Laarder Courant de BEL

14 maart 2018

Laarder Courant de BEL 14 maart 2018


Extra raad BVV-rapport Rekenkamer

Blaricum In de kwestie kunstgrasvelden bij BVV'31 heeft het college de raadsleden onvolledig geïnformeerd. Dat is de conclusie van de Rekenkamer.

"Aangejaagd door de gevoelde urgentie en de verleiding van een snelle oplossing - op aangeven van BVV'31 en door het college van B en W zonder adequaat eigen onderzoek overgenomen - heeft de gemeenteraad zelf via een motie VADO-kaders gesteld voor de uitwerking van deze oplossing", aldus de Rekenkamer.
De VVD Blaricum heeft vanaf mei 2016 de hele gang van zaken rondom deze besluitvorming fel bekritiseerd en aan de kaak gesteld. Vele vragen zijn gesteld en moties ingediend om de onderste steen boven te krijgen. VVD-fractievoorzitter Christien Dobber: "Met de conclusies van de Rekenkamer in de hand worden wij nu op al onze kritiekpunten in het gelijk gesteld. Er was sprake van achterkamertjespolitiek, onvolledige informatie en een college en raad die hun eigen wetten en regels aan hun laars hebben gelapt. Daarbij had een verzoek om subsidie (en geen bijdrage!) van 600.000 euro toch ten minste op basis van een raadsvoorstel aan de raad moeten worden voorgelegd. En niet via een motie vreemd aan de orde waarin geen alternatieven en deugdelijke onderbouwing worden genoemd."

De gemeenteraad vergadert maandag 19 maart om 21.30 uur in Eemnes over het Rekenkamer-rapport. Voorafgaand aan de raadsvergadering is er om 19.30 uur een rondetafelgesprek (RTG).

Geen aanpassing van hellingbaan La Place-tunnel

Laren Een enorme domper voor de gemeente Laren. De provincie heeft besloten om de hellingbaan van de La Place-tunnel onder de N525 niet te strekken. Wethouder Ton Stam is direct in de pen gekropen en heeft in een brief zijn ongenoegen hierover geuit tegen Elisabeth Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

In zijn schrijven spreekt Stam, namens het college en de gemeenteraad Laren, zijn verbazing uit over dit besluit: "Het besluit is in strijd met alle tot dusverre gemaakte afspraken. De wijze van communiceren en (niet) bekendmaken van dit eenzijdig genomen besluit - na jaren van gezamenlijk optrekken en zonder enige vorm van overleg - verbaast ons zeer." Stam verzoekt Post verder met klem om het besluit van de provincie te herzien en overeenkomstig het door Haskoning gegeven advies te handelen.

Regenboog stemakkoord

BEL De politieke partijen D66 Laren en Blaricum, GroenLinks Laren en CDA Laren en Blaricum tekenen zaterdag 17 maart om 10.00 uur het Regenboog Stemakkoord.

Dit gebeurt op het plein voor het BEL Kantoor in Eemnes.
Met het ondertekenen beloven de partijen zich in te spannen om maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren. Iedereen is welkom.

GHV'ers bij WK allround in Olympisch Stadion

De stemming zat er goed in bij de GHV'ers in het Olympisch Stadion. Foto: GHV

Eemnes De Gooise Hardrijders Vereniging (GHV) was afgelopen zondag - tijdens de finale van het WK allround voor heren in het Olympisch Stadion in Amsterdam - goed vertegenwoordigd. De jubilerende vereniging had vanwege het 50-jarig bestaan een aantal kaarten ingekocht waardoor leden bij dit internationale schaatsfestijn aanwezig konden zijn.

Gooise Karavaan

Foto: Kiwanis

Kiwanis Laren en talloze vrachtwagenchauffeurs hebben weer een puik stukje werk geleverd voor onze medemens. De 29ste Gooise Karavaan knalde weer!

5

Koffieschenker Bewoners in de huiskamer (of zij die op hun kamer verblijven) voorzien van een kop koffie/thee. De voedingsassistente van de afdeling werkt u in. Werktijden: 10.00-12.00 uur. Contactpersoon: Karin van Rumpt van Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek in Laren. Telefoon 035-6256558/035-6256411 of k.vanrumt@amaris.nl.

Gezellige creatieve duizendpoot
Jongeren mede ondersteunen bij de creatieve dagbesteding op donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. Voorop staat welzijn en bevinden van de jongeren. Gezellig samen knutselen, troep maken en opruimen. Contactpersoon: Diana Tarmidi van Papageno Huis in Laren. Telefoon 035-5388091/ 06-10824825 of vrijwilliger@stichtingpapageno.nl.

Communicatiemedewerker
Het is zijn of haar taak de publiciteit rond de Wandelvierdaagse Het Gooi te verzorgen richting de pers. U stelt zelf persberichten op en zorgt voor plaatsing in de diverse media. Werktijden zelf te bepalen, behalve in de derde week van juni tijdens de vierdaagse. Contactpersoon: Jan de Boer van Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi, telefoon 06-23266658/06-12648311 of jandeboer@kpnplanet.nl.
Voorzitter Zonnebloem
Het voorzitten van de vergaderingen (zesmaal per jaar) en samenwerken met het bestuur. Vergaderingen bij Johanneshove in Laren. Het zorgen voor het goed functioneren van de afdeling, binnen de richtlijnen van de Zonnebloem. Het ontwikkelen van nieuwe lokale activiteiten die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroep. Werktijden: zelf te bepalen, ongeveer 1 uur per week. Contactpersoon: Loes van Soest van De Zonnebloem Laren-Blaricum, telefoon 035-8871570/0634831225 of loesvansoest@ziggo.nl.

Gastvrouw/heer
U treedt op als gastvrouw/heer bij de balie, de Spoedeisende Hulp, op een verpleegafdeling of u biedt de patiënten bij de poliklinieken koffie/thee aan. Werktijden: tussen 09.30 uur en 16.00 uur. Contactpersoon: Carla Henkelman van Tergooi, vrijwilligersfuncties Blaricum. Telefoon 035-5253466 of carla.henkelman@casema.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19; dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3 en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122. Telefoon 035-7504149 e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl.

