Laarder Courant de BEL

4 oktober 2017

Laarder Courant de BEL 4 oktober 2017


Weg vrij voor afsluitend BVV-debat

BLARICUM De geheimhouding rond het BVV'31-dossier is opgeheven. De gemeenteraad van Blaricum stemde daar unaniem mee in.

De VVD verwacht nu een openbaar debat te kunnen voeren over de vragen die nog altijd leven omtrent de nieuwe accommodatie van voetbalvereniging BVV '31, om daarna het slepende dossier met een gerust hart te kunnen sluiten.
Hart voor Blaricum kondigde vorige maand ineens een voorstel aan om het for-your-eyes-only-zegel door te knippen. Tot verrassing van de VVD, die daar al twee keer tevergeefs om had gevraagd. Het gaat allemaal om de aanloop naar de aanschaf van twee kunstgrasvelden en de modernisering van de kleedkamers à 600.000 euro voor BVV'31. De raadsleden waren al van begin af aan van alle informatie op de hoogte, maar mochten er niet het openbaar over debatteren. De lange geheimhouding heeft volgens de VVD alleen maar gezorgd voor onnodige speculaties. "Mensen gaan van alles bedenken en dat moeten we gewoon niet willen", zei fractievoorzitter Christine Dobber. De keuze om de geheimhouding los te laten draagt volgens haar bij aan de openbaarheid van bestuur.

De gemeenteraadsvergadering werd voorgezeten door Niek Meijer. Hij keerde meteen daarna terug naar Zandvoort, terwijl Joan de Zwart-Bloch de omgekeerde weg aflegde. Meijer en De Zwart hebben zoals bekend twee weken van burgemeesterspost geruild.

Willem-Alexander en Máxima op 24 oktober naar Eemnes

Het koningspaar komt naar Eemnes. Foto: koninklijkhuis.nl

Eemnes Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag 24 oktober een streekbezoek aan Eemland. Zij doen onder meer Eemnes aan.

Tijdens het bezoek staat het stroomgebied van de rivier de Eem centraal, een gebied waarin dorpen en steden van verschillende grootte en karakter omgaan met veranderingen in de streek.

In gemaal Eemnes spreekt het koningspaar met boeren uit de Eempolder over het agrarische bedrijf en de uitdagingen rond natuurbeheer en duurzaamheid. Het voormalige stoomgemaal dateert uit 1880 en nam de rol over van de watermolen waarmee vanaf 1791 de Eemnesser polder werd drooggelegd. Het functioneert nu als elektrisch gemaal. De koning en de koningin steken daarna per veerpont de Eem over naar Eemdijk in de gemeente Bunschoten.

'Kom erbij' in Laren

LAREN De Week van de Eenzaamheid is voor Laren aanleiding om inwoners met elkaar te verbinden door middel van allerlei activiteiten. Niet voor één, maar voor twee weken.

We zitten nu midden in dit 'Kom Erbij Festival' dat bestaat uit een kleine twintig activiteiten voor jong en oud. In deze krant een terugblik op twee van die activiteiten die afgelopen week plaatsvonden: een diner voor vrijwilligers bij eetwinkel Belle Folie en een maaltijd met dorpsquiz bij speeltuin Ons Genoegen. De komende week staan er nog enkele activiteiten op het programma, waaronder meezingen met smartlappen in Het Brinkhuis (donderdag 5 oktober) en Koken met status(houders) in het Papageno Huis op 15 oktober.

15

Autowassende brandweer helpt Sylvia aan mooi bedrag

Foto: Bastiaan Miché

EEMNES Je auto wassen op een regendag heeft normaal gesproken niet zo veel zin, maar zaterdag was er in Eemnes een goede reden voor een uitzondering. Wie zijn auto liet poetsen bij de brandweer steunde een inzamelingsactie van Sylvia Boelsma uit Eemnes. "We hebben een geweldige dag gehad", laat ze weten.

11

'Eitje Poep'

Foto: Leo Janssen

Schilderij met daarop de voorheen bekende dorpsfiguur van Laren is zaterdag overhandigd aan de voorzitter van de Historische Kring.

9

Vrijwilliger voor preventief Huisbezoek 80+
De vrijwilligers die wij zoeken, bezoeken zelfstandig wonende 80 jarigen eenmalig thuis. Werkgebied: Blaricum-Eemnes-Laren. De vrijwilliger geeft informatie en advies op de gebieden wonen- welzijn & zorg, vult een vragenlijst in en signaleert vragen en opmerkingen over het zelfstandig wonen en de leefomgeving. De vrijwilliger kan doorverwijzen naar de sociaal werker Wonen-Welzijn-Mantelzorg van Versa Welzijn. U heeft belangstelling voor voorzieningen in de omgeving, affiniteit met ouderen, goed kunnen luisteren, communicatieve instelling. Werktijden : zelf te bepalen. Werkadres: Laren.

Contactpersoon: Carla Resing van Versa Welzijn BEL tel. 06-31995656 of cresing@versawelzijn.nl

Gastheer/-vrouw voor begeleiding mensen met een beperking
Bibliotheek Gooi en Meer werkt in Eemnes een aantal jaren met Sherpa VoorWerk met als voornaamste doel de bibliotheek langer open te houden. Dit doen we met een aantal supergemotiveerde mensen met een verstandelijke beperking. Om dit voort te kunnen zetten zijn we op zoek naar vrijwilligers die dit willen ondersteunen. Wij zoeken gemotiveerde vrijwillige medewerkers die ervaring hebben met het begeleiden van mensen met een handicap (of die dit graag willen leren), klanten te ontvangen en te ondersteunen in het gebruik van de faciliteiten van de bibliotheek. Werktijden zijn op maandag en/of donderdag tussen 9.45 tot circa. 16.00 uur; in overleg zijn minder uren op deze dagen ook mogelijk.

