Laarder Courant de BEL

28 november 2018

Laarder Courant de BEL 28 november 2018


Stopzetten fusie leidt tot feestjes

BEL De ambtenaren van de BEL Combinatie zijn opgelucht en blij na het horen van het goede nieuws dat Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Arhi-procedure hebben stopgezet. De gemeentesecretarissen van de drie gemeenten kwamen hun het bericht persoonlijk vertellen.

"Er is nu eindelijk duidelijkheid", zegt een woordvoerder van de afdeling Communicatie. "Na zo veel jaren onzekerheid kan er nu weer gebouwd worden. Natuurlijk is er feestelijk bij stilgestaan. Voor iedereen was er een gebakje."
Het nieuws kwam vorige week plotseling uit de lucht vallen. Daags ervoor had minister Kajsa Ollongren het conceptbeleidskader voor de herindeling vastgesteld. Naar aanleiding van dit beleidskader heeft GS alle lopende procedures inzake herindeling per direct stopgezet. Ook de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum wordt beëindigd
GS verwachten op grond van het conceptbeleidskader dat beide provinciale Arhi-procedures op onvoldoende steun in het parlement kunnen rekenen. Het conceptbeleidskader ligt nu voor consultatie bij het InterProvinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). GS vinden dat het nu in de eerste plaats aan de gemeenten is om hun verantwoordelijkheid te nemen om samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een oplossing te vinden.

3

Inbrekers laten met plakband sporen achter

Eemnes Het lijkt erop dat een inbrekersgilde het op Eemnes gemunt heeft. In de omgeving van het Reijerserf zijn plakbandjes aangetroffen op sloten van een auto, schuurdeuren en toegangspoorten. "Een typisch spoor van inbrekers", zegt een politiewoordvoerder.

Als iemand thuis is of de auto gebruikt, worden de plakbandjes weggehaald. Wie dat niet doet heeft pech: de dief kan zijn slag slaan.

Aangifte

Een bewoner van het Reijerserf trof maandagmiddag de plakbandjes aan en heeft direct aangifte gedaan van poging tot inbraak. De politie heeft de aangifte opgenomen en doet hiertoe verder onderzoek. "We hebben de dader(s) nog niet kunnen pakken", meldt een politiewoordvoerder.

Trucs

Maar de politie neemt de zaak hoog op. Zij ziet dat plakbandjes, het neerzetten van stokjes of een steen door de ruit vaker gebruikt worden ter voorbereiding van een inbraak. Deze trucs worden gebruikt door inbrekers, met name bendes die door een wijk trekken.

"Blijf scherp op elke situatie en bel bij een verdachte activiteit daarom direct met 112", is het advies van de politiewoordvoerder.

Inbrekers legen kluis op Jordaan

Laren Bewoners van een woning aan de Jordaan wachtte vrijdagavond bij thuiskomst een onaangename verrassing. In hun domein hadden inbrekers huisgehouden.

"De complete bovenverdieping is overhoop gehaald. De inhoud van alle kasten lag overal verspreid en de kluis is opengebroken", zegt de geschrokken en boze bewoonster. De Larense mist naast geld, horloges en zonnebrillen ook sieraden met emotionele waarde.

Sinterklaas arriveert in de BEL-gemeenten

Foto: Bob Awick

BEL Sinterklaas is weer gesignaleerd in Laren, Blaricum en Eemnes. Zaterdag arriveerde het Spaanse gezelschap en ondanks de snijdende kou waren er veel mensen op de been. Een geweldig feest met vele (Zwarte) Pieten en volop dansende kinderen. In Eemnes kwam Sinterklaas per boot en in Laren en Blaricum te paard.

15

Lichtjesweekend

Foto: Bob Awick

Laarders Jaap Smuling en Annelies van der Steen zijn al maanden in de weer om van de maand december een échte feestmaand te maken.

9

Christine uit Huizen gaat graag samen op stap
Christine (42) onderneemt graag samen wat, zoals naar het theater gaan, ergens koffiedrinken, lunchen of winkelen. Christine gaat nu vaak alleen, want ze kan zich aardig redden, maar ze mist de gezelligheid van samen gaan. Ze zit in een rolstoel i.v.m. spina bifida. Ze is een spontane meid die serieus is en niet met zich laat sollen, maar ook in is voor een grapje. Ze heeft een theaterpas van Spant! in Bussum en kan één persoon gratis meenemen naar een voorstelling. Ook zoekt Christine iemand die een paar keer per jaar met haar mee kan naar het ziekenhuis in Utrecht. Als er iemand aanwezig is bij het gesprek met de arts, kan deze persoon haar helpen de zaken in zich op te nemen of te verwoorden naar de arts. Werktijden: 1 keer per maand of een paar keer per jaar. Contactpersoon: Olga Fakkeldij van Sherpa, telefoon 06-12611143/035-646380 of o.fakkeldij@sherpa.org.

Secretaris Natuurwacht bij de Vrienden van het Gooi
Een vrijwilliger die met passie voor de natuur wandelingen en excursies voor de leden en andere belangstellenden organiseert en begeleidt. Daarnaast is het geven van voorlichting en milieueducatie op scholen, alsmede het promoten van de vereniging op beurzen en manifestaties, onderdeel van de werkzaamheden. Werktijden: in overleg te bepalen. Contactpersoon: Hans Hoes van Vrienden van het Gooi, telefoon 035-6231817 of hans.hoes@vriendenvanhetgooi.nl.

Noodhulpteamlid Rode Kruis District Gooi en Vechtstreek (B)
Het Noodhulpteam treedt op bij grootschalige ongevallen en rampen en werkt samen met ambulancepersoneel en andere medische professionals. Samen met andere teamleden zorg je voor het inrichten van de opvanglocatie, het opvangen van lichtgewonde slachtoffers en voer je eerstehulphandelingen uit. Je bent ook verantwoordelijk voor het signaleren en doorverwijzen van letsels en/of aandoeningen waarvoor verpleegkundigen of andere medische professionals geraadpleegd moeten worden. Je start als evenementenhulpverlener en groeit door naar Noodhulpteamlid. Werktijden: in overleg, circa 8 uur per week plus opleidingsuren. Contactpersoon: Team vrijwilligers Werving & Selectie van Rode Kruis District Gooi en Vechtstreek, telefoon 035-6922622/06-81773980 of vrijwilligerswerkgooienvechtstreek@rodekruis.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19; dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122.

Daling WW in Gooi en Vechtstreek veel sterker dan landelijk

Laren/Blaricum Het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek blijft dalen. De huidige arbeidsmarkt staat in het teken van een tekort aan personeel en de mismatch tussen vraag en aanbod.

In vergelijking tot WW'ers sluiten bijstandsgerechtigden minder goed aan op de vraag naar personeel. Het percentage werkzoekenden met een bijstandsuitkering en een lage beroepsopleiding (63%) is drie keer zo groot als dezelfde groep met een WW-uitkering (21%).
Eind oktober verstrekte UWV in deze regio 4.208 WW-uitkeringen. Deze daling van 162 uitkeringen (-3,7%) ten opzichte van de maand september is veel sterker dan de landelijke daling van 1,7%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in oktober 2018 met 3,2% hoger dan het landelijk percentage van 3,0%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met 18,3%, ofwel 944 uitkeringen. Nederland als geheel liet een afname van 21,6% WW-uitkeringen zien.
In de regio daalde ten opzichte van vorig jaar het aantal uitkeringen aan mensen die werk zochten in een bedrijfseconomisch/administratief (-280), technisch (-133) of commercieel beroep (-116) in absolute aantallen het sterkst. De procentuele daling van de WW-uitkeringen was het hoogst bij werkzoekenden met een technisch beroep (-32,4%). Ook het aantal WW-uitkeringen in de categorie transport en logistieke beroepen (-31,6%) daalde sterk. Werkgevers hadden medio 2018 in deze regio 3.600 vacatures openstaan volgens het UWV. Tegelijkertijd zijn er nog veel mensen met een uitkering die geleid kunnen worden naar werk.