Informatieavond in Tergooi over prikkelbaredarmsyndroom

Blaricum Een op de tien Nederlanders heeft last van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Het is een vervelende aandoening die een negatieve invloed kan hebben op bijvoorbeeld lekker eten, sporten, reizen of sociale contacten.

Bovendien ondervinden veel patiënten weinig begrip bij hun omgeving: pijnklachten zijn niet zichtbaar en over ontlasting wordt vaak lacherig gedaan. Op donderdag 15 maart organiseert Tergooi samen met de PDS Belangenvereniging in de Gehoorzaal op locatie Blaricum een informatieavond over deze aandoening.

De behandeling van PDS is niet eenvoudig, de oorzaak is vaak moeilijk te achterhalen. Bij inwendig onderzoek kan alles er goed uitzien, terwijl de darmen toch niet goed werken. Medicijnen helpen niet altijd. Daarom zijn artsen altijd op zoek naar nieuwe, effectieve behandelmethoden, zoals bekkenbodem- of hypnotherapie.

Op de voorlichtingsbijeenkomst vertelt Bram van den Elzen, maag-darm-leverarts in Tergooi, meer over deze aandoening onder de titel: Darm Alarm! Medisch psycholoog Gerly de Boo gaat in op de hulp die een psycholoog kan bieden en José Hekker, bestuurslid lotgenotencontact Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging, geeft informatie over de patiëntenvereniging. Natuurlijk krijgen bezoekers ook alle gelegenheid om hun vragen voor te leggen aan de deskundigen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier op de website van Tergooi, te vinden onder 'Agenda'. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigt om 21.15 uur.

Weerbericht

Overgang naar zeer koud weer

Zo vlak voor de start van de astronomische lente gaat de winter nog voor een late verrassing zorgen. Vanaf het einde van de week gaat de wind, onder invloed van een Scandinavisch hogedrukgebied, uit het oosten waaien. Daarmee stroomt tijdens het weekeinde, net als een paar weken terug, ijzig koude vrieslucht uit Noord-Rusland het Noordzee-gebied binnen.

Donderdag en vrijdag

Donderdag schijnt eerst nu en dan de zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt circa 10 graden bij een matige, naar zuidoost draaiende, wind. Voor vrijdag wordt overwegend veel bewolking verwacht. Er is kans op regen. De oostenwind is matig van kracht. De maximumtemperatuur ligt met circa 6 graden al op een lager niveau.

Het weekeinde

In de nacht naar zaterdag gaat het tot -4 graden vriezen. De temperatuur overdag ligt rond het vriespunt. Het is eerst bewolkt met kans op wat sneeuw. Het voelt ijzig koud bij een krachtige oostenwind. In de nacht naar zondag vriest het matig, tot circa -6 graden. Overdag is het droog met zonnige perioden. Het wordt 's middags 2 à 3 graden bij een koude oostenwind.

Weetje

De verwachte temperaturen voor het komend weekend zijn zeer laag voor de tijd van het jaar. Mogelijk komen er dagrecords. Het laagst gemeten minimum op 17 en 18 maart bedraagt zo'n -5 graden in 1964. Het laagst gemeten maximum voor die dagen ligt rond +1 graad in 1969. Later in maart zijn nog lagere maxima gemeten. Op 30 maart 1952 werd het slechts 0.1 graad.

Foto: Ab Walet

Barst nu maar los! Laat maar komen die lente. Wij zijn er wel weer aan toe. Wat warmte en licht, naar buiten! Ook in de natuur staat alles vol ongeduld te wachten. In de morgen begint het concert van het leven al vroeg. Het draait de komende tijd weer om het zo aantrekkelijk mogelijk presenteren van de kwaliteiten. Zodat er gezorgd kan worden voor een volgende generatie. Bij de krokusjes evengoed als bij de vogeltjes.

Blaricum aan Zee gaat door - Deze zomer al een upgrade?

Overleggen met de betrokken partijen kunnen beginnen

Goed nieuws voor met name de bewoners van de Blaricummermeent: de raad heeft unaniem ingestemd met het project
'Blaricum aan Zee'.

Het Stichtse strand ligt er al jaren troosteloos bij. Mogelijk komt er deze zomer al een tijdelijk strandpaviljoen. Foto: Bob Awick

Blaricum Wethouder Anne-Marie Kennis die zich hierin samen met haar collega’s van Hart voor Blaricum had vastgebeten, is dolblij. Dat liet ze na afloop van de vergadering weten. Ter plekke werd ze gefeliciteerd door raadslid Gerard Knoop (CDA): "Je hebt er hard voor gewerkt."

Jan Geesink, die het plan heeft bedacht, is vooral content met de unanimiteit van de raad. Een prima uitgangspunt om de onderhandelingen met provincie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer te starten. Op z'n vroegst kan met de aanleg van Blaricum aan Zee over twee à drie jaar gestart worden.

Kennis gaat samen met Geesink bekijken of er - naar wens van de raad - al deze zomer een tijdelijke 'strandtent' aan het Stichtse strand kan komen. Ook kon ze de raad al melden dat Staatsbosbeheer toestemming heeft gegeven om het strand met zand op te spuiten. De motie van VVD en D66 voor het op korte termijn opknappen en beveiligen van het strandgebied Voorland Stichtsebrug werd raadsbreed aangenomen.
Nelliette van Wijck, die namens het door haar opgerichte comité Blaricum aan Zee tijdens het rondetafelgesprek (RTG) insprak, voelt zich verheugd: "Wij zijn heel blij met het feit dat er unaniem vóór gestemd is in de raad. Blaricum aan Zee komt zo een stap dichterbij. En dat is goed nieuws voor de bewoners van de Blaricummermeent, maar ook voor de wijken de Bijvanck en het Vierde Kwadrant."

Werkgroep

Hopelijk schuift de Vrienden van 't Gooi ook aan in de werkgroep

Jan Geesink heeft gisteren met gemeente en Projectbureau Blaricummermeent een gesprek gehad en wil zo snel mogelijk een werkgroep formeren om zijn plannen uit te werken. Hij hoopt ook dat de Vrienden van het Gooi (VVG), de grote bezwaarmakende partij tegen Blaricum aan Zee, daarbij aanschuift. "Om geen verder tijdverlies te lijden", zegt Geesink. Ook de watersporters worden wat Geesink betreft bij de plannen betrokken.

