Laarder Courant de BEL

20 juni 2018

Laarder Courant de BEL 20 juni 2018


Beheer 'binnenkunst' naar derden

Laren/Blaricum De colleges van de gemeenten Laren en Blaricum willen het beheer en behoud van de kunstcollecties van beide gemeenten borgen als cultuurhistorisch erfgoed. Daarvoor willen ze het beheer overdragen aan een externe en onafhankelijke stichting.

Buitenkunst maakt geen deel uit van deze stichting.
In de opdracht voor deze stichting staat ook dat ze toewerkt naar een samenstelling van de collecties die aansluit bij de opgestelde selectiecriteria: lokaal, regionaal, cultuur/historisch en/of maatschappelijk belang.

Op 27 juni wordt dit voorstel in de raad van Laren besproken. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de overdracht van het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie naar een externe stichting, de verhuur van de depotruimte in de kelder van het raadhuis in Laren en om een krediet van bijna 130.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het beheer voor een periode van twintig jaar. Hierin is ook een bedrag opgenomen voor het optimaliseren van de inrichting en klimaatbeheersing van het kunstdepot.
De raad van Blaricum heeft het voorstel al op 5 juni jongstleden besproken en unaniem aangenomen. Als beide raden akkoord zijn kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de oprichting van de stichting en gesprekken worden gevoerd met toekomstige bestuursleden.

Hotel in Laren opnieuw op de raadsagenda

Laren De gemeenteraad bespreekt woensdag 27 juni om 20.00 uur de drie hotellocaties. De stedenbouwkundige heeft de verkenning naar de mogelijke locaties klaar.

Daarin staat dat de locatie Torenlaan goed geschikt is voor de inpassing van een hotel met circa 55 kamers (en drie ruime, of vijf tot zes kleinere, appartementen). "Door samenwerking met de omringende horeca kunnen positieve synergieën ontstaan", aldus het rapport. De locatie Rabobank is de grootste van de drie onderzochte plekken en daar kan een hotel zich op een goede manier tonen. Doordat het terrein aan de noord- en westzijde grenst aan de achtertuinen van particuliere woonbebouwing is het gebruik van de hele locatie voor een hotelontwikkeling niet wenselijk. Tevens is het niet mogelijk om op de erfgrens te bouwen. "Hier is een hotel van circa 59 kamers en enkele appartementen te realiseren." Een hotel aan de Stationsweg zou circa 28 kamers groot kunnen worden. Het zou prominent liggen, maar om het groene karakter van de omgeving te versterken, dient de locatie een groene rand te krijgen.

Larense broers tussen ruim 1.700 lopers jubileumeditie van Gooise vierdaagse

Laren Jan (70), Gerard (68), Cock (65) en Arnold Smit (61) proosten op de tiende verjaardag van de Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi. De geboren en getogen Laarders zijn actief bij de jubileumeditie van het evenement, dat vandaag het recordaantal van ruim 1.700 wandelaars op de been brengt.

3

Lekker bier!

Foto: Gooishe Bierbrouwerij

Er staat sinds kort weer een nieuw Larens biertje in de schappen: Larens Tripel. Lekker met de zomer voor de deur!

13

Vrijwilliger patiëntenvervoer in ziekenhuis Tergooi Blaricum
U vervoert patiënten binnen het ziekenhuis naar onderzoekafdelingen per rolstoel of bed. Werktijden: woensdag tussen 12.30 en 16.30 uur. Contactpersoon: Hans de Vries van Tergooi, telefoon 06-83245073/088-07533596 of hdevries@tergooi.nl.

Maatje vrijdagmiddagmarkt in Laren
Voor één van onze bewoonsters zijn we op zoek naar iemand die op vrijdag van ongeveer 13.30 tot 16.00 uur met haar naar de markt in Laren wil gaan en daarna gezellig met haar ergens koffie drinkt. Mevrouw zit in een rolstoel. Contactpersoon: Anjelien v.d. Stam van Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek in Laren, telefoon 035-6256568/6256411 of a.vanderstam@amaris.nl.

Bestuurslid bij de bibliotheek in Huizen
De bibliotheek zoekt per 1 september 2018 twee bestuursleden. Het bestuur van de bibliotheek bestaat uit gemiddeld zes personen, werkt op afstand en adviseert de directie op diverse beleidsterreinen. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar samen met de directeur. Het betreft een onbezoldigde functie bij een eigentijdse en professionele bibliotheek, die volop in beweging is. Wie zoeken wij? U heeft bestuurlijke ervaring in het sociale, culturele of maatschappelijke veld en belangstelling voor de bibliotheek als lokale voorziening en/of een financiële en/of juridische achtergrond. Bestuursleden zijn woonachtig in de gemeenten Huizen, Laren of Blaricum. Contactpersoon: Pauline Gmelig Meyling van openbare bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum, telefoon 035-5257410 of directie@bibliotheekhlb.nl.

Maatjesprojecten geven informatie in het Brinkhuis
Maatjesproject Gooi en Vechtstreek, ReconnACT en de Vrijwillige Thuishulp BEL geven dinsdag 26 juni van 16.00 tot 17.00 uur in het Brinkhuis informatie over hun vrijwilligerswerk. Jacqueline Groen van Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek geeft informatie over het jongerencoachingproject Teens on Mission. Marian Connotte van ReconnAct vertelt hoe je een JOBmaatje kunt worden en Anneke Bijleveld van Vrijwillige Thuishulp BEL verhaalt hoe je een bezoekvrijwilliger kunt worden. Meer informatie: Versa Vrijwilligerscentrale, telefoon 035-7504149.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19; dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3 en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122.

Tergooi versterkt medicatieveiligheid met MedEye-systeem

Blaricum Tergooi Ziekenhuizen gaat werken met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Dit systeem helpt verpleegkundigen om de medicatietoedieningen aan het bed extra te controleren. Met deze stap zet Tergooi weer een stap vooruit in veiligheid en efficiency.

Ziekenhuisapotheker Jolande van der Wildt is verheugd over het nieuwe systeem: "Het gebruik van MedEye is in meerdere ziekenhuizen al succesvol gebleken. Het systeem ondersteunt de verpleegkundige om te controleren of het geneesmiddel dat moet worden toegediend overeenkomt met hetgeen de arts heeft voorgeschreven en zal dus zeker een kwaliteitsverbetering opleveren. Bovendien verwacht ik dat na implementatie van MedEye de werkdruk op de verpleegafdelingen vermindert door de vereenvoudigde werkwijze van identificatie en registratie van medicatie."

Complex en risicovol

In Tergooi vinden jaarlijks circa een miljoen medicatieverstrekkingen aan klinische patiënten plaats. Dit is een complex en risicovol proces dat uit meerdere stappen bestaat, van voorschrijving en bereiding tot de uiteindelijke toediening.

(Inter)nationale studies wijzen uit dat een op de vijf medicatietoedieningen incorrect is. De afgelopen jaren heeft Tergooi succesvol actie ondernomen om binnen het proces het aantal fouten terug te dringen met behulp van digitale controlemomenten. Alleen bij de laatste stap, het toedienen van medicatie aan het bed, was op dit gebied nog winst te behalen.

Met het gebruik van MedEye is ook deze laatste stap digitaal onder controle.

Weerbericht

Koel weer met wolkenvelden, af en toe zon

Op 21 juni om 12.07 uur begint de astronomische zomer. Dan bereikt de zon op het noordelijk halfrond zijn hoogste stand. Een Atlantisch hogedrukgebied komt dichterbij, maar trekt nog onvoldoende door naar het continent. Het gevolg is een noordwestelijke stroming waarmee koele lucht wordt aangevoerd. Er zijn wolkenvelden, maar het is in het weekend meest droog.

Donderdag en vrijdag

Na een zomerse woensdag trekt donderdag een koufront over met kans op een bui. Af en toe schijnt de zon. De noordwestenwind trekt aan tot matig of vrij krachtig. Voor vrijdag wordt vrij veel bewolking verwacht. Er kan lokaal wat motregen of lichte regen vallen. Het kan ook even opklaren. Er waait een stevige noordwester. Het is beide dagen koel met circa 16 graden.

Het weekeinde

Het weekeinde lijkt overwegend droog te gaan verlopen. Met een iets in kracht afnemende noordwestenwind is het nog koel. Het langjarig gemiddelde bedraagt 20 à 21 graden voor eind juni. Zaterdag wordt het 16 à 17 graden, zondag omstreeks 19 graden. Er zijn wolken maar er is ook kans op wat zonneschijn, met name zondag. Na het weekend knapt het weer verder op.

Weetje

Juni wordt zomermaand genoemd. 1 juni begint de meteozomer en 21 juni de astronomische zomer. Mei en juni hebben gemiddeld het hoogst aantal zonuren. Van de drie zomermaanden juni, juli en augustus is juni echter zelden de warmste. In deze 21ste eeuw was juni alleen in 2007 en 2017 de warmste van de drie. In de gehele 20ste eeuw was dat maar tien keer het geval.