Weerbericht

Overgang naar zacht en wisselvallig weer

Op de drempel van de meteowinter, die op 1 december begint, volgt een weeromslag naar zacht en wisselvallig weer. Een omvangrijk Atlantisch lagedrukgebied gaat het weer bepalen. Na een drogere vrijdag trekken in het weekeinde in de westelijke stroming nieuwe depressies richting het Noordzeegebied. Er volgen dan opnieuw perioden met regen en het blijft zacht.

Donderdag en vrijdag

Voor donderdag wordt veel bewolking verwacht met van tijd tot tijd regen. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en wakkert aan tot krachtig. Met 11 à 12 graden is het voelbaar zachter. Op vrijdag volgt een adempauze met veelal droog weer. Er zijn wolken en af en toe schijnt de zon. Bij een iets in kracht afnemende zuidwestenwind wordt het zo'n 11 graden.

Het weekeinde

Zaterdag neemt vanuit het westen de bewolking verder toe. In de loop van de dag kan het enige tijd gaan regenen. Het wordt circa 10 graden. Zondag wordt een wisselvallige dag met bewolking en perioden met regen, afgewisseld door enkele opklaringen. Het is met 12 à 13 graden zeer zacht. Er waait in het weekeinde een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Weetje

November 2018 heeft met 6.8 graden een normale gemiddelde etmaaltemperatuur. Het was een droge en zonnige november. Het aantal uren zon bedraagt circa 85 tegen 63 uren normaal. November eindigt zacht met 11 à 12 graden. Nog zachter was het eind november 2000 met 14 à 15 graden. In 2010 was het eind november juist winters koud en er viel bovendien sneeuw.

Foto: Ab Walet

Ineens kwam het over mij. De melancholie van de herfst. Was het de geur van verrotting en bederf wat het teweeg bracht? Of het grijzige, de grauwheid van alles? Vochtig was het geweest. Het hielp ook niet dat ik een scheefgezakte gestalte voor mij zag. Dreigend binnenkort om te gaan vallen. In de omgeving al velen die het niet gered hadden. Wat een vooruitzicht. Bah, ik kijk nooit meer in de spiegel in de badkamer.

Samen lunchen of ontbijten in wijkcentrum De Malbak

Blaricum In wijkcentrum De Malbak kunnen belangstellenden donderdag 29 november tussen 12.00 en 13.00 uur aanschuiven voor een 'Amerikaanse' lunch. Iedereen die aanschuift, neemt zelf iets mee.

Buurtbewoners kunnen daartoe een bonnetje trekken uit de lunchpot. Hierop staat wat hij/zij moet meebrengen. Denk daarbij aan komkommer, tomaat, pak melk of een half witbrood. "Hoe meer mensen er meedoen, hoe voller en gezelliger de lunchtafel", zegt Sabine Kuperus van Versa Welzijn.
Op dinsdag 4 december wordt tussen 08.30 en 10.00 uur een sinterklaasontbijt georganiseerd. Kosten voor deelname bedragen 1,50 euro. Van tevoren opgeven is noodzakelijk en kan op donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur bij Sabine Kuperus in wijkcentrum De Malbak.

Streep door fusie van Laren/Blaricum/Huizen - Meesten halen opgelucht adem

'Op het gemeentehuis is de stemming euforisch. Het kan echt niet mooier klinken'

Nu fusie is afgeblazen, halen de meeste politieke partijen opgelucht adem. De BEL-colleges - en ook die van Huizen - zijn blij. Weg onzekerheid!

Larens Behoud had vorige week een ledenavond. Er werd een feestje gevierd. Foto: Bob Awick

BEL De blijdschap over de stap van de provincie overheerst. "We blijven zelfstandig!", juicht het Blaricumse college. "Dat betekent dat we onze dienstverlening via de BEL Combinatie aan onze inwoners kunnen blijven leveren. Met dit besluit is een einde gekomen aan een periode van onzekerheid. Zowel bestuurlijk als voor het personeel van de BEL Combinatie."

Anne-Marie Kennis, portefeuillehouder Arhi voor Blaricum, werd door gedeputeerde Jack van der Hoek gebeld met het fantastische nieuws: "Eindelijk duidelijkheid. Eindelijk een einde aan de onzekerheid, ook voor onze ambtelijke organisatie. Vanaf nu alleen nog maar positieve energie. Ik was en ben ervan overtuigd dat Blaricum heel goed in staat is zelfstandig te blijven. Samen met Laren en Eemnes investeren in de BEL Combinatie en gezamenlijk met onze collega's in de regio ook blijven investeren in de regionale samenwerking."

D66 Blaricum-Laren, groot voorstander van zelfs één Gooistad, kijkt de fusiestop met lede ogen aan. "Wij zijn teleurgesteld. Het staat als een paal boven water dat de gebrekkige regionale bestuurskracht hiermee niet wordt versterkt. De vraag om als Laren en Blaricum naar de provincie Utrecht te gaan, zal hoogstwaarschijnlijk worden ingetrokken. De door de coalitie voorgestelde raadpleging van de inwoners omarmen wij nog steeds. Dan kunnen we, met duidelijke steun van de inwoners, onze gezamenlijke toekomst beter vormgeven."
In Laren was het met name Larens Behoud (LB) die zich hard heeft gemaakt voor de zelfstandigheid. Noem het toeval of niet, maar op de dag dat de stekker uit de fusie getrokken werd, had LB haar ledenavond. Daar werd de champagne ontkurkt en taart gegeten. "Dit is een historische dag. De jarenlange strijd is geluk: we hebben eindelijk gewonnen", zegt Leo Janssen van Larens Behoud. "Ik kom net van het gemeentehuis en daar is de stemming euforisch. Het kan echt niet mooier klinken", zei hij vorige week.

Rinske Kruisinga, waarnemend burgemeester van Laren, ziet weer een horizon. Er ligt nu een schone taak om de samenwerking in de regio vorm te geven. Laren moet overigens op zoek naar een nieuwe burgemeester, want Kruisinga was aangesteld voor de duur van het fusieproces. Kruisinga heeft aangegeven niet te solliciteren naar de burgemeestersbaan.
Eemnes is vooral opgetogen over het feit dat de BEL Combinatie kan worden voortgezet. "We houden samen de eigen regie en kunnen nu door met het versterken van onze organisatie. Verder zijn we een grensgemeente die al intensief samenwerkt in het Sociaal Domein met Huizen/Gooi & Vechtstreek en dat blijven we doen. Ook zetten we door op de samenwerking met Baarn op inhoud en regionale thema's", aldus het Eemnesser college.
Het college in Huizen waardeert de duidelijkheid die er nu is gekomen. "Het nieuwe beleidskader hecht aan draagvlak", aldus wethouder Bert Rebel. "Als het aan Huizen ligt, zetten we de nauwe samenwerking in HBEL-verband voort."

'Gebrekkige regionale bestuurskracht wordt hiermee niet versterkt'

Gemeente Laren moet op zoek naar nieuwe burgemeester

DAB moties voor bij-vriendelijk beleid en Opgeruimd Blaricum

DAB zet in op bij-vriendelijk-beleid. Foto: DAB

Blaricum Democratisch Alternatief Blaricum (DAB) dient tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 nog twee moties in. De partij hoopt in iedere Blaricumse wijk een 'Opgeruimd Blaricum'-initiatief van de grond te krijgen ("gefaciliteerd en gepromoot door de gemeente") en dringt aan op een bij-vriendelijk beleid.

'Opgeruimd Blaricum' is - naast de landelijke initiatieven - een extra schoonmaakactie binnen de wijk. Doel is om eens per kwartaal de boel weer even gezamenlijk onder handen te nemen. "Hoe leuk is het om op de website van de gemeente Blaricum een overzicht te vinden van welke straten door vrijwilligers vrijgehouden worden van zwerfafval?", zegt Ramona Beemsterboer-van Urk Dam. Daarbij kan de klusaanhanger 'Samen Schoon' ingezet worden. "We hopen ook op de medewerking van de Blaricumse Ondernemers Vereniging (BOV) en daarnaast bijvoorbeeld van Malbak, Blaercom, Vitus en Bruis om na afloop van de schoonmaakacties de mensen bijvoorbeeld een kop koffie met een plak cake aan te bieden."
Met de motie 'Bij-vriendelijk beleid Blaricum' vraagt DAB aandacht voor de bijen. "Van de 358 wilde bijensoorten in Nederland zijn er in Blaricum nog maar 33 waarnemingen van 21 wilde bijensoorten gedaan." DAB wenst een beleid omtrent een bij-vriendelijk bermbeheer en gewasbescherming, vruchtbomen op plaatsen waar bomen vervangen moeten worden en (boeren)bedrijven aanzetten tot aanleg van stroken met bij-vriendelijke planten. Daartoe dient de gemeente wel het convenant 'Bij-vriendelijk handelen' te ondertekenen en zal artikel 2.64 moeten worden aangepast in de APV. Als de raad de motie goedkeurt zal DAB in januari aanvullend de motie 'Red de Bij' indienen waarin de gemeente wordt gevraagd de Nationale Bijenstrategie te tekenen.