Geesink wil serieus onderzoeken of het plaatsen van een tijdelijke voorziening gerealiseerd kan worden. Dat heeft hij direct bij de wethouder aangegeven. Een afspraak met een ketenbouwer is ook al gemaakt. "We moeten hiervoor natuurlijk wel alle wettelijke procedures doorlopen, maar er is een zekere bereidheid om een kleine invulling te realiseren waar mensen - zowel binnen als buiten - een kop koffie of een biertje kunnen drinken. Maar we moeten het ook financieel in elkaar vlechten. Het klinkt allemaal heel makkelijk, maar er moet ook riolering en stroom komen, de plaats moet bepaald worden en ook de veiligheid speelt een rol. Want als de keet onbeheerd is, worden 's nachts de ruiten ingegooid."
Een foodtruck zou een alternatief kunnen zijn, maar die verschijnen alleen met mooi weer en willen dan zo veel mogelijk hamburgers en sateetjes verkopen. Vorig jaar was er met een foodtruckondernemer een afspraak gemaakt, maar die is nooit komen opdagen.

Raad vraagt om hondenbeleid

Blaricum Op de valreep van deze raadsperiode hebben de raadsleden - naar aanleiding van de DAB-motie 'Hondenaanlijngebod Blaricummermeent/Stichtse Strand' - om een hondenbeleid voor heel Blaricum gevraagd.

Hoewel dit niet eerder de aandacht van de raad heeft gehad en het ook nooit in het college aan de orde is geweest, is er toch al een bedrag van 10.000 euro beschikbaar om regels rondom viervoeters op te stellen. Volgens wethouder Anne-Marie Kennis is hiervoor een schone taak voor de nieuwe wethouder en gemeenteraad weggelegd. "Dan moet het voortvarend worden opgepakt."

Reactie op HOV-halte zet kwaad bloed

EEMNES/LAREN Een reactie van het college van Laren - ondertekend door wethouder Ton Stam - op het voorkeursontwerp HOV-halte Eemnes/Laren richting de voorzitter van de stuurgroep HOV in Haarlem heeft in Eemnes kwaad bloed gezet.

"Zo krijgen we met zijn allen een mes in onze rug. De brief zet alle deuren weer op een kier. In de praktijk kan dit dus inhouden dat we na de verkiezingen een nieuwe wethouder hebben die het wederom over een ander ontwerp of een andere oplossing gaat hebben. In lijn met MIRT, dus lightrail", zegt Paul Sprey van de Fractie SpreyVandenBerg.
Op basis van de Larense brief aan gedeputeerde Elisabeth Post, waarin staat dat de kosten van de SpreyVandenBerg-variant ruim één miljoen euro hoger uitvallen, zou Eemnes nog een rekening kunnen ontvangen. Sprey: "Boven op de overeengekomen 300.000 euro." Volgens Sprey klopt hier niets van en is de oorspronkelijke SpreyVandenBerg minimaal 1,5 miljoen euro goedkoper.

Handhaving Schapendrift opgeschort

Blaricum Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong heeft beloofd met een splitsingsnotitie te komen voor woningen in het Oude Dorp. Daarmee wordt de handhaving op de dubbele bewoning voor Schapendrift 45/45a voorlopig opgeschort.

Celstraf en rijontzegging voor veroorzaker dodelijk ongeval

Eemnes De officier van justitie heeft achttien maanden celstraf en vijf jaar rijontzegging geëist tegen de 33-jarige man die verantwoordelijk wordt gehouden voor een dodelijk ongeluk dat 10 december 2016 op de A27 bij Eemnes plaatsvond.

De verdachte belde na het ongeval direct met zijn vader in Huizen en vroeg hem te komen naar het tankstation langs de snelweg. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vader er al en vertelde dat hij achter het stuur zat.

Alcoholtest

'Wij zijn klaar met deze verkeershufters die anderen kapot maken'

Hierdoor neemt de politie alleen bij de vader een alcoholtest af. Een dag later wordt duidelijk dat de 33-jarige man achter het stuur zat en doet de politie verder onderzoek naar hem.
Op de dag van het dodelijke ongeluk was de verdachte de hele dag met zijn vader op stap geweest. Hij zou gedurende de dag twee biertjes hebben gedronken. Voordat hij terugging naar Arnhem had hij nog bij zijn ouders in Huizen gegeten. Daar zou hij nog één wijntje achterover hebben geslagen.

Ook werd uit het onderzoek van de politie duidelijk dat de verdachte in het verleden vaker is veroordeeld voor te hard rijden en rijden onder invloed en dat de verdachte de dag voor het dodelijke ongeval in Arnhem nog was doorgereden na het veroorzaken van een aanrijding.
"Al met al zeer verontrustende berichten", aldus de officier van justitie die de verdachte verwijtbaar onvoorzichtig rijgedrag ten laste legt, met de dood tot gevolg. "U had de Caddy die goed verlicht was moeten zien. Maar omdat u 175 km p/u reed en het donker was en motregende, heeft u de auto van het slachtoffer niet gezien."

Gezien de ernst van het feit, zijn eerdere veroordelingen en het ontlopen van zijn verantwoordelijkheid door de schuld eerst in de schoenen van zijn vader te schuiven, eist de officier van justitie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en dat hij een zeer lange tijd niet meer achter het stuur mag.
"Wij zijn klaar met deze verkeershufters die levens van anderen kapot maken", zo verwoordde de stiefmoeder van het slachtoffer de gevoelens van de nabestaanden in een emotionele verklaring.

Arnoud van Daatselaar

De Eemnesser Arnoud van Daatselaar (52) kennen we van pensionstal De Heidehoek en hij organiseert schuurfeesten.

Foto: Bob Awick

Waarvan kennen we je?
"Ook van het organiseren van ondernemersavonden."

Wat is er zo leuk aan Eemnes?
"Het dorpse waar iedereen wat voor elkaar overheeft."

Favoriete vrijetijdsbesteding?
"Mijn gezin en mijn bedrijf."

Met wie zou je eens een gesprek willen?
"Teus Dorresteijn, een selfmade ondernemer die zijn bedrijf tot een succes gemaakt heeft."

Waar maak je je zorgen om?
"Dat na 21 maart de verkeerde politieke partij aan de macht komt."

Wat is je favoriete plek in Eemnes?
"Oud Eemnesserweg 7."

