Laarder Courant de BEL

21 februari 2018

Laarder Courant de BEL 21 februari 2018


Pisnijdige zienswijze naar Haarlem

Laren Het college van Laren heeft een pisnijdige zienswijze met betrekking tot de voorgenomen HBL-fusie naar Haarlem gestuurd. "Preventief en voorlopig", zeggen burgemeester en wethouders daarbij. Er is gekozen om de brief nu te versturen, omdat "het indienen van zienswijzen nadat besluiten zijn genomen veelal te laat komt vanuit het gewenste perspectief van gemeenten".

"Ook gezien de procedure tot nu toe heeft dit ons gemotiveerd om nu al college en Provinciale Staten te informeren over alle aspecten die moeten ondersteunen dat de door u voorgestelde fusie van de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren overbodig en zelfs contraproductief is."
Het Larense college blijft erbij dat de procedure bij herhaling niet zorgvuldig is geweest en doet schamper over het zogenaamd gevoerde 'open overleg', want daar is "nimmer echt sprake van geweest". Het college verwijt GS dat er geen grondige, zichtbaar inhoudelijke toetsing heeft plaatsgevonden. "De betrokken gemeenten hebben aantoonbare bestuurskracht en er is geen draagvlak voor fusie aanwezig." Het blijft het Larense college dan ook verwonderen waarom GS de fusie - tegen de wil van de drie gemeenten - willen doordrukken. Zetten GS de fusie desondanks wél door dan moet Haarlem zich volgens de brief aan de Grond- en Kieswet houden en de gemeenteraadsleden een mandaat voor de komende vier jaar geven.

Van der Hoek (GS): 'Zelf knoop doorgehakt'

BEL Gedeputeerde Jack van der Hoek zegt dat GS in november 2017 - na het 'open overleg' met de gemeenten - zelf de knoop hebben moeten doorhakken met betrekking tot de gemeentelijke herindeling.

"Het is een misverstand te denken dat 'open overleg' betekent dat de standpunten van alle partijen worden overgenomen. Dat kon ook niet, omdat de gemeenten zeer verschillende standpunten hadden. Op zo'n moment neemt de provincie haar verantwoordelijkheid."

Randvoorwaarden

Van der Hoek snapt dat het GS-besluit de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren het meest heeft verrast. "Dat komt doordat hen tijdens het open overleg is gezegd dat een eigen, goed voorstel voor versterking van de bestuurskracht een alternatieve oplossing zou kunnen zijn. GS hadden de gemeenten wel een aantal randvoorwaarden meegegeven. Maar de mogelijkheid geven tot een alternatief voorstel betekent nog niet dat het ook gehonoreerd wordt", zegt hij.

11

Hoge opbrengst 6de Blaricums Midwintervuur

Blaricum Rotaryclub Blaricum-Centaurea heeft gisteravond een cheque van 13.300 euro aan de Stichting Kinderen van de Voedselbank overhandigd.

Dit geld werd opgehaald met de zesde editie van het Blaricums Midwintervuur dat plaatsvond op zondag 7 januari jongstleden.
De landelijke Stichting Kinderen van de Voedselbank zet zich in voor de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede voor de circa 40.000 kinderen in Nederland van wie de ouders afhankelijk zijn van een voedselbank.

Rotaryclub helpt zorgboerderij na schapendrama

Foto: John de Mukder

Blaricum Nico de Jong en de hulpboeren van Zorgboerderij 't Werckpaert kunnen weer lachen. Dankzij een actie van Rotary Laren-Blaricum konden zij deze week vijf schapen kopen, waarmee ze een nieuwe kudde willen vormen. Eerder werden hun schapen door een hond dusdanig toegetakeld dat ze het niet overleefden.

13

Wat een service!

Foto: D66 Laren

SRV-man Martin Zwanikken is volgens D66 onmisbaar voor het dorp. En dan voor met name de ouderen. Voor enkele is hij hét contact met de buitenwereld.

9

Rijden met dame in een rolstoel in Eemnesserpolder
In Eemnes woont een dame die het bij lekker weer heel fijn vindt om, geduwd in de rolstoel, een wandeling te maken door de polder van Eemnes. Wie houdt ook van een frisse neus en een wandelingetje door de natuur? Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, telefoon 06-49377171 of abijleveld@versawelzijn.nl.

Hulp in de catering
Sherpa catering zit in een kleurrijk pand aan de Eikenlaan in Eemnes. Vanuit deze locatie worden lunches, bbq's op locatie en feesten en partijen verzorgd. Sherpa biedt hier dagbesteding aan actieve cliënten met een lichte verstandelijke beperking. De cliënten willen graag extra vaardigheden leren zoals snijden. De begeleiding heeft daar niet genoeg tijd voor. Wij zoeken iemand die ons daarbij helpt, voor één of meerdere dagdelen per week. Werktijden: overdag op dinsdag, woensdag en/of donderdag. Contactpersoon: Olga Fakkeldij van Sherpa, telefoon 06-12611143 / 035-646380 of o.fakkeldij@sherpa.org.

Huiskamervrijwilliger
In De Stichtse Hof wonen ruim 175 bewoners die in meer of mindere mate aan het dementeren zijn. Voor onze bewoners is het heel fijn als er vrijwilligers zijn die onze bewoners wat persoonlijke aandacht kunnen geven, individueel of in kleine groepjes, zoals de krant voorlezen, een kopje koffie inschenken, een gesprekje aangaan, nagels verzorgen, helpen bij de lunch of een spelletje spelen. Werktijden: de grootste behoefte ligt dagelijks op tijden tussen 11.00 en12.00 uur en 14.30 en 16.00 uur. Contactpersoon: Jennifer Nortman, telefoon 035-5390808 of uitbureauDSH@vivium.nl.

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart samen met duizenden organisaties in het land weer NLdoet. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Voor zaterdag 10 maart tussen 09.00 en 12.00 uur worden vrijwilligers met groene handen en twee rechterhanden gezocht. De werkzaamheden zijn borders bijknippen, bloembakken vullen, de glijbaan repareren, het logobord school opknappen en kunstgras onder het duikelrek leggen. Contactpersoon: mevrouw D. Buis, telefoon 06-46141145 of jdv@rubenscapital.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren-Blaricum is te bezoeken op dinsdag in Het Raadhuis, Eemnesserweg 19 en de Blaercom, Schoolstraat 3 en op donderdag in De Malbak, Wetering 122.

Volop werk in technische beroepen in Gooi en Vechtstreek

Laren In de eerste maand van 2018 is het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek nagenoeg gelijk gebleven. De vacaturemarkt in de regio ontwikkelt zich positief, meldt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV.

"Het aantal vacatures in de techniek blijft stabiel. Ook de komende jaren is er nog een grote behoefte aan vakmensen in de techniek. Veel vacatures in deze sector zijn hierdoor moeilijk vervulbaar. Er zijn dus volop kansen op werk in de sector techniek."

In januari bleef het aantal WW-uitkeringen - met 4.879 - in de regio Gooi en Vechtstreek nagenoeg gelijk. De landelijke daling van 83.875 WW-uitkeringen (20%) in het afgelopen jaar is sterker dan de daling van 795 uitkeringen (-14%) in de regio Gooi en Vechtstreek. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in januari 2018 in de regio Gooi en Vechtstreek met 3,7% gelijk aan het landelijke WW-percentage. Een jaar geleden bedroeg het percentage voor de regio nog 4,4%.
Het tekort aan technici groeit. In het derde kwartaal van 2017 is het aantal vacatures voor functies met een technisch beroep (exclusief productiemedewerkers) ten opzichte van het derde kwartaal 2016 met 14% gegroeid. In het algemeen is er in de bouwsector vooral vraag naar vakspecialisten zoals metselaars, schilders, installateurs en bouwmonteurs. In de industrie- en metaalsector is er behoefte aan cnc-verspaners, machinemonteurs, lassers en procesoperators. Op middelbaar en hoger technisch niveau zijn werkvoorbereiders, calculators en ontwerper-constructeurs moeilijk te vinden.