Mieke van Schaik-Post

Mieke van Schaik-Post (50) woont al een halve eeuw in Eemnes. Ze is getrouwd, moeder van vier én sportief.

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik doe de loonadministratie op een accountantskantoor, wat vrijwilligerswerk en zwem, wandel en schaats."

Wat maakt het vrijwilligerswerk boeiend?
"Het samenwerken met mensen, samen iets belangeloos doen voor een ander."

Je hebt 'n vrije dag, wat ga je doen?
"Naar de sauna!"

Waar maak je je zorgen om?
"Geen, ik ben niet echt een zorgelijk type :-)."

Wat is je favoriete plek in Eemnes?
"De polder."

Eemnes mist nog...?
"Voldoende woonruimte voor jongeren/starters in Eemnes."

Als je een dagje de burgemeester van Eemnes was, wat zou je doen?
"Een dag vol activiteiten organiseren om alle groepen in Eemnes met elkaar kennis te laten maken."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Niets specifieks, ik ben geïnteresseerd in al het lokale nieuws."

Favoriete jaargetijde?
"Ik geniet steeds weer van de wisseling van de jaargetijden, maar als ik moet kiezen dan wint een strenge winter met wekenlang natuurijs het nét van een warme zomer."

Naar welk land zou je nog willen?
"Ik zou graag nog een rondreis maken door Canada."

Welke uitdaging wil je eens aangaan?
"Ik pak alleen de uitdagingen aan die op mijn pad komen."

Wat is je favoriete spreuk?
"Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Als je dit steeds in gedachten houdt, dan scheelt je dat een hele hoop stress."

Waar mogen ze je voor wakker maken 's nachts?
"NIET!"

Hans Kuperus: 'Het voelt raar om te stoppen'

Laren Bijzonder Laren-bestuursleden Hans Kuperus, Harry Lammersen en Jan van der Wel hebben met gemengde gevoelens afscheid genomen van de coöperatieve vereniging.

Zowel Kuperus als Lammersen waren bestuursleden van het eerste uur. Zij hebben Bijzonder Laren - sinds de oprichting in 2014 - gemaakt tot wat het nu is.
Kuperus: "We hebben met het team keihard gewerkt, af en toe echt moeten vechten, om de verbinding tussen alle ondernemers in het dorp te realiseren. Er zijn echt wel momenten geweest dat we dachten: waar doen we het allemaal voor?, maar inmiddels staat er echt iets! Ondernemers weten elkaar te vinden. Iedere sector binnen Laren (kunst & cultuur, retail, sport, maatschappelijke instellingen, horeca, kantoren & bedrijven) heeft een eigen aanspreekpunt en vertegenwoordiger. Hoe mooi is het om daar onderdeel van uitgemaakt te hebben."
Waarom stoppen? "Omdat je niet langer dan vier jaar met een frisse blik kunt kijken. De jaren zijn omgevlogen en het voelt raar om te stoppen. Maar ik draag het stokje met een gerust hart over." De voorzittershamer wordt overgenomen door Leen van der Pols.

Nieuwe uitdaging voor wijkagent Roubos

Eemnes Wijkagent Wesley Roubos gaat Eemnes na ruim 3,5 jaar verlaten. Hij gaat per 1 december aan de slag als operationeel expert wijkagent binnen de gemeente De Bilt/Bilthoven. Karin Harmans volgt Roubos op.

"Eemnes, wat hebben wij veel mooie dingen samen meegemaakt. Bedankt daarvoor! Ik ga je oprecht missen", schrijft hij op Facebook. Roubos: "Hoewel ik onwijs veel zin heb in mijn nieuwe functie merk ik dat het afscheid nemen toch wat zwaar valt. Ik wil er geen tranentrekkend verhaal van maken, maar ik wil eenieder bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. Ik heb de Eemnessers leren kennen als warme en proactieve mensen." Donderdag 29 november is Roubos tussen 19.00 en 20.00 uur nog aanwezig bij de pop-up aan de Wezeboom/Stadswijksingel). De hoofdthema's zijn woninginbraken en ondermijning.

Actie Doneer kerstpakket Voedselbank

Eemnes De gemeente Eemnes houdt ook dit jaar actie 'Doneer uw kerstpakket aan de Voedselbank'.

Volledige pakketten en onderdelen daaruit kunnen tot en met woensdag 19 december worden ingeleverd op het gemeentehuis aan de Zuidersingel 5. "Wij zorgen dat het via de Voedselbank terechtkomt bij mensen die het goed kunnen gebruiken", staat op de website van de gemeente te lezen.

Er kan weer geschaatst worden - Winter Village Laren open!

Foto: Bob Awick

Laren Wethouder en locoburgemeester Peter Calis heeft zondag Winter Village Laren geopend. Het muzikale entertainment kwam voor rekening van Kaj van der Voort en volkszangeres Julia van Helvoirt. De kunstrijders van kunstrijvereniging Midden-Nederland verzorgden een show op het ijs. Vele mensen waren op het feestelijke moment afgekomen.

Brandweer blust brand in schoorsteen

Eemnes In een woning aan de Patrijzenhof heeft zondagmiddag rond kwart voor zes een schoorsteenbrand gewoed.

De brandweer heeft de schoorsteen geveegd. Er zijn geen personen gewondgeraakt.

De bijzondere vlasschuur. Foto: Leo Janssen

Een bijzonder voorbeeld van ons Larens cultureel erfgoed is De Vlasschuur, hoek Groene Gerritsweg/Ruiterweg. Sinds de jaren 80 woonhuis van de kunstenares Toinie van Schendel, door velen bewonderd vanwege haar feeërieke portretten en kleurrijke, droomachtige werk.

Honderd jaar eerder - in de tijd dat ons arme boeren- en weversdorp door de Haagse School-schilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys werd 'ontdekt' - was de schuur in gebruik voor de verwerking en opslag van het veelzijdige gewas. Jan Hamdorff (1860-1931), herbergier van De vergulde postwagen aan de Brink en op jonge leeftijd al een gewiekst zakenman, kocht de schuur in 1885 en bouwde er een verdieping op om zo aan het nijpend tekort aan atelierruimtes te kunnen voldoen.
Hamdorff was de grote motor achter het ontstaan van een kunstenaarsklimaat in Laren. Drie jaar eerder had hij al de visie dat door de komst van de stoomtramverbinding Amsterdam-Huizen, met een tussenstop op de Brink in Laren, ons dorp uit het isolement van schrijnende armoede kon worden gehaald. Met name door een wisselende stroom van schilders uit binnen- en buitenland die in de voetsporen van de beroemde meesterschilder 'Mauvetje kwamen spelen' op de hei, gastvrij te ontvangen, hetgeen tegelijkertijd goed was voor de klandizie van zijn eigen logement. Overdag werd er geschilderd waarbij Jan Hamdorff voor schildersmodellen en werkruimte zorgde en 's avonds werd er gebiljart, gegeten, gelachen en gedronken. In Laren was het erg gezellig, de voornaamste reden dat uiteindelijk ook Amsterdammers als de nieuwe villabewoners naar Laren kwamen en niet naar Bussum en Hilversum 'forensten' waar grondspeculanten en bouwondernemers tientallen villaparken ontwikkelden voor de gegoede burgerij.
De Vlasschuur is over de hele wereld bekend omdat de beroemde Duitse impressionist Max Liebermann, vriend van Jozef Israëls, het stoffige en ongezonde werk van de vlasspinsters heeft geschilderd. Aanvankelijk werd hem dat niet toegestaan, maar door tussenkomst van Albert Neuhuys kreeg hij alsnog toestemming van de eigenaar die bang was dat het schilderen van de spinsters vertragend op hun arbeid zou werken. Welke kunstenaars werkten er allemaal? Arina Hugenholtz, Albert Neuhuys, Max Liebermann, Frans Langeveld, David Schulman, Willem Knip en Derk Meeles en zijn vrouw Loes van Groningen, die De Vlasschuur uiteindelijk van Jan Hamdorff kochten.
Ik kwam er zelf voor het eerst eind jaren 60 toen ik de latere eigenaren Jaap en Elly Brugman in 't Bonte Paard aan de stamtafel bij ome Co Marjot ontmoette. Jaap was de zoon van poppenspeler Bert Brugman, de bedenker van Dappere Dodo, het legendarische eerste KRO-kinderprogramma dat tussen 1955 en 1964 op de Nederlandse televisie werd uitgezonden. Ook woonde in De Vlasschuur Bart Vos, de bergbeklimmer die in 1984 vergat een foto te maken toen hij als eerste Nederlander op de top van de Mount Everest stond. Daarna architecten en de Larense drukker met eeuwig een pijp in zijn mond Toon van Gestel. Na zestien jaar verkocht hij het aan de ontwikkelingsarts Dick Oomen en zijn vrouw Toinie. Een bijzondere plek. En dan heb ik het nog niet eens over de buurman Piet Mondriaan gehad.

