Laarder Courant de BEL

6 juni 2018

Laarder Courant de BEL 6 juni 2018


VVD: pmd scheiden bij afvalstation

Eemnes De VVD wil dat de gemeente in samenwerking met de AVU onderzoek gaat doen naar scheiding van pmd-afval bij het scheidingsstation in plaats van bij de mensen thuis. Dat betekent dat de oerlelijke minicontainer mogelijk weer bij de mensen uit de (voor)tuin kan.

Raadslid Monique van der Linde kwam met dit voorstel naar aanleiding van de door het college voorgestelde zienswijze op de begroting van de AVU waaruit blijkt dat de afvalfractie pmd (plastic, metalen en drankenkartons) nog aan vervuiling onderhevig is. "Ook de kosten van het gescheiden ophalen van afval ten opzichte van de oude situatie zijn gestegen, maar nog belangrijker is dat van de inwoners niet verwacht kan worden dat zij net zo goed kunnen scheiden als de professionals, want dat is nog niet zo eenvoudig", zegt Van der Linde. "Plastic bestaat vaak uit meerdere lagen waarbij de ene laag wel en de andere laag niet in de pmd-container mag. Een chipszak (met een aluminium laag) mag niet, terwijl een broodzak (PE: polyethylene) wel in de pmd-container mag. Daar komt bij dat de meeste plastic lagen niet zomaar van elkaar te onderscheiden zijn. Hier zijn speciale opleidingen tot verpakkingsdeskundige voor." Daarnaast stoort Van der Linde zich aan de minicontainer in de tuinen. "Het is een onprettig gezicht en het dorpsgezicht wordt hierdoor aangetast." Volgens het raadslid bestaat al er onderzoek dat aangeeft dat scheiden bij het scheidingsstation beter en goedkoper is.

VVD vertrouwt onderzoek door Berenschot niet

Blaricum De VVD Blaricum heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering een motie Burgerraadpleging ingediend.

Hierin vraagt zij het college te komen met een plan van aanpak voor onafhankelijke voorlichtingscampagne over de voor- en nadelen van de beoogde fusie tussen de gemeenten Blaricum, Laren en Huizen. "Een representatief onderzoek is alleen mogelijk als inwoners een afgewogen oordeel kunnen vormen over de herindelingsplannen", aldus de VVD. De democraten hechten geen enkele waarde aan de onderzoeksresultaten van een representatief onderzoek door Bureau Berenschot, zonder gedegen voorlichting onder leiding van een evenwichtig samengestelde commissie van toezicht.

2

Politieactie bij De Witte Bergen

Eemnes De man naar wie de politie maandagavond heeft gezocht in de omgeving van De Witte Bergen is nog niet gevonden.

Op het parkeerterrein van het hotel troffen politie-eenheden wel een beschadigde auto aan. Deze was kort daarvoor betrokken bij een achtervolging door Hilversum. Ook burgers werd gevraagd uit te kijken naar de man. Politiehelikopters hingen minstens een half uur in de lucht. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.

Ook Blaricummer Bud de Gooijer met Joëlle en Robin in actie

Blaricummer Bud de Gooijer in actie. Foto: Gerard Roodhart

Blaricum De samengestelde wedstrijd van Stad en Lande Ruiters was afgelopen weekend ook het toneel voor het districtskampioenschap. Een kampioenschap waar heel wat jonge menners in de prijzen vielen. De Cor Vos-wisselbeker werd gewonnen door Annegreet Zaayer uit Nijkerk met de enkelspanpony. Zij reed foutloos.

Over en sluiten

Het winkeltje van Cor Wijntjes in Johanneshove is sinds maandag dicht. De geboren Larense Annemiek Bakker-van Dijk (79) runde 38 jaar het servicepunt.

15

Coördinator PR-team
U bent het eerste aanspreekpunt publiciteit, coördineren van PR-activiteiten en het aansturen van PR-team. Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Elise Robers van Hart van Laren, telefoon 035-7513991 of info@hartvanlaren.nl.

Medewerk(st)er Wereldwinkel Eemnes
Wereldwinkel Eemnes zoekt een vrijwilliger voor minimaal 1 dagdeel per week. Je bent klantvriendelijk en voelt je betrokken bij handel vanuit ontwikkelingslanden. Daarnaast word je uitgenodigd om de medewerkersbijeenkomsten bij te wonen. Ook zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan een van de werkgroepen, bijvoorbeeld inkoop of presentatie. Contactpersoon: Hanny Meulenkamp van Stichting Wereldwinkel Laren en Eemnes, telefoon 035-6832368 of wereldwinkellaren@hotmail.com.

Begeleider recreatiemiddag
Vind je het leuk om mensen te begeleiden met wisselende activiteiten zoals bingo, muziek en spelletjes? Werktijden: dinsdag tussen 14.00 en 17.00 uur. Contactpersoon: Karin van Rumt van Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek in Laren. Telefoon 035-6256558/6256411 of k.vanrumt@amaris.nl.
Ontbijtassistent
Assisteren van de bewoners tijdens ontbijt en eventueel ook de koffieronde. Werktijden: 8.30-10.00 of 8.30-12.00 uur. Contactpersoon: Anjelien v.d. Stam van Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek in Laren, telefoon 035-6256568/6256411 of a.vanderstam@amaris.nl.

Tuinonderhoud
De Historische Kring Laren heeft een fraaie tuin, die onderhouden moet worden. Daar kunnen we wel wat helpende handen bij gebruiken. Werktijden: eigen keuze. Contactpersoon: Bas Holshuijsen van De Historische Kring, telefoon 06-50640309/035-6294945 of voorzitter@historielaren.nl.

Creatieve dagbestedingbegeleider
Vind je het leuk om samen met een groepje jongeren te tekenen en te schilderen op dinsdag tussen 13.00-16.00 uur. Contactpersoon: Diana Tarmidi van Papageno Huis in Laren, telefoon 035-5388091/06-10824825 of vrijwilliger@stichtingpapageno.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19; dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3 en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122.

Erfgooiertelg Antoinetty van den Brink trekt ten strijde

Laren Wordt datgene dat zich onlangs in Hilversum heeft afgespeeld de tendens? Partijen en mensen met een duidelijk stellingname - en daar zelfs stemmen mee werven - draaien binnen een paar maanden radicaal om in hun mening.

'Verkiezingsbedrog' noemen ze dat, geloof ik! Of zwakke knieën, hele zwakke knieën! Ik herken er geen strijdende Erfgooier in.
De provincie Noord-Holland heeft het (dure) Bureau Berenschot in de arm genomen om met het zogenaamde middenveld (?), bedrijfsleven en bewoners te gaan praten. Uitnodigingen kwamen een paar dagen voor de eerste bijeenkomst binnen. Geen vooraankondigingen, gewoon data die zonder overleg zijn geprikt. Er gaan ons vragen voorgelegd worden. Maar vragen waarvan de antwoorden al voor de hand liggen. Vragen die worden gesteld vanuit een aanname.
Berenschot 'kan goed invoelen hoe de antwoorden zullen zijn'. En het eindrapport is waarschijnlijk in concept al klaar. Een vraag die zomaar gesteld zou kunnen worden: 'Wat is voor u het belangrijkste als uw gemeente samen gaat met Huizen?' Oeps: bijna geantwoord. Maar ik ga niet antwoorden op een vraag die ik niet gesteld wil hebben! De vraag gaat uit van een samenvoeging van gemeenten. Ik wil laten horen dat ik voor zelfstandigheid ben, met twee strakke knieën, onbuigzaam, zoals het een kleindochter van een Erfgooier betaamt. Als ik nog een riek had, zou ik daarmee symbolisch ten strijde trekken naar Haarlem, die de historie blijkbaar niet goed genoeg kent! Gooi het conceptrapport maar in de prullenbak. Haarlem zou zich moeten schamen! Diep!

Antoinetty van den Brink, Laren

Groei & Bloei opent tuinen

BEL Het Groei & Bloei Open Tuinen Weekend vindt plaats op 16 en 17 juni. Door heel Nederland gaan wel duizend tuinen open. Het is de feestelijke afsluiting van de Nationale Tuinweek.

Maar liefst 22 tuinen van Groei & Bloei-leden in de gemeenten Ankeveen (1), Blaricum (5), Bussum (3), 's-Graveland (1), Huizen (5), Laren (4) en Naarden (3) doen mee aan dit landelijke initiatief. In deze tuinen ziet de bezoeker mooie bloemen- en plantencombinaties en wandelt hij/zij door origineel ontworpen tuinen. Een prachtige gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten en van elkaar tips en trucs te leren. Vijf van de 22 tuinen doen voor het eerst mee. De meeste tuinen zijn open van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor de exacte locaties en tijden, de tuinbeschrijvingen en een overzichtskaartje op www.gooi-noord.groei.nl. In het bewuste weekend is de lijst ook verkrijgbaar bij de familie Van Meeuwen aan de Polweg 5 in Blaricum.