Weerbericht

Droog, zonnig, lichte tot matige vorst in de nacht

De meteorologische winter loopt ten einde, maar het koudste deel van de winter lijkt nog te gaan beginnen. Boven Scandinavië ontwikkelt zich een zeer krachtig hogedrukgebied. Het systeem genereert een oostelijke stroming met aanvoer van koude continentale lucht. Ondanks een sterke instraling met veel zonneschijn wordt het overdag niet warmer dan 3 à 5 graden.

Donderdag en vrijdag

In de nacht naar donderdag vriest het licht (tot -3 graden). Overdag zijn er zonnige perioden bij een maximumtemperatuur van 4 à 5 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Ook in de nacht naar vrijdag vriest het licht, tot -4 graden. Overdag loopt de temperatuur op tot 3 graden boven het vriespunt. Vrijdag is het droog en zonnig. Er waait een matige oostenwind.

Het weekeinde

Zaterdag is het droog en zonnig. Ook zondag schijnt de zon volop, mogelijk drijven er enkele wolkenvelden over. De temperatuur duikt in de nacht naar -5 graden. Zaterdag overdag wordt het 3 à 4 graden. Zondag zo'n 2 graden. De noordoostenwind trekt iets aan. Begin volgende week wordt 's nachts matige vorst verwacht (tot -7 graden) en 's middags rond 0 graden.

Weetje

De 28ste februari is de laatste dag van de meteowinter. Soms gaat de winter nog door in maart, zoals in 2013. Soms valt pas eind februari de winter in volle hevigheid in, zoals in 2005. Het laagste minimum die winter was -9.2 graden op de 28ste februari. Nog kouder werd het begin maart. Op 4 maart daalde het kwik in de nacht tot -14.4 graden boven een dik pak sneeuw.

Workshop Plezierige Poëzie

Blaricum Marjan Leunissen, gecertificeerd schrijfdocente, organiseert in maart de workshop 'Plezierige Poëzie' in De Malbak aan het Burg. Tydemanplein 3.

Leunissen: "In de lessen gaan we aan de slag met toegankelijke poëzievormen zodat iedereen enthousiast aan de slag kan, ook als je (nog) niet veel ervaring hebt met het schrijven van poëzie. Ik maak gebruik van allerlei verrassende manieren om mensen te inspireren waardoor ze tot mooie woordenschatten komen en waar ze dan zelf vaak erg verbaasd over zijn. Zo hoop ik een groter publiek fan te maken van poëzie. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het spelen met taal en vorm een impuls geeft om beter te leren schrijven. Ook geschikt voor verhalenschrijvers."

De lessen vinden plaats op 13, 20 en 27 maart en 3 april van 19.00 tot 21.30 uur. Meer informatie op www.schrijfcreaties.nl.

Foto: Ab Walet

Na een betrekkelijk koude nacht - een paar graadjes vorst, wat stelt het voor!- een prachtig zonnig begin van de dag. De krokussen staan extra mooi te wezen met een besuikerd randje. Aan de kleur van het licht zie je al dat de zon meer kracht begint te krijgen. Zo zijn we weer aardig de winter doorgesukkeld, de lente komt in zicht. De planten krijgen al dikkere knoppen, vogels beginnen zich te roeren.

Bomenkap op nieuwe locatie Rosa Spier Huis mag doorgaan

Gemeente zorgvuldig omgesprongen met omgevingsvergunning

Het kappen van ruim tweehonderd bomen mag doorgaan. De bezwaarmakers hebben het kort geding bij de rechter verloren.

Artist's impression van het nieuwe Rosa Spier Huis. Foto: Rosa Spier Huis

Laren De bomenkap aan de Hector Treublaan kan hervat worden. De voorzieningenrechter in Utrecht heeft het kort geding dat de bezwaarmakers tegen de nieuwbouw van het Rosa Spier Huis twee weken geleden aanspanden, ongegrond verklaard.

Uitspraak van kort geding teleurstellend voor bezwaarmakers

Volgens de voorzieningenrechter is de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het Rosa Spier Huis aan de Hector Treublaan 2 in Laren terecht afgegeven. Dit is de conclusie van de voorzieningenrechter naar aanleiding van het kort geding dat bezwaarmakers tegen het nieuwbouwproject hadden aangespannen.
Aan de Hector Treublaan worden een zorg- en cultuurgebouw en 92 zorgappartementen gebouwd en daarvoor moeten 233 bomen wijken. Twee weken geleden eisten de bezwaarmakers, waaronder de Stichting Behoud Erfgoed Rosa Spier en een bewoner van de Hector Treublaan, dat de gemeente Laren onmiddellijk zou stoppen met de bomenkap. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw zou vorig jaar juli onterecht zijn afgegeven, omdat de gemeente in het publiceren rondom het verlenen van de omgevingsvergunning onduidelijk was geweest. De voorzieningenrechter stelt de gemeente in het gelijk. Zij heeft op een juiste wijze het verlenen van de omgevingsvergunning voor het nieuwbouwproject bekendgemaakt. Volgens de bezwaarmakers was de gemeentelijke publicatie op 28 juli 2017, waarin de gemeente aankondigde dat er een omgevingsvergunning aan het Rosa Spier Huis was verleend, misleidend. In de publicatie stond dat de vergunning op 10 juni was verzonden en dat bezwaar binnen zes weken kon worden aangetekend. Volgens de bezwaarmakers wisten zij niet dat die zes weken ingingen op 10 juni. Zij gingen uit van 28 juli en waren daardoor te laat met het aantekenen van bezwaar tegen de nieuwbouw.

De bouwplek waar het kunstenaarshuis gaat komen. Foto: Bob Awick

Vragen en motie over Hoefloo 20a/22

Laren Liberaal Laren en D66 stellen vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen aan het college over het perceel Hoefloo 20A. De liberalen dienen daarnaast ook nog een motie in die de gemeente oproept de eigenaar te verplichten het vervallen gebouw op de kavel ernaast (nummer 22) te slopen.

Beide percelen zijn van dezelfde eigenaar. Op nummer 20A, waar een appartement zou worden gerealiseerd, is de afgelopen jaren een soort vuilnisbelt ontstaan. "Er wordt al negen jaar niet gebouwd", vertelt Jacqueline Timmerman, fractievoorzitter van Liberaal Laren. "Ondertussen zijn wel alle bomen op het terrein gekapt, is een groot gat gegraven, kan de aannemer niet bouwen en wordt de vergunning - waar ook nog eens van alles mee mis is - maar niet ingetrokken. Dat kan juridisch gezien na 26 weken al", zegt zij.

Afblazen van Huis van Eemnes kost 1,3 miljoen euro

Eemnes "Het afblazen van het Huis van Eemnes zou betekenen dat de gemeente 1,3 miljoen euro moet afboeken en dat is onaanvaardbaar", meldt D66 Eemnes.

Het college heeft schriftelijke vragen van D66 over de kosten van het stoppen van de bouw beantwoord. Lijsttrekker Martijn Gebbink wilde duidelijkheid nu Dorpsbelang in haar verkiezingsprogramma schrijft dat het afblazen onderzocht moet worden. "Gaan we door als gepland en een mooie voorziening voor de binnensport en de bibliotheek realiseren, of stoppen en de belastingbetaler op laten draaien voor de financiële strop?"

'Arhi schaadt belangen'

Eemnes Een motie vreemd aan de orde van de dag werd maandagavond ingediend door alle fracties van Eemnes.