Als je een dagje de burgemeester van Eemnes was, wat zou je doen?
"Bij alle ondernemers in Eemnes een dagje meelopen om te kijken wat er leeft."

Fusie of zelfstandig?
"Fusie. Zoeken naar de mogelijkheden om elkaar te versterken."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"Een ondernemer van wereldformaat uitnodigen die een lezing geeft."

Wat zou je nooit (meer) doen?
"Het negeren van mijn intuïtie en onderbuikgevoel."

Wat is je favoriete spreuk?
"'Niet geschoten is altijd mis'. Ik ga graag uitdagingen aan."

Waar mogen ze je voor wakker maken 's nachts?
"De boerenkool van mijn vrouw."

Favoriete boek?
"'Liever rechtop sterven dan op je knieën te leven' van Bram Moszkowicz."

Favoriete muziek?
"Nederlandstalige muziek."

D66 royeert leden van Larens Behoud

Laren Meerdere Larense leden van D66 hebben van de landelijke D66-partijvoorzitter Letty Demmers een brief ontvangen met de mededeling: 'Omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66'.

"Daar sta je dan met je goeie gedrag", zegt Timo Smit, voorzitter Larens Behoud en landelijk lid van het CDA.
Ineke Hilhorst kreeg ook het schrijven. "Al veertig jaar lid van D66, maar in Laren ook van Larens Behoud. Want zij wil Laren zelfstandig houden en is mede daarom al vele jaren steunpilaar bij Larens Behoud (LB). Ineke stond vier jaar geleden - en staat ook nu - op onze verkiezingslijst."
Ook Karin van Hunnik, de co-lijsttrekker van LB kreeg een royementsbrief. "Als je echt voor zelfstandigheid bent kies je lokaal dus anders, wat deze geroyeerde leden dan ook doen. Ik hoop van harte dat geen andere partij het in zijn hoofd haalt net zo laf en onsportief de democratie te tarten als D66."

Poëzieshow bij Kijkoor

Eemnes Bij Kijkoor aan de Eikenlaan vindt zaterdag 14 maart tussen 19.00 en 21.00 uur een poëzieshow plaats. Iedereen is welkom.

Bezoekers kunnen luisteren naar gedichten, meezingen, veel kunstwerken bewonderen, poëziehapjes proeven en veel dichters ontmoeten. Naast veel Sherpa-dichters zijn ook dichters uit Gooi en Eemland aanwezig, waaronder Mieke van Zonneveld, Gerard Beentjes en Gaston Bannier.

Terug in de tijd met Dick Scherpenzeel

Eemnes De Historische Kring Eemnes heeft in de loop van haar bestaan verschillende opnamen van bewegend beeld met geluid verzameld. Deze worden beheerd door de Werkgroep Beeld & Geluid.

Op donderdag 15 maart tussen 10.00 en 12.00 uur gaat Dick Scherpenzeel in de bibliotheek terug in de tijd. Hij doet dat aan de hand van belangrijke audiovisuele documenten, zoals de Eemnesser Journaals van 1979 tot en met 1988 (m.u.v. 1985).

Leo's Drugstore speelt in Blaercom Jazz Café

Leo's Drugstore. Foto: PR

Blaricum Leo's Drugstore staat zondagmiddag 18 maart om 15.00 uur op het podium van het Blaercom Jazz Café. De toegang bedraagt 10 euro, inclusief bittergarnituur.

Het is een energieke zevenmansband met een eigen sound. Alle leden zijn semiprof-topmuzikanten uit de Randstad, van wie enkele met een conservatoriumachtergrond. Leo's Drugstore speelt een gevarieerde mix van instrumentale en gezongen nummers. De combinatie van vibrafoon met drie blazers maakt de band uniek.

29ste Gooise Karavaan zonder incidenten

Foto: Kiwanis

Laren De 29ste Gooise Karavaan is incidentloos verreden. De tocht omvatte dit jaar 79 vrachtwagens met aan boord net zo veel gehandicapte bewoners van de Amerpoort. Dit jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door Kiwanis Laren en trekt altijd veel belangstelling. Voor alle beroepschauffeurs was er een fotoboek.

Evert van Os: 'Een feest om dat te vieren'

50.000ste bezoeker 'Impressionism & Beyond. A Wonderful Journey'

Van Os (l) en de drie vriendinnen met De Lorm (r). Foto: Bob Awick

Laren Algemeen directeur Evert van Os en museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm hebben vorige week de 50.000ste bezoeker van de tentoonstelling 'Impressionism & Beyond. A Wonderful Journey' ontvangen. De Lorm verraste Loes Drieman uit Amsterdam, die rond half twaalf het 'winnende' kaartje kocht, met een boeket, gebak en de catalogus van de tentoonstelling.

Zij was in gezelschap van haar man en twee vriendinnen, allen regelmatige museumbezoekers en zeer benieuwd naar de tentoonstelling en specifiek naar het werk van Auguste Renoir 'Jeune fille à la rose'. Evert van Os, algemeen directeur Singer Laren: "We zijn enorm verheugd met de vele bezoekers en hun enthousiaste reacties. Het is een feest om dat vandaag op deze manier te vieren."

Hartstochtelijk

'Wat een prachtig bezit en wat fijn dat wij ervan kunnen genieten'

Singer Laren toont tot en met 6 mei een particuliere verzameling met werken van grote kunstenaars als Monet, Manet, Renoir, Degas, Pissarro, Van Gogh, Bernard, Gauguin, Sisley, Signac, Van Dongen, Matisse, Marquet, Dufy, Nolde en Picasso. De schilderijen en werken op papier van de vermaarde, voornamelijk Franse impressionisten, postimpressionisten en expressionisten zijn afkomstig uit de kunstverzameling van de Van Vlissingen Art Foundation. De tentoonstelling is het verslag van een 'Wonderful Journey' van een verzamelaarsechtpaar dat in ruim 45 jaar op hartstochtelijke wijze en op grond van persoonlijke smaak een omvangrijke en zeer mooie collectie bijeenbracht.

De bezoekers zijn laaiend enthousiast. Een bloemlezing uit het gastenboek van de tentoonstelling:
"Once in a lifetime en gelukkig niet gemist", Moeite meer dan waard", "Wat een prachtig bezit en wat fijn dat wij ervan kunnen genieten", "Grenzeloos genoten, onvergetelijk" en "Bedankt voor de drie Renoirs, drie Degas en het bloemstilleven van Redon".