Van Erfgooiers neemt feestelijk afscheid

'Klaar om te investeren in nieuwe betaalbare huurwoningen'

Marijke Willemsen overhandigt de voorzittershamer aan Maarten van Gessel. Foto: Yvonne Hoefman

Laren De Larense Woningbouwvereniging Van Erfgooiers heeft vrijdagmiddag tijdens een feestelijke slotbijeenkomst afscheid genomen van de vereniging, haar leden en huurders. Voorzitter Marijke Willemsen overhandigde symbolisch de voorzittershamer aan Maarten van Gessel, directeur-bestuurder van Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken in Hilversum.

Maarten van Gessel: 'Sociale huursector in Laren is met 15% klein'

Onlangs verleende de Autoriteit Woningcorporaties haar goedkeuring aan de voorgenomen fusie tussen Van Erfgooiers en Het Gooi en Omstreken. De Larense woningbouwvereniging, die vorig jaar haar 100-jarig bestaan vierde, houdt daarmee op te bestaan.

Vanaf 1 december 2018 neemt Het Gooi en Omstreken de bijna driehonderd woningen over. "We zijn blij dat we de zorg voor onze huurders en de Larense volkshuisvesting aan een goede partij als Het Gooi en Omstreken kunnen overdragen", vertelt voormalig voorzitter Marijke Willemsen.
Veel Van Erfgooiersleden en -huurders bezochten het slotfeest in De Blokhut van Ons Genoegen. De Larense wethouder Ton Stam bedankte het bestuur voor hun jarenlange inzet. "Vanavond is een bijzonder moment. Ik heb heel veel vertrouwen in Het Gooi en Omstreken en we hebben het afgelopen jaar goede afspraken gemaakt met elkaar."
Eind 2017 fuseerde Het Gooi en Omstreken al met de voormalige Woningbouwvereniging Laren. Door de fusie met Van Erfgooiers is Het Gooi en Omstreken de enige actieve woningcorporatie in Laren. Directeur-bestuurder Maarten van Gessel: "Het Gooi en Omstreken is sterk lokaal verankerd. Wij vinden het heel belangrijk dat onze huurders in een goede en betaalbare woning wonen en in een prettige buurt. Met deze fusie zijn wij nog beter in staat om de volkshuisvestelijke opgaven in Laren uit te voeren. De sociale huursector in Laren is nu met 15% klein. We staan klaar om te investeren in nieuwe betaalbare huurwoningen."

Definitief ontwerp HOV-haltes

Laren/Eemnes De projectorganisatie HOV in 't Gooi presenteert dinsdag 11 december tussen 19.00 en 21.00 uur het definitief ontwerp van de beide HOV-haltes in de omgeving Eemnes/Laren.

De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en belanghebbenden en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis Eemnes aan de Zuidersingel.
Op woensdag 12 december tussen 17.00 en 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst over het voorlopige ontwerp van het vastgestelde HOV-tracé tussen Huizen en Blaricum. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van Huizermaat aan de Monnickskamp 7 in Huizen.
Aanmelden is niet nodig. Wie niet in de gelegenheid is om langs te komen, kan tot en met 11 januari ook per mail (hovgooi@noord-holland.nl) reageren.

Info-avond over problemen grondwater

Eemnes Bewoners van het centrumgebied zijn vanavond tussen 19.15 en 21.30 uur welkom in het raadhuis voor een informatieavond over de grondwaterproblemen.

Al geruime tijd wordt (grond)wateroverlast ervaren in het gebied Torenzicht-Molenweg-Braadkamp en de Laarderweg.
Tijdens deze bewonersbijeenkomst worden de voorlopige resultaten van een onderzoek naar het waterverloop en de gevolgen en factoren die leiden tot de problemen gedeeld en krijgen de aanwezigen de vervolgstappen te horen. Na afloop is er gelegenheid voor het stellen van eventuele vragen en /of opmerkingen. De bewonersinbreng wordt samen met de uitkomsten van het onderzoek gebruikt voor het verder uitwerken van mogelijke maatregelen.

Ladies Night in De Hilt

Eemnes In sport- en ontmoetingscentrum De Hilt aan de Hasselaarlaan 1c vindt donderdag 29 november een Ladies Night plaats.

Alles op het gebied van lifestyle, fashion, beauty en woonaccessoires is er te vinden. Ook zijn er leuke prijzen te winnen bij de gratis loterij. Dames zijn welkom tussen 19.00 en 22.00 uur. De toegang is gratis.

Bijzonder Laren Lichtjesweekend in hartje Laren op 7, 8 en 9 december

Organisatie spreidt - na sneeuwstorm vorig jaar - het risico

Laarders Jaap Smuling en Annelies van der Steen zijn al maanden in de weer om van de maand december een échte feestmaand te maken.

Jaap en Annelies bij Ons Genoegen, waar de kerstbomen door Raboes-scouts werden versierd. Foto: Bob Awick

Laren Een sneeuwstorm vorig jaar gooide roet in het eten van de tweede Larense Lichtjesavond. Binnen no-time lag er een dik pak sneeuw, waren de wegen spekglad en bleven bezoekers - logischerwijs - massaal weg. Bijzonder Laren gaat dit jaar in de herkansing, en spreidt het risico door niet één avond maar een heel weekend te organiseren.

En vanaf vrijdagavond 7 december is het zover. Zodra het duister invalt, gaat de straatverlichting in het centrum uit en zorgt een lint van duizenden ledlichtjes en de sfeerverlichting in de bomen voor een feeërieke sfeer. De etalages zijn in kerstsfeer en de door de Raboes-scouts aangeklede kerstbomen staan te pronken.
Muziek is er dat weekend volop. Het programma begint vrijdag om 17.00 uur. Voor het Brinkhuis wordt daartoe een podium en op de Nieuweweg een tent opgebouwd. Daar vinden optredens plaats van onder meer mannenkoor De Speuit, Harmonie St. Jan en MCC Next plaats. "Wij zijn bijzonder verheugd over de spontane medewerking die wij van alle kanten ontvangen", zeggen organisatoren Jaap Smuling en Annelies van der Steen. De winkels zijn open tot 21.00 uur. Singer Laren heeft in de programmering rekening gehouden met de Lichtjesavond, want de Larense Madelijne Kool staat daar pas om 21.00 uur op de planken met 'De HaHaHandleiding Kerst 2018!'. Het wordt een avond vol verrassingen, muziek, humor en nutteloze tips.