De Arhi-procedure schaadt de belangen van Eemnes, zeggen zij. De raadsleden willen dat de gemeente Eemnes naast bestuurlijk overleg ook juridische middelen inzet om het schaden van haar belangen in strijd met de wet Arhi te beëindigen.

JOGG- en buurtsportcoach moet inwoners uit hun stoel krijgen

Blaricum De gemeente Blaricum gaat jaarlijks 29.000 euro uittrekken voor een JOGG- en buurt/beweegsportcoach. Daarbovenop komt nog een rijkssubsidie van 25.000 mille. Totaal is er dus 54.000 euro beschikbaar om de inwoners van Blaricum - jong en oud - in beweging en op gezond gewicht te krijgen en te houden.

Boekje 'Sjors Sportief' wordt via de basisscholen verspreid

Voor de coaches is 1,25 fte (fulltime-equivalent) beschikbaar. In de praktijk is het mogelijk dat twee, drie of misschien wel vier personen deze functies gaan invullen. Dat is afhankelijk van de activiteit. "Momenteel wordt geïnventariseerd aan welke activiteiten er behoefte is. Daarna wordt bij die behoefte een beweegcoach gezocht", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Om senioren aan het bewegen te krijgen - en hen daarmee uit een isolement te halen - gaat de beweegcoach zorginstellingen en wijkcentra langs. Ook wordt contact gelegd met de sociale wijkteams om de behoefte aan bewegen ter sprake te brengen in de zogenaamde 'keukentafelgesprekken'. Om de jeugd te bereiken wordt BEL-breed het boekje 'Sjors Sportief' uitgegeven. Hierin kunnen alle sportverenigingen zich presenteren en aanbiedingen doen voor proeflessen. Het boekje is begin maart klaar en wordt dan via de basisscholen verspreid.
Doel van de coaches is om de inwoners van Blaricum te informeren over gezond leven. En dat betekent niet alleen goed eten, water drinken, bewegen, maar ook een goede nachtrust. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch is aangesloten bij het landelijke JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en geeft als voorbeeld dat elders in het land bij een buurthuis een grote moestuin is aangelegd. Dan ben je niet alleen gezond en goed bezig, maar hef je - volgens haar - ook de verloedering enigszins op. Ook heeft JOGG landelijk convenanten gesloten met bijvoorbeeld Albert Heijn om het aanbod bij de kassa te veranderen door op ooghoogte gezonde tussendoortjes te presenteren in plaats van minder goede producten die voor het grijpen liggen.

Op 13 maart is er voor de inwoners van de BEL-gemeenten een informatieavond in De Hilt in Eemnes. Die begint om 19.30 uur.

Mieke Verlinden

De 54-jarige Mieke Verlinden woont haar hele leven al in Laren. Ze is de spil bij turnvereniging Vlugheid & Kracht.

Foto: Eigen foto

Waarvan kennen we je?
"Van de turnvereniging, maar misschien ook als vrijwilliger van Bijzonder Laren."

Wat is er zo leuk aan Laren en waarom?
"Ik kan echt genieten van de uitstraling en de gezelligheid in het dorp. Er wordt veel georganiseerd. Verder is het er heerlijk wonen, rust, ruimte en gezelligheid. Alles is dichtbij."

Favoriete vrijetijdsbesteding?
"Rijden en verzorgen van onze Franse bergpaardjes, zingen en genieten van onze schaapjes, lammetjes en kippen in de tuin."

Met wie zou je eens een gesprek willen?
"Met de bazen van de grote supermarktketens om de kiloknallers de winkel uit te krijgen."

Waar maak je je zorgen om?
"De toekomst van de aarde en het dierenleed in de vleesindustrie."

Wat is je favoriete plek in Laren?
"Wij voelen ons bevoorrecht dat we een van de boerderijhuisjes van De Woningbouwvereniging van Erfgooiers mogen huren."

Laren mist nog?
"Een echte turnhal."

Als je een dagje de burgemeester van Laren was, wat zou je doen?
"Een turnhal realiseren en het hondenpoepprobleem aanpakken."

Fusie of zelfstandig en waarom?
"Zelfstandig, zodat we over ons eigen dorp kunnen waken en beslissen."

Welke reis wil je nog maken?
"Een trektocht met paarden in bijvoorbeeld Frankrijk lijkt me erg leuk."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"Gitaar of piano leren spelen om mezelf te kunnen begeleiden."

Zwarte komedie door Deo et Arti

V.l.n.r.: Annemiek, Marjo en Berry. Foto: Dick Scherpenzeel

Eemnes Toneelvereniging Deo et Arti speelt in maart de zwarte komedie 'Kleine Teun' van Alex van Warmerdam.

Deze komedie gaat over boer Brand, zijn vrouw Keet en de jonge onderwijzeres Lena.

De voorstellingen zijn op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 maart in Theater de Hasselbak aan de Hasselaarlaan 1d.
Kaarten à 12,50 euro zijn te bestellen via www.hasselbak.nl of telefoon 06-43866771.

Wethouder Niels Rood gaat de straat op

Eemnes Wethouder Niels Rood gaat donderdag 22 februari tussen 12.00 en 13.00 uur de straat op om klimaatgesprekken te voeren met de inwoners van Eemnes.

Dat vindt plaats bij zijn eigen 'Kies voor Klimaat'-poster in bushalte Braadkamp aan de Laarderweg. Rood: "Deze campagne laat goed zien dat we het fossiele tijdperk alleen achter ons kunnen laten als we samen optrekken. De energietransitie is in volle gang. Energieneutraal wonen is in de nieuwbouw al heel gewoon; nu moeten de bestaande woningen worden aangepakt. Dat lukt alleen als we het samen doen."

Inzamelen voor voedselbank in Dorpskerk

Blaricum De Dorpskerk organiseert op zaterdag 24 en zondag 25 februari een inzameling voor de voedselbank.

Goederen kunnen op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur en op zondag voor de zondagdienst worden afgegeven in de kerk aan de Torenlaan. Deze keer zou de voedselbank erg blij zijn met groenten in blik, thee, vleesconserven, broodbeleg, pastasauzen, waspoeder en zonnebloemolie. "Liever géén pasta", meldt Dorpskerk-woordvoerder Annette Horsman.

VVD-Kamerlid Hermans naar Johanneshove

Laren/Blaricum VVD-Tweede Kamerlid Sophie Hermans, woordvoerster op de langdurige zorg, komt maandag 5 maart naar Laren.

Tussen 14.30 en 16.00 uur praat zij samen met het lokale VVD-raadslid Désirée Niekus met de bewoners van Johanneshove. Hermans is initiatiefneemster VVD van deeltijdzorg in de verpleeghuizen. Niekus: "Als lokale VVD willen wij dat de vragen van de bewoners van Johanneshove beantwoord en meegenomen worden naar een debat in de Tweede Kamer." 's Avonds praten Hermans en het bestuur van Ziekenhuis Tergooi in het Brinkhuis over de toekomst van het ziekenhuis. De avond begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn bij beide bezoeken welkom. Voor de middagsessie dienen mensen zich aan te melden via desireeniekus@kpnplanet.nl.

Eigen spreekuur voor statushouders in Eemnes

Wethouder Jan den Dunnen en Renske Francken, teamleider VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Foto: gemeente Eemnes

Eemnes Statushouders in Eemnes kunnen sinds donderdag wekelijks tussen 13.00 en 15.00 uur terecht met (hulp)vragen op het spreekuur van VluchtelingenWerk in het gemeentehuis van Eemnes. Wethouder Jan den Dunnen en Renske Francken, teamleider VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland, openden vorige week het spreekuur officieel.

Naar de top met Annette Onrust #GVZ

Laren 'In zeven stappen naar de top' met Annette Onrust is het thema van Gooische VrouwenZaken op donderdag 8 maart in het Brinkhuis aan de Brink 29.