Contactpersoon: Bibi van der Vegt van Bibliotheek Gooi en meer tel. 035-5383550 of bvdvegt@bibliotheekgooienmeer.nl

Activiteiten zaterdagmiddag
U kunt ondersteuning bieden bij het activiteitenprogramma, op één zaterdag in de maand, het gaat om muziekoptreden, spelletjes, theater, elke keer weer iets anders. Werktijden; 13.30 uur - 16.00 uur . Werkadres, Laren.

Contactpersoon: Karin van Rumpt van Amaris Gooizicht. 035-6268856/ 035 625 64 11 of k.vanrumt@amaris.nl

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19,
dinsdag van 14.00 – 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3,
donderdag van 13.30 – 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122.

Provincie investeert 194 miljoen euro in natuur

Laren Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland: via het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 steekt de provincie Noord-Holland ruim 194 miljoen euro in groene projecten en natuur.

Een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland waarborgen, dat is het doel van het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen, een meerjarig uitvoeringsprogramma met concrete fysieke maatregelen. Gedeputeerde Adnan Tekin: "Noord-Hollanders vinden een groene leefomgeving erg belangrijk. De natuur is ook goed voor de gezondheid. Dat is wetenschappelijk aangetoond. We sporten in het park, wandelen in de duinen, varen over de Ringvaart en de plassen. Groen in Noord-Holland biedt de rust en ruimte om te ontspannen en bij te tanken. Meer groen is ook heel goed voor de biodiversiteit. De maatregelen uit dit programma zijn goed voor de mens én de natuur."

Grotere variatie

Ook in onze provincie staat de biodiversiteit onder druk en is er een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten. Door verstedelijking en de aanleg van wegen raken natuurgebieden versnipperd. Andere bedreigingen zijn vervuiling door verkeer, industrie en landbouw en verdroging. Maar door actief maatregelen te nemen zijn bedreigde plant- en dierensoorten weer teruggekomen.

Het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 is te vinden op www.noord-holland.nl/natuur.

Weerbericht

Wisselvallig met donderdag veel wind, beetje koud

In contrast met afgelopen jaren is de herfst dit jaar zeer onbestendig. Donderdag trekt weer een actieve randstoring over met regen en wind. Ook nadien staat het weer onder invloed van een lagedrukgebied boven Noord-Europa. Het blijft onbestendig, maar in het weekeinde neemt de westenwind sterk in kracht af. De temperaturen liggen met 13 à 14 graden aan de lage kant.

Donderdag en vrijdag

Donderdag is het eerst zwaar bewolkt met enige tijd regen. Later op de dag klaart het wat op met nog kans op een bui. Er blaast een krachtige westenwind, aan de kust mogelijk hard of stormachtig. Het wordt 15 graden. Ook vrijdag zien we vrij veel bewolking. Er kunnen enkele buien vallen. De wind neemt stilaan verder in kracht af bij een maximum van 14 à 15 graden.

Het weekeinde

Zowel zaterdag als zondag is het licht wisselvallig. Er is een mengelmoes van bewolking en af en toe zon met kans op enkele buien. Er waait een tot matig (windkracht 3) afnemende wind tussen noordwest en zuidwest. Het is met een maximumtemperatuur van 13 à 14 graden aan de koude kant. Het langjarig gemiddelde voor begin oktober bedraagt 16 graden.

Weetje

September was koel en nat met een normaal aantal zonuren. De gemiddelde temperatuur was 13.7 graden (normaal is 14.5 graden). Er kwamen geen zomerse dagen voor van 25+ graden tegen drie normaal. In onze regio viel 147 mm regen tegen 70 mm normaal. Het was de natste september sinds 2001. Toen viel er 177 mm. September 2006 was het droogst met 8 mm.

Foto: Ab Walet

Herfst. Tijd om de grote hoeveelheid spinnenwebben te bewonderen. De natuur hangt vol met die kunstig gemaakte vangnetjes. In de herfst zijn er veel volwassen spinnen, vandaar dat er zo veel spinsels zijn. Vooral als het wat mistig is geweest en er wat vocht aan de sterke draden hangt. Niet iedere spin maakt overigens op dezelfde manier zijn web, dit is afhankelijk van de soort. Het lijkt zo gewoon, maar is het eigenlijk niet wonderlijk?

Digitaal Sociaal Plein voor inwoners BEL-gemeenten

Laren Iedereen in Huizen en de BEL-gemeenten die zorg en ondersteuning van de gemeente krijgt, kan nu informatie hierover inzien op het Digitaal Sociaal Plein.

Wie inlogt op digitaalsociaalpleinhbel.nl vindt daar informatie over zorg die is toegekend en kan aanbieders van zorg vergelijken. Maar ook werkzoekenden, mensen die hun financiële situatie meer in kaart willen hebben of vrijwillige hulp willen aanbieden of vragen, kunnen terecht op het Digitaal Sociaal Plein. Ook ziekenhuis Tergooi en Jeugd en Gezin doen eraan mee.
"Met dit initiatief geven we mensen meer regie en ook meer keuzevrijheid in de zorg die ze ontvangen", schetst wethouder Janny Bakker. Zij is namens Huizen een van de voortrekkers geweest van het Digitaal Sociaal Plein.

Eén wethouder regelt het voor Huizen, Laren en Blaricum

Drie gemeenten stellen gemeenschappelijke regeling voor aan provincie

Het is nog net niet fuseren, het nieuwe samenwerkingsmodel dat Huizen, Laren en Blaricum gisteren aan de provincie voorlegden.