Foto: Ab Walet

Alleen al de naam van deze libel: de vroege glazenmaker. Is het geen sprookje? Zie hoe mooi ze zijn. Die grote geaderde vleugels. De groene ogen. De manier van paren. Dat verzin je toch niet? Maar ze bestaan echt! Volgens het snelle internet zijn ze zeldzaam, maar niet bedreigd. Was het maar waar! Zij eten andere kleine insecten. En die aantallen en soorten lopen helaas sneller terug dan de onderzoekers en internetters kunnen bijbenen!

Iktoon slotavond in Spant!

REGIO Als afsluiting van de Iktoon-maand organiseert de Regio Gooi en Vechtstreek op 29 juni een spetterend slotakkoord in Spant! in Bussum. Tijdens de gratis slotavond kunnen bezoekers genieten van optredens van lokale verenigingen voor musical, toneel, muziek, zang en dans.

De slotavond bestaat uit twee voorstellingen, een spectaculaire dansshow (18.30-19.30 uur) en een feestelijke avondshow vol podiumkunsten (vanaf 18.15 uur).

Kaarten

Gratis kaarten voor beide voorstellingen zijn verkrijgbaar via www.spant.org. Zonder kaart geen garantie op toegang.

Tot 30 juni zijn er tientallen activiteiten te bezoeken in het kader van het landelijke Iktoon-festival voor de amateurkunsten.
Kijk voor meer informatie op www.iktoongooivecht.nl.

Viering geboortedag van Johannes de Doper in Laren

Processie start zondag 24 juni om klokslag 11.00 uur voor basiliek

De processie, het feest van Johannes de Doper, vindt plaats op zondag 24 juni. De tocht start klokslag 11.00 uur vanaf het plein voor de basiliek.

De processie trekt altijd veel belangstellenden. Foto: Bob Awick

Laren Het thema voor het patroonsfeest is 'Wees niet bang'. Tijdens het openingslof op zaterdag 23 juni vertelt pastoor Jan Vriend hierover. De collecte is dit jaar voor het project van pater Wijnand van Wegen van de Stichting Freiersdale in Zuid-Afrika. De pater blijft zich onverminderd inzetten voor dit grote project.

Het programma ziet er als volgt uit: zaterdag 23 juni om 17.00 uur: de klokken luiden het Sint Jansfeest in. Om 19.00 uur: openingslof in de basiliek met uitstelling en zegen van het Allerheiligste. De cantorij staat onder leiding van Jim Berben. De kerk blijft open tot 20.30 uur. Start van de processieroute per rijtuig (20.00 uur).
De dag van de processie (zondag 24 juni) begint al vroeg. Om 7.00 uur: eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant is emeritus pastoor J.H. Willems; 9.00 uur: Plechtige Latijnse hoogmis in de basiliek. Celebrant vicaris drs. G.H. Bruggink. Het koor staat onder leiding van Bas Groenewoud. Om stipt 11.00 uur vertrekt de processie vanuit de basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof. Aansluitend (12.15 uur) vindt de openluchtmis plaats op het kerkhof. Hoofdcelebrant is mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam. Een uur later vertrekt de sacramentsprocessie weer vanaf het kerkhof. De route gaat via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de basiliek. Het sluitingslof om 14.30 uur begint met het Te Deum, Tantum Ergo en na de Zegen het bekende Larense Sint Janslied. De basiliek blijft open tot 16.15 uur. Processiegangers wordt geadviseerd om in te stromen bij het kerkplein. Het advies is om niet tegelijk massaal in te stappen, maar eventueel een volgend vaandel te kiezen, hierdoor ontstaat een beter verdeling van processiedeelnemers en kan beter gebruikgemaakt worden van de voorbidders.
Deelnemers aan het jongerenprogramma zijn zondag vanaf 09.30 uur welkom in het Brinkhuis. Om 10.00 uur start het voorprogramma met 'De aftrap!'. Na de introductie lopen zij mee in de processie. Er is achteraf een party in de tuin van de pastorie.
Meisjes, maar ook stoere jongens vanaf 4 jaar, zijn van harte uitgenodigd om als bruidje, jonker of kwastendrager mee te lopen. In de Binckhorst-St. Jan opent vandaag en ook donderdag en vrijdag een pop-upbruidswinkel. Een mail sturen kan naar bruidjes@sintjansprocessie.nl of neem contact op met Nilleke Hembrecht-van den Brink, telefoon 06-41695249. De bruidjes, jonkers en kwastendragers op Sint Jan worden zondag 24 juni om 10.30 uur op het kerkplein verwacht. De bruidjes ontvangen op het kerkplein gratis een boeketje bloemen.

Verkoop planten

Speciaal programma voor jongeren: Walk, Pray, Enjoy

Op maandag 25 juni worden vanaf 7.30 uur op de Brink vóór de basiliek de planten verkocht die gebruikt zijn voor de diverse versieringen ten behoeve van de processie.

'Ons motto: gezondheid, genieten en gezelligheid'

Vervolg VP

Cock, vrijwilliger van het eerste uur, was al om zes uur uit de veren om de vroege 40 km-lopers met een kop koffie op weg te helpen. Jan en Gerard verschenen enige uren later fris en monter aan de start van de 4x20 km, die hen vandaag naar Kasteel Groeneveld en de Vuursche bossen voert. Jongste broer Arnold stapt morgen in bij de route naar de Landgoederen in 's-Graveland.

Het idee om samen mee te doen ontstond spontaan op een familiefeestje. "Binnen een minuut was het beklonken", zegt Arnold. "Ik hoop dat die 'oudjes' het gaan redden. Nou ja, aan het eind van elke etappe wacht natuurlijk de gezellige nazit en dat motiveert tot het uiterste te gaan. En dit alles onder het motto van de drie G's: gezondheid, genieten en gezelligheid!"

Jonkies

Nestor Jan, al dertig jaar voorzitter van de Larense volleybalclub The Smashers, is eigenlijk meer fietser dan wandelaar. "We zijn net terug uit Terschelling en Friesland. Mijn grootste uitdaging is het wandelen met de jonkies. Houden zij het vol?, zo vraag ik me af. Ik heb er in elk geval veel zin in."
Gerard maakt al tien jaar interviews met de wandelaars bij de intocht. "De hoogste tijd dus om zelf eens te ervaren of al die enthousiaste verhalen wel kloppen. Ik ken 't Gooi vrij goed als fietser en hardloper. Benieuwd of de routeplanners mij kunnen verrassen. Vast wel!"
Voor Cock is de vierdaagse fysiek onmogelijk. "Het liefst zou ik natuurlijk gewoon meelopen, maar als vrijwilliger draag ik toch al tien jaar mijn steentje bij aan dit mooie evenement. En als mijn broers straks binnenkomen sta ik uiteraard bij de finish klaar met een fijn glaasje bier!"

Bovendien wordt het wandelpeloton vanmiddag toegezongen door het Larense shantykoor De Speuit. Morgen na de Landgoederentocht worden ze opgewacht door een draaiorgel en vrijdag na de Eempoldertour door poptroubadour Arnoud Kas. Zaterdag na de Gooimeerroute zorgen dweilorkest De Wallenkraaiers en DJ Frank de Boer voor een feestelijk onthaal en gaan ongetwijfeld de voetjes van de vloer in de grote feesttent bij SV Laren'99. Dan zullen ook de cheques voor de goede doelen (Scouting Raboes, Vier het Leven en het Goois Natuurreservaat) worden uitgereikt.

Ineke Onkenhout-van der Ley wint 1ste Designa-publieksprijs

V.l.n.r.: Ineke, Bertram, Monique en Leo. Foto: Bob Awick

Laren De publieksprijs van de dertiende Atelierroute Laren, die dit jaar voor het eerst werd geïntroduceerd, is gewonnen door de Larense kunstenares Ineke Onkenhout-van der Ley. Zij kreeg van het publiek de meeste stemmen.

Tweede werd Odette Rabeling met haar fotowerk, de derde plaats was voor Annemarie Bitter, bekend van haar feilloze kleurpotlodentechniek in haar (dieren)portretten en Larense afbeeldingen.