Onrust is een expert in het begeleiden van vrouwen op weg naar de top. Ze helpt graag om ieders talent ten volle tot ontwikkeling te brengen, omdat ze ervan overtuigd is dat je met meer diversiteit in teams betere resultaten behaalt. Ze is auteur van het boek 'Topvrouw in 7 stappen' en oprichter van het netwerk RoundTable 4 Topvrouwen, een exclusief netwerk van topvrouwen uit verschillende organisaties.
Tijdens haar bezoek vertelt ze over haar eigen weg als ondernemer en welke keuzes zij heeft gemaakt. "Je hoort wat de belangrijkste redenen zijn waarom vrouwen hun carrière vroegtijdig in de wilgen hangen en je krijgt inzicht in de stappen die je moet nemen om je ambities wel waar te gaan maken", vertelt Désirée Niekus, een van de organisatoren. Na afloop signeert Onrust haar boek.
Op 8 maart - Internationale Vrouwendag - gaat de deur om 19.30 uur open. De bijeenkomst start om 20.00 uur. Deelname kost 22,75 euro (alleen contant) en dat is inclusief koffie met iets lekkers en een aangeklede borrel na afloop. Reserveren voor de bijeenkomst via gooischevrouwenzaken@gmail.com.

Er zijn nog steeds liefhebbers die een muziektent op de Brink willen. Foto: Leo Janssen

Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral 'De parel van het Gooi' en bij de Historische Kring meer 'Het land van Mauve'.

Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888), de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft gemaakt, komt vooral door 'pionier' - zoals hij zichzelf graag omschreef - Nico van Harpen (1858-1911) oud-hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant en belangrijk kunsthandelaar in het dorp.

Luilekkerland

Zijn bulletin met diezelfde naam hield zijn ruim zevenhonderd lezers nauwgezet op de hoogte van de verrichtingen uit 'het luilekkerland van de Larense schilderschool'. Een minder bekende benaming is 'The Saxon village', bedacht door het gemeentebestuur in de jaren 20 van de vorige eeuw. Het stond voor een onbedorven dorp zonder industriële activiteit of schoorstenen, maar met romantische boerderijen en kronkelende weggetjes.

Rond 1 mei 1925 was er volop onrust. 'Mot in the Saxon village' stond er boven een inmiddels befaamd cartoon, afgedrukt in het tijdschrift voor harmonie- en fanfaremuziek Musica. In woord en beeld wordt de commotie beschreven rond het plannen van een muziektent op de Brink aan 'de rand van de Koesweerd', ontworpen door de befaamde architect Wouter Hamdorff. Kunstenaars en architecten stonden lijnrecht tegenover elkaar. De Vereeniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum onder leiding van de schilders Co Breman (voorzitter) en David Schulman (secretaris) vonden dat een vaste muziektent op deze plaats ontraden moest worden 'daar het den vrijen doorkijk belemmert'. Op de prent staat rechts de Vereeniging afgebeeld en links de voorstanders zoals de 'onvermoeiden strijder voor het behoud van het natuurschoon in het Gooi' Henri Polak en de architecten Theo Rueter en Willem Dudok.

Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds liefhebbers die om de Brink wat levendiger te maken er een muziektent willen. Herhaalt de geschiedenis zich?

Rouwcafé Gooi en Eemland

Eemnes Klaas Jan Rodenburg, directeur van het Landelijk Steunpunt Verlies, spreekt zondag 18 maart van 13.30 tot 18.00 uur tijdens het rouwcafé in De Schoter aan de Wakkerendijk 66a.

Verlies van een dierbare is te vergelijken met de beweging tussen eb en vloed. Je pijnlijke gevoelens en gedachten kunnen je overspoelen en gelijktijdig herneem je jezelf door de draad van het leven weer op te pakken. Het toelaten van de eb-en-vloedbeweging is helend, maar niet vanzelfsprekend. Zo kan het zijn dat het toelaten van je gevoelens of het deelnemen aan het leven je te veel is. Over- en onderreacties hebben invloed op het lichamelijk functioneren. Hoofd-, rug-, buik- en maagpijn en ook vermoeidheid, lage weerstand, slapeloosheid of oppervlakkige ademhaling kunnen rouwgerelateerd zijn. Medicijnen helpen niet, maar wat dan wel?

Taart voor SRV-man Martin Zwanikken

In Blaricum zijn Heidi Stappers en Kimmy Visser in zonnetje gezet

Statenlid Claudia Weemhoff (l) en Ellen van Brakel van D66 Laren overhandigen de taart aan Martin Zwanikken. Foto: D66 Laren

Laren/Blaricum D66 Laren heeft haar jaarlijkse valentijnstaart aan SRV-man Martin Zwanikken gegeven. "Niet dat hij dit werk als vrijwilliger doet, maar hij is voor al onze, vaak alleenstaande, oudere inwoners heel erg belangrijk. Hij doet voor hen meer dan alleen de boodschappen voorrijden", aldus Ellen van Brakel van D66 Laren.

"Het is schrijnend te moeten constateren dat Zwanikken voor de ouderen soms het enige contact is dat zij een maal per week hebben met de buitenwereld. Hij werkt dan ook tot in de late uurtjes van de avond door. Voor een praatje, en nooit te beroerd om eerst even het boodschappenlijstje op te halen, daarna de boodschappen op de keukentafel te zetten, deze ook nog uitpakt en in de koelkast zet als het moet."

Het werk van Zwanikken begint al vroeg in de ochtend. Van Brakel: "Vrouw en kinderen werken dan, voor schooltijd, al jaren alle dagen mee om de wagen te bevoorraden. Daarna is het eerst de grote bestellingen rondrijden met het bestelbusje en pas na de middag rijdt hij dan de wijken in. Want ja, zoals Martin zelf zegt: je kunt natuurlijk niet al voor tienen bij deze ouderen aan de deur kloppen. Dan is de wijkzuster nog niet langsgeweest om ze aan te kleden." Martin Zwanikken is volgens Van Brakel een bescheiden Larense jongen met het hart op de goede plaats.

Blaricum

Ook D66 Blaricum deelde gebak uit. Heidi Stappers en Kimmy Visser, de beheerders van de BuurtpreventieWhatsAapp van De Blaricummermeent, kregen allebei een appeltaart. Zij hebben enorm succes met bijna vijfhonderd deelnemers op de WhatsApp. De Blaricumse D66-fractievoorzitter Carin Francken: "Zij beheren de app met ferme hand. Geen ruis op de lijn, is het beleid. Daardoor is de app effectief en succesvol. Ook zijn zij de motor achter de buurt-AED's. Door deze initiatieven wordt de verbondenheid in de buurt versterkt."

Wethouder Tijmen Smit beoordeelt voorleestalenten

De deelnemers aan de kwartfinale samen met de jury en winnares Keetje (gestreepte trui). Foto: Bibliotheek HLB

Laren Wethouder Tijmen Smit was zaterdag in de bibliotheek in Huizen jurylid van de kwartfinale van De Nationale Voorleeswedstrijd. Deze werd gewonnen door Keetje Wintershoven van de Julianaschool uit Bussum.

Zij nam het op tegen vijf andere leestalenten. Keetje las een fragment voor uit het boek 'De waanzinnige tandarts' van David Williams.

Heel netjes

De jury lette op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk. Na een spannend kwartiertje werd het verlossende woord door juryvoorzitter Tijmen Smit gesproken: "Keetje heeft echt heel netjes voorgelezen met mooie tempowisselingen en nadruk, veel aandacht voor het publiek en ze genoot zelf ook echt van het verhaal."

De Bussumse is een van de deelnemers aan de halve finale die op woensdag 21 maart gehouden wordt in het Cultuurgebouw Pier K in Hoofddorp.