Gratis koffieconcert

Lichtjesavond 2016 trok wel 10.000 bezoekers. Foto: Bob Awick

'Verheugd over de spontane medewerking die wij ontvangen'

Op zaterdag biedt Bijzonder Laren een gratis koffieconcert aan in het theater van het Brinkhuis. Babette van Helsdingen en Geertje Nooitgedacht (piano) treden op om 11.00 uur. Tussen 13.00 en 17.00 uur vinden op de podia opnieuw optredens plaats. De kerstman rijdt met paard en wagen (ook op zondag) in de rondte (gesponsord door restaurant De Coeswaerde) en drie lichtdragers wandelen tussen 16.00 en 19.00 uur door het Larense centrum en brengen daarbij non-verbaal beeldend theater. De Johanneskerk is open tussen 16.00 en 20.00 uur. Daar wordt gezongen, wordt het carillon bespeeld, kunnen kinderen knutselen, zijn de kerststallen van Ina Snaterse te bekijken en kunnen bezoekers zich te goed doen aan een glas glühwein. Bij Singer vindt tussen 15.00 en 18.30 uur een kerstmarkt plaats en in de villa kan genoten worden van een wijn- en kaasproeverij.
Het winkelend publiek wordt zondag 9 december door wensfiguren op vrolijke wijze benaderd en uitgenodigd een wens te doen en/of gevraagd iets wat ze in het nieuwe jaar niet meer behoeven achter zich te begraven.

Dikke Torentje viert feest met rapidtoernooi

Tijdens het schaaktoernooi van Het Dikke Torentje. Foto: PR

Eemnes Schaakvereniging Het Dikke Torentje bestaat veertig jaar en dat werd afgelopen zaterdag gevierd in café Eemland, dat tevens de huidige speellocatie is van de club.

Eddy van IJken was destijds de persoon die het initiatief nam om een schaakclub op te richten in Eemnes. Hij plaatste een oproep in deze krant en vond een tiental schakers die dit ook een goed plan vonden. Vanaf dat moment ontstond een levendige schaakclub die tot op de dag van vandaag een begrip is in Eemnes en omstreken.
De jubileumdag startte met een toespraak van voorzitter Jaap Bood, waarin hij het verleden en ook de toekomst van de club belichtte. Daarna was er onder leiding van Burg de Man een rapidtoernooi voor leden en ex-leden met een speeltempo van twintig minuten. Aan de hand van de ratings werden de schakers ingedeeld in negen groepen van vier deelnemers. Na een heftige strijd werden negen flessen wijn uitgedeeld aan de groepswinnaars. Frits Roskamp kreeg nog een tweede fles in de handen gedrukt, want na afloop bleek hij de snelste schaker van het hele gezelschap te zijn geweest. Nestor Joop Leeuwenkamp verbaasde weer iedereen door op 85-jarige leeftijd alles te winnen en reageerde op zijn eigen manier: "Ik bereid me niet meer voor en en begin gewoon blanco aan een schaakpartij. Op die manier word ik ook niet meer zenuwachtig." Daarna trad de onverstoorbare Joop op als quizmaster met een door hemzelf georganiseerde kennisquiz. Deze werd gewonnen door Lex Wattimena, die niet alleen goed kan schaken, maar ook blijkt te beschikken over parate kennis.
Na afloop van het toernooi werden oude herinneringen opgehaald. Sommige ex-leden bleken weer aangestoken te zijn door het schaakvirus, want de interesse voor een hernieuwd lidmaatschap was groot. Het wetenschappelijk bewijs dat schaken erg goed is voor de mentale functies en zelfs dementie kan voorkomen, wordt steeds sterker. En schoolprestaties van kinderen worden bevorderd door het schaken, want je leert vooruitzien, geduld hebben en rekenen. Geïnteresseerden zijn altijd welkom in Eemland (Laarderweg 74). Het Dikke Torentje speelt op donderdag vanaf 20.00 uur en is ook te bereiken via secretaris.hdt@gmail.com.

Gouden 'Gregorius'-eremedaille voor Reggie van Berkel

Eemnes Reggie van Berkel heeft tijdens het Ceciliafeest de gouden eremedaille van de Gregoriusvereniging ontvangen. Ze zet zich al ruim veertig jaar in voor de muziek ten dienste van de rooms-katholieke liturgie. "Ik voel me zeer vereerd en ben blij verrast dat pastoor Jan Vriend zo veel moeite heeft gedaan", zegt Van Berkel, die al zingt sinds de middelbare school. Medio jaren 60 zong ze in Amsterdam religieuze muziek bij het studentenkoor. "Later ben ik in de Onze Lieve Vrouw in Hilversum gaan zingen." Begin jaren 90 - nadat ze bij een begrafenisdienst in de basiliek had gezongen - haalde Frans Dijkman haar bij de Schola en het kerkkoor. Lid van Sint Jan de Goede Herder werd ze in 2003.

Blaricummer schrijft boek 'De Spionnen van Aeroflot'

Blaricum Bij Brave New Books verschijnt deze week het boek 'De Spionnen van Aeroflot - de luchtvaartmaatschappij van de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog' van Blaricummer Dick van der Aart.

"Het is het eerste boek dat op basis van uitgebreide historische research en de analyse van honderden geheime documenten het onthullende verhaal vertelt van de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld, die op last van de inlichtingendiensten in Moskou verkeersvliegtuigen inzet voor spionagemissies boven NAVO-landen", vertelt Van der Aart.

Neerschieten?

"Ook Nederland kreeg ermee te maken. De Tupolevs van Aeroflot, die vanaf juli 1958 een geregelde luchtdienst onderhielden van Moskou naar Schiphol, weken regelmatig af van de voorgeschreven luchtroute om verkenningen uit te voeren boven de vliegbases Woensdrecht, Soesterberg, Leeuwarden en Twente. De luchtspionage veroorzaakte problemen tussen de diverse Haagse ministeries, die het moeilijk eens konden worden over de aanpak van het probleem. Neerschieten was geen optie, maar wat dan wel?"

Kerstmarkt op de Brink afgeblazen

Laren De jaarlijkse kerstmarkt op de Brink is afgeblazen. "In overleg met de gemeente", legt Manouk Meeder van NoName Events uit. Dit Soester bedrijf organiseert Winter Village Laren.

"We hebben een pauze van een jaar ingelast. We gaan investeren en het wordt professioneler", belooft ze. De kerstmarkt 2.0 moet een toevoeging worden aan Winter Village Laren en geen opvulling.

Feestweek Eemnes

Eemnes Stichting Feestcomité Eemnes heeft bekendgemaakt dat de vierjaarlijkse feestweek in 2019 plaatsvindt van 6 tot en 15 september.

"Hierin programmeren wij evenementen voor een zo breed mogelijk publiek", aldus het comité.

Tentoonstelling 'Winkels van vroeger' is voor velen een feest der herkenning

Voorzitter Joep Vos (72) dolblij met de giften van Töpfel

De Historische Kring Blaricum zit nooit stil. Een nieuwe expositie in het onderkomen aan de Brinklaan 4a is zaterdag gestart. Een feest der herkenning.

V.l.n.r.: Bep Machielse, Wim van 't Hull, Gina Calis, Joep Vos en Bets Calis. Foto: JR

Blaricum In 'Winkels van vroeger' is de boerenwoonkamer omgebouwd tot een kruidenierswinkeltje uit vroegere tijden. Aan de wanden hangen foto's van winkelpanden, oude facturen - afkomstig uit de Laarder Courant de Bel - en reclamemateriaal. In de etalagekasten pronken allerlei voorwerpen uit de tijd van weleer, variërend van blikken tot aan de oude meetstokken van de manufacturenwinkel.

Er is volop beweging in de voormalige zoutloods aan de Brinklaan 4a als ik voorzitter Joep Vos tref. Samen met vier andere vrijwilligers richt hij op dat moment de tentoonstelling in. Materiaal is er meer dan voldoende, vertelt Vos. Aan de expositie is een lange voorbereidingstijd voorafgegaan. "We stellen ons de vraag: wat gaan we doen en wat willen we laten zien? Vervolgens maken we een selectie van de juiste beelden en spullen."