Fons Hertog (burgemeester Huizen), Anne-Marie Kennis (locoburgemeester Blaricum) en Rinske Kruisinga (burgemeester Laren) hebben er vertrouwen in. Foto: Gemeente Huizen

REGIO Huizen, Blaricum en Laren willen hun taken onderling gaan verdelen. Gemeenschappelijke regelingen, noemen ze dat. De drie gemeenten wijzen voor vijf beleidsterreinen steeds één wethouder aan die het mandaat krijgt om namens alle drie de gemeenten op te treden in de regio.

De colleges van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren stuurden gisteren een voorstel naar de provincie Noord-Holland waarin zij dit model aandragen als oplossing voor het versterken van de regionale bestuurskracht. Als de provincie begin november akkoord gaat met deze opzet, moet het plan in 2018 operationeel zijn. Na twee jaar, begin 2021, wordt geëvalueerd of daarmee de regionale bestuurskracht daadwerkelijk is versterkt, zo melden de gemeenten in een persverklaring.

Volgens de drie colleges geeft de regeling antwoord op de vraag: wat is nodig om als HBL-cluster adequaat en effectief op te kunnen treden in de regio op thema's die bovenlokale samenwerking nodig hebben. Die vraag komt voort uit de conclusie van de bestuurskrachtmeting door de provincie. Daaruit bleek dat de lokale bestuurskracht voor deze gemeenten op orde is, maar op regionaal niveau versterkt moet worden. Het gaat daarbij vooral om de beleidsterreinen milieu en duurzaamheid, ruimte en mobiliteit, economie en innovatie, cultuur/recreatie/toerisme en het sociaal domein. De regeling die gisteren naar de provincie is gestuurd gaat uit van een werkwijze waarbij Huizen, Blaricum of Laren centrumgemeente is op een van die beleidsterreinen. Dat betekent dat de portefeuillehouder voor dat specifieke thema mandaat heeft om namens de andere gemeenten standpunten in te nemen.

Eén wethouder krijgt het mandaat over ruimte en mobiliteit.

Verdeling naar omvang gemeenten: Huizen drie, Laren en Blaricum één

De gemeenten willen deze vijf beleidsterreinen verdelen in een verhouding van drie (Huizen), één (Laren) en één (Blaricum). Deze verdeling doet wat hen betreft recht aan de omvang van de verschillende gemeenten. Eemnes zal niet deelnemen. Die gemeente ligt niet in de provincie Noord-Holland en is geen onderdeel van de herindelingsprocedure. Huizen, Blaricum en Laren zijn van mening dat de voorgestelde regeling zeker bijdraagt aan versterking van de regionale bestuurskracht. Zij maken zich hard voor invoering van de regeling op uiterlijk 1 februari 2018. Voor de regeling die nu bij de provincie ligt, moeten de drie gemeenteraden nog toestemming verlenen. In december wordt het voorstel, na provinciale besluitvorming, ter besluitvorming aan de raden voorgelegd. De drie gemeenten wachten de reactie van de provincie met vertrouwen af, zo eindigt de persverklaring.

Foto: Bob Awick

verhaal vorige week:

Jarige Salon Residence (30) opent magisch boutiquehotel in Laren

Foto: Bob Awick

Laren Salon Residence 2017 zorgt ook nu weer voor vier dagen (28 september tot en met 1 oktober) ultieme interieurinspiratie met een prominente rol voor de Kamer van de Toekomst.

Hoofdredacteur Miluska van 't Lam: "Met het evenement willen we het ambacht van de interiordesigner zichtbaar maken en het 30-jarig jubileum van het magazine op feestelijke wijze vieren."

Hotels zijn het visitekaartje van de interiordesigners geworden en inspireren meer dan ooit voor ons eigen interieur. "We slapen er niet alleen, maar loungen er, laten onze smaakpapillen strelen en komen tot rust in de spa. Het Singer Laren is het decor van de hotelbeleving. In het nieuwe theater delen grote namen en jong talent hun kennis over interieur, kunst, design en fotografie."
Voor een verblijf in het boutiquehotel heeft Residence culinaire verrassingen, masterclasses, boeklanceringen en interviews op het programma staan met namen als Tricia Guild, Pierre Frey en Marcel Wanders. De internationaal vermaarde Elephant Parade is aan zijn laatste dagen begonnen en de beurs Maison&Objet uit Parijs geeft tijdens de professionalsdag een exclusieve trendpresentatie.

Van minimalistische hotelsuite en tijdloze lobby tot glamoureuze cocktailbar, seventies bibliotheek en intiem homeoffice: in het boutiquehotel heeft elke interiordesigner in samenwerking met de mooiste merken en kunstgaleries een ruimte ontworpen met een eigen, inspirerende stijl. Ook is er een hotelshop met interieuraccessoires.
De deelnemende interiordesigners zijn smaakmakers pur sang: Brecht Murré Atelier, Clairz Interior Design, Decoration Empire, Eveline Interieur, Framework Studio, HIP Studio, Judith van Mourik, Kate Hume, Kees Marcelis, Linda Lagrand, RA. Studio, Remy Meijers, Robert Kolenik, Roelfien Vos, Ruud van Oosterhout, Stock Interiors, Studio Mariska Jagt en Wolterinck Laren.
Robert Kolenik heeft de Kamer van de Toekomst ontworpen om te laten zien dat duurzaam design perfect hand in hand gaat met comfort en stijl. Van fijnstofvrije lucht en de juiste temperatuur tot een interactieve badkamerspiegel en noviteiten voor een optimale persoonlijke balans. Een digitale private butler kan zelfs de verlichting, muziek en geur selecteren. Info: www.salonresidence.nl.