Weerbericht

Zonnige perioden, kans op bui, iets minder warm

Een hogedrukgebied boven de Noord-Atlantische Oceaan trekt oostwaarts. Het komt wederom boven Scandinavië te liggen. Met een aflandige wind is het opnieuw zomers warm. Boven Midden-Europa komt weer een lagedrukgebied te liggen, waarvan de invloed zich noordwaarts uitbreidt. De buienkans wordt vanuit het zuiden dan iets groter. Het wordt iets minder warm.

Donderdag en vrijdag

Donderdag wordt het met circa 27 graden zomers warm. De zon schijnt geregeld. Er waait een zwakke tot matige wind tussen noordoost en oost. Later op de dag of avond bestaat er kans op een (onweers)bui. Voor vrijdag worden perioden met zon en enkele wolkenvelden verwacht. Het wordt omstreeks 25 graden. Er is lokaal kans op een bui. Er waait een lichte noorderbries.

Het weekeinde

Voor zaterdag wordt overwegend droog weer verwacht. Er zijn enkele wolkenvelden, maar er is ook ruimte voor zonneschijn. De temperatuur valt met een maximum van 24 graden een fractie lager uit. Zondag wordt de kans op een bui iets groter. Nu en dan schijnt de zon. Het wordt circa 23 graden. Er waait in het weekeinde een meest matige noordenwind.

Weetje

Op 1 juni ging de meteozomer van start. De gemiddelde temperatuur over de 3 lentemaanden was 11,1 °C tegen 9,5 °C als langjarig gemiddelde. Hiermee komt lente 2018 op een derde plaats van zachtste lentes sinds 1901. Alleen in 2007 en 2014 was de lente nog iets warmer. Maart was koud, maar april zeer zacht. Mei was zelfs de warmste meimaand in minstens drie eeuwen.

Foto: Ab Walet

Een eerste kijkje in de wondere wereld voor dit jonge pimpelmeesje. Zijn ouders waren weken druk geweest om het vogeltje - genderneutraal - groot te brengen. Met nog meer kleintjes, aan het geluid uit het nestkastje te beoordelen. Wat begonnen was als licht gepiep was met de dag sterker geworden. Honger, honger, honger en pa en ma vlogen af en aan om lekkere dikke rupsen aan te voeren. In de middag was er ineens stilte. Uitgevlogen!

Oeuvreprijs Singer Laren 2018 voor tuinarchitect en gevoelsmens Oudolf

'Ongelooflijk blij en trots dat Piet Oudolf met ons in zee heeft willen gaan'

Piet Oudolf te midden van 'zijn' tuin. Foto: Bob Awick

Laren De Vrienden van Singer Laren hebben zondag de Singer Prijs 2018 uitgereikt aan tuin- en landschapsarchitect Piet Oudolf (1944). De feestelijke gebeurtenis vond plaats in de door Oudolf ontworpen openbare beeldentuin van Singer Laren, die sinds gisteren open is voor het publiek. Gelijktijdig openden in het museum een overzichtstentoonstelling van het werk van Piet Oudolf en de zomertentoonstelling 'Geschilderde tuinen'.

Met beelden Pépé Grégoire en Mieke Pontier uit Laren

Oudolf behoort wereldwijd tot de meest toonaangevende tuin- en landschapsontwerpers. Hij is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van 'The Dutch Wave', een stroming in de Nederlandse tuincultuur die zich kenmerkt door het gebruik van vaste planten en het spelen met de seizoenen. Bij de keuze van zijn planten houdt hij vooral rekening met de levenscyclus van een plant, de structuur en het karakter. "Wij beschouwen Piet Oudolf als kunstenaar, als schilder die de aarde als doek gebruikt en zijn composities inkleurt met bloeiende vaste planten, struiken en bomen. De planten vormen zijn palet. In Oudolfs tuinen speelt de cyclus van de plant een belangrijke rol; zo verandert het beeld van zijn prachtige plantcombinaties het hele jaar door", aldus kunsthistoricus Harriet Stoop-de Meester, gastconservator van de tentoonstelling 'Piet Oudolf, Singer Prijs 2018' en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Singer Laren.
Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm vindt Oudolfs ontwerp bijna een aquarel. "Net als Monet (Franse impressionistische kunstschilder, red.) is hij een gevoelsmens die eerst de kleur sorteert en er dan tot het allerlaatste plantje bovenop zit. Geweldig om mee te maken. Evert (van Os, red.) en ik zijn ongelooflijk blij en trots dat Piet Oudolf met ons in zee heeft willen gaan. We gaan er met zijn allen enorm van genieten." Singer en Oudolf hebben in de tuin de kunst en cultuur de natuur laten ontmoeten. "We hebben de tuin ook verrijkt met nieuwe beelden." Er zijn drie stuks aangekocht, van onder anderen Pépé Grégoire en Mieke Pontier, beiden woonachtig en werkzaam in Laren. Het derde is van Armando uit Amsterdam.
De Singer Prijs is een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor een hedendaagse Nederlandse kunstenaar. De prijs bestaat uit een tentoonstelling in Singer Laren en de aankoop van een kunstwerk voor de museumcollectie. In 1968 werd de Singer Prijs voor het eerst uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder anderen: M.C. Escher, Charlotte van Pallandt, Constant Nieuwenhuys, Fioen Blaisse, Gerald van der Knaap, Dorothé van Driel, Maria Roosen en Caspar Berger. De Singer Prijs wil zo bijdragen aan de ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst en sluit aan op het gedachtegoed van kunstverzamelaars Anna en William Singer, de grondleggers van Singer Laren.

Peter Santa organiseert eerste Blaricum Music Festival

Roby Lakatos. Foto: PR

Blaricum Tijdens het Blaricum Music Festival, dat dit jaar voor de eerste keer plaatsvindt van donderdag 5 tot en met zondag 8 juli, klinkt straks klassieke muziek, uitgevoerd door internationale bekendheden. Blaricummer Peter Santa, directeur Codacapo Music Management, initieerde het evenement waarvoor Joop en Janine van den Ende de eerste grotere - en naar uiteindelijk is gebleken doorslaggevende - privédonatie gaven. Toen kon de Blaricummer niet meer terug. "Alleen maar vooruit", aldus Santa.

De dirigent en 'cultureel ondernemer' woont al vijftien jaar in Blaricum. Santa liep al jaren rond met het idee om in Blaricum een muziekfestival te organiseren zoals die jaarlijks in onder andere de Zwitserse dorpen Gstaad en Verbier worden gehouden. Na een gesprek met burgemeester Joan de Zwart-Bloch waarin zij aangaf dat Blaricum 'Kunststad 2018' is, werd het voor Santa duidelijk dat alles op alles gezet moest worden om de eerste editie nog in dit 'cultuurjaar' te realiseren. Het gesprek vond plaats in april en de voorbereidingstijd - begin juli is de beste tijd om een dergelijk festival te organiseren - was dus érg kort.

Stradivari

Word jij ook vriend van het klassiekemuziekfestival?

Maar het lukte. Gedurende deze vier dagen maakt een keur aan internationaal bekende solisten hun opwachting. Cellist Claudio Bohórquez trapt 'romantisch' af en dan volgen er nóg zes fantastische klassieke programma's. Hiernaast zijn er twee programma's met een 'twist'. Een met de geniale violist en muzikale entertainer Aleksey Igudesman (onder meer bekend van Igudesman & Joo) en een met 's werelds bekendste zigeunerviolist Roby Lakatos en zijn band. De beroemde Weense vioolpedagoog prof. Boris Kuschnir geeft twee dagen masterclasses aan jong talent en op zaterdagmiddag verzorgen Tim de Vries en Mischa van Tijn - net eersteprijswinnaars van het Prinses Christina Concours geworden - een leuk én leerzaam kinderconcert. Als klap op de vuurpijl wordt tijdens de gehele festivalperiode - voor het eerst in Nederland - een tentoonstelling gehouden rond de beroemde Italiaanse vioolbouwer Antonio Stradivari en is - écht uniek - de top van zijn oeuvre in Blaricum te zien.

De concerten vinden plaats in De Dorpskerk, de masterclasses in Société Wexxs en de tentoonstelling in Kunsthandel Studio 2000. De tuin van Achterom 1 wordt ingericht voor mensen die cateringarrangementen hebben besteld en in Achterom 1 worden de infobalie en ticketshop gehuisvest. Naast de ingang van De Dorpskerk kunnen rond de concerttijden losse drankjes en hapjes worden gekocht.

