Alleen hebben wij het idee dat veel ouders dit nog niet weten", zegt Klein. "En dat is jammer, want het scheelt veel in de kosten en ouders hoeven er niets voor te doen. Wij regelen alles met de gemeente."

"Smakelijk eten, smakelijk drinken...", het fruit staat op tafel en de peuters in de kring zingen naar hartenlust voordat ze om de beurt een fruitje pakken. "De kring is echt iets van de peuterspeelzaal", zegt Klein. Zij is locatiehoofd van de peuterspeelzaal die midden in de Bijvanck ligt. "In de kring doen we spelletjes en vertellen de kinderen wat ze hebben meegemaakt. Op een speelse manier proberen we ze zo te laten wennen aan groep 1 van de basisschool."

Door kinderen op een speelse manier vragen te stellen en te laten vertellen, leren ze nieuwe woorden. Het spelen met andere kinderen is iets waar sommige peuters echt aan moeten wennen. "Daarom konden kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand altijd al goedkoper naar de peuterspeelzaal. Ook voor werkende ouders bestaat al langer de kinderopvangtoeslag", legt Klein uit.

'Peuters wennen op een leuke manier aan de basisschool'

Minister Asscher

"Minister Asscher vindt het echter een goed idee dat alle peuters naar de peuterspeelzaal gaan en heeft daar geld voor uitgetrokken. Als een van de ouders ervoor kiest om niet te werken, kunnen zij dankzij dit geld in Blaricum gebruikmaken van de regeling 'Elke peuter een kans'."

Nieuwe regeling voor peuterspeelzaal kan ouders veel geld schelen

Onbekend

De zon schijnt en de leidsters smeren de kinderen in met zonnebrandolie, want de zandbak buiten lonkt. Even later klimmen de dapperste peuters in het klimrek. Een tweetal meisjes rijdt op fietsjes rondjes om de zandbak. Stemmetjes schallen vrolijk over het plein. "Geweldig toch?", zegt Klein enthousiast. "Dit gun je toch elke peuter?"

"Daarom zijn wij zo blij dat kinderen die tussen wal en schip vielen omdat er voor hen geen subsidie was, nu ook kunnen komen. Ouders met een minimuminkomen betalen niet meer dan 2,32 euro per uur. Als zij meer verdienen, betalen zij dankzij deze regeling in ieder geval 1,50 euro minder per uur." Toch zijn er weinig kinderen uit gezinnen waar een van de ouders er bewust voor heeft gekozen om niet te werken. Het locatiehoofd schat dat aantal in de Spelevanck op gemiddeld twee per dag. "Dat is toch zonde? Er moeten veel meer peuters zijn die hier kunnen komen spelen. Gebruikmaken van de subsidie is voor ouders niet ingewikkeld. Wij hebben alleen een inkomensverklaring nodig en regelen het dan discreet voor hen met de gemeente. Zij hoeven er verder niets voor te doen." In Blaricum maken 13 kinderen gebruik van de subsidieregeling voor de kostwinnergezinnen. "Dit aantal ligt iets lager dan de gemeente heeft ingeschat", laat de woordvoerder desgevraagd weten. "Het gaat wel om een nieuwe regeling die pas sinds januari van kracht is, maar het jaar is nog niet om. Ook de komende maanden komen er nog kinderen die twee jaar worden", klinkt het hoopvol.

Wennen

Locatiehoofd Klein hoopt dat meer ouders ervoor kiezen om hun kind twee keer in de week naar de peuterspeelzaal te brengen. "Peuters kunnen vanaf twee jaar bij ons terecht en we hebben speelgoed dat goed bij ze past", somt ze de voordelen op.
Lachend: "Als het aan mij ligt komen alle peuters naar de peuterspeelzaal. Aan ons ligt het niet, we hebben nog plekken beschikbaar", zegt ze tot slot.

Dorpsdiner opnieuw 'fantastisch'

Opbrengst nog onbekend, maar warme weer was goed voor mooie drankomzet

Bijzondere uitdossingen tijdens het Dorpsdiner Laren. Foto: Bob Awick

laren Ruim zevenhonderd gasten hebben zondagavond op het plein voor de basiliek genoten van het jaarlijkse Dorpsdiner. Een viergangendiner met onder meer voorgerechten van Nick Vollebregt's Jazz Café en een dessert van bakkerij Tetteroo.

Hoofdsponsor was Jumbo Laren. De supermarkt aan het Plein 1945 verzorgde ook het hoofdgerecht en liet dit bereiden door de leerlingen van College de Brink.

Verstappen

Ook de raceauto van Max Verstappen was door de gele buurtsuper naar Laren gehaald. Loeff: "Dat leverde ook veel belangstellenden op." Kijkers mochten de wagen niet aanraken, maar wrongen zich in allerlei bochten om ermee op de foto te staan.

Geslaagd

"Het was fantastisch weer", meldt Karel Loeff namens de organisatie. "De gasten hebben genoten van een geslaagd diner en hebben flink gedanst op de klanken van party- en coverband Streetbeats. De gasten waren fantastisch gekleed en sommigen hadden heel bijzondere outfits aan."

Wensen

Rotary Laren-Blaricum, die het diner voor de twaalfde keer organiseerde, selecteerde dit keer zes lokale projecten die van de opbrengst hun wens in vervulling kunnen laten gaan. Dit varieert van een bloemrijke akker in Blaricum tot een uitstapje voor vluchtelingen van de internationale school.

Hoofddoel van het diner is de aanschaf van een personenbusje voor De Stal, een onderdeel van Stichting Het Spookbos. "Hoeveel geld er precies is opgehaald, weten we nog niet. Maar het warme weer heeft bijgedragen aan een mooie drankomzet", meldt de Laarder. Doel van het Dorpsdiner is nieuwe mensen ontmoeten, netwerken en genieten van culinaire hoogstandjes.

Blaricum geniet van lokale Pasar Kecil bij Het Vitus

V.l.n.r.: Cherise Deuning, Joan de Zwart, Mona Lucardie en Leslie de satéman. Foto: Yvonne Verburg

blaricum De Pasar Kecil die afgelopen zaterdag plaatsvond, is geslaagd.

"Een gezellige sfeer ook", laat Mona Deuning namens de organisatie weten. "Ook ontzettend leuk dat onze burgemeester mevrouw Joan de Zwart-Bloch aanwezig was, die ook nog een saté heeft geroosterd."
Het Vitus-seizoen wordt afgesloten met de voorstelling 'Een ober van niks'.