Koeientrofee voor bewezen diensten

Bevolking droeg dertien groepen en individuen voor

De winnaars van de Eemnesser Koeientrofees 2017. Eigen foto

EEMNES De Eemnesser Koeientrofees, voor maatschappelijke prestaties of sportieve verdiensten, zijn vrijdag uitgereikt aan Betsy Seure (individueel), Wil en Piet van de Kuinder (groepen) en het team onder 18 van basketbalvereniging Eem '78 (jeugd).

Dit jaar werden dertien groepen en individuen voorgedragen door de Eemnesser bevolking of door de Eemnesser verenigingen en stichtingen. Zij kregen uit handen van burgemeester Van Benthem een oorkonde met kalfje uitgereikt voor hun bewezen diensten. In de categorie Individuen waren dit Marijcke Beel, Kitty Harrison-Hilhorst, Christien Wiggerts, Myrte Klomp, Coby Koster, Ellen Scholten, Betsy Seure, Marko Havinga, Albert Overeem en Gerard Roodhart. Bij de categorie Groepen waren dit Wil en Piet van de Kuinder en Bregitta en Huub de Jong.

In de eerste categorie bleef het tot het laatst spannend wie de Koeientrofee zou krijgen. Voor de finale keuze was de selectie teruggebracht tot Betsy Seure, Ellen Scholten en Coby Koster. Uiteindelijk won Betsy Seure de Koe en kregen Coby Koster en Ellen Scholten de Kunstkoe, een zeer eervolle 'troostprijs' voor genomineerden die de Eemnesser Koe niet winnen. In de jeugd was Team Eem '78 onder 18 jaar de enige genomineerde en daarmee goed voor het Kalfje, zoals de trofee in deze categorie heet.

Betsy Seure, Wil en Piet van de Kuinder en Team Eem '78 winnen

Vrijwilligerswerk

Betsy Seure doet al ruim 40 jaar vrijwilligerswerk voor de Rooms-Katholieke Kerk in Eemnes. Ook is ze als vrijwilliger erg actief bij de Historische Kring. Wil en Piet van de Kuinder zijn al vele jaren actief voor onder andere de tennisvereniging.

De sport- en vrijwilligersavond werd dit jaar omlijst met een dansoptreden van Vivienne Erftemeijer en Susanne Hagen, de winnaars van E-factor 2017, en van popkoor Dijksound. Rond 22.30 uur werd de avond afgesloten en hadden de bezoekers kunnen genieten van een hartverwarmende avond met mooie voordrachten en optredens. De Koeientrofees worden al sinds 1997 in Eemnes uitgereikt. De toen net in gebruik genomen 'koeienrotonde' was de inspiratie voor de naam. Het koeiencomité werd dit jaar gevormd door Bart Nouwens, Gonnie Grothauzen, Rinus Lambers, Willy Schat en Ruud Ham. Voordragen voor volgend jaar is nu al mogelijk op de site van de Eemnesser Koeientrofee.

eemnesserkoeientrofee.nl

Frits Brouwer

80 jaar jong, woont in Laren sinds 1962

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Pensioen; na enkele jaren fulltimemantelzorger voor 24 uur per dag kom ik nu tot mezelf en vul de dag onder andere in met opruimen, mijn leven reorganiseren en contact houden met vrienden."

Waar maak je je zorgen om?
"Klimaat, milieu en politiek, onder meer om kortzichtigheid, groeiend populisme en het verzet tegen Europa."

Wat maakt Laren voor jou uniek?
"Zijn ligging, vorm en mooie omgeving. Maar Laren is vooral uniek doordat er zo veel vriendelijke mensen wonen."

En wat mis je in Laren...?
"Misschien een hotel, maar daar heb ik persoonlijk geen behoefte aan. Ik mis dus niets."

Nog tips voor waarnemend burgemeester Rinske Kruisinga?
"Volg de lijn van Elbert Roest, heb veel contact met de mensen van Laren en met omringende gemeenten."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Al het nieuws uit Laren en het Gooi, onder meer het fusienieuws."

Fusie of zelfstandig?
"Lastige vraag. Alles heeft voors en tegens. Liefst zelfstandig in hecht samenwerkingsverband. Alternatief is een grote Gooistad met deelraden."

Heb je een lijfspreuk?
"Ieder nadeel heb z'n voordeel. Of anders gezegd: Everything happens for the best. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat iets tegen zat, maar dat het uiteindelijk goed uitpakte."

Met wie zou je nog eens een goed gesprek willen?
"Mijn overleden echtgenote."

Wat zou je doen als je een miljoen wint?
"Schenken aan een goed doel."

Op het raakvlak van geloof en samenleving

Foto: Bob Awick

BLARICUM Jacobine Geel interviewde donderdag schrijver en oud-politicus Jan Terlouw in de Dorpskerk van Blaricum. Het was het eerste gesprek in de nieuwe cyclus thema-avonden 'Op het raakvlak van geloof en samenleving'. De gast van oktober is nog niet bekend, maar op donderdag 30 november zit Kim Putters van het Sociaal-Cultureel Planbureau tegenover Jacobine Geel.

Sparen voor school bij Jumbo

BEL Boodschappen doen bij Jumbo is goed voor De Gooische School en BS De Ploeg uit Laren en PCB De Wegwijzer en Het Noorderlicht uit Eemnes. De supermarkt heeft voor deze basisscholen een bedrag van ruim vijfduizend euro beschikbaar vanwege de actie 'Sparen voor je School'.