Het programma is nu klaar en met de financiering gaat het langzaamaan de goede kant op. "Een aantal anonieme donateurs heeft een bijdrage toegezegd en de gewenste partnerships met lokale partijen beginnen vorm te krijgen." De begroting vertoont nog een gat dat Santa de komende tijd moet proberen op te vullen door zo veel mogelijk sponsors, partners en vrienden aan het festival te verbinden. Een vriend van het Blaricum Music Festival 2018 betaalt 1.000 euro, exclusief 6% btw en krijgt hiervoor tien eersterangsconcertkaarten, tien cateringarrangementen én vermelding op de website en in het programmaboek. De kleine meerprijs ten opzichte van de gewone prijzen moet worden gezien als een stukje sponsoring en een blijk van betrokkenheid. De Blaricummer merkt dat steeds meer mensen enthousiast beginnen te worden en dit sterkt hem in het idee dat het Blaricum Music Festival best eens uit zou kunnen groeien tot iets héél moois. "Een jaarlijks terugkerend evenement waar Blaricum én alle Blaricummers trots op kunnen zijn!"

Voor informatie en het bestellen van kaarten: www.blaricumfestival.com en via Peter Santa: peter@codacapo.com of 06-28848852.

Pop-up van bruidsjurkjes in basisschool Binckhorst-St. Jan

Bruidjes in de processie. Archieffoto: Ineke Vaasen

Laren De meer dan honderd bruidsjurkjes die nu nog op de zolder hangen van de pastorie aan de Brink worden binnenkort naar beneden gehaald. In het muzieklokaal van de katholieke basisschool Binckhorst-St. Jan wordt op woensdag 20 juni vanaf 12.30 uur, donderdag 21 en vrijdag 22 juni vanaf 14.30 uur een pop-upstore ingericht.

De jurkjes mogen kosteloos worden geleend, vertelt Nilleke van den Brink. "Om het de moeders makkelijk te maken. Zij hoeven nu niet op zoek naar een jurk." De kleedjes zijn gewassen en gestreken en door een lieve dame uit Laren daar waar nodig hersteld.

De processie - op zondag 24 juni - is niet alleen een prachtige traditie voor de katholieken, maar voor iedereen. "Je hoeft niet belijdend katholiek te zijn om hieraan deel te nemen. Het is voor iedereen een mooi feest", zegt Nilleke. Daarom zijn alle kinderen van groep 3 tot en met 8, ook van buiten Laren en van openbare scholen, meer dan welkom. "Het is ook fijn dat de scholen de laatste jaren verbinding zoeken met een mooie traditie zoals de Sint Jansprocessie."
Door de deur voor iedereen open te zetten, hoopt de organisatie op meer bruidjes in de processie. In goede jaren liepen er twee groepen van twintig bruidjes mee. Gelukkig is er weer een stijgende lijn waar te nemen. Vorig jaar liep een klein dertigtal aan bruidjes mee in de processie. "Dat geeft weer hoop voor de toekomst", besluit de Larense.

De bruidjes, jonkers en kwastendragers worden zondag 24 juni om 10.30 uur verwacht op het kerkplein. De bruidjes ontvangen op het kerkplein gratis een boeketje bloemen. Met het Sintjansfeest wordt de geboorte van schutspatroon Johannes de Doper gevierd.

Henk van den Bergh

Henk van den Bergh (57) is een échte Blaricummer. Zijn geboortegrond voelt fijn en vertrouwd.

Waarvan kennen we je?
"Van het gelijknamige smederij- en tuinmachinebedrijf, opgericht in 1832. In de winter plons ik dagelijks in het water bij de steiger aan het Blaricummerstrand."

Wat is er zo leuk aan Blaricum?
"De mix van mensen en ook van bos, hei, meent en Gooimeer."

Favoriete vrijetijdsbesteding?
"In het koude water zitten en didgeridoo spelen."

Met wie zou je eens een gesprek willen?
"Groep reumatologen om positieve belichting van koud water te geven, de Wim Hof-methode genoemd. Zelf heel erg veel baat bij gehad en vandaar zo bevlogen."

Waar maak je je zorgen om?
"Plastic vervuiling, met name in de oceaan."

Wat is je favoriete plek in Blaricum?
"De smederij en het Stichtse strand."

Blaricum mist nog?
"Goede accommodatie/voorziening voor het 'plonsen' bij het Stichtse strand."

Naar welk land zou je nog willen?
"Naar het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika en dan naar de Zuidpool."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"Kilimanjaro beklimmen, nu met kleren aan en alles goed bekijken."

Wat is je favoriete spreuk?
"Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden."

Wat zou je doen als je een miljoen wint?
"De kinderschool van recent overleden (oorspronkelijk Laarder) Ton van de Brink in Nepal ondersteunen en weesschool Moschi in Tanzania helpen."

Kanttekening van oppositie bij HvE

Eemnes Bij het besluit om door te gaan met het Huis van Eemnes (HvE) werden door VVD en D66 ook kanttekeningen geplaatst.

Vooral het feit dat de vragen voor het draagvlakonderzoek alleen met de coalitiepartijen waren besproken en vastgesteld, irriteerde de oppositiepartijen. De raadsleden van de coalitie zouden hiermee een informatievoorsprong hebben gehad en dat mag niet volgens de wet. Wethouder Jan van Katwijk, die verantwoordelijk is voor het HvE, noemde de tijdsdruk als reden. De grond zou immers begin juni overgedragen worden aan de aannemer. Voor die tijd moest de raad een besluit nemen. Ook de grondopbrengst van De Hilt kwam ter sprake. Burgemeester Roland van Benthem zei daarover: "Mocht de geraamde grondopbrengst van 2,3 miljoen naar beneden gaan, dan dichten we dat gat uit de gemeentebegroting." Dus mocht de raad andere keuzes maken over de te bouwen woningen, dus geen luxe woningen maar huizen voor ouderen en starters, dan zal de grondopbrengst lager uitvallen.

70 mille voor aanleg schoolzones

Blaricum De provincie komt met 70.000 euro over de brug voor de schoolzones in het Oude Dorp en de Bijvanck.

De gemeente deed de aanvraag omdat het project Veilige Schoolzone (Oude Dorp en Bijvanck) in haar ogen voldeed aan de voorwaarden voor de subsidieregeling kleine infrastructuur. Wethouder Liesbeth Boersen is heel blij dat de subsidie ook is toegekend. Voor het Oude Dorp zal de veilige schoolzone aan het begin van het komende nieuwe schooljaar aangelegd zijn. Voor de Bijvanck wordt de laatste hand gelegd aan het conceptplan.

Vluchtende man spoorloos

Eemnes De man van de wilde achtervolging van anderhalve week geleden is nog steeds niet opgepakt. Het is een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats, meldt een woordvoerder van de Landelijk Eenheid. De man staat gesignaleerd en loopt dus een keer tegen de lamp, bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole.

Désirée Niekus (VVD) oppert 'knarrenhofjes'

Laren De gemeenteraad heeft vorige week de Verordening Sociaal Domein 2018 aangenomen.

VVD-raadslid Désirée Niekus ziet in de uitvoeringsnota's graag iets terug over veiligheid voor de inwoners van Laren die nu zelfstandig wonen in de voormalige zorginstellingen én het functioneren van de wijkteams, met meer sociale aandacht voor dementerenden en hun mantelzorgers.

Knarrenhofjes

Ook opperde Niekus het idee van 'knarrenhofjes' (combinatie wonen en zorg voor ouderen). Dat zou volgens haar prima in Laren passen.
Ze vroeg de wethouders Karin van Hunnik en Ton Stam om samen om de tafel te gaan zitten. "En hier eens uitvoerig over te praten en plannen te maken. De behoefte aan deze woningen wordt de komende jaren steeds groter."

Eerste paal voor nieuwe Rosa Spier Huis geslagen

Foto: Bob Awick

Laren Voormalig cultuurminister Hedy d'Ancona (links) heeft donderdagmiddag de eerste paal van het nieuwe Rosa Spier Huis aan de Hector Treublaan geslagen. Naast d'Ancona waren ook bewoner Mieke Holt (rechts) en de dochter van mede-oprichtster Henriëtte Polak - Ans Samama - aanwezig. Het huis moet begin 2020 open gaan.

De ansichtkaart en een Larens huwelijksfeest. Collecte: Leo Janssen

Een van mijn favoriete winkeltjes in Utrecht is 'Groeten uit…' aan de Oude Gracht vlak bij de Dom. Het is er een gezellige 'mess' van alles wat maar mooi, oud, plat en van papier is.

Dozen en laden vol met meer dan een miljoen prentbriefkaarten op zoek naar een nieuwe eigenaar.
"U kijkt alsof u een vraag hebt", klinkt het vanuit de donkerte. Als je die vraag bevestigend beantwoordt met een roep om ansichtkaarten van Laren, klinkt het: "Hoeveel tijd heeft u? Maar een uur? Dat redden we niet."

Tijdloos

En al spoedig brengt de eigenaar een aantal zwarte archieflades, zet je neer op een stoel en 'het Laren van weleer' glijdt tijdloos één voor één in zwart-wit, sepia of ingekleurd en mooi verpakt in een plastic hoesje door je vingers.

Bermtoeristen

Opeens die zichtbare herkenning. Fruit Restauratie 'Tomatuva'. Midden jaren vijftig gelegen aan de Rijksweg Laren-Baarn. Toen bermtoeristen zich nog op zondagmiddag vergaapten aan de nieuwste automodellen. Ik droomde weg naar die ene keer dat ik als klein manneke van een jaar of zes in die exotische kas vol druiven een vruchtensalade met ijs en slagroom kreeg van mijn oudste zusje. Ik telde 8 euro neer voor de kaart.