Kapper Töpfel

Heel blij is Vos met de recentelijke schenking van herenkapper Gert Töpfel. Hij sloot enige tijd geleden zijn zaak en heeft een groot deel van de inventaris geschonken aan de Historische Kring. In een vitrine liggen een oud scheerapparaat, scharen en kwasten (voor het haarvrij maken van de nek) en staan flessen eau de cologne en een Berken-verpakking haarwater. Een grote kappersspiegel hangt op het toilet. "We zijn er heel trots op dat we deze verworven hebben", zegt Vos.
Overigens is de Historische Kring altijd geïnteresseerd in materiaal over Blaricum. De clubleden komen liever een keer voor niets langs dan wanneer Blaricumse kostbaarheden rücksichtslos in de container belanden, vertelt Vos, die al zeventien jaar de voorzittershamer vasthoudt.
Het bestuur bestaat uit zes personen: vijf mannen en een dame ("om de boel in het gareel te houden"). "Maar onze neuzen staan allemaal dezelfde kant op. We hebben tenslotte allemaal dezelfde liefhebberij en dat maakt het makkelijk." Voor Vos, een geboren en getogen Blaricummer ("ik ben geen meter opgeschoven en woon nog altijd in mijn ouderlijk huis, dat door mijn opa gebouwd is"), is het werk bij de kring een uit de hand gelopen hobby. Hij werd in 1996 bestuurslid en later vicevoorzitter en toen de voormalige voorzitter Wim Visser stopte, was het voorzitterschap van Vos een logische stap.

Culturele middag

Laren Versa Welzijn organiseert elke eerste maandag van de maand in het Brinkhuis een culturele middag voor 55-plussers. Maandag 3 december (14.00 uur) is het thema: 'Wie is wie'. Entree 5 euro.

Over verdwenen boeren, opvallende kunstenaars, chique buitenlui en spraakmakende dorpsfiguren. Verbeeld in films, foto's en schilderijen samengesteld en 'bol an' aan elkaar gepraat door Laarder Leo Janssen, de man die de geschiedenis van Laren bestudeert en levend houdt. Aanmelden kan via 06-49377171 of per mail: abijleveld@versawelzijn.nl.

Sintkiekje van lezers!

Muziekpieten! Foto: RBvU

BEL Wat een feest was het afgelopen weekend tijdens de ontvangst van Sinterklaas. Hij werd niet alleen in Laren, maar ook in Eemnes en Blaricum gesignaleerd.

Duizenden kinderen en hun ouders waren op de been om een glimp van de goedheiligman en zijn Spaanse gevolg op te vangen.

In De Hilt mochten alle kinderen de sint een handje schudden en in Laren was er zelfs een grote sinterklaasshow.
Foto's voor op deze pagina zijn altijd welkom. Deze kunnen gemaild worden naar redactie@laardercourant.nl. Graag daarbij vermelden dat wij deze foto mogen publiceren. Let er wel op dat de foto voldoende groot is, minimaal 300 dpi of 1MB.

De Sint wordt begeleid door de wijkagent in de Bijvanck. Foto: Albert van der Linden
Sinterklaas in Eemnes. Foto: Johan Elders
Pieten delen pepernoten uit. Foto: Remon van Dijkhuize
Bij het Oude Raadhuis in Eemnes. Foto: Bob Awick
Op het bordes van De Prinsemarij. Foto: Bob Awick
Poseren met Zwarte Piet bij Het Grote Sinterklaasfeest. Foto: RRB

Nieuwe voorstellen voor verfraaiing gebied Wachtend Land in Blaricum

Onder 'de meent' ligt een begraven intact dekzandlandschap uit steentijd

De nieuwste wijk van Blaricum - De Blaricummermeent - ligt op een unieke archeologische en historische plek: op opgeschoten land dat ooit de Zuiderzee was.

De Blaricumse meent. Foto: Frans Ruijter

Blaricum Het Wachtend Land - de gronden die als gevolg van de economische crisis lange tijd niet ontwikkeld werden en dus aan het 'wachten' waren - krijgt extra aandacht. In de gemeenteraad van 4 december komt het erfgoed in De Blaricummermeent aan de orde.

Het college heeft een motie (d.d. 10 juli jongstleden) van Hart voor Blaricum (HvB), De Blaricumse Partij (DBP) en het CDA waarbij aandacht wordt gevraagd voor de buitenruimte van De Blaricummermeent omarmd en plannen uitgewerkt.
Zo verdient het kunstwerk 'Wachtend Land' - gemaakt van meerpalen - een fikse opknapbeurt. "Het is in slechte staat en de QR-codes met informatie zijn niet meer leesbaar", vertelt wethouder Anne-Marie Kennis. Daarnaast staat in het collegevoorstel om de informatiepanelen met betrekking tot Wachtend Land ook verspreid in de wijk te plaatsen, bijvoorbeeld bij de bankjes langs de Meentstroom of op de verschillende pleinen.

Speeltuin

In De Blaricummermeent met rechts het kunstwerk. Foto: Bob Awick

Gemeente heeft archeologisch onderzoek laten uitvoeren

Ook de website www.wachtendland.nl dient geactualiseerd - en in 2022 als De Blaricummermeent is afgerond - toegevoegd te worden aan de site van de gemeente Blaricum. Daarnaast ligt er het idee om de nog niet ontworpen speeltuin in het Derde Oor (=deelplan G3) dusdanig te ontwerpen dat er een duidelijke fysieke verwijzing en visualisatie ontstaat naar de bijzondere archeologische neolitische vindplaats.

Boekje upgraden

Een ander aanvullend idee is om het boekje 'De Blaricummermeent - Geschiedenis herhaald' uit 2005 te upgraden en gratis onder de bewoners te verspreiden. De kosten voor deze ideeën komen ten laste van het communicatiebudget binnen de grondexploitatie van De Blaricummermeent. De inrichtingskosten voor de speeltuin worden betaald uit de pot 'reguliere grondexploitatie'.

Archeologisch

De bodem van De Blaricummermeent dateert uit het neolithicum (steentijd) en is daarmee uniek en bijzonder. De gemeente heeft in 2004 en 2005 in twee fasen een inventariserend archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Tijdens dit onderzoek is een begraven intact dekzandlandschap met een zeer hoge dichtheid aan archeologische resten uit de steentijd aangetroffen. Om de vindplaats te behouden diende gestreefd te worden naar inpassing in de inrichting en het vermijden van voor deze archeologische vindplaats verstorende ingrepen. Dit is destijds met het bevoegd gezag afgesproken: dat was destijds het ROB (Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek).

Opgraven

Blootleggen of opgraven was niet aan de orde. "Het behouden van vindplaatsen heeft te maken met de akkoorden van Malta. Daarin hebben landen afgesproken om bodemschatten zo veel als mogelijk in de bodem te laten zitten, tenzij er een gevaar is dat de schatten worden verstoord. De bodem is immers de beste conservator", legt wethouder Anne-Marie Kennis uit.

Einde crisis

"Sinds einde crisis (circa 2014) is de bouw van De Blaricummermeent weer opgestart en is ook het Wachtend Land langzaam bebouwd geraakt." Vorige week sloeg de wethouder samen met enkele blije kopers de eerste paal van - zoals Kennis het zegt - het prachtige woningbouwproject van de Evy Group met 29 karakteristieke woningen in een van de laatste deelplannen

De gemeente heeft nu bijna alles verkocht op het Wachtend Land. Deelplan C2/C3 (met circa 210 woningen) - met 37 sociale woningen, 39 middencategoriewoningen en 134 woningen boven de 335.000 euro v.o.n. - is nagenoeg gereed. Het zijn bijna allemaal grondgebonden woningen op twee appartementencomplexen na. De bouw van circa 175 woningen in Deelplan D1/D2 is ook gestart. Deze grondgebonden woningen vallen in het duurdere segment (meer dan 335.000 euro v.o.n.). De huidige bomen en het kunstwerk zijn in de bebouwing opgenomen.

18 / 24

Thomas Verbogt en Beatrice van der Poel komen zondag naar Singer. Foto: Jano Van Gool

Vrijdag 30 november

Taalcafé Eemnes

10.00 uur | Bibliotheek Eemnes Eemnes

De plek waar mensen die Nederlands willen leren elkaar de kans krijgen vrijwilligers te ontmoeten die hen willen helpen om onze taal te leren spreken.

PC Helpdesk BEL

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Voor al uw vragen en/of problemen met uw pc, tablet of smartphone kom op werkdagen naar de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis-Laren. www.pchelpdeskbel.nl.