Klanten van Jumbo ontvangen de komende weken bij elke besteding van 10 euro een gratis schoolpunt met een code. De klant mag de punten vervolgens toewijzen aan één van de vier deelnemende basisscholen. Na afloop van de actie wordt het beschikbare budget op basis van het aantal toegewezen punten verdeeld over de basisscholen. De school met de meeste punten ontvangt naar verhouding het hoogste bedrag. Het geld wordt besteed aan spel- en leermaterialen.

Actiegroep biedt handtekeningen aan tegen sluiting Tergooi Blaricum

'Langere reistijden en enkel een zorgcentrum is onacceptabel'

Sinds maart is de actiegroep Tergooi Blaricum moet open blijven actief. Vorige week togen ze naar Den Haag met 10.000 handtekeningen.

De Kamerleden gaan met de petitie aan de slag.

BLARICUM Vier Kamerleden kregen vorige week de handtekeningen van de actiegroep Tergooi Blaricum moet open blijven. Hiermee hebben ze hun visitekaartje achtergelaten en hoopt de actiegroep op steun uit Den Haag.

"We hebben in ongeveer drie maanden tijd die 10.000 handtekeningen verzameld", steekt een van de initiatiefnemers, Peter-Jan Schatens uit Bussum, van wal. Hij heeft dat samen met vele betrokkenen gerealiseerd. "Patiënten, zoals een oudere dame uit Huizen, zamelden op eigen houtje zo'n 500 handtekeningen in. Het leeft in de regio, zelfs bij burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren. Die heeft ook getekend." Schatens is dan ook tevreden met de actie en ook met de eerste reactie van de Kamerleden, maar toch is hij er niet gerust op. "De Kamerleden vonden de petitie nuttig en gaan de belangen van de patiënten toetsen aan wettelijk vastgestelde aanrijtijden: 45 minuten vanaf de eerste melding tot de overdracht van de patiënt aan de behandelkamer in het ziekenhuis. Ook kijken ze of er genoeg voorzieningen overblijven in de regio."
Ondanks het bezoekje aan Den Haag blijft Schatens ongerust, of liever gezegd boos, over, naar zijn zeggen, het gedraai met patiëntenbelangen. "Ik kom bewust fel over, ook richting de raad van commissarissen van Tergooi. Want met stille diplomatie bereik je vaak niets", is zijn verweer. "De directie van Tergooi heeft plotseling op 19 september een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin gesteld wordt dat er nog onderzoek gedaan wordt naar een goed bereikbare locatie voor het toekomstige regiozorgcentrum in de regio van Blaricum. En dat dat mogelijk ook gevestigd kan worden op het terrein waar nu Tergooi Blaricum is gehuisvest."
Schatens lacht wat schamper. "Dat is een week voordat wij onze handtekeningen gingen overhandigen. En een week later zeggen ze voor de camera van NH Nieuws dat Blarcium dichtgaat. Ze geven tegenstrijdige signalen en dat al jarenlang."

Volgens Schatens riep het bestuur van Tergooi in 2011 nog dat Blaricum de hoofdlocatie zou worden, vervolgens werd die rol in 2013 aan Tergooi Hilversum gegund en nu staat sluiting van Blaricum op de rol. Het lijkt misschien een mission impossible, maar Schatens en de zijnen blijven strijden voor duidelijkheid richting de 150.000 duizend inwoners van de regio die niet in of rond Hilversum wonen. Zij krijgen, als de plannen voor sluiting van Blaricum doorgaan, te maken met flink langere reistijden, ook in geval van noodhulp. "Onacceptabel", stelt hij.
En met een zorgcentrum in de buurt laten ze zich ook niet afschepen. "Leuk hoor, maar dat is voor zaken als bloedprikken en zo. Er moet ook een Eerste Hulp zijn, met hartbewaking en een röntgenafdeling. Dat is het absolute minimum."

De actie leverde 10.000 handtekeningen op. Foto: Bastiaan Miché

'Tergooi geeft al jarenlang tegenstrijdige signalen'

Reactie Tergooi

Tergooi reageert op het verhaal van Schatens: "We begrijpen de betrokkenheid. Dit besluit is al in 2011 genomen en destijds gedeeld en besproken met gemeenteraden en colleges van B en W in de regio. Tergooi heeft haar visie op de locatieontwikkeling ook met de Kamerleden gedeeld. Voor ons staan de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de ziekenhuiszorg voor de inwoners van de regio voorop en daarom is het nodig om alle intensieve en complexe zorg op één locatie te concentreren."

Tergooi: 'Patiënten krijgen er kwaliteit voor terug'

Geen groot probleem

"Voor de patiënten moet concentratie van ingewikkelde zorg op één plek naar onze inschatting geen erg groot probleem zijn: de huidige locaties liggen immers maar 7 kilometer uit elkaar. Patiënten krijgen er (voortdurende) kwaliteit en veiligheid van de zorg voor terug. Ook wij zien de groeiende behoefte van patiënten om daar waar het kan de zorg zo dicht mogelijk bij huis te hebben. Daarom ontwikkelen we samen met huisartsen en overige zorgpartners een nieuwe vorm van integrale zorgaanpak in de regio. Dat zal leiden tot de vestiging van zogenaamde zorgcentra in de regio.