Westland

De geschiedenis van Tomatuva, een samenvoeging van tomaat en uva, het Latijnse woord voor druif, gaat terug tot de crisisjaren van de vorige eeuw toen kwekers in het Westland hun hoofd boven water moesten houden en zitjes maakten in hun kassen om zo de druiven rechtstreeks aan de man te brengen.

Herman Pot

Ook Herman Pot (1910-1993) deed dat, maar wel in een ander deel van het land. Voor 4.000 gulden kocht hij een stukje grasland in Eemnes (achter De Witte Bergen), bouwde er een druivenkas (15 bij 12 meter) en teelde op de overige grond appels en peren.
Om de grond geschikt te maken, plantte hij eerst tomaten en langs de wanden druiven. Later spinazie, sla, komkommer, et cetera. In 1934 was de opening met 'Gelegenheid tot het eten van meloenen'.

Illegale pers

Tijdens de oorlog stond er een illegale pers te draaien voor 'Trouw' (stroom werd afgetapt van de lantaarnpalen). Na de oorlog kwam het grote succes voor Herman Pot. Hij won prijzen omdat het hem - gezien in Amerika - onder andere lukte twee keer per jaar aardbeien te oogsten.

In zijn kas organiseerde hij trouwpartijen, love-ins, beat- en wijnfeesten. De 'flower power'-kinderen van de jaren zestig vermaakten er zich kostelijk. In Singer leidde hij de sectie Fruit tijdens de landelijk bekende Herfstflora.

Klaverblad

Maar wat in 1948 al dreigde, werd in 1967 harde werkelijkheid. Ondanks zijn protest in 1964 claimde Rijkswaterstaat grond voor de aanleg van de toekomstige A27. De kwekerij van 650 meter diep en 27 meter breed met de 5,5 hoge kas moest in 1969 worden gesloten en verkocht om zo het klaverblad ten behoeve van de kruising A1/A27 aan te kunnen leggen.

Corporaties zoeken naar bouwlocaties sociale huur

LAREN/BLARICUM In een brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden en de collegeformateurs in de Gooi en Vechtstreek vragen de gezamenlijke woningcorporaties (Woningbouwverenigingen Gooi en Vecht en Het Gooi en Omstreken, Woningstichting Naarden, De Alliantie, Dudok Wonen en Ymere) aandacht voor twee belangrijke maatschappelijke opgaven: bouwlocaties om sociale huurwoningen te bouwen en samenwerking op het gebied van verduurzaming.

"Samen zijn we verantwoordelijk voor een gevarieerd aanbod van duurzame sociale huurwoningen. Deze opgaven kunnen wij alleen samen met de gemeenten succesvol ten uitvoer brengen", licht Joan van der Burgt, directeur van de Alliantie, namens de woningcorporaties toe.
De vraag naar betaalbare woningen is vele malen groter dan het aanbod in de Gooi en Vechtstreek. Ook moet een deel van de voorraad worden vervangen omdat de doelgroep verandert: minder gezinnen en meer eenpersoonshuishoudens. In de regionale Woonvisie is afgesproken om een derde van alle nieuwbouwwoningen in de sociale huur te realiseren. "Dat is wat de corporaties betreft het minimum. Door het toevoegen van het typen woningen waarvan er nu onvoldoende zijn, door het stimuleren van doorstroming en door een optimale woonruimteverdeling (passend bij het inkomen en de gezinssamenstelling) door te voeren, kunnen wij meer huishoudens voorzien in hun woonbehoefte."
De corporaties werken de komende jaren in een hoger tempo aan het energiezuiniger maken van de woningen. Belangrijk hierbij is te weten welke duurzame warmte en andere energiebronnen de gemeenten in de wijken gaat ontwikkelen. De kansen voor energietransitie liggen grotendeels op wijkniveau.
Van der Burgt en haar collega's willen in gesprek met de nieuwe colleges en raadsleden om alle kansen te onderzoeken.

Mooi onthaal voor lopers avondvierdaagse

Foto: Bob Awick

Laren Op het bordes van het donderdag te openen Vida in Laren werd vrijdagavond flink gezwaaid door de burgemeesters Joan de Zwart-Bloch (Blaricum), Roland van Benthem (Eemnes) en Rinske Kruisinga van Laren. Zij begroetten alle lopers, die met trots de avondvierdaaagse - overigens niet vier maar drie avonden - hebben gelopen. De eerste avond werd namelijk door de organisatie in overleg met de burgemeesters en politie vanwege het slechte weer afgelast.

Voorstel over toekomst van Rabobank

Laren Het college van burgemeester en wethouders brengt deze maand een voorstel over de toekomst van het Rabobank-pand richting de commissie R&I en de gemeenteraad.

Dit gebeurt in de vorm van een keuzenota. "Hopelijk leidt dat tot een besluit", zegt wethouder Ton Stam. Onderdeel van de stukken is het beloofde onderzoek naar het hotel, zowel stedenbouwkundig als bedrijfseconomisch, voegt hij daaraan toe.

Balletjuf Diny Hoff (92) overleden

Laren Na een leven vol ballet en dans is woensdag 30 mei op 92-jarige leeftijd Diny Hof overleden. Zij runde jarenlang de balletschool in Laren.

Er is gelegenheid tot het nemen van afscheid op donderdag 7 juni van 12.30 tot 14.00 uur in haar eigen balletstudio aan de Brink 27a. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Nieuws over herindeling

Laren/Blaricum Bij het ter perse gaan van deze editie zat de redactie op nieuws te wachten van de provincie met betrekking tot de Arhi-procedure. Houd daarom de website www.laardercourant.nl in de gaten.

Eerste vierdaagse voor De 7-Sprong

De leerlingen liepen de avondvierdaagse in de nieuwe T-shirts. Foto: PR

Eemnes Voor de kinderen van Het Noorderlicht en De Wegwijzer was de avondvierdaagse een extra feestelijke gebeurtenis. De drie avonden die de avondvierdaagse dit jaar rijk was, werd gezamenlijk gelopen als nieuwe basisschool De 7-Sprong.

Na de zomervakantie zullen beide scholen fuseren en voortaan verder gaan onder deze naam. De shirts met daarop het logo en de naam van de school waren net op tijd klaar, zodat ze alle avonden gedragen konden worden door de kinderen.

Saamhorig

Er werd ook echt samen gelopen, er werden veelvuldig contacten tussen de kinderen en de ouders onderling gelegd. Op de laatste avond kregen alle leerlingen een paarse ballon met 'De 7-Sprong' erop gedrukt en daarnaast een rugzakje. "Het was een feestelijk en saamhorig gebeuren", zegt Liesbeth Ham, leerkracht van groep 1/2 van nu nog De Wegwijzer.

Kindernieuwsbrief

De avondvierdaagse is niet de eerste gezamenlijke activiteit van Het Noorderlicht en De Wegwijzer samen. Ham: "Het afgelopen jaar zijn er veel momenten geweest waarbij de kinderen met elkaar aan de slag gingen. Zo vond er in de week voor Pasen een gezamenlijke afsluiting plaats van het muziekproject. Over enkele weken gaan de kinderen van de beide groepen 1/2 een dag met elkaar spelen in Speeltuin Ons Genoegen in Laren. Op beide scholen worden dezelfde thema's van IPC behandeld (wereldoriëntatie) en bepaalde activiteiten binnen dit thema worden ook samen gedaan. Ook is het kinderlighthouseteam van beide scholen afgelopen vrijdag bij de bouw van de nieuwe school aan het Schoolpad wezen kijken; zij doen hier binnenkort verslag van in een kindernieuwsbrief."

Gerard Beentjes opent Iktoon!

Tijdens de opening van Iktoon! Foto: Gerbe van der Woude

BEL In het BEL Kantoor aan de Zuidersingel heeft Gerard Beentjes donderdag de expositie 'Iktoon!' geopend. Het werk van de veertien deelnemende amateurkunstenaars is nog tot en met 26 juni te zien.

In de regio wordt enthousiast deelgenomen aan Iktoon!, waarmee culturele instellingen, verenigingen, vakdocenten en amateurkunstenaars een positieve impuls geven aan het draagvlak voor kunst en cultuur.

Regionaal

De maand is regionaal afgelopen zaterdag afgetrapt in het Raadhuis van Hilversum. Meer dan dertig regionale verenigingen en organisaties kregen daar een podium aangeboden.
Iktoon! betekent een maand waarin de amateurverenigingen, die elk op eigen initiatief besluiten hieraan deel te nemen, in het zonnetje worden gezet met publiciteit, aandacht van publiek en van de media. De maand wordt afgesloten met een gezamenlijke avond vol activiteiten op vrijdag 29 juni om 18.30 uur in Spant! in Bussum.