GS geloven niet in voorgestelde werkwijze

'Bestuurlijk gedoe' ligt op de loer

Gedeputeerde Jack van der Hoek. Foto: Provincie Noord-Holland

Vervolg VP

BEL Volgens Van der Hoek kwamen GS tot de conclusie dat het voorstel van de gemeenten voor een gemeenschappelijke regeling niet aan de randvoorwaarden voldoet.

"Het voorstel betekende een nieuwe gemeenschappelijke regeling boven op alle bestaande in de regio. Dit draagt niet bij aan meer democratische legitimatie of besluitvorming. Want de regeling zou de raden van de gemeenten op vijf belangrijke regionale thema's (milieu en duurzaamheid, ruimte en mobiliteit, economie en innovatie, cultuur, recreatie en toerisme en het sociaal domein) meer op afstand plaatsen. Daardoor hebben de raadsleden in deze gemeenten bijna geen ruimte meer om zelfstandig te besluiten. GS vinden dat ongewenst omdat ze een goed functionerend democratisch bestel hoog in het vaandel hebben."

GS hebben niks gezegd over beëindiging BEL-samenwerking

Het GS-college geloofde niet in de voorgestelde werkwijze met gemandateerde wethouders die namens de drie gemeenten in de regio of daarbuiten opereren. "Dit zou betekenen dat vooraf gezamenlijke standpunten moeten worden ingenomen door de colleges, terwijl onduidelijk is in hoeverre de gemeenteraden daarop hun invloed kunnen uitoefenen. Vervolgens is er de vraag van de verantwoording achteraf. Stel dat de gemandateerde wethouder in een regionale vergadering een besluit neemt dat in de gemeenten waarvan hij geen wethouder is slecht valt. Gaat die wethouder dan in een voor hem vreemde raad verantwoording afleggen of doet de eigen wethouder dat over het gedrag van de gemandateerde collega? Bestuurlijk 'gedoe' ligt voor de hand en het is de vraag of dit helpt om krachtiger regionaal te besturen. Deze afwegingen leidden ertoe dat GS het voorstel niet overtuigend of geloofwaardig vonden."

Gevolgen Eemnes

Van der Hoek begrijpt goed dat een fusie van Huizen, Blaricum en Laren ook gevolgen heeft voor de gemeente Eemnes. Want de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben één ambtelijke organisatie: de BEL Combinatie. "GS hebben echter nergens gezegd dat deze samenwerking beëindigd moet worden. Dit lijkt voor velen het logische gevolg van ons GS-besluit, maar ik deel dat standpunt niet. Als het mogelijk is om gezamenlijk een ambtelijke organisatie voor drie gemeenten te hebben, waarom zou dit na de herindeling op basis van nieuwe afspraken niet kunnen in een ambtelijke organisatie voor twee? Dat is een keuze die de betrokken gemeenten kunnen maken."
De gemeenten zijn door GS geïnformeerd dat deze maand wordt gestart met het opstellen van de herindelingsontwerpen. Dit kan tot 1 september. Daarna worden de ontwerpen bij de minister ingeleverd. De gedeputeerde roept de betrokken gemeenteraden, eens of oneens, op de komende periode te gebruiken om alle belangrijke aspecten voor hun gemeente constructief in te brengen bij de opstellers van het herindelingsbesluit. Dat geldt ook voor inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. "Ook zij kunnen de komende maanden hun punten inbrengen."

Friese kunst siert Johanneshove

Werk van Sietse Wiersma.

Laren In zorgcentrum Johanneshove aan de Eemnesserweg 42 hangt momenteel werk van Sietse Wiersma uit Friesland. Hij ontwikkelde zich van boerenzoon tot kunstschilder en van jongs af aan tekent hij er al talentvol op los. In zijn atelier aan de Provincialeweg in Oudkarspel vindt hij de rust om geïnspireerd aan het werk te zijn. Zijn schilderijen zijn te koop.

Rotary zoekt projecten voor Dorpsdiner

Laren Rotary Laren-Blaricum nodigt organisaties uit om voor 1 maart een voorstel in te dienen voor een lokaal project via dorpsdiner@outlook.com. Deze doelen worden mogelijk ondersteund uit de opbrengst van het traditionele Dorpsdiner, dat dit jaar plaatsvindt op zondag 10 juni.

In maart bepaalt de Rotary welke doelen in aanmerking komen voor een bijdrage aan hun project. Al naargelang de aard en omvang van de benodigde gelden zal de Rotary een of meerdere doelen uitkiezen. Streefbedrag voor de totale opbrengst van het Dorpsdiner is tussen de 17.500 en 25.000 euro; dit geldbedrag zal worden verdeeld onder de gekozen doelen.

Projecten kunnen worden aangevraagd in de categorieën cultuur, maatschappelijk, sport, natuur en zorg en welzijn/gezondheid. De voorkeur ligt bij projecten in Laren-Blaricum en Eemnes die een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie of infrastructuur. Organisaties dienen een korte projectbeschrijving aan te leveren met daarin een omschrijving van hun organisatie, het project, de benodigde middelen, de realisatietermijn en de kosten. Ook dienen zij aan te geven of er sprake is van cofinanciering, wat de zichtbaarheid kan/zal zijn van het project en hoe zij, bijvoorbeeld door deelname, denken bij te dragen aan het Dorpsdiner zelf.

Spektakeldag in De Malbak

Blaricum De Blaricumse jeugd (4 tot 12 jaar) hoeft zich op dinsdag 27 februari niet te vervelen. In De Malbak vindt een spektakeldag plaats. Tussen 10.00 en 15.00 uur zijn de kinderen welkom in het buurthuis aan de Wetering 122.

"We starten de ochtend met 'Uit elkaar'. Onder begeleiding van de heren van het Repair Café leren de deelnemers hoe een elektrisch apparaat uit elkaar gehaald kan worden. Ook kunnen de kinderen een eigen vergrootapparaat maken en leren zij de basis van de vouwtechniek origami. 's Middags is er een 'Winterspelenspellenparcours'. Voor de kleuters is er een aangepast programma.

Deelname aan deze dag kost 5 euro per kind. Aanmelden via sbakker@versawelzijn.nl.

Verordening referendum ingetrokken

Eemnes De uit 2004 daterende Referendumverordening is maandagavond ingetrokken. Een meerderheid van de raad heeft hiertoe besloten.

Ondanks een amendement van de Fractie VandenBerg die deze verordening voorlopig in stand wilde houden. "Het afschieten van een democratisch instrument zonder maar een begin van een visie te hebben over een alternatief, getuigt van een droevig leeg leiderschap", lichtte Willem van den Berg zijn amendement toe.
Alleen DorpsBelang steunde Van den Berg. Marion Riemens vond het "voorbarig, onverstandig en niet chic" om dit besluit drie weken voor de verkiezingen te nemen. Burgemeester Roland van Benthem, die namens het college een standpunt verwoordde, vond het hoog tijd dat de verouderde verordening in de prullenbak gaat.

Zinkstok: 'Deelname van onze leden was hartverwarmend'

Boer Nico de Jong zal een boreling zeker vernoemen

Een loslopende hond in het Bosje van Six zorgde voor veel schapenleed. De viervoeter beet enkele schapen dusdanig dat ze zijn aanval niet overleefden.

De schapen komen aan bij 't Werckpaert. Foto: Tineke Vermeer

Blaricum Door de spontane actie van de Rotaryclub Laren-Blaricum zijn vijf drachtige schapen het begin van de nieuwe kudde Wiltshire Horn Sheep en omdat boer Nico de Jong een goede deal kon sluiten met de veehandelaar in de buurt van Doetinchem kocht hij er direct nog vier ooien bij die in de loop van dit jaar gedekt kunnen worden. Dan schiet het op en kan de kudde aan het eind van dit jaar al behoorlijk uitgebreid zijn.