Villa Ariëtte. Foto: Archief Leo Janssen

Van meesterschilder Anton Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys.

Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp: ''t Is aandoenlijk mooi hier, van een fijnheid van lijnen, een lieflijke poezij straalt uit alles, binnenhuizen, wegen, akkers, boschjes en de menschen is van het liefste soort dat te bedenken is.'

Jubelen

Anton Mauve, die de laatste vier jaar van zijn leven in Laren woonde (''t is hier heerlijk!!! Ik jubel steeds'), trok er vaak met zijn veldezel en schilderskist op uit. De natuur in, vaak naar een bepaald stukje hei met op de achtergrond een pittoresk groepje bomen in de buurt van het huidige Mauvezand. In het Rijksmuseum hangt zijn beroemde schilderij 'Heide te Laren'. De schaapskudde was zijn favoriete onderwerp, maar hij schilderde ook de zandpaden die eindeloos - met een enkele boerenfiguur in het landschap - door leken te lopen, tot ver voorbij de horizon.
Mauve was wereldberoemd. Op een veiling in Amerika bracht begin 20ste eeuw een Mauve een hoger bedrag op dan een Rembrandt! Al kort na zijn overlijden in 1888 werd er gesproken over 'de zandgronden van Mauve' en de kleuren van Mauve. Het op toerisme beluste Laren zou al gauw gaan pronken met de naam 'Het land van Mauve'. De schapenschilder had het armoedige weversdorp tussen de schrale heidegronden in de mode gebracht, schreef Henriëtte Roland Holst.

Villa Ariëtte

De schilder woonde in Villa Ariëtte aan de Naarderstraat 48 tegenover waar nu Singer Laren staat. Tussen 1893 en 1902 woonde er de kunstenaar Antoon Derkinderen (1859-1925) en van 1902 tot 1911 de schilder Tony Offermans (1854-1911). Hein Dekker (1836-1905), tekenaar, prentmaker en schilder, tekende het woonhuis in augustus 1887 voor een artikel over Anton Mauve in het blad De Portefeuille. Op de tekening is ook de landelijke omgeving van het huis te zien met slechts rechts een boerderij.

Noodprocedure bij Tergooi na grote storing

Blaricum De vestigingen van Tergooi in Blaricum én Hilversum waren dinsdag lange tijd getroffen door een computerstoring. De noodprocedure is in werking gesteld, aldus woordvoerder Sebastian Dingemans.

Van grote paniek was overigens geen sprake. "We zijn voorbereid op dit soort situaties en werken met noodprocedures. De patiëntveiligheid is niet in het geding", berichtte het ziekenhuis.
De storing ontstond rond 8.00 uur - traditioneel een piekmoment - door werkzaamheden aan de back-upsystemen. Een tijdelijke accu bleek de piek niet aan te kunnen.
De noodprocedure betekende dat veel werk dat normaal met de computer wordt gedaan, nu met pen en papier moest. Dat had gevolgen voor onder meer de spoedeisende hulp. Alleen de acute gevallen werden geholpen. "Huisartsen wordt verzocht niet iedereen klakkeloos door te sturen", aldus Dingemans gisteren.
Ook op de poliklinieken ging het werk wat langzamer dan normaal. Het kon gebeuren dat gemaakte afspraken met cliënten vertraging opliepen of zelfs werden verplaatst naar een andere dag. In de loop van de middag was de storing verholpen.

BEL van start met ANWB AutoMaatje

BEL ANWB AutoMaatje gaat van start in Blaricum, Eemnes en Laren.

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto mindermobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Door ANWB AutoMaatje BEL toe te voegen aan het bestaande plaatselijke vervoersnetwerk kunnen ook de mindermobiele mensen weer deel uit gaan maken van het sociale en maatschappelijke leven. Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje BEL, belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren tussen 9.00 en 12.30 uur met AutoMaatje (035-6250005). De medewerker van Versa Welzijn koppelt de deelnemer aan een van de beschikbare vrijwilligers bij hen in de buurt en vertelt wat het ongeveer gaat kosten (0,30 cent p/km). De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. Voor informatie: Marjolein Post, telefoon 06-13966050.

9 / 24

11 / 24

Larense VVD-actie voor zelfstandigheid

Onthulling van bordje op Hilversumseweg

Bij de onthulling van het bordje op de Hilversumseweg. Foto: Bob Awick

Laren Een twintigtal VVD'ers heeft langs de Hilversumseweg tegenover La Place een bord onthuld met de tekst 'zelfstandige gemeente'. In een korte toelichting gaf de nummer 2 op de kandidatenlijst Johan de Bondt aan waarom juist nu dit bord werd geplaatst.

Volgens De Bondt is de fusiedwang van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland niet alleen onzinnig, maar maakt de provincie ook enorme blunders: "Er is geen behoorlijke probleemanalyse en dus ook geen schets waaruit zou moeten blijken welke problemen eventueel door de fusie zouden worden opgelost. In de drie betrokken gemeenten bestaat noch bij de gemeentebesturen, noch bij de bevolking enig draagvlak voor zo'n samenvoeging. En ook het zogenaamde 'open overleg' blijkt een wassen neus te zijn."

Wakker schudden

Met deze actie, waarbij langs de vier invalswegen van Laren de actieborden zijn geplaatst, hoopt de VVD de bevolking wakker te schudden en te overtuigen dat de VVD bereid is voor Laren te vechten.

Raad van State

"Het is nog lang geen gelopen race", zegt De Bondt in zijn toespraak. "Na GS in september komen ook Provinciale Staten aan bod. Zouden zij GS steunen, dan gaat er een voorstel naar de minister. Vervolgens is de Raad van State aan zet en daarna de Tweede en Eerste Kamer. Bij al die instanties zal de VVD in verzet komen." Hij verwees ook naar de gemeente Landgraaf waarvan de gedwongen fusie recent nog door de minister werd afgeblazen.
De plek waar het eerste bord werd geplaatst - bij de fietstunnel - is onverwachts nog extra actueel. Enkele dagen geleden heeft GS besloten om de gevaarlijke helling, waar al veel ongelukken zijn gebeurd, niet aan te passen. Er waren goede afspraken, het geld ervoor was gereserveerd, maar ook deze afspraken worden nu door GS geschonden. "Maar goed," aldus De Bondt, "dat Laren zelfstandig is en dus ook hiertegen kan opkomen, voor de veiligheid van haar inwoners."