Zowel de BEL Art-tentoonstelling als de bovengenoemde Iktoon!-activiteiten in het Raadhuis en Spant! zijn gratis toegankelijk. De BEL Art-tentoonstelling is te bezichtigen tijdens kantooruren van het BEL Kantoor aan de Zuidersingel 5 in Eemnes.

Start aanleg van geluidsscherm langs A27 bij Zuidpolder Eemnes

Een funderingspaal wordt in de grond getrild. Foto: Marcel Steinbach

Eemnes De bouw van het geluidsscherm aan de oostzijde van de A27 ter hoogte van Zuidpolder is in volle gang. De geluidwerende voorziening die BAM Infra B.V. nu langs de A27 aanlegt, zorgt voor een reductie van het geluid in de woonwijk en het bedrijventerrein Zuidpolder.

Wethouder Van Katwijk: "Ik ben blij dat dit geluidsscherm er nu komt. En met de aanleg van een tweede laag zoab (zeer open asfalt beton) op het wegdek in 2019 wordt het geluid voor bewoners van Zuidpolder en de nabije omgeving nog verder verminderd."

1 kilometer

De geluidwerende voorziening bestaat uit een stalen constructie met geluidsabsorberende panelen op een betonnen voet. Afmetingen: zeven meter hoog en één kilometer lang. Aan de zijde A27 wordt het geluidsscherm begroeid met klimplanten. Aan de zijde van Eemnes komen bodembedekkers en middelhoge struiken. Deze beplanting trekt vlinders en andere bestuivende insecten aan. Het scherm is medio augustus 2018 geluiddicht, de beplanting wordt in het najaar aangebracht.

Rondleiding

Bij voldoende animo geeft BAM op 11 juni van 18.30 tot 19.30 uur een rondleiding op de bouwplaats. Opgeven kan tot 8 juni via zuidpolder@eemnes.nl. Op www.zuidpoldereemnes.nl is meer informatie te vinden over Zuidpolder en de wijze waarop het wordt ontwikkeld.

Geocachend drietal helpt dier in nood

Blaricum Een vader die met zijn dochters aan het schatzoeken was met behulp van een gps-signaal - zogenaamd geocachen - heeft zaterdagmiddag rond kwart voor vijf de brandweer opgeroepen voor een dier in nood aan de Harderwijkerweg in Blaricum.

Het drietal zag tijdens de zoektocht naar hun schat een lammetje in de sloot liggen en schakelde direct de brandweer in. De vader had dankzij het geocachen de exacte coördinaten van de locatie.

Juiste weiland

De brandweer heeft het lammetje, nadat hij wat baantjes had getrokken, op het droge weten te krijgen.
Hierna hebben de brandweerlieden het dier een tuigje omgedaan en naar het juiste weiland gebracht.

Voor Mitsubishi naar Weesp

REGIO Wie in het Gooi op zoek is naar een Mitsubishi, kan voortaan terecht bij Auto Lancker in Weesp. Dit autobedrijf is nu de Mitsubishi-dealer voor de regio.

Auto Lancker is al Mitsubishi-dealer sinds 1975.

Eigenaar Cees Bosboom zegt trots te zijn op het in hem gestelde vertrouwen en ziet de Mitsubishi- en andere merkrijders graag in zijn showroom aan de Hogeweyselaan verschijnen. "Ook onderhoud en schades aan alle auto's wordt via ons gerealiseerd", zo tipt hij.

Matsweken

De wisseling valt samen met de Mitsubishi-Matsweken, die duren tot en met 17 juni.

Bril Doorgeefweken bij Turnhout Optiek aan Burg. van Nispenstraat

Met 'nieuwe' bril weer deelnemen aan maatschappij of kansen vergroten

Smiling woman. Foto: PR

Laren Bij Turnhout Optiek aan de Burgemeester van Nispenstraat in Laren vinden tot en met zaterdag 16 juni de Bril Doorgeefweken voor de Stichting Emefa plaats.

"Iedereen weet het belang van goed kunnen zien en goede oogzorg. Goede oogzorg is echter niet overal zo vanzelfsprekend en goed geregeld als hier in Nederland. In ontwikkelingsgebieden, die niet zelden erg afgelegen liggen, ontbreekt het vaak aan iedere vorm van gezondheidszorg en is de opticien een onbekend begrip. Goed zicht behoort daar onbetwistbaar tot de primaire levensbehoeften", aldus medewerkster Pien van Gelder.

Tweede leven

De Stichting Emefa zet zich in voor dit goede doel en zorgt ervoor dat gebruikte brillen uit Nederland een tweede leven krijgen. Mensen kunnen met zo'n 'nieuw' verkregen bril (weer) deelnemen aan de maatschappij of hun maatschappelijke kansen aanzienlijk vergroten.

"Om het klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken mee te doen, geven we bij aanschaf van een complete multifocale bril inruilkorting oplopend tot 150 euro en inruilkorting tot 50 euro bij aanschaf van een enkelvoudige bril. Als de klant ook nog een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar ontvangt, kan het voordeel behoorlijk oplopen", benadrukt Pien.
Voor gedetailleerde uitleg kunt u uiteraard terecht in de winkel van Turnhout Optiek aan de Burgemeester van Nispenstraat 11 in Laren.

Joke Boog (75) stond aan de wieg van modemekka Laren

Het Boog Boutique-team. V.l.n.r.: Anita, Joke, Angelique, Yvonne en Susan. Foto: Bob Awick

Laren "Er is hier veel keus en je kunt zo lekker snuffelen, zonder dat er meteen iemand zich met je bemoeit", zegt een dame uit Muiderberg, die aan de kassa van de Boog Boutique in De Smederij in Laren betaalt. Zij blijkt een klant van het eerste uur en waardeert de klantbehandeling door de medewerksters ten zeerste. Ze slaagt ook vrijwel altijd.

Damesmodezaak Boog Boutique in De Smederij bestaat 45 jaar!

Joke Boog (75) straalt bij het horen van die woorden. Als jonge moeder van twee kinderen pionierde ze 45 jaar geleden door een kledingwinkel in de voormalige smederij van Van den Bergh, die door eigenares Hansje Terlingen was verbouwd tot tien kleine winkelruimtes onder één dak, te starten. Er was er nog één plek vrij. De kleinste, herinnert Joke zich. Ze had de beschikking over een etalage en ruimte voor enkele rekken met kleding. Het was schipperen, maar ze voelde zich als een vis in het water.
Als onervaren onderneemster deed Joke haar inkopen in het confectiecentrum in Amsterdam ("puur op eigen smaak") en bleek er een neus voor te hebben. Ze ontwikkelde een eigen stijl, haakte in op trends en toen ze in een latere periode naar de modemekka's Londen en Parijs was geweest, kon je bij Boog Boutique hippe dingen kopen. En als fervent Ibiza-ganger importeerde Joke ook de Spaanse laarzen, die als warme broodjes over de toonbank gingen. De zaak ging goed en werd groter qua oppervlak. Big business! Maar het ging niet altijd over rozen. De winkel van de geboren Larense doorstond maar liefst drie crisissen.
Inmiddels heeft schoondochter Yvonne van der Linden de dagelijkse leiding van de Boog Boutique. Zij vertelt dat haar schoonmoeder altijd uniek en exclusief wilde zijn in haar kledingkeuze. "Maar de kleding moet ook draagbaar en aantrekkelijk geprijsd zijn en comfortabel zitten." Ze vindt dat de Boog Boutique daar goed in slaagt. "Iedereen kan bij ons wel iets vinden." Joke vult haar schoondochter aan en vertelt trots: "Er komt hier regelmatig een dame met haar dochter en kleindochter en dan slagen ze alle drie."
Tien jaar geleden introduceerde de Boog Boutique de (travelkwaliteit)kleding van het toen nieuwe merk Studio Anneloes. Yvonne: "Zij zijn heel goed in de basis, zowel in broekjes als tops. De kleuren zwart, donkerblauw en wit zitten altijd in het assortiment, dat overigens elke twee weken een ander thema heeft waardoor de collectie nooit hetzelfde is." Ook dames met een grote maat (t/m 48) kunnen slagen in de zaak. Yvonne: "We kwamen 'travel' tekort in de grote maten en die hebben we gevonden bij het merk Only-M."
Boog Boutique aan de St. Janstraat 2-4 is zes dagen per week open.

Zestiende buurtpreventievereniging dekt laatste veiligheidsvlek in Laren

Buurt Preventie Vereniging Orpheus werkt samen met politie aan buurtveiligheid

Rond 't Postiljon en Zevenend ontbrak een buurtpreventievereniging. Buurtbewoners Marcel Dehu en Syb Hanrath brachten daar verandering in met de oprichting van BPV Orpheus.