Vrijdagmiddag werd op het kantoor van de hoofdsponsor, Designa Architectuur & Interieur aan de Torenlaan, in aanwezigheid van hoofdsponsor Bertram Terpstra en Leo Janssen (bestuurslid van de Stichting Atelierroute Laren) de bij de publieksprijs behorende cheque van duizend euro uitgereikt. Ineke Onkenhout-van der Ley, was bijzonder in haar schik met de prijs: "Van de prijs ga ik schilderspullen kopen. Ik ben er ontzettend blij mee, een geweldige stimulans." Uit de goede inzenders werd de Larense Monique Woerdman getrokken die met haar juiste keuze 'Een dagje kunst' wint, bestaande uit een bezoek aan twee bijzondere tentoonstellingen in Nederland en een diner na afloop.
De Stichting Atelierroute Laren en Designa Architectuur & Interieur hebben besloten hun samenwerking ook het komende jaar voort te zetten. Bertram Terpstra: "Dit soort kleinschalige evenementen die met kunst te maken hebben, juich ik van harte toe. Het kleurt ons dorp." Leo Janssen zegt in een reactie: "Met een hoofdsponsor als Designa is dat een versterking van de continuïteit van de Atelierroute en het Art magazine dat gratis huis-aan-huis in Laren wordt verspreid. Daarnaast daagt het ons uit weer nieuwe impulsen te geven aan deze traditie. Fantastisch als mensen als Bertram dat ondersteunen."

V.l.n.r.: Ineke, Bertram, Monique en Leo. Foto: Bob Awick

Geldboete voor 88-jarige boer na bedreiging

EEMNES "Ik ben als boer geboren en hoop als boer te sterven." Vastberaden draait de 88-jarige Willem Hoogeboom uit Eemnes zich om naar de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warendienst (NVWD) die hij twee jaar geleden de schrik op het lijf joeg. Met gebalde vuist, prikstok en onder doodsbedreigingen joeg hij de inspecteurs van zijn erf.

De politierechter in Utrecht vindt dat de Eemnesser veel te ver is gegaan in zijn uitingen en legt hem een geldboete van 1.000 euro - waarvan 500 euro voorwaardelijk - op voor bedreiging. De Eemnesser, die zeer slechthorend is, komt met zijn neef naar de zitting. Hij wil dat zijn neef het woord voert. Dat vindt de rechter niet goed. Wel staat ze toe dat de hoogbejaarde boer met zijn stoel vlak voor de rechter mag plaatsnemen, zodat hij het beter kan verstaan.
Als de officier van justitie van wal steekt om te vertellen waar de Eemnesser van wordt beschuldigd, wuift hij de beschuldigingen met een lach en een handgebaar weg. Met een boze blik wijst hij naar de twee vrouwelijke inspecteurs die achter hem zitten. "Dat benne spionnen." En tegen de rechter: "Mevrouwke, niemand komme ongevraagd in mijn stal."
Hoogeboom doelt op het incident van 29 maart 2016 op zijn boerderij in Eemnes, waar hij dreigend met een prikstok op de twee inspecteurs van de NVWD was afgestapt en had geschreeuwd dat ze moesten oprotten, van zijn erf af. Als ze dat niet deden zou hij zijn dubbelloopsjachtgeweer pakken en ze doodschieten. De inspecteurs waren die dag gekomen om zijn beesten te tellen. Toen zij klaar waren hadden zij nog in de stal gewild waar de kalveren stonden. Dat had de boer geweigerd, omdat de kalveren niet van hem waren. Onder het mom van een smoes zou vervolgens een van de inspecteurs alsnog geprobeerd hebben in de stal te komen. Toen was de boer ontploft en had hij maar wat geroepen, zoals hij zelf zei. Dat de woorden meer impact hebben gehad dan de boer deed voorkomen, werd duidelijk toen een van de inspecteurs aangaf na het incident niet meer in de buitendienst te durven werken.
De voorwaardelijke geldboete die de boer krijgt opgelegd is bedoeld als waarschuwing, omdat de Eemnesser nog niet van plan is te stoppen met zijn boerenbedrijf en misschien in de toekomst nog een keer te maken zal krijgen met de NVWD. Veel indruk maakte de uitspraak niet op de boer. Hij vond de hele zitting flauwekul en kondigde aan in hoger beroep te gaan.

Hans van Goozen

De 57-jarige Hans van Goozen woont sinds 1994 in Laren. Hij is sinds kort raadslid voor Larens Behoud.

Hans van Goozen. Eigen foto

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Runnen van reclamebureau Buzzdesign en fotograferen."

Wat maakt het raadswerk boeiend?
"De toekomst van ons mooie dorp met alle facetten."

Je hebt een vrije dag, wat ga je doen?
"Wielrennen of tennissen."

Met wie zou je eens een gesprek willen?
"Ernst Wortel."

Waar maak je je zorgen om?
"De herindeling."

Wat is je favoriete plek in Laren?
"De Brink met 't Bonte Paard."

Laren mist nog...?
"Een hotel."

Als je een dagje de burgemeester van Laren was, wat zou je doen?
"Er een mooie dag van maken."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De zelfstandigheid van ons dorp."

Favoriete jaargetijde?
"Alle jaargetijden hebben hun eigen mooie kenmerken."

Naar welk land zou je nog willen?
"Thailand, heerlijk land, mooie natuur en heel vriendelijke bevolking."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"Tulpenrally rijden."

Wat is je favoriete spreuk?
"Wat gij niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet."

Waar mogen ze je voor wakker maken 's nachts?
"Sushi."

Wat zou je doen als je een miljoen wint?
"Mooie fotoshoots maken in verre landen."

Favoriete film?
"James Bond, van oud tot nieuw."

Bernardusschool wint prijs 'Beste samenwerking'

Foto: Nienke de Ruiter-Wijga

Blaricum Leerlingen van groep 6 van de Bernardusschool hebben tijdens The Battle of the Beach in Noordwijk de prijs voor de 'Beste samenwerking' gewonnen. De uitdaging was: wie bouwt het zandkasteel dat het langst blijft staan bij opkomende vloed?, maar die winst wisten ze niet te pakken. De Bernardus-kids lieten echter 99 andere groepen achter zich.

'Zomerveren' met Kick van der Veer in deMess

Foto: Bob Awick

Laren Het radioprogramma 'Andermans Veren' van Laarder Kick van der Veer bestaat 25 jaar en hij viert dat met optredens in Podium deMess in Naarden.

'Andermans Veren' gaat over cabaret en kleinkunst. Het programma wordt elke zondag van 10.00 tot 11.00 uur op Radio 5 uitgezonden. "Erik van Muiswinkel heeft het programma bedacht en vroeg of ik mee wilde doen. Hij deed de presentatie en ik stelde het programma samen. Toen Erik ermee stopte, heeft Martine Bijl het een jaar overgenomen. Daarna ben ik zelf de plaatjes gaan draaien, achter de microfoon gaan zitten om het programma te presenteren en doorgegaan met het uitzoeken van fragmenten voor de uitzending."
Tijdens een optreden in deMess worden twee radioprogramma's opgenomen. De volgende edities zijn op zondag 24 juni en 1 juli. Van Muiswinkel is 24 juni te gast.

Michel Koster, de held van de kermis van Laren. Fotocollectie: Leo Janssen

Ik ben niet zo'n boerenzakdoekenman die zijn neus snuit in het verleden. "There is no past, no future, you have to live in the immediate now", stelt de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh, die dagelijks in Poona een ritje in een van zijn Rolls Royces maakte. Anderen beweren overigens dat deze 'verlichte' wijsheid afkomstig is van de veel te vroeg gestorven componist Jonathan Larson, viervoudig Tony Award-winner en postuum onderscheiden met een Pulitzer Prize voor Drama.

Toch kan ik het soms niet laten 'in the past' te duiken. Helemaal nu de Larense zomerkermis er van 30 juni tot en met 5 juli weer staat.

'Mur de la mort'

Ik neem u tien jaar mee terug in de tijd. Tegenover de plek waar vroeger de kolenhandel van Gerard Koster was (de muur bij het zoenpaadje op de Jordaan is hieraan een blijvende herinnering. Koster vestigde zich daar in 1938 en dertig jaar later werd de handel door zijn zoon Gerard - door de komst van het aardgas - ingeruild voor een benzinepomp en in 1985 uitgebreid met een garagebedrijf, dat tegenwoordig gerund wordt door kleinzoon Michel) programmeerde onze kermisintendant Karel Loeff destijds een unieke attractie: 'De steile wand', de 'mur de la mort', 'de hel op wielen'.

Michel Koster

Michel Koster (40), eigenaar van het garagebedrijf, werd daardoor een van mijn helden. Helden, hoor ik u zeggen, is dat niet wat overdreven? Neen. Michel deed iets - als jochie op de Larense kermis droomde hij er al van - dat ik voor nog geen 100.000 euro of voor een moorkop van patisserie Jane zou doen: gas geven in zo'n houten piste.

Strapatsen

Waar stoere motorduivels, niet vies van gevaar, in een negen meter ronde tonvormige kombaan langs verticaal staande zijkanten scheuren en de meest gedurfde strapatsen uithalen door duizelingwekkende rondjes te draaien, aan één kant van het zadel zittend of met beide handen omhoog, alleen of met zijn drieën, de zwaartekracht op een heldhaftige manier ontkennend.
Michel trainde die kermisweek iedere ochtend bij steilewandduivel Jan van Gool en showde op de laatste avond zijn durf aan het Larense publiek. Chapeau! Applaus! Met open mond! Wat een held!