'Gooise Zomer' van start in De Blaricummermeent

Super-selfie bij de bouwstart van 'Gooise Zomer' in De Blaricummermeent. Foto: PR

Blaricum Burgemeester Joan de Zwart-Bloch en wethouder Anne-Marie Kennis hebben woensdag het startsignaal gegeven voor het begin van bouwproject 'Gooise Zomer' in de Blaricummermeent.

Begeleid door een waterig voorjaarszonnetje telden zij af tot het moment waarop, begeleid door de nodige confetti en onder grote belangstelling, een paal werd geslagen op de bouwplaats in Blaricum. De aanwezige kopers legden dit moment gezamenlijk vast met een 'superselfie'.

Dankwoord

Ontwikkelingsmanager John van den Heuvel van BPD dankte de gemeente voor alle inspanningen, die het mogelijk maakten om met dit eerste deelplan van Deelgebied D van de Blaricummermeent te starten.

Populair

'Gooise Zomer' telt 34 vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen, nabij en aan het water van de Meentstroom en deels voorzien van fraaie rieten kappen. Nog niet eerder zijn er tegelijkertijd zo veel woningen in het hogere prijssegment in de Blaricummermeent in verkoop gegaan. De oplevering van de huizen vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019.

Buitenaf

Veel geïnteresseerden uit Blaricum en omgeving meldden zich aan en leverden het bewijs van de populariteit van deze snelgroeiende nieuwe wijk van Blaricum. Wethouder Kennis stelde vast dat op dit project, naast inwoners uit Blaricum, ook een flink aantal mensen uit Huizen en Amsterdam is afgekomen.

Wachtlijst

De inschrijfperiode is al enige tijd gesloten. Er waren veel enthousiaste kandidaten en alle woningen zijn inmiddels verkocht of onder optie. Er is ook een behoorlijke reservelijst, maar daarvoor kunnen belangstellenden zich nog altijd - via de makelaar - aanmelden.

Na het slaan van de paal zochten de nieuwe kopers in de warmte van de feesttent hun nieuwe buren op en hieven het glas op een mooie 'Gooise Zomer'.

14 / 24

Vinden burgers fusie verwerpelijk?

Het team van D66 Blaricum. Foto: D66

BLARICUM Voorstander zijn van een gemeentelijke herindeling in de campagnetijd is geen eenvoudige opgave, zegt Carin Francken, lijsttrekker D66 Blaricum. "De tegenstanders van de herindeling gebruiken leuzen als 'baas in eigen gemeente' en beweren dat al onze inwoners tegen herindeling zijn."

Zij vraagt zich af of het wel klopt dat alle inwoners een fusie van Blaricum met Laren en Huizen verwerpelijk vinden. "Het is onze overtuiging dat dit niet zo is."
Op de website van de gemeente Blaricum staan al alle voor- en nadelen van een fusie zo objectief mogelijk beschreven. "Even een leeswerkje, maar dat levert dan ook inzicht op. Voordelen zijn er financieel misschien pas op langere termijn, maar het gaat vooral om meer gericht en afgestemd samenwerken tussen de gemeenten en vooral ook met de omliggende regio’s Amsterdam, Utrecht en Flevoland. Meer resultaten op velerlei gebied, zoals bereikbaarheid, wonen en werkgelegenheid."
De discussie over een herindeling in deze regio is al ruim tien jaar gaande. Elke keer bloeit er een discussie op als de provincie weer een onderzoek laat doen naar de bestuurlijke kwaliteit van de Gooise gemeenten. En elke keer ebt die discussie weer weg. Francken: "Het is blijkbaar erg lastig om met zo veel burgemeesters, wethouders en raadsleden tot overeenstemming te komen. Ieder heeft zo zijn eigen belangen en opvattingen. Dit moet toch echt beter kunnen."
Herindeling naar drie Gooise gemeenten is de minst ingrijpende stap waar de kans op draagvlak het grootst lijkt, meent Francken. "Bij een herindeling ontstaat een nieuwe werkelijkheid, een gemeente waar wij met elkaar ook weer een gezamenlijk belang hebben, maar meer resultaat kunnen gaan boeken. Juist op die regionale onderwerpen die nu in het gedrang gekomen zijn."

Gemeente Eemnes zet voor het eerst een mobiel stembureau in

De stembus komt in Eemnes naar u toe! Foto: PR

Eemnes Bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart zet Eemnes voor het eerst een mobiel stembureau in. Het is een van zes plekken waar die dag gestemd kan worden. Eemnes gaat met de extra service voor een hoge opkomst.

In 2014 lag het opkomstpercentage op 64,8%. "Met de inzet van een mobiel stembureau willen we alle Eemnessers de gelegenheid geven een stem uit te brengen. Eemnes is het waard om een gemeenteraad te hebben die een afspiegeling is van onze inwoners en zo hopen we dat te bereiken", aldus burgemeester Roland van Benthem.
De bus is tussen 8.00 en 9.00 uur te vinden bij de Clusterschool (op P+R-ruimte voor de school), tussen 9.45 en 10.45 uur bij Heidehoek (Heidelaan, parkeerterrein hotel De Witte Bergen), tussen 11.30 en 12.30 uur bij de Theetuin aan de Meentweg en tussen 13.45 en 14.45 uur ter hoogte van Wakkerendijk 260.
Het verrijdbare stembureau staat tussen 15.30 en 16.30 uur op de parkeerplaats bij de Raadsvore (stemmen is binnen!), tussen 17.00 en 18.00 uur in Eembrugge op parkeerterrein restaurant Haven van Eemnes / Jachthaven Kroeze en tot slot tussen 19.15 en 20.15 uur op het Eiland van Eemnes op de parkeerplaats tegenover Laarderweg 110a-c.
Het mobiele stembureau is niet toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.
De openbare stemopneming van het mobiele stembureau vindt plaats om 21.00 uur in het gemeentehuis (kamer 1.27) aan de Zuidersingel.