Syb Hanrath en Marcel Dehue voor het beeld van Orpheus van Johan Wertheim, de naamgever van Larens nieuwste BPV. Foto: Koosje de Beer

Laren Marcel Dehue las een artikel over buurtveiligheid in deze krant en besloot de interesse voor een buurtpreventievereniging (BPV) in zijn buurt te peilen. Bewoners reageerden enthousiast en plannen werden omgezet in daden: op 10 april is tijdens een bijeenkomst met ruim honderd bewoners Larens nieuwste BPV opgericht. Met de komst van BPV Orpheus is 90% van het Brinkdorp gedekt.

"We zijn begonnen met het verspreiden van een aankondiging", blikt Dehue terug. "Op een A4'tje hebben we uitgelegd wat een BPV is en waarom het nuttig is om er ook een in de buurt te hebben." Het bepalen van de straten die onder de nieuwe BPV zouden vallen, was het eerste besluit dat het kersverse bestuur van Orpheus - de vereniging is vernoemd naar het beeld van Johan Wertheim op de kruising van Zevenenderdrift en Zevenend - moest nemen. "Zowel de Vredelaan tot de A1 als de buurt rond het Postiljon, Goede Herder en een deel van het Zevenend vallen onder Orpheus", vult medebestuurslid Syb Hanrath aan. "Bij elkaar gaat het om 425 woningen met een grote sociale variatie. Die mix van grote villa's en kleinere middenwoningen en appartementen maakt onze BPV bijzonder. Daarbij gaat het om een groot gebied."

Whatsapp

De grote sociale variatie maakt BPV Orpheus bijzonder

Volgens Dehue hoeft dat laatste geen onoverkomelijk bezwaar te zijn, zolang de organisatie van de vereniging zich daarop aanpast. "De BPV heeft een belangrijke rol in het opzetten van WhatsAppgroepen waarin bewoners verdachte of gevaarlijke situaties kunnen melden. Wij zorgen ervoor dat straten een eigen groep krijgen met een beheerder. De beheerders vinden elkaar dan weer in een eigen WhatsAppgroep met een coördinerend beheerder die bestuurslid is van de BPV. Op die manier bouwen we ons eigen veiligheidsnetwerk en houden we het voor buurtbewoners overzichtelijk."
Het bestuur zelf houdt contact met de politie en de gemeente tijdens het halfjaarlijks Koepeloverleg met afgevaardigden van alle BPV's. Wijkagenten Hans Post en Remco Wessels zijn volgens de twee betrokken bestuursleden erg blij met de komst van Orpheus. Hanrath: "Remco en Hans bezoeken alle ledenvergaderingen van de BPV's. De preventieverenigingen zijn voor de wijkagenten heel belangrijk voor het contact met bewoners. Met de komst van Orpheus is 90% van Laren gedekt. Onze wijk was een van de laatste blinde vlekken als het gaat om buurtveiligheid in het dorp."

Defibrillator

Bijna de helft van de bewoners heeft zich als lid aangemeld

Naast het borgen van de veiligheid willen Dehue en Hanrath ook de sociale cohesie in de buurt versterken. "Het één is ook onlosmakelijk verbonden met het ander", stelt Dehue resoluut. Een kleinschalige buurtborrel, deels gesponsord door de BPV, moet daaraan bijdragen. "Daarnaast kunnen leden van de BPV elkaar ontmoeten op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en op bijeenkomsten die wij organiseren rond een specifiek thema. Zo is er op 20 juni voor de leden een avond over inbraakbeveiliging in buurthuis Ons Genoegen."
Hanrath droomt van een of meerdere defibrillators in de buurt. "Natuurlijk zijn dit nog verre toekomstplannen, maar ik zie op termijn een grotere rol voor de BPV dan alleen het voorkomen van inbraken. Er wonen veel oudere mensen in de buurt en bij een hartaanval kan een AED levens redden. Ik zou het heel waardevol vinden als we als bestuur daaraan kunnen bijdragen."

Oprichtingsbijeenkomst

Zowel Dehue als Hanrath woont relatief kort in Laren. Voor hen was het dan ook maar de vraag of het idee van een BPV zou aanslaan bij hun buurtgenoten. "Gelukkig reageerden bewoners heel enthousiast", verwoordt Dehue de opluchting van allebei. "Bijna de helft van de bewoners heeft zich als lid van de BPV aangemeld. Voor de oprichtingsvergadering moesten we zelfs een ontmoedigingsbeleid invoeren van maximaal één bewoner per huishouden, omdat het anders niet zou passen. Het is fijn dat mensen het belang van onze boodschap inzien. We hebben geen vaste doelstelling, maar persoonlijk zou ik het goed vinden als meer dan 50% van de bewoners zich bij Orpheus zou aansluiten." Hanrath kijkt met een goed gevoel terug op de oprichtingsbijeenkomst in basisschool De Ploeg. "Vida en de Jumbo hebben ons gesponsord met hapjes en drankjes", vertelt hij. "Verder heeft de burgemeester een speech gehouden en Remco heeft namens de politie de buurtbewoners welkom geheten."

Beter kennen

Ook heeft het tweetal zelf Laren beter leren kennen dankzij de BPV. Hanrath geeft aan dat hij als nieuwkomer nu een beter beeld heeft van de verscheidenheid aan straten in de buurt. Er zijn buurten waar iedereen elkaar kent, maar ook straten waar dit niet zo is, heeft hij gemerkt. Daarbij leert hij 't Gooi dankzij de BPV steeds beter kennen. "Zo wees een buurtbewoner mij op een bekende ijssalon in Blaricum. Ik had er tot dan toe nog nooit van gehoord."

Winkeltje van Cor Wijntjes in Johanneshove na 43 jaar dicht

Ook Annemiek Bakker (79) moet na 38 jaar weg

Annemiek was 38 jaar het gezicht van het winkeltje in Johanneshove. Foto: Bob Awick

Laren Het winkeltje van Cor Wijntjes in Johanneshove is sinds maandag dicht. Het zat er al sinds 1975. De geboren Larense Annemiek Bakker-van Dijk (79) runde 38 jaar het servicepunt. Ook voor haar is het over en sluiten.

"We hoorden het van de ene op de andere dag", zegt Annemiek. "Johanneshove gaat zelf het winkeltje verzorgen." Zelf moet ze nog aan het idee wennen, maar voor de bewoners van Johanneshove vindt ze het pas écht jammer: "Weer een stukje gezelligheid weg. Ze konden hier hun praatje kwijt en dat was voor hen heel belangrijk." Naast het kopen van een boodschapje werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en herinneringen uit vervlogen tijden opgehaald. Kortom, een sociaal gebeuren waaraan nu een eind is gekomen. "Ik heb hier heel wat huilende mensen gehad die het winkeltje gaan missen. Echt sneu, en zó jammer."

Op de laatste dag - afgelopen vrijdag - heeft Annemiek met haar zussen en andere familie geluncht bij Loetje. "Ze kwamen me om 12.00 uur verrassen, omdat ze niet wilden dat ik alleen zou zijn als ik de deur op slot zou draaien." Ook Cor en Elma Wijntjes waren daarbij aanwezig. Zij moesten echter daarna de wijk weer in. Van het personeel van Johanneshove ontving Annemiek een boeket bloemen. Vrijwilligster Annemiek kijkt terug op mooie jaren en vertelt tot slot: "Ik heb altijd gezegd: je moet niet werken, je mag werken. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan." In haar werkzame leven was ze kraamverzorgster.

Brom & Snor verhuurt ook stepscooters

Laren De activiteiten van de vorig jaar geopende scooterzaak van Johny Heuckeroth zijn uitgebreid met de verhuur van zogenaamde elektrische stepscooters.

Bezoekers en toeristen van het Gooi kunnen nu op een milieuvriendelijke en geruisloze manier op ontdekkingstocht door onder meer Laren, Blaricum, Huizen en Hilversum. De step is per uur of dagdeel te huur. Daarnaast zijn er verschillende trips uitgezet om het Gooi te verkennen met daarin de vele hotspots. Tevens bestaat de mogelijkheid om bij Brom & Snor een Smart te huren, waaronder een aantal cabrio's.

Actie voor voedselbank in Dorpskerk

Blaricum In de Dorpskerk aan de Torenlaan wordt op 16 en 17 juni een inzameling georganiseerd voor de voedselbank. Gevraagd worden: visconserven, rijst, groenten en soep in blik, thee en zonnebloemolie. Inleveren kan op zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur en op zondag tussen 09.00 en 10.00 uur.

Bijna 16 mille voor Pax Kinderhulp

Een mooi resultaat van de 13de IJsselmeerloop

Blijdschap bij het horen van het eindbedrag. Foto: PR

Eemnes De 13de IJsselmeerloop, een sponsorloop van Pax Kinderhulp Eemnes voor kansarme kinderen in Armenië, heeft 15.967,93 euro opgebracht. Dat maakte burgemeester Roland van Benthem afgelopen zaterdagavond kort na binnenkomst van de estafetteploeg bekend.