Passie

Ik sprak Michel er onlangs over aan. De spectaculaire steile wand is nagenoeg uitgestorven. Motoren zijn nog steeds zijn passie. Ieder weekend trekt hij er met zijn Poolse vriendin Agnieszka op uit om Hard Enduro slalommend en worstelend te crossen op Nederlandse en Europese zware off-roadcircuits. Het liefst de Erzberg Rodeo in Oostenrijk. Topsport.

Stinken naar benzine

In 2009 werd hij eervol derde bij het Nederlands kampioenschap. Ronken, gas geven, knokken tegen jezelf, tegen de klok, tegen de route, tegen blessures. "Nooit iets gebroken Michel?"

"Neen", klinkt het nuchter en met een lach: "Alleen nieuwe kruisbanden, links en rechts tien keer de schouder uit de kom, mijn enkel eraan en onlangs nog één van die schroeven in mijn arm kapot. Dat is Hard Enduro. Heerlijk. Als het maar naar benzine stinkt."

Mooie Happy Spirit Days in Oude Dorp

Foto: Bob Awick

Blaricum Carla Begeer, organisator van de Happy Spirit Days, kan terugkijken op een geslaagd festival. Drie dagen lang waren een deel van haar woonboerderij, de bijgebouwen en de tuin aan de Binnenweg 7 omgebouwd tot een spiritueel festivalterrein waar bijzondere ontmoetingen hebben plaatsgevonden. De kaartverkoop van deze tweede editie was goed. Met 250 kaarten per dag bleken dat er aanzienlijk meer dan vorig jaar.

Deelnemers vierdaagse dwars door Johanneskerk

Laren De deelnemers aan Wandelvierdaagse Het Gooi wandelen zaterdag 23 juni dwars door de Johanneskerk. Via de voordeur erin en aan de zijkant er weer uit, laat een woordvoerder van het kerkbestuur weten.

Ook anderen zijn vanaf 10.00 uur welkom in het bijna vijfhonderd jaar oude kerkje aan de Naarderstraat. Op deze zaterdag start onder het thema 'Geloven in Vrijheid' een expositie. Aan de hand van een achttal affiches, die voor in de kerk op houten ezels worden geplaatst, wordt een aanzet gegeven voor een onderlinge discussie over dit thema; wat is eigenlijk geloven in vrijheid, wat is vrijheid, hoeveel vrijheid beleef je in je geloof - welk dat ook moge zijn, geloof jij in vrijheid, ben ik wel vrij om te geloven wat ik wil? De bezoekers kunnen hun mening op kleine briefjes schrijven die bijeen worden gebracht en na afloop van deze expositie, eind september, zowel in de Johanneskerk als via de website en Facebook worden gepresenteerd. De kerk is open op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Huizer crasht met auto op Torenlaan

Laren Het rijbewijs van een 21-jarige Huizer is ingenomen nadat hij vrijdag rond 23.20 uur op de Torenlaan ter hoogte van de kruising met de Oud Blaricummerweg was gecrasht. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

Na een melding werd een beschadigde auto door de politie aangetroffen. Een verkeersbord in de middenberm was verpletterd. Vermoedelijk is de bestuurder hier overheen gereden. Op aanwijzing van meerdere getuigen werd de Huizer in de omgeving aangetroffen. Net als een krat met bier die hij volgens getuigen in de bosjes had verstopt. De Huizer is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en drugs, omdat hij bij de eerste blaas- en speekseltest positief bleek. Hiervoor is bloed afgenomen.

Pure markt De Blommenhoeve

Eemnes De maandelijkse BOERenMARKT met de veelal biologische en pure/eerlijke producten op het terrein van de Blommenhoeve aan de Meentweg 37 in Eemnes wordt zaterdag 30 juni opgevrolijkt met muziek van koor BV De Zangerij.

Zij zingen met groot enthousiasme zowel stemmig als vlot populair werk.
De markt is open van 10.00 tot 15.00 uur. Parkeren kan op het erf.

Zangdag van Engelse topklasse

Eemnes Na succesvolle zangdagen met componisten van wereldniveau als John Rutter en Bob Chilcott, komt nu ook Philip Stopford voor Muziekcentrum Paul Snoek in Eemnes een zangdag verzorgen.

Op zaterdag 7 juli is er van 13.30 tot 16.30 uur in de Nicolaaskerk aan de Wakkerendijk 58, naast het Koorhuys, een kans om te zingen onder leiding van deze boeiende dirigent. Het samengestelde koor zingt eigen composities van Stopford, voorzien van de nodige achtergronden en tips en tricks van de componist zelf. Iedereen kan meedoen, maar koorervaring is prettig gezien het hoge studeertempo van deze middag. Aanmelden kan op www.paulsnoek.nl.

'Bang om het lachertje van de wereld te worden'

Broers steken met motorboot Atlantische Oceaan over

Met hun motorboot No Limit 1550 trotseren de gebroeders Edzard en Peter Braam uit respectievelijk Blaricum en Laren de onvoorspelbare Atlantische Oceaan. Wel in etappes, zo blijkt. De Blaricummer runde als vaatchirurg jarenlang een kliniek in Assen en zijn oudere broer Peter woonde als verkeersvlieger een periode in Bahrein. Ondertussen zijn ze beiden al een poosje gepensioneerd.

De Tabula ijsberg bij Groenland. Foto: Jurgen Braam

Laren/Blaricum De broers Peter en Edzard Braam hebben een bijzondere reis achter de rug. Zij legden met de Four Seasons, een oersolide stalen motorboot gemaakt door de Groningse werf No Limit Ships, 11.000 mijl over de Atlantische Oceaan af. "De een beklimt de Mount Everest en wij hebben met de motorboot een reis over zee afgelegd. Het is een vorm van zelfkastijding, maar wij wilden per se de oceaan heen en terug varen", zegt voormalig verkeersvlieger Peter (70).

Maar ze waren niet alleen. Er was altijd een derde man aan boord en op een enkel moment zelfs een vierde. Ook familie stapte op; op de heenreis ging hun jongere broer en fotograaf Jurgen mee en op de terugreis kwam Joost, de zoon van Peter, erbij. Sommigen verklaarden de broers voor gek, maar de twee wisten drommels goed waar ze aan begonnen. Tenminste, de voorbereiding was tot in de puntjes verzorgd. Ze volgden een veertien weken durende cursus bij de Royal Yachting Association in Gibraltar en behaalden daarmee beiden hun brevet. "We zijn door de examinator echt gemangeld en hebben het niet voor niks gekregen."

Het traject van dik 20.000 kilometer is niet in één ruk gevaren. De heenreis startte eind augustus 2016 en nam zeven weken in beslag. Ze voeren de noordelijke route - ook wel Vikingroute genoemd - via Engeland, Schotland, Orkney eilanden, Faroe eilanden, IJsland, Groenland, Canada en de Verenigde Staten. In Florida pakte het gezelschap het vliegtuig terug naar Nederland. De boot bleef achter en was tijdens een drietal botenshows voor publiek te bezichtigen. In die periode liet ook orkaan Irma van zich horen, maar de Four Seasons gaf geen krimp. "De kade was kapot, maar de boot had geen schrammetje en lag erbij alsof er niets gebeurd was. Echt de ultieme vuurdoop."

Eind 2017 werd aan de terugreis begonnen, maar kort daarna weer onderbroken. Er ontstond discussie in de bemanning: een opstapper vond het te link om verder te varen. Op dat moment niet leuk, maar achteraf gezien een goede beslissing, want met alle oceaandepressies was het niet de beste tijd om te gaan varen, zegt ex-vaatchirurg Edzard (69) uit Blaricum.

Begin mei werd alsnog de zuidelijke Azorenroute (via Bermuda, Azoren, Spanje en Guernsey) afgelegd. Maar toen zat de Blaricummer met samengeknepen billen, want hadden ze op het lange traject van Bermuda naar de Azoren wel voldoende brandstof aan boord? Edzard had vooraf al het zekere voor het onzekere genomen en op het voor- en achterdek bladdertanks (een soort rubberen matrassen) die - naast de 3800 liter in de vaste tank - goed waren voor 1500 liter extra brandstof, laten aanleggen. Hij rekende en rekende en maakte via de satelliet zelfs contact met de werf om de rekensom ook daar voor te leggen. "Als we toen zonder brandstof waren komen te zitten, waren we het lachertje van de wereld geworden en dat zou de grootste fout zijn geweest. Ik heb er zelfs over gedroomd." Maar de onzekerheid was onnodig: de tussenstop werd ruimschoots gehaald.