Dorpsfiguur 'Eitje Poep' terug in Laren

Schilderij overhandigd aan voorzitter Historische Kring

Het schilderij werd zaterdag overhandigd. Foto: Leo Janssen

Laren. Het is een bijzonder schilderij met een vooral bijzondere titel: 'Eitje Poep'. Het kunstwerk werd zaterdag overhandigd aan de voorzitter van de Historische Kring Laren, Bas Holshuijsen. Hij kreeg het doek van de voorzitter en oud-ondercommandant van de vrijwillige brandweer Laren 'De speuit', Gerard Bitter.

De maker van het schilderij, dat Bitter op zolder had liggen, is onbekend. De titel van het werk slaat op dorpsfiguur Marinus Eij. In het boekje 'Kent u ze nog …de Laarders' staat dat deze in Franeker geboren man in militaire dienst moest. Tijdens de mobilisatie in de periode 1914-1918 werd hij gelegerd in het destijds beroemde soldatenkamp Crailo bij Laren. In de jaren daarna bleef deze verstokte vrijgezel in Laren hangen, waar hij in een boerderij aan de Brink aan de slag ging als zelfstandig elektricien.

Deze boerderij ging enige tijd later echter in vlammen op. Eij raakte dakloos. Spoedig kon hij weer aan de slag, want aan de Rijt huurde hij een pand waar hij tot zijn dood bleef wonen. 'Eitje', zoals iedereen hem noemde, werd een dorpsfiguur. Het leverde deze bovendien felle drankbestrijder de bijnaam 'Eitje Poep' op.
Als goed vakman kwam hij pro deo bij iedere verenging, vooral bij de uitvoeringen van toneelstukken bleek hij iedere keer weer onmisbaar. Met zijn zelf uitgevonden spots met kleureffecten maakte hij de tableaus tot een lust voor het oog.
Toch werd hij door de jeugd geplaagd en gesard. Hij schold hen dan onder meer uit voor 'satanskinderen' of 'duivelsgebroed'. Omdat hij toch veel voor het verenigingsleven had gedaan, werd hij in het zonnetje gezet. Omgeven door bloemen en de mooiste verlichting trof Eij op het toneel een levensgrote tekening van zichzelf. Omdat hij daar zo veel plezier aan beleefde, besloot men Eitje Poep met het schilderij te vereeuwigen. Dat had hij namelijk wel verdiend.

Kees Verkade maakt kunstwerk voor Papageno

Jaap en Aaltje van Zweden bekijken het beeldje 'Papageno', gemaakt door Kees Verkade. Foto: Tim Blanksma

Laren De wereldbekende - maar van Hollandse afkomst - Kees Verkade heeft voor de Stichting Papageno een gelijknamig kunstwerk gemaakt. Het werd vorige week onder het toeziend oog van Kees Verkade, Jaap en Aaltje van Zweden en vele genodigden onthuld door Jan Ruldoph de Lorm, directeur van het Singer Museum in Laren.

De Lorm prees in zijn toespraak zowel Kees Verkade als Jaap van Zweden en bedankte deze 'echte Hollandse jongens' dat ze Nederland op een buitengewone wijze internationaal vertegenwoordigen.

De titel van het kunstwerk is, net als de naam van de Stichting Papageno, een verwijzing naar het personage Papageno uit de opera 'Die Zauberflöte' van Wolfgang Amadeus Mozart. Dit personage diende dan ook als inspiratie voor het nieuwe werk van Kees Verkade.

Verkade toonde afgelopen weekend ook bronzen beelden, kleurrijke gouaches en zeefdrukken. Een deel van de opbrengst is voor het Papageno Huis.

Sylvia's actie levert 4700 euro op

Autowassen bij brandweer Eemnes, aapjes verkopen in Minnehof

Het sopteam van de brandweer krijgt een beetje extra hulp als het zich op deze auto stort. Foto's: Bastiaan Miché

EEMNES Een hele dag auto's wassen bij de brandweer van Eemnes en pluche aapjes verkopen in De Minnehof heeft zaterdag 4700 euro in het laatje gebracht. De opbrengst is voor wetenschappelijk onderzoek naar de taaislijmziekte cystic fibrosis.

De actie was een initiatief van Sylvia Boelsma uit Eemnes. "We hebben een geweldige dag gehad. Een hoop mensen zijn hun auto komen wassen ondanks het weer", laat ze trots weten. Sylvia lijdt zelf aan de ziekte. Een dubbele longtransplantatie, eerder dit jaar, redde haar leven. Voorlopig dan, want Sylvia moet er rekening mee houden dat haar nieuwe longen niet 'voor eeuwig zijn', zoals ze vertelde in een openhartig interview in deze krant vorige week. "Ik ben heel realistisch, altijd geweest ook. Mijn motto is nu: ik leef maar twee keer." Sinds de transplantatie ziet Sylvia er blakend uit en heeft ze energie voor tien, hoewel ze dat laatste vooral toeschrijft aan de noodzakelijke prednison. Sylvia blijft zich inzetten voor ondersteuning van cf-onderzoek. De autowasactie was een begin. Autobezitters konden voor tien euro hun bolide laten wassen door de vrijwilligers van de Eemnesser brandweer. Burgemeester Roland van Benthem was een van de klanten.

Aapjes

Ook het eigen wagenpark blinkt weer.
Burgemeester Van Bethem kan er weer mee voor de dag komen.

Ook de burgemeester liet zijn auto poetsen bij de brandweer

Samen met de verkoop van Muco and Friends-aapjes in het winkelcentrum leverde dat 4700 euro op. Deze aapjes, mascotte van de cf-inzameling, zijn overigens nog te koop. De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek.