Geef-en-neemtafel Brinkhuis

10.00 uur | Brinkhuis Laren

U kunt spullen een tweede kans geven door iets mee te brengen en/of mee te nemen van de tafel.

Taalcafé Huizen

13.30 uur | Bibliotheek Huizen

Elke vrijdagmiddag oefenen we de Nederlandse taal boven in de bieb. Zonder afspraak en gratis.

Dansen

15.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

In een ongedwongen en gezellige sfeer worden je de passen aangeleerd van diverse dansen zoals tango, jive, rumba etc.

Borreluurtje met je Buurtje(s)

16.00 uur | De Malbak Blaricum

Wijkbewoners van de Bijvanck zijn van harte welkom voor ontmoeting en een praatje tijdens het buurtborreluurtje.

Fighting Girls

17.00 uur | Osorezu Dojo Huizen

Voor meiden 11 - 16 jaar! Deelname: gratis. Info: 06-15276036.

Schaken

19.00 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Elke vrijdag kunnen kinderen leren schaken van 19.00 tot 20.00 uur. Daarna competitie gevorderden van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden: info@schaakvereniginghuizen.nl.

Theatertour zangeres Do

20.15 uur | Theater De Boerderij Huizen

Het prachtige Nederlandstalige album 'Momentum', zangeres Do en twee fantastische muzikanten: hét recept voor een bijzondere, muzikale theateravond.

Zaterdag 1 december

Repair Café Laren

10.00 uur | Vivium Johanneshove Laren

Reparatie van huishoudelijke apparatuur en kleding in het Repair Café te Laren

Noodklok voor het klimaat

11.58 uur | De Goede Herderkerk Huizen

Aan de vooravond van de klimaattop gaan we in Nederland op 1 december met z'n allen de noodklok luiden om zo een sterk signaal af te geven aan de politici die naar Polen gaan. Het is 2 voor 12 voor het klimaat.

Groet en ontmoet Mark Verhees

12.00 uur | Bruna Centrum Huizen

Mark Verhees, bekend van zijn boek 'De Vibe' komt naar de Bruna. Ook voor positieve agenda's en kalenders.

Zondag 2 december

Papageno Koffieconcert

11.30 uur | Papageno Huis Laren

Entree € 6,50. Tickets kunt u, tot de zaterdag voor het concert 12.00 uur boeken via de link naast de datum op www.papageno.nl.

Ineke's inloop

13.30 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Wilt u meer informatie, bel dan met Ineke Hilgersom 035 - 656 6653, of mail ien.hilgersom@gmail.com.

Weer tijd voor jou!

14.00 uur | Centrum voor Bloei & Ontwikkeling Huizen

Tarotlegging, Healing, Shiatsu Massage, Human Design, Loopbaanvragen, Acces Bars behandeling, Wellness en Reading. Per consult slechts € 10,-. Entree € 2,- incl. onbeperkt koffie/thee. Info: 06-209 7717, Gabi Lodewijk, www.bellywork.nl. Studio de Godin.

Zondagsoos

14.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur staan de koffie en thee voor u klaar.

Wijnproeverij

15.00 uur | Restaurant Aan de Kade Huizen

Kom onze verrassende Italiaanse wijnen proeven. Meld je snel aan via info@tastemorewine.com. De toegang is gratis.

Literaire muziekvoorstelling

15.00 uur | Singer Laren

Thomas Verbogt en Beatrice van der Poel brengen een hartverwarmende collage van prachtige weemoedige liedjes en komische verhalen, als altijd, over tintelend verlangen en alledaagse waanzin.

Maandag 3 december

Geef-en-neemsnuffelkast

9.30 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Tweedehandsbaby/kinderkleding in de maten 50 tot ongeveer maat 152 tegen kleine prijzen.

Rummicub en scrabble

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Sjoelen, dammen of mens-erger-je-niet kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee!

Bodyflex voor vrouwen

13.00 uur | Muziekcentrum Schering & Inslag Laren

Deze les wordt gegeven door Emma Akopva en duurt 1 uur. Kom op tijd, neem matje of handdoek mee en trek makkelijke kleding aan. Kosten zijn 1 euro.

Kringloopwinkel Stichting Servitas

13.30 uur | Stichting Servitas Huizen

Kringloopwinkel Stichting Servitas. Poolvos 2 te Huizen. Geopend op maandag- en dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Lezing door Leo Janssen

14.00 uur | Brinkhuis Laren

Culturele middag 55-plussers. 'Wie is wie' in de Larense kalender over spraakmakende figuren in het Larense dorpsleven.

Dinsdag 4 december

Natuurwerkgroep

9.00 uur | Oude Loods Huizen

Lekker in de natuur werken op dinsdag, woensdag of donderdag. Om 9.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Loods, Langerhuizerweg 3, hoek Crailoseweg.

Verwenmoment

10.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Wat denk je van een voetmassage, je nagels laten verzorgen, je haar knippen of de manicure haar gang laten gaan. We zijn elke dinsdag aanwezig.

Computerhelpdesk de Brassershoeve

10.00 uur | Brassershoeve Huizen

Heeft u een probleem met uw laptop, tablet of smartphone? Bezoek de Computerhelpdesk op dinsdag of donderdag waar ervaren deskundige vrijwilligers tussen 10.00 uur en 12.00 uur klaar staan om u te helpen. Meer informatie: www.debrassershoeve.nl.

Warme/koude lunch

12.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Een warme/koude lunch in brasserie De KoffieKom. Het is een inlooplunch dus je hoeft niet te reserveren. Je bijdrage is € 1,50 of meer.

Scrabble

13.00 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Informatie en/of aanmelden: Kees Slooten en Ans de Swaaf, 035-525 18 97, 06-151 34 169, k.slooten@ziggo.nl.

Crea Club (7 - 12 jaar)

18.45 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Aanmelden kan bij Ronald de Winter, 035-5265642, ronald.dewinter@gmail.com. Kosten € 10,- per maand.

Basiscursus Mindfulness (MBSR)

19.30 uur | Bewustzijnscentrum Bala Huizen

Kun je vaak niet stoppen met rennen en vliegen? Met piekeren en malen? Volg een cursus mindfulness en leer stoppen en stilstaanbij wat je wilt en voelt; wat goed en gezond is voor jou.

Het Schrijfcafé

19.30 uur | Brinkhuis Laren

Een plezierige schrijfbijeenkomst voor iedereen die van schrijven houdt. € 12,50 per keer, aanmelden: www.schrijfcreaties.nl.

Woensdag 5 december

Senioren Plezier

9.30 uur | Wijkcentum 't Vuronger Huizen

De gastvrouwen Rita en Tineke ontvangen u graag met een kopje koffie of thee en een hartelijk gesprek.

Wandelen

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Al wandelend nieuwe indrukken opdoen, nieuwe ontdekkingen doen, een frisse blik op de eigen omgeving. Info: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Soosmiddag

13.00 uur | De Thomaskerk Huizen

U kunt er klaverjassen, sjoelen of rummikub spelen of gezellig een praatje maken onder het genot van een kopje koffie met een koekje.

Voorleesmiddag

14.00 uur | De Malbak Blaricum

Kinderen v.a. 4 jaar kunnen komen luisteren naar de mooiste voorleesverhalen. De toegang is gratis. Voor meer info: 035-7504149.

Donderdag 6 december

Gezellige ochtend

9.30 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Na het boodschappen doen of gewoon even een wandeling maken en dan binnen lopen in het wijkcentrum voor een kopje koffie.

Inloopochtend Seniorweb

10.00 uur | Bibliotheek Eemnes

Op ons inloopspreekuur op donderdagochtend bent u van harte welkom. Hier zijn geen kosten aan verboden. Onze ruimte is voorzien van Windows laptops.

Digitale inloop en electronicswerkgroep

10.00 uur | Wijkcentum 't Vuronger Huizen

Een telefoon tablet of laptop blijft voor veel mensen een moeilijk ding. Wij gaan u daarbij helpen en met de electrowerkgroep wordt u geleerd hoe dat werkt.