De 21 lopers liepen in estafette om het 'oude' IJsselmeer. De route ging linksom, langs Amsterdam/Enkhuizen/Afsluitdijk/Lemmer/Kampen/Harderwijk en vervolgens weer terug naar Eemnes. De lopers legden gezamenlijk 380 kilometer af.
"Vooral het stuk over de Afsluitdijk is bijzonder", weet deelneemster en werkgroeplid Marieke Meppelink uit ervaring. "Ik had deze al eens gelopen, dus ik heb nu een ander de ervaring gegund. Daar loop je samen met twee anderen en alleen het licht van twee begeleidende fietsers." Het weer was spannend. "Er was onweer voorspeld, maar we hebben het niet gekregen." 's Nachts was er miezerregen, maar de lopers hadden aan een poncho voldoende. Zelf liep Meppelink voor de derde keer mee. Nu heeft ze stijve kuiten van de inspanning, maar ze had het voor geen goud missen. "Het is de saamhorigheid die het bijzonder maakt." Er waren twee onregelmatigheden: één loopster moest even naar huis (maar kwam ook weer terug) omdat haar dochter haar pols had gebroken en een andere loper had te veel kramp in zijn kuiten waardoor hij tijdelijk moest afhaken.

Pax Kinderhulp Eemnes
Iedere loper en de crew eromheen liet zich sponsoren voor minimaal 200 euro per persoon. Terwijl de lopers de route aflegden, telde de penningmeester alle bedragen bij elkaar op. "Bijna het dubbele van de vorige keer", zegt Meppelink enthousiast. Met de opbrengst biedt Pax Kinderhulp Eemnes kansarme kinderen uit Armenië een vakantie aan. De kinderen leven in slechte sociale, economische of politieke omstandigheden en zijn tussen de 8 en 12 jaar oud. Door deze kinderen een vakantie aan te bieden geeft Pax Kinderhulp iets waar ze jarenlang op kunnen terugkijken. Deze bijzondere kindervakantieweek vindt weer plaats in de zomer van 2019.

Voetbalbestuur neemt maatregelen na reeks incidenten

Een doeltje ligt er na vernieling troosteloos bij. Foto: SV Laren

Laren Het bestuur van SV Laren'99 haalt na het slotweekend van 9 juni alle netten uit de doelen en verwijdert tevens alle doelen op het kunstgras. Dit na opnieuw een reeks aan vernielingen op het voetbalterrein aan het Schuilkerkpad. Pas na de zomer komt het materiaal weer terug.

De laatste vernieling werd afgelopen zaterdag door vrijwilligers ontdekt bij het klaarzetten van de velden voor de te spelen BEL-cup (onderling toernooi tussen de voetbalverenigingen van de BEL-gemeenten). "In de voorafgaande nacht was een pupillendoel à 700 euro volledig gesloopt en van een ander doel was het net (100 euro) kapot geknipt. We gaan aangifte doen, maar hebben niet de illusie dat de daders gevonden worden", meldt SV Laren'99-woordvoerder John Timmerman.
Met name tijdens de avonden en in de zomervakantie gebeurt er van alles op en langs de velden. Iedere dag loopt een vrijwilliger alle rotzooi op te ruimen en zijn anderen bang om weer iets van schade aan te treffen. "Twee weken geleden hadden wij een incident met een verplaatsbare waterspuit. Tijdens de droogte doen vrijwilligers hun best de velden groen te houden. Helaas heeft de jeugd tijdens het spuiten de installatie onklaar gemaakt. Het spuiten stopte, maar de pomp bleef werken. Door de opgebouwde druk is het leidingnet vernield."
Verder moeten ieder jaar - door vernielzucht - van vier doelen op het kunstgras minimaal twee keer de netten worden vervangen en dug-outs worden hersteld. "Op het kunstgras vinden we veel sigarettenfilters en onherstelbare schroeivlekken. Onze vrijwilligers zijn nog maar moeizaam te motiveren en alle schades worden betaald door de leden van de club. Zonder gemeentelijke ondersteuning kunnen wij deze kosten niet meer zelf opbrengen."
Veel jongeren - en ook ouderen - denken dat zij vrij kunnen sporten op de SV Laren'99-velden. "Alleen onze eigen leden van voetbal en tennis en de gebruikers van de naschoolse opvang, jeu de boules en touwtrekvereniging ’t Touwtje hebben toegang tot ons complex. De rest van de Larense jeugd zal hopelijk zijn heil elders zoeken de komende zomervakantie."

Het tweejaarlijks concert van Dijksound is zaterdag in Singer. Foto: Dijksound

Vrijdag 8 juni

Mamacafé Huizen

10.00 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Geen thema vandaag, maar we kletsen nog even na over het lustrumfeest. Alle (a.s) ouders met baby's en hun broertjes en zusjes tot 4 jaar zijn van harte welkom.

Geef-en-neemtafel

10.00 uur | Brinkhuis Laren

De geef-en-neemtafel wordt door vrijwilligers van Versa Welzijn georganiseerd.

PC Helpdesk BEL

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Voor al uw vragen en/of problemen met uw pc, tablet of smartphone: kom op werkdagen naar de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis-Laren. Een team van enthousiaste, deskundige vrijwilligers staat voor u klaar!. Zie ook: www.pchelpdeskbel.nl.

Feestelijke middag senioren

13.00 uur | Monnickskamp Huizen

Feestelijke middag voor senioren in en rond wooncentrum De Rustmaat. Kom ontdekken wat Huizen te bieden heeft op het gebied van bewegen, wellness, plezier en activiteiten. Middag is gratis.

Taalcafé

13.30 uur | Bibliotheek Huizen

Elke vrijdagmiddag oefenen we de Nederlandse taal boven in de bieb. Zonder afspraak en gratis.

Patrick Nederkoorn

20.15 uur | Brinkhuis Laren

Try-out van zijn nieuwe programma 'Ik betreur de ophef'. Hij vertelt hierin op aanstekelijke wijze over zijn verleden als gemeenteraadslid. Patrick is onder meer bekend van 'Spijkers met Koppen' en 'Zomaargasten'. Entree € 15,-.

Zaterdag 9 juni

Obstacle Run Eemnes

13.00 uur | Evenemententerrein Eemnes

Voor het goede doel IISAH. Overwin obstakels en neem ze voor een ander.

Historisch Huizen te voet

14.00 uur | Huizer Museum Huizen

De aanvang van de wandeling is 14.00 uur en start bij het museum aan de Achterbaan. De kosten voor de wandeling bedragen € 4,- per persoon.

Papageno Jazzconcert

15.30 uur | Papageno Huis Laren

Iedere 2de zaterdag van de maand van 15.30 tot 16.30 uur, entree € 6,50. Tickets kunt u, tot de vrijdag voor het concert 17.00 uur, boeken via de link naast de datum op www.papageno.nl.

Theatervoorstellingen voor kinderen en tieners

19.00 uur | Kindcentrum De Optimist Huizen

Drie voorstellingen door Tiener Toneel Huizen en Bolletje Rolletje Kindertoneel. 9 juni 'De preis van je leven' door TTH, 16 juni 'Sjakie en de chocoladefabriek' en 23 juni 'Het dorp met de stoute kinderen', beide door BRK. Aanvang 9 en 16 juni 19.00 uur en 23 juni 18.30 uur. Info: 06-4511555.

Concert Dijksound

20.15 uur | Singer Laren

Het tweejaarlijkse concert van popkoor Dijksound. Met een bruisend repertoire: een beetje flowerpower, jaren 80 en 90 en modern. Van lieve ballads tot lekkere disco en stevige rock.

Zondag 10 juni

Papageno Koffieconcert

11.30 uur | Papageno Huis Laren

Iedere zondag van 11.30 tot 12.30 uur, entree € 6,50 Tickets kunt u, tot de zaterdag voor het concert 12.00 uur, boeken via de link naast de datum op www.papageno.nl.

Muziek in Huis

14.30 uur | De Bolder Huizen

Het concert van ensemble De Thuiskomst begint om 14.30 uur. Adres: Akkerweg 57, Huizen. Het concert is in Het Knooppunt en duurt 60 minuten. Entree € 6,-.

Stiltemeditatie

20.00 uur | Bewustzijnscentrum Bala Huizen

We gaan voor de stilte vaak de stad uit, maar kan stilte ook hier en nu? Stadsverlichting wil inspireren tot rust te midden van overvolle agenda's en haast in ons dagelijks leven.

Maandag 11 juni

Heerlijk ontbijten

9.00 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Heerlijk ontbijten met buurtgenoten. Ineke en Claudia heten u van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. € 2,- per persoon. Wekelijks op donderdag vanaf 9.00 uur.

Geef-en-neemsnuffelkast

9.30 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Wijkcentrum Holleblok heeft een snuffelkast met tweedehandsbaby/kinderkleding in de maten 50 tot ongeveer maat 152 tegen kleine prijzen. Geopend: maandag van 9.30 tot 12.00 uur.

Rummikub en Scrabble

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Sjoelen, dammen of mens-erger-je-niet kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee!

Dinsdag 12 juni

Gratis proefles yoga

9.30 uur | De Malbak Blaricum

Voordelen van yoga eens ervaren? Kom naar een gratis proefles op dinsdagochtend om 9.30 in de Malbak. Voor vragen kunt u me bellen op 06-10185117, of mailen: info@qimare.nl.