Aandacht voor 'bekendere Blaricummers' op gedenkavond

De gedenkavond van vorig jaar. Foto: Bob Awick

BLARICUM De Historische Kring Blaricum gaat stilstaan bij gedenkwaardige mensen die rusten op de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg in Blaricum. Dat gebeurt door foto's te tonen van bijvoorbeeld kunstenaars, musici, architecten, televisiepersoonlijkheden en belangwekkende dorpsgenoten.

De presentatie gaat deel uitmaken van de jaarlijks herdenkingsavond rond Allerzielen en wordt gehouden in een verwarmde tent. De afbeeldingen komen uit de collectie van Beeldbank Blaricum. Hoewel alle overledenen voor nabestaanden belangrijk zijn, is een keuze gemaakt voor mensen die enige betekenis hadden voor ons land of dorp. Het is een proef. Naar aanleiding van de ervaring met deze presentatie zullen de doelstelling en wensen voor volgende jaren eventueel worden aangepast.

Katholieke traditie

De roomskatholieke traditie van Allerzielen is altijd op 2 november. De In Memoriam Avond in Blaricum vindt plaats op of rond die datum; dit jaar is dat op vrijdag 3 november 2017 (van 17.30 tot 21.30 uur aan de Woensbergweg 11 te Blaricum). Familieleden en vrienden komen bijeen om overledenen te herdenken door lichtjes bij de graven te ontsteken. De bijeenkomst trekt elk jaar veel belangstellenden van alle gezindten. In de afgelopen acht jaren werd de avond opgeluisterd door voordrachten en muziek in de aula, die werd versierd met bloemstukken en schilderijen van plaatselijke kunstenaars.

'Mooi om te doen, het is hard nodig'

Activiteiten tegen eenzaamheid in het kader van Kom Erbij Festival

Met het Kom erbij Festival zijn er twee weken lang allerlei leuke activiteiten voor wie anders misschien eenzaam thuis was gebleven.

Evelijn Léon trakteert vrijwilligers op een overheerlijke maaltijd in Belle Folie. Foto: Bob Awick

LAREN Met een kleine twintig activiteiten geven de gemeente, ondernemers en inwoners van Laren invulling aan 'de Week tegen de Eenzaamheid. Niet één, maar twee weken lang zijn er allerlei leuke activiteiten voor jong en oud in Laren en Blaricum.

Eenzaamheid is een sluipend probleem waar steeds meer mensen zich zorgen om maken. Voor Laren aanleiding om het onderwerp eens wat nadrukkelijker en langduriger op de agenda te zetten. De reeks aan activiteiten onder de noemer 'Kom Erbij Festival' is er een gevolg van. Evelijn Léon van Bell Folie dekte zondag een lange tafel in haar eetwinkel aan de Torenlaan en nodigde vrijwilligers en hun introducees uit voor een overheerlijke maaltijd. Haar drie dochters hielpen in de bediening en met de voorbereiding. "Koken is verbinden", weet Léon. "Ik vind dit gewoon heel mooi om te doen. Het is hard nodig, want er is veel vereenzaming."

Dorpsquiz

Leo Jansen doet een dorpsquiz. Foto: Jos Boermans

Donderdag smartlappen zingen, daarna koken met status(houders)

Bij Speeltuinvereniging Ons Genoegen, aan de rafelrand van Laren, zoals secretaris Berber van der Weg de buurt rond de Gooiergracht/Smeekweg graag mag noemen, was er donderdagavond een gezellige maaltijd met verhalen voor ouderen. Ook dat was een van de activiteiten in het kader van de Week van de Eenzaamheid. Oud-wethouder Leo Janssen had voor deze avond in het kader van de actie Kom op tegen eenzaamheid een speciale dorpsquiz gemaakt waar iedereen aan mee kon doen en die bij velen mooie herinneringen opriep.

Het enthousiasme voor deze geslaagde avond was zo groot dat de groep besloot meerdere keren per jaar bij elkaar te komen.

De meeste activiteiten zijn al achter de rug, maar gelukkig staan er nog enkele op stapel in de komende week. Zoals het smartlappen zingen in Het Brinkhuis op donderdag 5 oktober (19.30 uur), een vrijwilligersworkshop in de Malbak op 12 oktober en koken met status(houders) in het Papageno Huis op 15 oktober.

Kijk voor het programma en meer informatie op www. laren.nl.

A27 in beide richtingen op slot

De A27 is komend weekend dicht. Foto: Rijkswaterstaat

Eemnes De A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes is van zaterdag 7 oktober 19.00 uur tot zondag 8 oktober 11.00 uur in beide richtingen afgesloten. Aannemerscombinatie 3Angle sloopt dan de fietsbrug Zwaluwenberg.

Het slopen van de fietsbrug is nodig omdat de brug te smal is voor de straks verbrede A27. Een wegafsluiting is hiervoor noodzakelijk, omdat voor het slopen van de brug de weg wordt geblokkeerd. Dit komt doordat de brug uit één deel bestaat en de aannemer deze dus in zijn geheel naar beneden moet halen voor de sloop. Op de plek van de huidige brug komt een nieuwe fietsbrug. Deze is rond maart 2018 klaar. Er is bewust gekozen om de werkzaamheden buiten het recreatieseizoen uit te voeren, omdat dan de brug minder wordt gebruikt.
3Angle combineert de sloop met andere noodzakelijke werkzaamheden, om de afsluiting zo veel mogelijk te benutten en hinder voor de weggebruikers en omwonenden te beperken. "Hiermee voorkomen we dat we de A27 binnenkort opnieuw moeten afsluiten. Zo wordt de zandtransportband ter hoogte van Hilversum gedemonteerd, middenbermen gemaaid en zogeheten portalen (dragers met matrixborden) geplaatst. Naar verwachting is de geluidshinder tijdens de werkzaamheden voor omwonenden beperkt", aldus Rijkswaterstaat.