Jan de Zeeuw: 'Geen VINEX-locatie van Hilversum of Amersfoort'

Jan de Zeeuw, lijsttrekker DorpsBelang Eemnes. Eigen foto

Eemnes 'Eemnes is uniek en daar moeten we voor vechten', zegt de politieke nieuwkomer Jan de Zeeuw. Hij is lijsttrekker van DorpsBelang.

"Met lede ogen zie ik dat het unieke van Eemnes - kleinschaligheid, het dorpse karakter en landschappelijke waarden - in toenemende mate door een aantal politieke partijen wordt bedreigd, waarbij draagvlak onder de bevolking eerder wordt gemeden dan wordt gezocht." DorpsBelang is voor rustige groei in de woningmarkt. Dit betekent dertig huizen per jaar tot 2028. Een versnelde bouw (van 50 tot zelfs 100 huizen per jaar) om als groeigemeente van de regio Amersfoort te fungeren, is tegen het zere been. "Geen VINEX-locatie van Hilversum of Amersfoort."
De Zeeuw wil de overheid vragen om de Eempolder aan Unesco als werelderfgoed voor te dragen. Geen zonnevelden in de polder! "We zijn voor de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen en voor zonnepanelen maar dan wel op particuliere huizen, bedrijfspanden, boerderijen en gemeentegebouwen."

Het Huis van Eemnes is volgens De Zeeuw geldverspilling en hij wil de huidige Hilt uitbreiden, renoveren en verduurzamen.

Singer koopt Toorop aan

Laren Singer Laren heeft op de TEFAF Maastricht met steun van de BankGiroLoterij het werk 'Takken met appels' van Charley Toorop (1891-1955) verworven.

Toorop maakte het schilderij, dat werd gekocht bij Douwes Fine Art B.V., in haar Bergense tuin; het behoort tot een van de beste werken die zij vervaardigd heeft. 'Takken met appels' maakt deel uit van haar laatste serie fruitbomen, die beschouwd wordt als een ode aan Vincent van Gogh. Het werk is een belangrijke aanvulling op de collectie van Singer Laren dat de mooiste modernisten bijeenbrengt. Van 5 juni tot en met 26 augustus toont Singer Laren de tentoonstelling 'Geschilderde tuinen'. Het werk 'Takken met appels' van Toorop zal daar voor het eerst voor het publiek te zien zijn.

Rondje Cultuur

Eemnes In De Hilt vindt donderdag 15 maart weer Rondje Cultuur plaats. Deuren open om 19.30 uur, start om 20.00 uur. De toegang is vrij.

Gasten zijn Vocalgroup Surprise uit Huizen onder leiding van de Eemnesser dirigent Paul Grob en vogelkunstenaar Angeline Rijkeboer uit Blaricum.

Sauna familie Froger in brand

Blaricum In de sauna van de familie Froger aan de Koningin Wilhelminalaan heeft maandag een brandje gewoed. "Het was meer een brandgerucht, waarbij een paar vlammen te zien waren", nuanceert de brandweer. Het vuur werd ontdekt door de assistente van Froger. Er vielen geen gewonden.

Huizen voor Blaricummers

Nieuwbouw op terrein voormalige brandweerkazerne. Foto: Gemeente Blaricum

Blaricum Er worden woningen voor Blaricummers gebouwd op het terrein van de voormalige brandweerkazerne.

Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong en directeur-bestuurder van woningbouwcorporatie Het Gooi en Omstreken Maarten van Gessel hebben maandag een intentieovereenkomst ondertekend voor de nieuwbouw.
"We zijn vandaag een belangrijke stap verder in de plannen voor zeven prachtige, nieuwe betaalbare huurwoningen in het Oude Dorp van Blaricum", zei wethouder Liesbeth Boersen trots toen ze haar pen neerlegde. Zij is enthousiast over het project: "De bouwstijl is geïnspireerd op het agrarische verleden van Blaricum. Het is vergelijkbaar met de oude boerderijen in het dorp. Met hun lage goothoogten en het parkeren op het eigen erf is dat helemaal passend. Hoewel de huurwoningen een authentieke uitstraling hebben, worden ze zeer duurzaam en gasloos gebouwd."

Column

Kiezen op elkaar

Foto: PR

Voor de besluiteloze kiezers
die door het woud van 'idealen'
radeloos de weg naar 't stemhok
voor geen meter zullen halen
Voor dié mensen wil ik gaarne
hun keuzepad eenvoudig maken
zodat zij, door het lot gedwongen,
niet behoeven af te haken.

Ik kan u met gerust hart melden
dat je van al onze partijen
zonder enig expertise
binnen nog geen stijf kwartiertje
een gedegen analyse
op een biervilt weet te stiften
mits je alle zin van onzin
op hun waarde weet te schiften

Het is sowieso al overdreven
dat vijf partijen het nodig vinden
om in een dorp als Eemnes
het bestuur aan hen te binden
terwijl het o zo grote China,
zolang haar republiek al duurt,
met wel een miljard Chinezen
door één partijtje wordt bestuurd!

Om nog maar vooral te zwijgen,
als we naar de slogans kijken,
hoe veelzeggend en gezapig
partijen op elkander lijken
'Samen thuis in ons Eemnes'
'Houdt het dorp lekker groen'
'Behoud van dorpse cultuur'
'Eemnessers die het samen doen'

Als we toch voor hetzelfde gaan
met onderling een klein verschil
waarom dan niet één partijtje
Stemmen wordt een peulenschil!

Wat dacht u van dit programma:
- Buurtpreventie met watch-app
laat jouw pitbull lekker gaan
veiligheid gaat boven alles
geef desnoods jouw buren aan
- Bescherm culturele waarden
tegen christelijk verval
Laat ons dorp maar ontaarden
in schuurfeesten en carnaval
- Duurzaam tot nul op de meter
alle mensen weg van gas
Meer bedrijven langs de snelweg
meer vervuiling minder gras
- Bouwen tot de grens van Baarn
tot het groen totaal verdwijnt
Groeien en een dorp blijven’
tot de stadsgrens er verschijnt


En als het hele dorp vol is
met verkeer en CO2
en wij naar wat adem happen
dankzij het programsucces
gaan we alles overkappen
met wel duizenden panelen
wat kan ons het landschap schelen
dan wordt het één HUIS VAN EEMNES
P.S.: - Duurzaamheid in onze polder
echt een 'must' van deze tijd
vogels, bijtjes allemaal kolder mijdt biodiversiteit

Straat loopt uit voor grootscheepse brandweeroefening

Foto: AS Media

Eemnes Op de hoek van de Ploeglaan en Raadhuislaan vond vrijdagavond een grootscheepse brandweeroefening plaats. In de voortuin van een hoekwoning werd een boom omgehaald die op een auto viel. De auto was ook door de brandweer neergezet met daarin twee poppen die als slachtoffers dienden tijdens de oefening. De hele straat liep uit om te kijken naar het spektakel.