Brei/haakcafé

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Neem vooral uw eigen materiaal mee, toegang is gratis. Voor informatie: Nelly Bleijenberg, blei2707@planet of 06-30801299.

Koffieochtend senioren Brinkhuis

10.30 uur | Brinkhuis Laren

De gastvrouwen staan klaar om u een gezellige ochtend te bezorgen.

Seniorencafé

10.30 uur | Insolar Huizen

Zoals gewoonlijk op iedere donderdag is er in Insolar naar het voorbeeld van het succes in Bussum een Seniorencafé. U komt toch ook?

Taalcafé Laren

10.30 uur | Het Muziekcentrum Schering en Inslag Laren

Het Taalcafé in Laren is een ontmoetingsplaats en oefenplaats voor anderstaligen. Samen met vrijwilligers wordt het Nederlands geoefend

Sinterklaasbingo

14.30 uur | Vivium Johanneshove Laren

De sinterklaasbingo begint om 14.30 uur en de kosten bedragen € 6,- p.p. Daarvoor speelt u 6 x 3 rondes. Ook krijgt u een kopje koffie/thee en een hapje en drankje in de pauze.

Kopstukken bij optredens café Staal

Hadewich Minis komt naar Eemnes. Foto: Krista van der Niet

Eemnes De organisatie van de winteroptredens bij café-theater Staal heeft kopstukken weten te strikken. Naast Hadewich Minis komen onder anderen ook Hermine Deurloo, Mylou Frencken, Roos Rebergen, André Manuel en Jaap Dros.

Organisator Gerard Wortel is er voor het zestiende achtereenvolgende jaar in geslaagd een gevarieerd en vooral kwalitatief hoogstaand programma samen te stellen.

Hermine Deurloo zal als een ware opvolgster van de onvolprezen Toots Thielemans met haar chromatische mondharmonica, samen met de gitaristen Reijer Zwart en Anne Soldaat, op 27 januari het spits afbijten. Eveneens op 27 januari zullen na de pauze Mylou Frencken en Pieter Tiddens optreden met liedjes uit de kleinkunstvoorstelling 'Omdat ik je zoveel haat'.

Op 24 februari treedt Roos Rebergen, beter bekend als ROOSBEEF, op met haar prachtige kleine Nederlandstalige liedjes. Na de pauze duikt André Manuel met zijn solovoorstelling in de gitzwarte en toch ook meer dan dartele geest van DREEJKLEZOEW, de even geliefde als verguisde Twentse clown die al sinds de ontdekking van de hemel door de Nedersaksische geschiedenis dendert als Herman Finkers on speed.
Op 31 maart de bezongen gedichten van J.C.Bloem door zanger en gitarist Jaap Dros en saxofonist Jan Kühne. Na de pauze een waardige afsluiting van de concertenreeks door alleskunner Hadewich Minis met prachtige liedjes uit haar veelgeprezen voorstelling 'Minis plus'. "Al bij al een totaalprogramma waar menig Nederlands theater jaloers op zou kunnen zijn", zegt Wortel.
De programma's beginnen om 13.00 uur. De kaartverkoop (15 euro p/st) start 15 december via gerardwortel@ziggo.nl.

Montere weemoed in Singer

Thomas Verbogt en Beatrice van der Poel. Foto: Jano van Gool

Laren Thomas Verbogt en Beatrice van der Poel brengen zondag 2 december om 15.00 uur in Singer Laren een hartverwarmende collage van prachtige weemoedige liedjes en komische verhalen, als altijd, over tintelend verlangen, alledaagse waanzin en melancholie.

Korte bespiegelingen, soms hilarische verhalen en poëtische songs. Montere weemoed, een combinatie van een lach en een traan. Over hoe fijne vleeswaren je melancholisch kunnen maken. Speciaal voor deze voorstelling schreef Beatrice muziek, ook bij een gedicht van Wim Brands, de dichter, journalist en presentator van het VPRO-programma 'Brands Met Boeken' die in 2016 plotseling overleed. Brands was een goede vriend van Verbogt.

De laatst verschenen roman 'Hoe alles moest beginnen' van Thomas Verbogt werd op de Longlist van de BookSpot Literatuurprijs 2018 geplaatst. In 2017 verscheen de docu-film Ik begon te schrijven toen ik drie was over zijn schrijverschap. Thomas werd eerder genomineerd voor de Libris Literatuurprijs, de Boekhandelsprijs en de ECI Literatuurprijs 2016. Hij schrijft onder andere theaterteksten voor Debbie Petter en is vaste columnist voor De Gelderlander.
Beatrice is singer-songwriter en theatermaakster. Ze maakte diverse albums en theatervoorstellingen. Afgelopen jaar bracht ze haar album Montere Weemoed uit dat door Frits Spits in de Taalstaat werd gelanceerd. Haar laatste voorstelling Electric Lady was een Nederlandstalige ode aan Jimi Hendrix, waarmee ze viersterrenrecensies oogstte. Naast radio-dj bij 40UP Radio leest ze regelmatig luisterboeken voor: onder andere Judas van Astrid Holleeder en John Greens Een weeffout in onze sterren. Daarmee won ze in 2015 de Luisterboek Award.
Info: www.montereweemoed.nl.

Daily dreams and memories

Werk van Marja Ormeling.

Eemnes De expositie 'Dailiy dreams and memories' is tot en met 8 januari te zien in het BEL Kantoor aan de Zuidersingel 5. Er wordt werk getoond van Marja Ormeling, Ineke Steenbeek en Marja Thole.

Deze kunstenaars hebben met elkaar gemeen dat zij ieder op hun eigen manier de schoonheid van het dagelijks leven laten zien, soms door de abstracte weergave van een beleving, maar ook door op figuratieve wijze alledaagse zaken als kleding aan een waslijn weer te geven.
Ormeling kiest voor de abstracte schoonheid van een emotie of belevenis. Ze beschouwt het schilderen als een intens proces waarbij tijdens een diepgaande beleving het schilderij zich laat zien. Met haar specifieke hand van schilderen en vormgeven op het doek laat ze patronen, kleuren en vormen ook terugkomen in haar epoxy objecten.
Collega-kunstenaar Steenbeek gebruikt foto's die zij thuis of op reis heeft gemaakt als uitgangspunt voor haar schilderijen. De laatste jaren werkt ze soms ook met gemengde technieken zoals textiel, karton, plastic en andere materialen. En Thole maakt beelden die zij opzet met donkere was over een opbouw van gips, hout, piepschuim of ijzerdraad. Daarna laat zij het maken van een mal en het gieten en afwerken van de bronzen aan de bronsgieter over. Er hangen ook schilderijen van Thole.

Training weerbaarheid in de Blaercom

Blaricum Warrior Skillz Nederland start in januari in de Blaercom aan de Schoolstraat 3 met trainingen in zelfverdediging en weerbaarheid. Een gratis proefles kan gereserveerd worden via www.warrioracademy.nl.

Het is een uniek programma met een mix van diverse zelfverdedigingssystemen (onder andere judo, kung fu, Braziliaans jiujitsu, kickboksen) in combinatie met coaching. Het doel is kinderen zowel fysiek als mentaal sterker te maken zodat ze het leven kunnen leiden dat ze graag willen. "Warrior Skillz richt zich voornamelijk op de algehele ontwikkeling van de kinderen, waarbij het gedrag positief gestimuleerd wordt door fysieke training", aldus oprichter en eigenaar Youri Swart.

Laren'99 speelt thuis tegen Maarssen

Laren Het eerste elftal van SV Laren'99 speelt zaterdag 1 december om 14.30 uur thuis tegen Maarssen.

Tegen Robin Hood, die afgelopen zaterdag gastheer was van SV Laren'99, wist Laren drie punten mee naar huis te nemen.
Het elftal van trainer Robert Tessaro ging niet lekker van start en kwam zelfs kort voor rust op achterstand: 1-0. Na rust een beter spel van Laren. In de 50ste minuut werd Jeroen Roest onreglementair afgestopt in het strafschopgebied en mocht Joey Franken zijn tiende treffer van dit seizoen noteren. In de 60ste minuut werd een mooie combinatie tussen Franken en Jordi Karssen afgerond door laatstgenoemde. Daarna scoorden ze nogmaals. Eindstand: 1-4.