Afgelopen zondag voeren ze de Haven van Rotterdam binnen. Met veel afzien hebben zij de grilligheden van de oceaan in al haar facetten overwonnen: mooi weer met een spiegelgladde zee, maar ook met mist en ijsbergen. En niet te vergeten depressies die zorgden voor huizenhoge golven waardoor het leven aan boord nog het best te vergelijken was met een rollercoaster. "Het was net een apenkooi", zegt Peter uit Laren, die tevens de kok op het schip was. Hij wordt nooit zeeziek en wist onder alle omstandigheden een lekkere maaltijd op tafel te toveren. Vermoeiend was het ook. De 'hondenwacht' (van middernacht tot 04.00 uur) was het zwaarst. "Je bioritme is van slag."

De gebroeders Braam. V.l.n.r.: Edzard, Peter en Jurgen. Foto: PR
Manhattan, New York. Foto: Jurgen Braam

Chef-kok Peter over leven aan boord: 'Het was net een apenkooi'

Nieuwe uitdagingen zijn er ook: Edzard overweegt serieus de 88-tempels-route in Japan te lopen ("Kan ook per taxi", lacht hij) en Peter gaat in Canada, waar hij ooit gewoond heeft en een stuk grond bezit, eigenhandig een loghouse (blokhut van boomstammen) bouwen.

'We zijn door de examinator echt gemangeld'

Eikenboom moet wijken

Waarom geen panelen rondom de boom? Foto: Caspar Huurdeman

Eemnes Aan de Eikenlaan, langs de A1/A27, wordt een zonneveld aangelegd. Het startsein hiervoor is gegeven. Een vrijstaande oude eik moet het veld ruimen.

Dat wordt bevestigd door grondeigenaar en CDA-raadslid Pieter Seldenrijk: "Deze boom zal helaas moeten wijken voor het zonneveld. Het is nu nog broedseizoen, zowel de bouw als de kap van de boom zal daarna gebeuren."

Dit bericht werd eerder op de Facebookpagina van de Laarder Courant de Bel geplaatst. Daar werd massaal op gereageerd. Iedereen is faliekant tegen en er wordt zelfs opgeroepen om in actie te komen voor behoud van de boom. "Geen zonnepanelen maar hersencelletjes zouden meer op hun plaats zijn. Er is toch zeker wel een alternatief te bedenken", is een van de reacties. CDA-raadslid Erwin van den Berg uit Laren: "Dit is nog maar het begin van de verglazing van het Nederlandse landschap."

Column

De dorpssmid is niet meer

Dorpssmid Jaap Eek. Foto: Gerard Wortel

De winkel van Jaap Eek is dicht
de dorpssmid is niet meer
de bezems voor zijn winkelpui
het smidsvuur in zijn werkplaats
zijn klompgeluid tot sluitingstijd
taferelen van weleer
De winkel van Jaap Eek is dicht
het dorp is ontdaan
in hemelsnaam waar haal je nu
een schroefje, kraan of kippengaas
en bovenal wat dorpspraat
hier in de buurt voortaan!
De winkel van Jaap Eek is dicht
de dorpssmid is niet meer
wie slijpt nu onze schaatsen straks
beslaat het paard wie smeedt een roos
En zo verliest ons dorp weer
een stukje dorpssfeer
Geen bezems voor zijn winkelpui
geen schroefje, kraan of kippengaas
geen dorpspraat geen smederij
geen klompgeluid tot sluitingstijd
dat alles is voorgoed voorbij
het vuur voor altijd uit

LTV de Bijvanck gaat voor duurzaamheid

Wethouder Kennis was maandagavond te gast bij LTV de Bijvanck.

Blaricum Wethouder Annemarie Kennis van onder andere Sportzaken heeft maandagavond de nieuwe led-verlichting van de LTV de Bijvanck officieel in werking gezet tijdens de eerste avondwedstrijden van het VDGC Bijvanck-Open 35+-dubbeltoernooi.

Het tennispark ligt er nu in de avonduren stralend verlicht bij, terwijl het energieverbruik drastisch zal dalen.
Op de laatste ledenvergadering had het bestuur van LTV de Bijvanck aangekondigd om in 2019 over te willen gaan op led-verlichting. Het wachten was op toekenning van een rijkssubsidie. Toen bleek dat het Rijk zes miljoen extra in de subsidiepot had gestort en de hoofdsponsor van het Dahon Opentoernooi van LTV de Bijvanck ook wilde bijdragen, was het pleit snel beslecht. In maart startte een werkgroep met de voorbereidingen, die medio mei werden afgerond. Op 11 en 12 juni werden de oude lampen vervangen en de nieuwe lampen ingeregeld. Ook de bedrading werd vernieuwd.

Oktoberfest Laren spekt sportclubs

Laren De Stichting Oktoberfest Laren steunt jaarlijks een goed doel door één euro per verkochte kaart te schenken aan een sportclub. Hiervoor moet wel een bestelcode worden ingevoerd. Met de opbrengst van de 2017-editie heeft de stichting het mooie bedrag van 245 euro kunnen uitdelen aan touwtrekvereniging Touwtje, volleybalvereniging The Smashers en voetbalvereniging SV Laren'99.

Derde Larense biertje valt goed in de smaak - Tevens zwaarste!

Samenwerking S.O.L.L. en Gooische Bierbrouwerij

De S.O.L.L. heeft al graan voor drie Larense biertjes geleverd: Larens Blond, Larens Saison en Larens Tripel. De laatste twee zijn gebrouwen bij de Gooische Bierbrouwerij.

Larens Tripel en Larens Saison samen in het schap. Foto: Gooische Bierbrouwerij

Laren De Gooische Bierbrouwerij uit Hilversum maakt sinds vorig jaar in samenwerking met de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (S.O.L.L.) twee Larense bieren: Larens Saison en Larens Tripel. "Met de samenwerking proberen wij interessante gewassen van de stichting te gebruiken bij het brouwen van ons lokale bier", aldus brouwmeester Gijs Troost van de Gooische Bierbrouwerij.

'Bier heeft door de triticale een frisse, zachte smaak'

Voor de S.O.L.L. is ook dit een bron van inkomsten. "Wij zijn afhankelijk van de opbrengst van het graan en daarom blijven we zoeken naar nieuwe dingen", zei S.O.L.L.-voorzitter Jan van den Brink eerder.

Larens Tripel is het nieuwste biertje en is afgelopen mei op de markt gekomen. Het wordt gebrouwen met triticale, afkomstig van de oude engen rond Laren die in beheer zijn bij de Stichting S.O.L.L. Het graan wordt al meer dan een halve eeuw verbouwd. Triticale ontstond als een kruising van tarwe en rogge met als doel een gewas te ontwikkelen met de kwaliteit van tarwe. "Rogge is weliswaar makkelijker te verbouwen op de arme gronden rond Laren, echter tarwe is natuurlijk heel geschikt om brood mee te bakken. Een kruising zou ideaal zijn. De Tripel is goed ontvangen door de bierkenners en heeft door de triticale een heerlijke frisse en zachte smaak", vertelt Guido de Wit van de Gooische Bierbrouwerij. Tripel is een zwaar bier (9,1%).
Larens Saison met Sint Jans rogge verscheen in augustus 2017 op het oogstfeest van S.O.L.L. Saison is een bier dat van oorsprong op boerderijen werd gebrouwen voor seizoensarbeiders. De Sint Jans rogge dankt zijn naam aan de oogsttijd rond Sint Jan op 24 juni. Het is een heerlijk zomers bier, wat natuurlijk prima gedronken kan worden op St. Jan zelf. De brouwerij heeft haar eerste Gooise bieren gebrouwen met boekweit, een gewas waar het Gooi bekend om stond in heel Nederland. Het was ook een gewas dat makkelijk wilde groeien op de arme zandgronden. S.O.L.L. is van plan in de nabije toekomst de boekweit voor de brouwerij te verbouwen.
De bieren zijn te koop bij de Larense Bierschuur, Albert Heijn in Laren/Blaricum en in Foodhal Mout in Hilversum.

Boekverkoop bibliotheken

Laren/Eemnes De bibliotheken van Laren en Eemnes houden een verkoop. Het gaat om exemplaren die vanwege veroudering, verschijnen herdruk of andere reden niet meer in de collectie passen. Ze gaan voor een vriendenprijsje van de hand.

In de Larense bibliotheek (Brinkhuis) vindt de verkoop plaats van 27 juni tot en met 2 juli. "Op deze manier wordt ruimte in de collectie gemaakt om klanten een actueel en aantrekkelijk aanbod te kunnen blijven bieden. Er kan gekozen worden uit een voorraad romans, bladmuziek en jeugdboeken", meldt een woordvoerder.
In Eemnes vindt de verkoop plaats van 25 juni tot en met 7 juli.

Eerste rookvrije generatie

Laren/Blaricum Ruim dertig partijen uit de regio Gooi en Vechtstreek tekenen morgen het convenant 'Op weg naar een rookvrije generatie in Gooi en Vechtstreek'.