Automobilisten worden omgeleid over Amersfoort via de A28 en A1, en moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 10 minuten. Ter plaatse wordt de omleiding aangegeven met borden. Zolang er nog geen nieuwe fietsbrug is, kunnen wandelaars en fietsers gebruikmaken van de omleidingsroute via de onderdoorgang Vuurse Dreef in Hollandsche Rading. Voor fietsers betekent de tijdelijke route ongeveer 5 minuten extra reistijd.

Prachtstemmen tijdens ontroerend concert

Meesterwerken in de Sint-Jan. Foto: Carla van Oostenrijk

LAREN In de goedgevulde basiliek van Sint-Jan vond deze week de première plaats van de concertreeks geproduceerd door countertenor Maarten Engeltjes. Op het programma stond onder andere het beroemde 'Stabat Mater' van Pergolesi.

Naast de vermaarde countertenor trad de Britse sopraan Rosemary Joshua op. Het wereldberoemde meesterwerk uit de klassieke muziek werd begeleid door het orkest PRJCT Amsterdam dat onder leiding stond van de internationaal gerenommeerde violist Florian Deuter. Hij verving Riccardo Minasi, die door lastminuteomstandigheden verhinderd was te komen spelen.

Minutenlang applaus

Het meer dan prachtige concert werd indrukwekkend ingeleid door de auteur P.F. Thomése, winnaar van de AKO Literatuurprijs. In het eerste deel van het bijzondere concert werden twee psalmen uitgevoerd van Antonio Vivaldi: het 'Nulla in mundo pax sincera' en het 'Nisi Dominus'. Getuige het minutenlange applaus voor solisten en orkest werd dit sfeervolle concert door het publiek meer dan op prijs gesteld.
Het volgende concert dat wordt georganiseerd door de Stichting Laren Klassiek is het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach op woensdag 13 december om 20.00 uur. Kaarten kunnen besteld worden via de Nationale Theater Kassa, 0900- 9203. Ze kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 administratiekosten.

Stap naar grotere voorraad sociale woningen

BLARICUM Joan van der Burgt (directeur van de Alliantie) en wethouder Liesbeth Boersen van Volkshuisvesting hebben een overeenkomst ondertekend met daarin afspraken over de toekomst van de sociale woningvoorraad in Blaricum.

De gemeenteraad van Blaricum stemde in met de overeenkomst. Een heuglijke dag voor wethouder Boersen: "Met deze overeenkomst zetten we een belangrijke stap. Meer sociale huurwoningen is een van onze belangrijkste speerpunten. Al jaren maak ik me er hard voor dat ook mensen met een bescheiden inkomen in het Oude Dorp van Blaricum kunnen wonen. Dat de woningen behalve betaalbaar ook nog eens bijzonder duurzaam worden, maakt het extra goed nieuws. Zo is deze overeenkomst op verschillende vlakken toekomstbestendig."

Cultuurfonds voor Blaricumse jeugd

Foto: Gemeente Blaricum

Blaricum Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit Blaricum die graag willen dansen, muziek maken of toneel willen spelen, maar waar thuis geen geld is voor lessen of instrumenten, kunnen een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds Blaricum is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van 2.500 euro van Rabobank Gooi en Vechtstreek. Wethouder Lüken is blij met het fonds: "Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om kennis te maken met kunst, literatuur, erfgoed en media. Het stelt hen in staat een open houding te ontwikkelen ten aanzien van kunst en cultuur. Het vergroot je wereld."

Blaricum hijst regenboogvlag

BLARICUM Het college van B en W en de raad van Blaricum hijsen op Coming-Out Dag - net als vorig jaar op 11 oktober - de regenboogvlag.

De gemeente geeft daarmee een steuntje in de rug voor haar LHBTI-inwoners (lesbiennes, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen) en gaat in op de vraag van COC Midden-Nederland om deze gekleurde vlag te hijsen.

Wanneer komen de bruggen?

BLARICUM De bouw van de twee bruggen die de Blaricummermeent en de Bijvanck met elkaar moeten verbinden, start op zijn vroegst in de zomer van 2018.

Dat staat in een memo aan de gemeenteraad. De voorbereiding heeft tijdens de aanbestedingsprocedure stilgelegen omdat er onduidelijkheid was over het civieltechnische bureau dat geselecteerd zou worden. Daarnaast is het wachten op Waternet, dat nog antwoord moet geven op een aantal vragen. "Als er snel duidelijkheid is, kan volgend jaar feitelijk met de uitvoering worden gestart."

18 / 20

Onderweg kiekjes!

Foto: Albert van der Linden

Eemnes Fotograaf Albert van der Linden uit Blaricum trekt er graag op uit. Het liefst naar de polder.

Daar komt hij niet alleen tot rust, maar komt hij de meest leuke tafereeltjes tegen. Deze legt hij vast met zijn camera en het resultaat deelt hij graag met de lezers van deze krant. "Hier houden wij toch van? Niemand in de polder. Alleen de dieren, mist, geen geluid. Heerlijk die rust. De schapen vingen net nog een zonnetje. Wat te denken van de man met kar. Hij heeft alle tijd van de wereld op het boerenpad langs het tolletje van Eemnes naar Blaricum."

Foto: Albert van der Linden
Foto: Albert van der Linden
Foto: albert van der linden
Foto: albert van der linden

Houdt u ook van fotograferen en lijkt het u leuk om uw resultaat ook in de krant terug te zien? Mail uw jpg-bestand van circa 1 Mb dan naar: redactie@belnieuws.nl.