In december werden enkele schapen van Nico de Jong en Margriet van 't Klooster in de wei aangevallen door een loslopende hond. Twee waren er zo erg aan toe dat ze door de veearts ter plekke moesten worden afgemaakt. Ook in het weiland van de buren was vreselijk huisgehouden. In januari gebeurde het weer. Deze keer kwam een dier er met enkele hechtingen weer bovenop. Maar de schapen zijn schrikachtig geworden en lopen kans op miskramen.

Na een oproep in de krant bleek iemand in een nabijgelegen weiland met een smartphone opnames te hebben gemaakt van de aanval en zo werd bekend om welke hond het ging. Inmiddels is de eigenaar opgespoord en zijn er gesprekken gaande. De politie heeft de hond een muilkorf- en aanlijngebod opgelegd. De eigenaar is bereid om de kosten te vergoeden voor de dierenarts en de overleden schapen.

'Hij haalde jankend een halfdood schaap uit de sloot'

Jankend

Intussen vond in de eerste week van januari bij de Rotaryclub Laren-Blaricum het traditionele nieuwjaarsdiner plaats en daar ontstond de spontane actie van clublid Huub Zinkstok, die met een intekenlijst langs de tafels ging om de hulpboeren van Zorgboerderij 't Werckpaert aan nieuwe schapen te helpen. Zinkstok: "Ik had het verhaal in de krant gelezen en had zo met ze te doen. Nico de Jong heeft daar jankend een halfdood schaap uit de sloot gehaald waarvan de kaak was opengescheurd. Natuurlijk konden wij het leed en de schrik niet ongedaan maken, maar we konden ten minste helpen om nieuwe schapen te kopen. We hebben altijd een bijzonder warme relatie met de zorgboerderij gehad. De deelname van onze leden was hartverwarmend. Een goed schaap is niet goedkoop, wist ik, dat kost minstens tweehonderdvijfenzeventig euro. Na het diner konden we Nico melden dat hij sowieso vijf nieuwe schapen kon kopen. De boosdoener was toen nog niet bekend, dus bij de zorgboerderij waren ze dolblij. Vorige week zijn we symbolisch het geld gaan brengen en kon Nico de koop sluiten, vandaag (maandag, red.) hebben we de actie afgerond met een mooie groepsfoto van de hulpboeren met een van hun nieuwe Wiltshire Horn Sheep."
Nico de Jong had tot nu toe Texelse schapen, maar hij besloot na overleg met zijn zoon Joep, die in Wageningen heeft gestudeerd en te zijner tijd de boerderij gaat overnemen, om over te stappen op een ander ras. Wiltshire Horn is een oeroud ras. Uit opgravingen blijkt dat ze al voor de Romeinse tijd bestonden. Ze staan bekend als weerbaar tegen allerlei ziektes, zowel de rammen als de ooien hebben hoorns om zich te kunnen verdedigen en ze hoeven niet geschoren te worden, maar hebben een ruiende vacht. Daarnaast worden ze gefokt vanwege hun vlees. Een bewuste keuze, want schapenwol brengt tegenwoordig niets meer op. "Als straks de lammetjes worden geboren zal er zeker één naar jullie vernoemd worden", lachte Nico maandag geheimzinnig.

Stemhulp ‘MijnStem’ nu online

Eemnes Moet de bouw van het Huis van Eemnes doorgezet worden? Moet de hondenbelasting afgeschaft worden? En moet Eemnes de samenwerking zoeken met gemeenten in Noord-Holland of Utrecht? Deze en andere stellingen over actuele Eemnesser onderwerpen zijn terug te vinden op MijnStem.

MijnStem is een hulpmiddel voor iedereen in Eemnes die op woensdag 21 maart een stem mag uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Standpunten

Via eemnes.mijnstem.nl krijgen inwoners informatie over de standpunten die de vijf Eemnesser partijen hebben ingenomen over actuele kwesties die er in Eemnes spelen.

Inwoners kunnen na het invullen van de stellingen hun mening vergelijken met de opvattingen van de verschillende partijen. Ook kunnen ze bij iedere stelling opzoeken wat de argumenten van alle partijen zijn.

Na het invullen van de stemhulp volgt een stemadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande.

Woningen op BusinessPark27 in Meent

Synchroon B.V. en gemeente Blaricum bereiken overeenstemming

Wethouder Anne-Marie Kennis en Henri van Dam van Synchroon. Foto: Gemeente Blaricum

Blaricum De gemeente Blaricum en Synchroon B.V. hebben overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor het te realiseren woningbouwprogramma in een nieuw deelplan aan het begin van De Blaricummermeent.

Het betreft het 'eerste oor' van het bedrijventerrein. De grond is in 2010 verkocht aan Synchroon en hoorde bij BusinessPark27. In 2017 is voor een deel van BusinessPark27 een bestemmingsplanprocedure opgestart om in plaats van bedrijven en kantoren woningen te kunnen realiseren. Het gaat om de gronden ten noordwesten van de weg Deltazijde, bij de gemeente inmiddels bekend als deelplan G. Ook een gedeelte van het grondgebied van Synchroon hoort bij deelplan G en krijgt een woonbestemming.
"We moesten destijds van de provincie in De Blaricummermeent een aantal hectare bedrijventerrein hebben, maar we kregen het bedrijventerrein niet vol. Daarentegen is er veel belangstelling voor wonen", zegt wethouder Anne-Marie Kennis. Door flink te lobbyen in Haarlem ging de provincie overstag en mag Blaricum nu vijf van de twaalf hectare omzetten in wonen. In het 'tweede oor' is plek voor de zorgsector en 'oor drie' wordt gereserveerd voor wonen. Het bestemmingsplan wordt in april aan de raad voorgelegd. In het deelgebied van Synchroon - deelplan G1 - dat naar verwachting in 2020 zal worden opgeleverd, is ruimte voor circa 62 woningen. De helft van de woningen zal bestaan uit sociale huurwoningen. De andere helft uit middeldure en dure woningen. Het is een van de laatste mogelijkheden om in De Blaricummermeent een nieuwbouwwoning te bemachtigen. Het grondgebied van Synchroon waarvan de bestemming bedrijvenpark blijft, is bijna uitverkocht. Voor de laatste kavels van Synchroon zijn nu gesprekken gaande. Het toewijzen van de sociale huurwoningen gaat via Woningnet: www.woningnet.nl.

Doorstromers voorrang bij toewijzen huurappartement

Het appartementencomplex aan de Erfgooiersdreef. Foto: Gooi & Omstreken

Blaricum Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft in overleg met de gemeente Blaricum besloten sociale huurappartementen van De Blaricummermeent met voorrang toe te wijzen aan 'doorstromers' uit de regio Gooi en Vechtstreek. Het nieuwbouwproject zorgt op deze manier voor een betere doorstroming op de woningmarkt.

De vijftien sociale huurwoningen worden momenteel gebouwd aan de Erfgooiersdreef.

Voorrang

De huurwoningen komen vanaf volgende week op de markt

Het bijzondere aan dit project is de speciale voorrangsregeling voor doorstromers. Dit houdt in dat huurders die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning én een andere sociale huurwoning in de regio Gooi en Vechtstreek achterlaten, voorrang krijgen bij de toewijzing.

De appartementen worden vanaf volgende week via WoningNet geadverteerd. De oplevering vindt naar verwachting in april plaats.

Verhuisketen

Met deze gerichte toewijzing wil Het Gooi en Omstreken een verhuisketen realiseren. Het Gooi en Omstreken heeft doorstroming hoog op haar agenda staan.

Directeur-bestuurder Maarten van Gessel: "Het mes snijdt hier aan twee kanten: een beter passende woning voor de doorstromer en tegelijkertijd een sociale huurwoning die vrijkomt voor een andere woningzoekende."