Met al deze partners sluit de regio zich aan bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee heeft Gooi en Vechtstreek de primeur: als allereerste regio in Nederland op weg naar een rookvrije generatie.

Nog steeds beginnen er in de regio Gooi en Vechtstreek elk jaar meer dan vijfhonderd kinderen met dagelijks roken. Als kinderen niet beginnen met roken, leven ze gemiddeld tien jaar langer dan leeftijdsgenootjes die wel gaan roken. Reden genoeg voor alle regiogemeenten en samenwerkingspartners om te streven naar een rookvrije generatie, een generatie die de kans krijgt om rookvrij op te groeien.

Wandelen met kudde schapen

Blaricum Bij de Schaapskooi aan de Oude Naarderweg 3 start woensdag 20 juni om 19.00 uur een avondwandeling met de schaapskudde. Duur: anderhalf uur.

De wandelaars krijgen na afloop een kopje thee of koffie met een koekje.

Start van campagne Sportief & Gezond

Schoolkinderen en wethouders bewegen erop los

Wethouder Peter Calis scoort! Foto: Gemeente Laren

Laren De gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes werken aan een fittere gemeenschap en daarom is de campagne 'Sportief en Gezond' gestart. Vorige week vonden de kick-offs hiervan plaats.

In Eemnes werd door kleuters van basisschool De Zuidwend en de Mariaschool de woogie boogie gedanst. Ook wethouder Sven Lankrijer gooide zijn heupen los, net als danseres en actrice Ingrid Jansen. De woogie boogie is een initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) om kinderen op een vrolijke manier in beweging te krijgen.
Wethouder Gerard Knoop heeft leerlingen van basisschool De Pionier en OBS Bijvanck in Blaricum aangemoedigd tijdens het lopen van The Daily Mile. Ook hier was Ingrid Jansen van de partij. Bij The Daily Mile (hard)lopen of wandelen schoolkinderen een aantal keer per week vijftien minuten met als doel hen fit te krijgen.
En tot slot werd in Laren voor de oudere doelgroep het walking football bij SV Laren'99 geïntroduceerd. Voetbal hoeft niet snel te gaan om leuk te zijn. Dat bewijst walking football waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Wethouder Peter Calis trapte een balletje mee tijdens de eerste training. Info over walking football bij beweegcoach Jur Maatman via jur@sportiefengezond.nl.
De gemeenten werken samen met inwoners, zorgprofessionals, (sport)verenigingen en scholen. Beweegcoaches helpen daarbij. Zij zorgen onder andere voor verbinding tussen aanbod en vraag.

Leerlingen van OBS Bijvanck en De Pionier. Foto: Gemeente Blaricum
De kleuters van De Zuidwend en de Mariaschool. Foto: Gemeente Eemnes

Beweegcoaches zorgen voor verbinding tussen aanbod en vraag

Art Laren 2018 bomvol bezoekers

Ook de 23ste editie van Art Laren was een succes. Foto: Bob Awick

Laren "Zondag kon je over de hoofden van de bezoekers van Art Laren lopen", zegt Bert Harenberg, woordvoerder van Art Laren. "Op vrijdag en zaterdag was het nog vrij rustig op de kunstbeurs die voor de 23ste keer werd gehouden."

Kiwanis-president Leen van der Pols opende vrijdag de beurs tijdens de haringparty met een toespraak (vanaf een ladder om boven de menigte uit te kunnen steken). Hij benadrukte het belang van de saamhorigheid tussen de mensen. Galeries komen naar Art Laren toe om hun kunst te tonen, maar ook om een bijdrage te leveren aan het Kiwanis-project om een kinderhospitaal in Zambia met moderne medische hulpmiddelen te kunnen uitrusten. De gemeente, en daarmee de Larense politiek, geeft de Kiwanis de ruimte om Art Laren op de gevoelige Brink te kunnen organiseren.

Verscheidenheid

De galeriehouders toonden zich na afloop enthousiast over de belangstelling voor de getoonde kunst. Kunstenares Thea van Dijk zei dat ze volgend jaar zeker weer terugkomt. Ook Steef van galerie Mooi Glas zal zeker weer te zien zal zijn op de 24ste Art Laren. En de Larense kunstenaressen van het Larens Kunstcollectief hopen ook weer te mogen komen. Kunstkoper Jos den Hengst uit Muiderberg had een paar mooie sculpturen voor zijn tuin aangeschaft en Janny de Velde uit Haren was blij met de aanschaf van een werk van een bloemenstilleven van Roman Reisinger. Hanny de Blok uit Utrecht vond dat Art Laren een grote verscheidenheid aan kunst bood; ze gaat binnenkort langs bij exposant De Beeldenstorm om verdere keuzes te maken.

Michiel Vlam, de hoofdorganisator van Art Laren namens Kiwanis Club Laren, toonde zich erg tevreden over het evenement.

De Eemhof krijgt handen en voeten

Proosten op de bouwstart van Amaris De Eemhof. Foto: Amaris

Eemnes De gemeente Eemnes, Amaris Zorggroep en Van der Wardt Bouwgroep hebben het officiële startsein voor de bouw van Amaris De Eemhof gegeven. Amaris-bestuurder René Hup, bouwer Jos van der Wardt en wethouder Jan van Katwijk onthulden vanuit een fluisterboot in het achter het gebouw gelegen watertje een bouwbord.

De bouw is een belangrijke stap in de realisatie van een nieuwe woonvoorziening voor ouderen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen in Eemnes. De appartementen komen te liggen tegenover de woongroep Happy Home, waar zestien jongeren met een verstandelijke beperking wonen.

In april zijn de eerste werkzaamheden gestart. De 24 nieuwe appartementen worden naast het huidige pand gebouwd en worden verdeeld over drie woongroepen met ieder acht bewoners. Op de plek van de voormalige winkelplint worden gemeenschappelijke huiskamers gerealiseerd. De oplevering vindt naar verwachting volgend voorjaar plaats. Eemnessers krijgen voorrang bij de toewijzing van de appartementen.
In De Eemhof gaat Amaris Zorggroep de zorg verlenen. Wethouder Jan van Katwijk: "Volgend jaar kunnen wij kwetsbare ouderen in Eemnes een thuis bieden waar ze veilig en prettig kunnen wonen en waar ze zeker zijn van goede zorg. Waar mensen zichzelf kunnen zijn en vooral zich vertrouwd voelen. Het past goed bij een zorgzaam Eemnes." Amaris beschouwt deze voorziening als een welkome aanvulling op haar dienstverlening. Bestuurder René Hup: "Onze droom is dat het een huis wordt midden in de samenleving van Eemnes. Waar familieleden en bekenden in en uit kunnen lopen, waar vrijwilligers met plezier een handje helpen en waar we onderdeel zijn van de buurt, met goede contacten met de buurtbewoners."

Drukbezochte meet & greet voor Ruijtersweide in Café Eemland

Woonwijk Ruijtersweide in Zuidpolder. Foto: Projectbureau Zuidpolder

Eemnes De meet and greet voor de woningen in de nieuwste wijk Ruijtersweide in Zuidpolder afgelopen donderdagavond was een groot succes. Ruim 250 geïnteresseerden bezochten de bijeenkomst in Grand Café Eemland.

De verkoop startte een week eerder via www.ruijtersweide.nl en een groot aantal belangstellenden had zich al online ingeschreven. Tijdens de meet and greet konden zij vervolgens gericht vragen stellen over de verschillende woningtypes die men tevoren al goed online had kunnen bekijken. Natuurlijk was er voor elke bezoeker een sfeerbrochure en konden de maquette en alle woningtypes uitgebreid bekeken worden.
De bezoekers reageerden enthousiast op de architectuur en uitstraling van de woningen. De starterswoningen met een verkoopprijs van 213.500 euro v.o.n. kregen veel belangstelling. Veel animo was er ook voor de herenhuizen, de grotere twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Ook was er aandacht voor het feit dat de energiezuinige woningen met een EPC=0 veel comfort bieden tegen lagere woonlasten. Met de mogelijkheid voor de optie 'gasloos wonen' zijn de woningen in Ruijtersweide voorbereid op de toekomst.
Voor de woningen in Ruijtersweide is een veelvoud aan inschrijvingen ontvangen. De inschrijving is inmiddels gesloten. Deze week ontvangen alle inschrijvers een bericht over de toewijzing van de woningen. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2019.

Ontploffingen door EOD op gronddepot aan Randweg

Blaricum Het gronddepot aan de Randweg (ten oosten van de kalkzandsteenfabriek) is door de gemeente Huizen aangewezen als vernietigingsdepot voor explosieven.

Tot voor kort maakten alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek gebruik van het terrein van het Goois Natuurreservaat (GNR), maar omdat het GNR dit vanwege de natuurbeschermingswetgeving niet meer kan faciliteren, is er in de regio gezocht naar een nieuwe locatie.