21 / 24

Een extra voorstelling van 'Verkiezingskoorts' in het Dickenstheater.

Vrijdag 16 maart

Geef-en-neemtafel

10.00 uur | Brinkhuis Laren

De geef-en-neemtafel wordt door vrijwilligers van Versa Welzijn georganiseerd.

Modeshow

10.00 uur | Wijkcentrum De Bongerd Eemnes

Modeshow van Hen M mode in De Bongerd in Eemnes op 16 maart vanaf 10.00 uur.

PC Helpdesk BEL

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Voor al uw vragen en/of problemen met uw pc, tablet of smartphone kunt op doordeweekse dagen bij de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis Laren terecht. Zie ook: www.pchelpdeskbel.nl.

Mid Live Music Club

20.15 uur | Brinkhuis Laren

Heerlijke livemuziek onder het genot van een hapje en een drankje. U kunt lekker meezingen, swingen op de dansvloer of alleen luisteren en genieten. De toegang is weer gratis en weer in de gezellige foyer van het Brinkhuis.

Zaterdag 17 maart

Weggooien? Mooi niet!

10.00 uur | De Schoter Eemnes

Repair Café Eemnes.

Lentemarkt in de Malbak

13.00 uur | De Malbak Blaricum

Geniet van leuke activiteiten tijdens deze middag. Verder zijn er nog leuke stands van o.a. de spoorbaanmodelclub, Historische Kring, Scouting Tymen de Sayer en de Oranje Vereniging.

Verkiezingskoorts

20.00 uur | Dickenstheater Laren

Verkiezingsvoorstelling met 'Verkiezingskoorts in de Victoriaanse tijd' en beelden van Londen. Solotoneel met toverlantaarnplaten. € 5,-. Duur ca. 1 uur (geen pauze) Reserveren: dickens@ziggo.nl | 035-8872376.

Zondag 18 maart

Rouwcafé Gooi en Eemland

13.30 uur | De Schoter Eemnes

Spreker deze middag is Klaas Jan Rodenburg, gestalttherapeut, rouw- en verliesdeskundige, directeur van het Landelijk Steunpunt Verlies. Thema is 'Rouw en lichamelijk functioneren'.

Winterfotografie

9.30 uur | Parkeerplaats bij Restaurant de Tafelberg Blaricum

In deze workshop is het thema 'Herfst / Winterfotografie' en 'Zwart-witfotografie'.

Zangworkshop

13.30 uur | Het Koorhuys Eemnes

Zin in zingen, maar je weet niet hoe je moet beginnen?! Kom naar de zangworkshop voor een inspirerende middag. Info: karinbrunt.nl.

Maandag 19 maart

Rummikub en Scrabble

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee!

Hulp nodig bij thuis wonen met dementie?

14.00 uur | Amaris De Ark Laren

Kennismaking gratis hulpmiddel De Keuzehulp. Tevens informatie over de DemenTheek in de regio. Beide bieden u praktische ondersteuning. Mantelzorgers en professionals welkom.

14.00 uur | Brinkhuis Laren

Voor inwoners 50+ woonachtig in de BEL-gemeenten. Kosten € 6,- incl. koffie of thee. Alleen contante betaling mogelijk. Aanmelden: themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl.

Dinsdag 20 maart

Vrijwilligerswerk, iets voor mij?

10.00 uur | Het Raadhuis Laren

Versa Vrijwilligerscentrale organiseert een informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk. U krijgt info over o.a. vergoedingen, verzekeringen en regelgeving. Aanmelden via www.vagev.nl of per telefoon 035-7504149.

Bibliotheek Malbak

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, 1261 NK Blaricum. Ook op donderdag.

Computerhelpdesk

10.00 uur | De Brassershoeve

Wij verlenen hulp op de door u meegebrachte laptop, tablet of smartphone. U kunt zonder afspraak binnenlopen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De kosten bedragen € 3,-. www.debrassershoeve.nl.

Schilderworkshop 'Koffietijd'

9.30 uur | De Hilt Eemnes

'Koffietijd' is het thema waardoor we ons graag laten inspireren tijdens deze gezellige schilderworkshop onder leiding van Lisette Schaapherder. Info en aanmelden: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Spelmiddag

13.30 uur | De Blaercom

Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee! Info: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl, 035-7504149.

Woensdag 21 maart

Taalcafé / Language bar

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Anderstaligen zijn elke woensdag van 10.30-12.00 uur welkom bij het Taalcafé. Non Dutch speakers are welcome every Wednesday between 10.30-12.00 am. You can improve your Dutch while speaking with others.

Tarot

13.30 uur | Brinkhuis Laren

Elke donderdagmiddag mogelijkheid tot lezing door gediplomeerde en ervaren tarotlezer. Voor afspraak en nadere informatie bel 035-5388966, Coby van Opstal.

'Veilig internetbankieren'

9.30 uur | Vivium Johanneshove Laren

In deze workshop van 2 dagdelen leggen wij u uit hoe internetbankieren werkt. Prijs: € 25,-. Aanmelden op www.seniorweblarennh.nl of tel. 06-46175271.

Oranje Vereniging

20.00 uur | Vitusgebouw Blaricum

Deze avond is ook toegankelijk voor belangstellenden. Voor aanvang van de vergadering liggen de jaarstukken ter inzage. Na de pauze is er gelegenheid uw ideeën in te brengen voor de activiteiten van de 80-jarige vereniging.

NAARDEN De Nederlandse Händelvereniging voert onder leiding van Bernhard Touwen op vrijdag 16 maart van 20.15 tot 23.00 uur de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uit in de Grote Kerk aan het Marktplein in Naarden. Zie ook haendelvereniging.nl.