Buitenruimte

De woningen zijn gelijkvloers, drempelloos en bereikbaar met een lift. Er zijn twee slaapkamers en de ruime leefruimte geeft toegang tot het balkon of terras. Naast het gebouw is een parkeerplaats voor de bewoners en de fietsenbergingen zijn op de begane grond in het gebouw gerealiseerd.
Het nieuwbouwproject is gelegen in De Blaricummermeent. Deze nieuwbouwwijk kenmerkt zich door haar groene uitstraling, afwisselende architectuur en goede bereikbaarheid.

Huurprijs

Alle appartementen worden verhuurd voor een netto huurprijs van 597,30 euro per maand. De woningen zijn beschikbaar voor huishoudens met een maximaal jaarinkomen tot 36.798 euro. De mogelijkheid tot huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Meer informatie over dit nieuwbouwproject is te vinden op www.gooienom.nl.

'Gooi al je bonnetjes en facturen vooral bij ons over de schutting'

Bedeco biedt klanten voortaan 24/7 toegang tot hun dossier

Patrick Aué is sinds november medevennoot van Bedeco. Foto: Bedeco

ADVERTORIAL Wie een eigen onderneming heeft, richt zich over het algemeen het liefst op de corebusiness van dit bedrijf. Toch zal er ook tijd en aandacht moeten worden besteed aan administratieve en fiscale zaken. Bedeco in Weesp neemt ondernemers al ruim dertig jaar de administratie uit handen en dit gaat nu nog beter, sneller en inzichtelijker dankzij een nieuw digitaal en allround klantenportaal.

Administratiekantoor en belastingadviesbureau Bedeco is opgericht door Wil Schilder en haar toenmalige compagnon. Afgelopen herfst ging zij in zee met Patrick Aué, die accountancy studeert aan Nyenrode Business Universiteit. Deze samenwerking heeft geleid tot een innovatieslag die vele voordelen biedt aan zowel het kantoor als de klanten.

Volledig online

'Jezelf dagen opsluiten voor de btw-aangifte hoeft echt niet meer'

"Onze werkwijze is compleet vernieuwd", vertelt Aué. "We werken nu volledig online en dat biedt onze klanten veel meer inzicht. In één portaal kunnen zij voortaan 24 uur per dag, zeven dagen per week van alles regelen en ook de afhandeling ervan in de gaten houden. Dit gecombineerd met de ruim dertig jaar ervaring van Wil Schilder maakt van Bedeco een uiterst vakbekwaam administratiekantoor dat klaar is voor de toekomst."

Doos vol bonnen

De modernisering uit zich vooral in het digitale en allround portaal. Inloggen kan via de site of via een app. In dit portaal kunnen klanten gegevens aanleveren, documenten downloaden, hun dossier inzien en nog veel meer.

"Er zijn nog steeds ondernemers die zich aan het eind van het kwartaal drie dagen opsluiten voor de btw-aangifte: een doos vol bonnen voor hun neus en er lijkt maar geen einde aan te komen. Dat hoeft echt niet meer. Dankzij het nieuwe portaal kunnen klanten als ze tussendoor een paar minuten over hebben alvast wat gegevens uploaden. Dan is die uiteindelijke btw-aangifte een fluitje van een cent."

Ontzorgen

Aué heeft makkelijk praten, hij is gek op cijfers. Voor anderen is het invoeren van al die gegevens misschien nog steeds een hele opgave. "Van al onze klanten was er slechts eentje die het niet zag zitten, de rest is heel enthousiast. Het wijst zich ook echt vanzelf. Via dat portaal kun je al je administratieve rompslomp op een makkelijke manier bij ons over de schutting gooien. Dan ben je ervan af en dat lucht op. Inderdaad, ik ben gek op cijfers, maar wat ik het allerleukst vind aan dit vak is dat je mensen ontzorgt en ze helpt bij het naar een hoger niveau brengen van hun onderneming."

Ook voor particulieren

Bedeco is er overigens zeker niet alleen voor ondernemers: "Ook particulieren die opzien tegen hun belastingaangifte kunnen een beroep op ons doen", zo benadrukt Aué.

www.bedeco.nl

Rammeltijd: wie is de baas in de Eemnesser polder?

Vechtende hazen in de polder. Foto: Albert van der Linden

Eemnes Hoewel Koning Winter zich eind deze week weer aandient, lijkt het voorjaar in de Eemnesser polder te zijn begonnen.

Rammelende hazen vechten om een vrouwtje (moerhaas) om zich te kunnen voortplanten. De rammen verzamelen zich in kleine groepjes rondom de moerhaas, die slechts zes uur bronstig is. Ze springen hoog in de lucht en ondertussen bijten en krabben ze elkaar en delen ze met hun achterpoten rake klappen uit in de hoop het hart van de moerhaas te winnen.

Blaricummer Albert van de Linden wist dit imponerende tafereeltje vast te leggen op de gevoelige plaat.


Bent u ook een natuurliefhebber en schiet u regelmatig foto's? Deel ze met onze redactie (redactie@laardercourant.nl) en wie weet ziet u uw foto terug in de krant. Ook andere - nieuwswaardige - foto's zijn welkom.

Volgende week donderdag start de fotocursus 'vakantiekiek naar mooie foto' in de Botterwerf in Huizen.

Vrijdag 23 februari

Borreluurtje met je buurtje(s)

16.00 uur | De Malbak Blaricum

Wijkbewoners van de Bijvanck zijn van harte welkom voor ontmoeting en een praatje tijdens het buurtborreluurtje in wijkcentrum de Malbak.

Mamacafé Huizen

10.00 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

De Snuffelkast! Men kan kinderkleding en speelgoed inleveren en tegen een kleine vergoeding ook kinderkleding kopen. Het is een geef-en-neemshop.

De geef-en-neemtafel

10.00 uur | Brinkhuis Laren

De geef-en-neemtafel wordt door vrijwilligers van Versa Welzijn georganiseerd.

PC Helpdesk BEL

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Voor al uw vragen en/of problemen met uw pc, tablet of smartphone kom naar de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis Laren. Zie ook: www.pchelpdeskbel.nl. Tijdens werkdagen.

VrijdagAvondmuziek

20.00 uur | Nieuwe Kerk Huizen

Toegang is vrij. Na afloop wordt u een glas wijn of fris aangeboden

Zaterdag 24 februari

Repair Café Huizen

10.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Enthousiaste vrijwilligers helpen u bij kleine reparaties aan kleding, fietsen of elektrische apparaten.

Kringloopwinkel Stichting Servitas

10.00 uur | Stichting Servitas Huizen

Iedere laatste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 14.00 uur. De goedkoopste in het Gooi.

Opening foto-expositie ParaKwadraat

15.30 uur | Brinkhuis Laren

Vanaf 15.30 uur kennismaken met de bijzondere en vooral humoristische kunst van ParaKwadraat. Oprichters Han Halewijn en Mark de Wegeer presenteren i.s.m. het Brinkhuis een speciale fotocollectie die de bezoeker aanzet tot nadenken en vooral ook tot lachen.

Nieuwe buikdanscursus voor beginners

20.00 uur | Centrum voor Bloei & Ontwikkeling Huizen

Nieuwe cursus voor beginners. Gabi Lodewijk zet deze dansvorm om in een bewegingsactiviteit voor alle leeftijden. Zaterdag ook om 10.30 uur. € 25,- per maand. www.bellywork.nl | 06-20097717.

Zondag 25 februari

Fotografieworkshop 'Winterfotografie'

9.30 uur | Parkeerplaats bij Restaurant de Tafelberg Blaricum

In deze workshop is het thema 'Herfst / Winterfotografie' en 'Zwart-witfotografie'; het is nu in deze tijd prachtig om in zwart-wit te fotograferen.

Maandag 26 februari

Rummikub en Scrabble

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Sjoelen, dammen of mens-erger-je-niet kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee!