Uit onderzoek blijkt dat alleen het genoemde gronddepot aan de Randweg op de grens Blaricum/Huizen voldoet aan de eisen. Iedere gemeente moet overigens beschikken over een vernietigingslocatie voor explosieven die in het gebied worden aangetroffen. Die vernietiging gebeurt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Doffe dreun

Het laten ontploffen van explosieven geeft volgens de website van de gemeente Blaricum weinig tot geen overlast. De ontploffingen leiden tot een doffe dreun, wat opgeworpen aarde en een rookpluim die in twee à drie seconden verdwijnt. De richting van het geluid kan gestuurd worden door de manier waarop het explosief wordt begraven. Op deze locatie leidt dit niet of nauwelijks tot overlast, omdat rondom de locatie een hoge aarden wal zit en de bebouwing op grote afstand zit.

Als er een explosief gevonden wordt dat vernietigd moet worden dan informeert de EOD de gemeente over het moment van vernietiging. Op basis daarvan informeert de gemeente Huizen omwonenden van de locatie.

'Wachten op een ongeluk'

De verkeersborden zitten verstopt in het groen. Foto: Paul van der Maas

Laren Uit oogpunt van zorg voor de leerlingen van College de Brink en het gevaarlijke rijgedrag van automobilisten vraagt Kerklaan-bewoner Paul van der Maas aandacht voor de verkeersproblematiek in zijn straat. "Het is gewoon wachten op een ongeluk", zegt hij.

Volgens Van der Maas is de Kerklaan al jarenlang een sluiproute voor verkeer. "Daar wen je wel aan, maar wat nooit went is dat automobilisten het eenrichtingsverkeer negeren. Dat is echt zorgelijk." Het aantal bijna-ongevallen (zeker op de hoek De Pijl/Kerklaan) is fors, maar gelukkig bijna altijd met goede afloop, zegt hij. "De veel te hoog geplaatste en in het groen verstopte borden zijn nauwelijks te zien en de rijbaanstructuur nodigt inrijden zelfs uit. Maar de gemeente Laren gaat niets doen aan dat probleem. Een van de argumenten is dat bewoners zelf om eenrichtingsverkeer hebben gevraagd."
De Laarder weet de oplossing: "De simpelste en goedkoopste oplossing is om bij het kruispunt Ruiterweg/Kerklaan de wegstructuur aan te passen met een kromming. Weggebruikers worden dan wel gedwongen naar links de Kerklaan in te rijden in plaats van door te scheuren naar De Pijl of de Brink. We moeten er toch niet aan denken dat er een fietser of scholier geschept wordt en je zult het maar op je geweten hebben, bewust of onbewust."

20 / 28

Opbrengst voorstelling in Eemnes naar boekenkasten op Keniaanse scholen

Soroptimisten: geld voor goede doelen

Een van de eerdere goede doelen, de Marni Foundation, ontving een cheque van 34.000 euro. Foto: PR

Eemnes Met een club van zo'n veertig vrouwen organiseert Soroptimisten Bussum jaarlijks een aantal activiteiten om geld in te zamelen. Dit jaar wordt voor het eerst een theatervoorstelling in het Goois Openluchttheater in Eemnes georganiseerd.

Marjolein Klaassen vertelt dat er al flink wat kaarten zijn verkocht voor de voorstelling van zondag 24 juni. "Er kunnen in totaal zo'n vierhonderd mensen in het theater, maar er zijn nog plekken over."

Gevarieerd

Welvaart in 't Gooi, maar: 'Je moet ook je blik naar buiten richten'

De voorstelling is flink gevarieerd. Om 12.30 uur bijt het junior dweilorkest van de Wallenkraaiers het spits af. Later op de middag is het podium aan cabaretier Madelijne Kool uit Laren.

Voorstelling is een proef

Deze voorstelling als fondsenwervende activiteit is een proef voor de dames. Met het organiseren van de gebruikelijke activiteiten zoals een filmavond, een olijfolie- of wijnverkoop en natuurlijk een golftoernooi hebben ze flink wat ervaring. Wat betreft deze voorstelling is het afwachten of het allemaal naar verwachting verloopt.

My Book Buddy

En dan ligt er ook nog een plan voor een boek met internationale kinderportretten. Marjolein: "Dat past heel goed bij het gekozen goede doel voor de komende twee jaar: My Book Buddy." Dit doel, waar ze zich voor twee jaar aan verbonden hebben, is een wereldwijd project gericht op het terugdringen van ongeletterdheid.
De opbrengsten van onder andere de openluchtvoorstelling gaan naar boekenkasten voor basisscholen in Kenia. "In het Gooi is zo veel welvaart, maar je moet ook je blik naar buiten richten. Als je je twee jaar inzet voor zo'n doel kun je een mooie cheque overhandigen."

Maandelijks

De Soroptimisten Bussum komen maandelijks bij elkaar. Belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten zijn natuurlijk de acties, maar ook het versterken van de onderlinge band. In Nederland zijn zo'n negentig Soroptimistenclubs. Van de Bussumse club zijn ook vrouwen uit bijvoorbeeld Naarden, Blaricum en Huizen lid.

Wie er zondag nog bij wil zijn kan kaartjes bestellen www.Soroptimistclub-Bussum-winkel.nl.

In het Brinkhuis in Laren is vanaf vrijdag het werk van Postbode Zeeg te zien.

Vrijdag 22 juni

PC Helpdesk BEL

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Voor al uw vragen en/of problemen met uw pc, tablet of smartphone kom op werkdagen naar de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis-Laren. Een team van enthousiaste, deskundige vrijwilligers staat voor u klaar!. Zie ook: www.pchelpdeskbel.nl.

Geef-en-neemtafel

10.00 uur | Brinkhuis Laren

De geef-en-neemtafel wordt door vrijwilligers van Versa Welzijn georganiseerd. Voor spullen die nog een tweede leven gegund is.

Taalcafé

13.30 uur | Bibliotheek Huizen

Elke vrijdagmiddag oefenen we de Nederlandse taal boven in de bieb. Zonder afspraak en gratis.

Papageno Zomerconcert

20.15 uur | Rust Wat Blaricum

Families en vrienden genieten op de tijdelijke tribunes van een heerlijk ontspannen avond met prachtige muziek. www.zomerconcert.nl.

Zaterdag 23 juni

AC Niellsen BLTC Blaricum open tennistoernooi

Sportpark Oostermeent Blaricum

Van zaterdag 23 juni tot en met 1 juli wordt weer het AC Niellsen BLTC Blaricum open tennistoernooi gehouden. Inschrijven voor alle categorieën via toernooi.nl.

Expositie: 'Het werk van Postbode Zeeg'

11.00 uur | Brinkhuis Laren Laren

Vanaf 23 juni is er een bijzondere tentoonstelling te zien in de (h)Artgalerij van het Brinkhuis: kunst van de geheimzinnige Postbode Zeeg. Het werk bestaat uit 168 kleine, kleurrijke schilderijtjes, met ieder hun eigen verhaal. Kom langs en leer het verhaal kennen achter deze unieke portretten.

Zomerwandeling door Huizen

11.00 uur | Huizer Museum

De wandeling is in de ochtend en start om 11.00 uur bij het museum aan de Achterbaan 82. De kosten voor de wandeling bedragen € 4,- per persoon.

Zondag 24 juni

Papageno Koffieconcert

11.30 uur | Papageno Huis Laren

Iedere zondag van 11.30 tot 12.30 uur, entree € 6,50. Tickets kunt u, tot de zaterdag voor het concert 12.00 uur, boeken via de link naast de datum op www.papageno.nl.

Theater- en muziekmiddag voor het goede doel

12.30 uur | Goois Openluchttheater Eemnes

Soroptimistclub Bussum organiseert een inspirerende zondagmiddag in de zomerse buitenlucht. Cabaratière Madelijne Kool treedt op en er is muziek van Leon de Kroes (Spaanse gitaar) en Nicolaas Duin (pianio). De opbrengst gaat naar MyBook Buddy. Kaarten: www.soroptimistclub-bussum-winkel.nl.

Maandag 25 juni

Geef-en-neemsnuffelkast

9.30 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Wijkcentrum Holleblok heeft een snuffelkast met tweedehandsbaby/kinderkleding in de maten 50 tot ongeveer maat 152 tegen kleine prijzen. Geopend: maandag van 9.30 tot 12.00 uur. Kom een keer kijken! Wijkcentrum Holleblok.

Rummikub en scrabble

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Wilt u vroegere tijden laten herleven? Elke maandagochtend is er in wijkcentrum de Malbak van 10.30-11.30 uur gelegenheid om onderling gezellig ouderwets rummikub of scrabble te spelen. Sjoelen, dammen of mens-erger-je-niet kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee!