Bibliotheek Malbak

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Elke dinsdag- en donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak bibliotheek. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Computerhelpdesk

10.00 uur | De Brassershoeve Huizen

Heeft u een probleem met uw laptop, tablet of smartphone? Bezoek de Computerhelpdesk waar ervaren deskundige vrijwilligers tussen 10.00 uur en 12.00 uur klaar staan om u te helpen. Meer informatie: www.debrassershoeve.nl.

Koffieochtend

10.30 uur | De Goede Herderkerk Huizen

Iedereen is welkom, er is geen programma! Gezelligheid en ontmoeting staan centraal.

Weerbaarheid Senioren (55+)

11.00 uur | Osorezu Dojo Huizen

De lessen zijn niet gebaseerd zijn op fysieke kracht, maar op 'slimmigheden'. Kosten € 2,-. Info: 06-15276036 of www.osoerzu.nl/bsc.

Spelmiddag

13.30 uur | De Blaercom Blaricum

Sjoelen kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee! Info: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl, 035-7504149.

Free Dutch Lesson

19.30 uur | De Malbak Blaricum

Every Tuesday between 7.30-9.30 pm. You will learn more about the meaning of words and verbs. Level: speaking and understanding the Dutch language a bit. De Malbak, Wetering 122, Blaricum.

Woensdag 13 juni

Repair Café Blaricum

9.30 uur | De Malbak Blaricum

Repair Café in wijkcentrum de Malbak. Woensdag 13 juni vanaf 10.00 uur.

Taalcafé

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Anderstaligen zijn elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur welkom bij het Taalcafé. Hier kunt u uw Nederlands verbeteren door gesprekjes te voeren met anderen.

Film aan de Brink - 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

14.30 uur | Brinkhuis Laren

Een vrouw plaatst drie gigantische billboards met kritische boodschappen aan het hoofd van de politie. Het gevecht tussen haar en de plaatselijke politie wordt steeds heftiger. Entree: € 5,-.

Basisvorming Muziek - vriendje & vriendinnetjesles

14.40 uur | Schering en Inslag Laren

Meedoen met vriendje & vriendinnetjesles van Basisvorming Muziek van De Gooische Muziekschool. Aanmelden via info@degooischemuziekschool.nl.

Muziek voor Kleuters - vriendje & vriendinnetjesles

15.20 uur | Schering en Inslag Laren

Kleuters kunnen meedoen met vriendje en vriendinnetjesles. Thema is Babar, olifantje in het bos. Meer infomatie: www.degooischemuziekschool.nl.

Workshop 'Gezond, fit en slank de zomer in!'

19.00 uur | Koninklijke Visio Huizen

Tijdens deze workshop krijg je nieuwe inzichten en persoonlijke tips hoe je gezond, fit én slank wordt.

MusicalAnders speelt 'Jackpot'

19.30 uur | Scholencomplex de Bijvanck Blaricum

MusicalAnders is een musicalkoor voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Kaarten à € 5,- voor aanvang vanaf 18.30 uur bij de Malbak of via annemiekvanzeben@upcmail.nl.

Film aan de Brink - 'The Leisure Seeker'

19.30 uur | Brinkhuis Laren

Een liefdespaar reist van Boston naar het zuidelijkste puntje van Florida in een camper genaamd 'The Leisure Seeker'. Ze herontdekken Amerika's oostkust en elkaar. Entree: € 5,-.

Donderdag 14 juni

Inloopochtend SeniorWeb Eemnes

10.00 uur | Bibliotheek Eemnes

Wij zijn een kleine groep enthousiaste vrijwilligers die u graag bijstaan bij al uw digitale vragen en/of problemen.

Bibliotheek Malbak

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Elke dinsdag- en donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak bibliotheek. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Koersballen

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Koersbal lijkt op jeu de boule. Donderdags van 10.00-12.00 uur. De Malbak, Wetering 122, Blaricum. 035-5262902.

Koffieochtend

10.00 uur | De Blaercom

Iedereen is welkom! Informatie en/of aanmelden: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl, 035-7504149.

Computerhelpdesk

10.00 uur | De Brassershoeve Huizen

Heeft u een probleem met uw laptop, tablet of smartphone? Bezoek de Computerhelpdesk. Meer informatie: www.debrassershoeve.nl.

Koffieochtend in Brinkhuis

10.30 uur | Brinkhuis Laren

Gastvrouwen schenken koffie en thee in de bovenzaal van het Brinkhuis.

Stralend jij! - Visagieworkshop

13.30 uur en 19.30 uur | Blaricummermeent Blaricum

Deze workshop staat in het teken van een dagmake-up. Tijdsduur: 2 uur. Prijs per persoon: € 22,50. Aanmelden: info@fijncreatief.nl | www.fijncreatief.nl.

Bingo

14.30 uur | Vivium Johanneshove Laren

De kosten bedragen € 5,50 p.p. Voor dit bedrag kunt u 6 x 3 rondes spelen. Ook krijgt u een kopje koffie/thee en een hapje en drankje in de pauze.

Hippe Haring Party

17.00 uur | Nautisch Kwartier & De Kalkovens Huizen

Met o.a. DJ Yves Eaux, mode, foodcourt en kunst. www.HippeHaringParty.nl.

Stil varen Ankeveense Plassen

Foto: Natuurmonumenten

ANKEVEEN Stil varen met een boswachter van Natuurmonumenten tijdens een boottocht op de Ankeveense Plassen. Het kan zaterdag 9 juni en zondag 10 juni van 13.30 tot 15.30 uur. Meld je aan via www.natuurmonumenten.nl.

Scoren van alcohol vaak kinderlijk eenvoudig voor Gooise drankjeugd

Vooral bij sportkantines is het nog altijd kommer en kwel

Tijdens een antidrankmanifestatie in Hilversum. Foto: Bastiaan Miché

BEL Voor Gooise jongeren (-18 jaar) blijkt het bij de verschillende verkooppunten vaak nog kinderlijk eenvoudig om drank te scoren. Vooral bij sportkantines is het nog altijd kommer en kwel, al houden de verkopers daar zich iets beter aan de leeftijdsregels dan voorgaande jaren. Ook in horecagelegenheden, supermarkten en cafetaria's is nog veel ruimte voor verbetering.

Mysteryshop onderdeel van aanpak van regiogemeenten en GGD

Dat blijkt na een zogenaamde mysteryshopactie van de Gooise gemeenten en de GGD. Verschillende 17-jarige jongeren bezochten - onder begeleiding van onderzoeksbureau Nuchter - tussen maart en mei bijna 180 alcoholverstrekkers in 't Gooi en de Vechtstreek met als doel alcohol te kopen. De verkopers weigerden hen iets vaker alcohol te verkopen dan een jaar geleden; 66,3 tegenover 65,1 procent.
Slijterijen houden zich het beste aan de regeltjes. Slechts bij pakweg één op de tien (11,4 procent) gevallen ging daar een verkoper de mist in. Bij cafetaria's, supermarkten en horecagelegenheden was de kans van slagen voor de jongeren pakweg een op drie. Punt van aandacht zijn de supermarkten, aldus de GGD. Daar is de naleving slechter dan vorig jaar.
Sportkantines blijven het slechtst scoren. Daar krijgt in 57,3 procent van de gevallen een minderjarige geen biertjes of wijntje mee. Toch is hier de naleving sterk verbeterd de afgelopen jaren. In 2015 kregen jongeren bijvoorbeeld nog in de helft van het aantal gevallen alcohol mee. Bovendien scoren de Gooise sportverenigingen op dit punt beter dan het landelijk gemiddelde. Om in de toekomst nog betere percentages te kunnen presenteren, krijgen de slecht scorende verengingen een individueel bezoek van de GGD om zo hun alcoholbeleid te verbeteren.

Alle bezochte zaken ontvangen van hun gemeente een brief met het resultaat van de verrassingsbezoekjes. Alcoholverstrekkers die zijn 'geslaagd' en waar het hele jaar geen overtredingen zijn geconstateerd, ontvangen de deursticker 'Wij doen NIX18 goed!'. Hiermee kunnen zij zich profileren als verantwoordelijk verkooppunt.
Verkooppunten waar het niet goed ging worden hier door de gemeenten persoonlijk op aangesproken. Slechte resultaten kunnen verder leiden tot extra controles door de gemeente. Om de naleving van de leeftijdsgrens te verbeteren, volgen experimenten met nieuwe handhavingsmethoden die de effectiviteit van de controles verhogen. Een voorbeeld hiervan is een pilot met de inzet van testkopers die binnenkort in Hilversum start.
De mysteryshopactie is onderdeel van de aanpak van de regiogemeenten en de GGD om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Doel is het beperken van de beschikbaarheid van alcohol, het versterken van de algemene weerbaarheid van jongeren en het voorlichten van ouders en leerkrachten.