Kringloopwinkel Stichting Servitas

13.30 uur | Stichting Servitas Huizen

Kringloopwinkel Stichting Servitas, Poolvos 2, 1273 JL Huizen.

Dinsdag 27 februari

Computerhelpdesk

10.00 uur | De Brassershoeve Huizen

Wij verlenen hulp op de door u meegebrachte laptop, tablet of smartphone. U kunt zonder afspraak binnenlopen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De kosten bedragen € 3,-. www.debrassershoeve.nl.

Bibliotheek Malbak

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Elke dinsdag- en donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak-bibliotheek. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

BasBEL koffieochtend bij het haardvuur

10.00 uur | De Hilt Eemnes

Koffieochtend bij het haardvuur voor ouderen, iedere laatste dinsdagmorgen van de maand in De Hilt in Eemnes. Van 10.00 tot 12.00 uur. Organisatie: Seniorenvereniging de BasBEL.

Spektakeldag in de Malbak

10.00 uur | De Malbak Blaricum

In de voorjaarsvakantie kunnen Blaricumse kinderen van 4-12 jaar weer meedoen aan een spetterende Spektakeldag. De kosten zijn € 5,- per kind. Graag inschrijven via sbakker@versawelzijn.nl, want het aantal plekken is beperkt.

Kringloopwinkel Stichting Servitas

13.30 uur | Stichting Servitas Huizen

Kringloopwinkel Stichting Servitas, Poolvos 2, 1273 JL Huizen.

Spelmiddag

13.30 uur | De Blaercom Blaricum

Tijdens deze middag is er gelegenheid om een gezellig bordspel te spelen. Sjoelen kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee! Info: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl | 035-7504149.

Nieuwe buikdanscursus voor beginners

20.00 uur | Centrum voor Bloei & Ontwikkeling Huizen

Nieuwe cursus voor beginners. Gabi Lodewijk zet deze dansvorm om in een bewegingsactiviteit voor alle leeftijden. Zaterdag ook om 10.30 uur. € 25,- per maand. www.bellywork.nl | 06-20097717.

Gratis Nederlandse les / Free Dutch lesson

19.30 uur | De Malbak Blaricum

Every Tuesday between 7.30-9.30 pm you are invited to our Dutch language lessons. You will learn more about the meaning of words and verbs. Level: speaking and understanding the Dutch language a bit. Please join us! De Malbak, Wetering 122, Blaricum.

Klaverjassen op dinsdagavond met hapje en drankje.

19.45 uur | Wijkcentrum Meentamorfose Huizen

Gezellig en gemoedelijk klaverjassen op dinsdagavond met een drankje en hapjes. Voor informatie: Cobie Heldoorn | telefoon 035-525 06 23 | adres Landweg 5, 1276 AS Huizen.

Woensdag 28 februari

Taalcafé / Language bar

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Anderstaligen zijn elke woensdag, behalve deze week, van 10.30-12.00 uur welkom bij het Taalcafé. Hier kunt u uw Nederlands verbeteren door gesprekjes te voeren met anderen. You can improve your Dutch while speaking with others.

Tarot

13.30 uur | Brinkhuis Laren

Elke donderdagmiddag mogelijkheid tot lezing door gediplomeerde en ervaren tarotlezer. Voor afspraak en nadere informatie bel 035-5388966, Coby van Opstal.

Hulp nodig bij thuis wonen met dementie?

14.00 uur | De Stichtse Hof Laren

Tijdens deze bijeenkomsten maakt u kennis met het gebruik van een gratis hulpmiddel De Keuzehulp. Tevens wordt informatie gegeven over de DemenTheek in de regio. Geen inschrijving nodig.

Film aan de Brink – 'Tulip Fever'

14.30 uur | Brinkhuis Laren

Tijdens de periode van de Tulpenmanie wordt een kunstenaar verliefd op een getrouwde jonge vrouw, terwijl hij van haar echtgenoot de opdracht gekregen heeft om haar portret te schilderen.

Zin om samen te eten?

17.30 uur | de Brug Huizen

Zin om samen te eten? Anderen te ontmoeten en in ongedwongen sfeer een vorkje mee te prikken? Kom eten bij De Brug! Graag vooraf aanmelden via eten@debrughuizen.nl.

Film aan de Brink – 'The Beguiled'

19.30 uur | Brinkhuis Laren

Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog wordt een gewonde Yank opgesloten in een meisjesschool in het zuiden van de VS. De vrouwen vallen al snel voor zijn charmes. Er ontstaat echter een klimaat van haat en bedrog tussen de vrouwen onderling, en uiteindelijk ook tegen hem.

Multisportdagkamp Huizen

9.00 uur | Sportcentrum De Meent Huizen

Heb je zin allerlei sporten te beoefenen, zoals bubbelvoetbal, knotshockey en een reusachtig springkussen! Zien we je in de voorjaarsvakantie?

Donderdag 1 maart

Bibliotheek Malbak

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Elke donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak-bibliotheek. Naast het lenen van boeken kunt u ook gezellig een kopje koffie of thee drinken in de Malbak-bieb. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Koersballen

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Koersbal lijkt op jeu de boule. Er is geen kracht voor nodig en het wordt binnen gespeeld. Het verrassende van dit spel is de bal, omdat het zwaartepunt niet in het midden zit. Iedereen kan het leren, dus kom een keertje kijken.

Vrijwilliger gezocht / vrijwilliger worden

13.30 uur | De Malbak Blaricum

Deze week in verband met de vakantie is de vrijwilligerscentrale gesloten. Maak een afspraak voor een ander moment, voor info, bemiddeling, advies of scholing. Bezoek onze website vclarenblaricum@versawelzijn.nl met digitale vrijwilligersvacaturebank of bel 035-750 4149. Versa Vrijwilligerscentrale, Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Koffieochtend

10.00 uur | De Blaercom Blaricum

Zin in een kopje koffie? Vind je het leuk om anderen te ontmoeten in een ontspannen en gezellige sfeer? Iedereen is welkom! Informatie en/of aanmelden: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl | 035-7504149.

Computerhelpdesk

10.00 uur | De Brassershoeve Huizen

Wij verlenen hulp op de door u meegebrachte laptop, tablet of smartphone. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen. De kosten bedragen € 3,- per bezoek. www.debrassershoeve.nl.

Koffieochtend in Brinkhuis

10.30 uur | Brinkhuis Laren

Op donderdagmorgen wordt er door de gastvrouwen koffie en thee geschonken in de bovenzaal van het Brinkhuis. Even tijd voor elkaar en een gezellig babbeltje.

Workshop 'Maak je eigen jaarhoroscoop'

9.30 uur | Astroloog Irma van der Wijk Laren

We gaan samen kijken naar waar sta je NU en wat kun je verwachten. We krijgen antwoorden op vragen over opvoeding, werk en relaties. Kosten 25,- p.p. Aanmelden: irmavanderwijk@gmail.com.

Computerinloop

10.00 uur | Wijkcentum 't Vuronger Huizen

Er zijn geen kosten aan verbonden en je kan zo leren om met Facebook-Twitter-Spotify om te gaan.

Fotocursus 'Vakantiekiek naar mooie foto'

20.00 uur | Botterwerf Huizen

Wil je na het zien van het Perfecte Plaatje meer uit je camera halen en van de automatische stand af? Cursus in zes lessen, voor de hobbyfotograaf met een spiegelreflexcamera, systeemcamera of een compactcamera. De compactcamera kan op diafragmastand en sluitertijdstand gezet worden.

'Forten van Boven'

NAARDEN Bezoek tijdens de voorjaarsvakantie de fototentoonstelling 'Forten van Boven' op het buitenterrein van het Vestingmuseum aan de Westwalstraat 6 in Naarden. De luchtfoto's tonen diverse forten uit de Hollandse Waterlinie. Meer info: vestingmuseum.nl.