Dinsdag 26 juni

BasBEL koffieochtend bij het haardvuur

10.00 uur | De Hilt Eemnes

Koffieochtend bij het haardvuur voor ouderen, iedere laatste dinsdagmorgen van de maand in De Hilt in Eemnes. Van 10.00 tot 12.00 uur. Organisatie: Seniorenvereniging de BasBEL.

Bibliotheek Malbak

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Elke dinsdag- en donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak bibliotheek. Naast het lenen van boeken kunt u ook gezellig een kopje koffie of thee drinken in de Malbak bieb. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Veilig Vallen

10.00 uur | Osorezu Dojo Huizen

De cursus Veilig Vallen is ontwikkeld om zo ontspannen mogelijk te vallen en het proberen te voorkomen van botbreuken en blessures. Eigen bijdrage: € 2,-. Meer info: 06-15276036 of www.osorezu.nl/bsc.

Computerhelpdesk

10.00 uur | De Brassershoeve Huizen

Heeft u een probleem met uw laptop, tablet of smartphone? Bezoek de Computerhelpdesk waar ervaren deskundige vrijwilligers tussen 10.00 uur en 12.00 uur klaar staan om u te helpen. Waterstraat 2 (Achter de Oude Kerk). Meer informatie: www.debrassershoeve.nl of https://huizen.seniorweb.nl.

Koffieochtend

10.30 uur | De Goede Herderkerk Huizen

Elke 4e dinsdag van de maand. Iedereen is welkom, er is geen programma. Gezelligheid en ontmoeting staan centraal. Komt u ook?

Weerbaarheid Senioren (55+)

11.00 uur | Osorezu Dojo Huizen

De lessen zijn niet gebaseerd zijn op fysieke kracht, maar op 'slimmigheden'. Deze lessen zijn gericht op enerzijds de zorg voor de eigen veiligheid en anderzijds op het vergroten van de eigen levensruimte, zowel voor vrouwen als mannen. Kosten: € 2,-. Info: 06-15276036 of www.osoerzu.nl/bsc.

Spelmiddag

13.30 uur | De Blaercom

Wilt u vroegere tijden laten herleven? Tijdens deze middag is er gelegenheid om een gezellig bordspel te spelen, zoals dammen, mens-erger-je-niet, rummikub of scrabble. Sjoelen kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee! Info: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl, 035-7504149.

Het Schrijfcafé

19.30 uur | Brinkhuis Laren

Kom schrijven in het Schrijfcafé! Een plezierige schrijfbijeenkomst voor iedereen die van schrijven houdt, in de foyer van het Brinkhuis te Laren. Iedere laatste dinsdag van de maand (m.u.v. juli/aug). € 12,50 per keer, aanmelden www.schrijfcreaties.nl.

Free Dutch Lesson

19.30 uur | De Malbak Blaricum

You are invited to our Dutch language lessons. You will learn more about the meaning of words and verbs. Level: speaking and understanding the Dutch language a bit. De Malbak, Wetering 122, Blaricum.

Woensdag 27 juni

Taalcafé

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Anderstaligen zijn elke woensdag van 10.30-12.00 uur welkom bij het Taalcafé. Hier kunt u uw Nederlands verbeteren door gesprekjes te voeren met anderen. Non Dutch speakers are welcome every Wednesday between 10.30-12.00 am. You can improve your Dutch while speaking with others. Please join!

Voorleesmiddag Malbak

14.00 uur | De Malbak Blaricum

Deze middag, van 14.00-15.00 uur, kunnen kinderen v.a. 4 jaar komen luisteren naar de mooiste voorleesverhalen. De toegang is gratis. Voor meer info: 035-7504149. De Malbak, Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Film aan de Brink - 'Wonder Wheel'

14.30 uur | Brinkhuis Laren

In het Coney Island van de jaren vijftig zijn de levens van een badmeester, een voormalig actrice, haar onbehouwen man en hun dochter met elkaar verbonden. Bovendien is dochterlief op de vlucht voor gangsters. Entree: € 5,-.

Film aan de Brink - 'Darkest Hour'

19.30 uur | Brinkhuis Laren

Verenigd Koninkrijk, 2017, Oorlog/Biografie,114 min. Regie: Joe Wright. Met: Gary Oldman en Kristin Scott Thomas. Als kersverse premier van Groot-Brittannië moet Winston Churchill de belangrijkste keuze van zijn leven maken. Sluit hij vrede met de nazi's of verklaart hij hen de oorlog? Entree: € 5,-.

Donderdag 28 juni

Ontbijten

9.00 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Heerlijk ontbijten met buurtgenoten. Voor een gezellig en gezond ontbijt kunt u iedere donderdag terecht in wijkcentrum Holleblok. Ineke en Claudia heten u van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. € 2,- per persoon. Wekelijks op donderdag vanaf 9.00 uur.

Koersballen

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Koersbal lijkt op jeu de boule. Er is geen kracht voor nodig en het wordt binnen gespeeld. Het verrassende van dit spel is de bal, omdat het zwaartepunt niet in het midden zit. Iedereen kan het leren, dus kom een keertje kijken. 035-5262902.

Bibliotheek Malbak

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Elke dinsdag- en donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak bibliotheek. Naast het lenen van boeken kunt u ook gezellig een kopje koffie of thee drinken in de Malbak bieb. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, 1261 NK Blaricum.Koffieochtend

10.00 uur | De Blaercom

Zin in een kopje koffie? Vind je het leuk om anderen te ontmoeten in een ontspannen en gezellige sfeer. Kom dan naar deze koffieochtend. Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Iedereen is welkom! Informatie en/of aanmelden: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl, 035-7504149.

Computerhelpdesk

10.00 uur | De Brassershoeve Huizen

Heeft u een probleem met uw laptop, tablet of smartphone? Bezoek de Computerhelpdesk waar ervaren deskundige vrijwilligers tussen 10.00 uur en 12.00 uur klaar staan om u te helpen. Waterstraat 2 (Achter de Oude Kerk) Meer informatie: www.debrassershoeve.nl of https://huizen.seniorweb.nl.

Koffieochtend in Brinkhuis

10.30 uur | Brinkhuis Laren

Op donderdagmorgen wordt er door de gastvrouwen koffie en thee geschonken in de bovenzaal van het Brinkhuis. Even tijd voor elkaar en een gezellig babbeltje.

Gratis workshop 'Toneel' voor kinderen

16.15 uur | Kindcentrum De Optimist Huizen

Bolletje Rolletje Kindertoneel organiseert voor kinderen van 6 t/m 12 jaar een workshop 'Toneel'. De kinderen kunnen hier kennismaken met de toneelschool en de eigen wijze van acteren. Die wordt gekenmerkt door de vrijheid die de kinderen krijgen om hun rol en het verhaal vorm te geven. Info: 06-45115555.

Mindful Silent Run/Walk

20.30 uur | Parkeerplaats De Goede Gooier Blaricum

Stilte ervaren en voelen in de natuur brengt je dichter bij jezelf. Mindful Run Blaricum/Huizen organiseert op 28 juni 2018 (20.30-22.00 uur) een magische Silent Run/Walk. Hardlopers doen run 5 km, wandel-editie bij voldoende animo. Aanmelden via www.mindfulrun.nl/blaricum-huizen, € 15,-/p.p.

Openstelling Van Houtenkerk

WEESP De Van Houtenkerk aan de Oudegracht 69 in Weesp is zondag 24 juni geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Het 'Chocoladekerkje' heeft een authentiek interieur in de stijl van Berlages Nieuwe Kunst met jugendstilkenmerken. Zie ook stadsherstel.nl/vanhoutenkerk.

Verwoord in beeld!

Brandweer Laren deed zaterdag mee aan de landelijke herdenking voor brandweerslachtoffers. Foto: Bob Awick

BEL Kampioenen, mooie cheques, bijzondere herdenking en natuur. Er gebeurt veel en er is van alles te zien in de BEL-dorpen. Daarom deze compilatie!

Met de zomer in het vooruitzicht is de redactie van de Laarder Courant de Bel op zoek naar het liefst 'zonnige' foto's.
Dat mag en kan van alles zijn. Variërend van vakantievierende mensen in eigen land of daarbuiten, kinderen die afscheid nemen van hun meester of juf, of van de basisschool gaan of hun sportseizoen afsluiten met een leuk uitje.
Stuur uw (vakantie)kiek in naar redactie@laardercourant.nl en wie weet ziet u uw foto deze zomer terug in deze krant!

Wij wensen u veel succes en wensen u een mooie zomer toe!

Krasse tennissers in Eemnes. Foto: PR
Kampioensteam LLTC 1 Jongens 11-17. Foto: PR
Kampioensteam LLTC 1 Groen 1. Foto: PR
Ouders vliegen af en aan bij de Theetuin. Foto: Albert van der Linden
Sebine Fennis (m) wint het 19de Eemnesser kampioenschap jeu de boule. Foto: De Hilt
Cheque voor De Vuurvreters van de gemeente Blaricum. Foto: Gemeente Blaricum