Laarder Courant de BEL

7 november 2018

Laarder Courant de BEL 7 november 2018


Tergooi koerst af op 5 miljoen winst

Blaricum In een periode dat ziekenhuizen elders failliet gaan, sluit Tergooi het derde kwartaal van 2018 af met een positief resultaat van 4,8 miljoen euro. Voor het jaar 2018 betekent dat naar verwachting een resultaat van ruim 5 miljoen euro, drie ton boven de begroting.

De cijfers laten volgens het ziekenhuis zien dat de begin dit jaar ingezette besparingsmaatregelen zijn vruchten afwerpen. Voorzitter van de raad van bestuur Hans den Hollander: "Hoewel de noodzaak om tot structurele resultaatverbetering te komen absoluut blijft bestaan, zijn we op de goede weg. Maar we moeten strikt vast blijven houden aan deze koers."
Vorig jaar maakte Tergooi een begin met flinke besparingsmaatregelen om tot structurele resultaatverbetering te komen. De maatregelen zijn vooral gericht op efficiëntere inzet van mensen en middelen en betere registratie van productie en omzet. De komende jaren blijven de genomen maatregelen gewoon van kracht. Den Hollander: "We moeten financieel de teugels strak blijven houden om zo onze droom, een nieuw ziekenhuis voor deze regio, waar te kunnen maken." Het positieve financiële resultaat over de eerste drie kwartalen van 2018 is niet alleen het gevolg van de ingezette doelmatigheidsmaatregelen en de verhoging van de productie, maar ook door de 'sense of urgency' die wordt gevoeld.

3

Geldautomaat in Huis van Eemnes

Janny van Dijk-de Jong.

Eemnes De VVD-motie waarmee de conservatief-liberale partij pleit voor een geldautomaat in het Huis van Eemnes, is maandagavond tijdens de behandeling van de begroting 2019 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

"Veel, met name oudere, inwoners betalen nog steeds met contant geld. Inmiddels is het aantal geldautomaten in Eemnes geslonken tot één, en die staat op een plek waar velen zich niet echt veilig voelen, achter struiken en dus uit het zicht." Door in het Huis van Eemnes een geldautomaat te realiseren, ontstaat een veilige mogelijkheid om geld op te nemen", aldus de VVD. Het college gaat samen met het bestuur en de bouwer van het Huis van Eemnes de mogelijkheden bekijken.

Janny van Dijk stapt uit DBP

Blaricum Janny van Dijk-de Jong is uit De Blaricumse Partij gestapt. Ze gaat op persoonlijke titel verder in de gemeenteraad en blijft voor de belangen van de burgers opkomen.

In een verklaring staat dat het raadslid de bestaande coalitie blijft steunen. Van Dijk-de Jong: "Ik heb redenen om eruit te stappen. Ik denk over bepaalde dingen anders." Van ruzie onderling is geenszins sprake. "We kunnen elkaar recht in de ogen kijken en dat doen we ook." Fractievoorzitter Bea Kukupessy zegt over het vertrek van haar collega: "Janny wil haar eigen verhaal in de raad vertellen en dat is binnen de partij heel moeilijk."

Gouden speld voor VBBN-voorzitter Johan Calis

Foto: Gemeente Laren

Laren Johan Calis, voorzitter van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN), is gelauwerd met een gouden speld vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Hij is ook een van de drijfveren achter de vitale bij en vraagbaak voor heel bijenhoudend Nederland.

9

Sociaal karakter

De 'Eet met je hart'-campagne is 1 november gestart. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder ouderen.

21

Computerhulp met geduld in Eemnes
Voor een heer met de ziekte van Parkinson zoeken we iemand die hem kan helpen met digitale klusjes. Meneer heeft een technische achtergrond en zijn hobby is treintjes; hij wil graag via een bouwtekening met een kleine locomotief aan de slag. Er samen mee bezig zijn is belangrijker voor hem dan het krijgen van snel resultaat. Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, telefoon 06-49377171 of abijleveld@versawelzijn.nl.

Mantelzorgondersteuning in de avonduren in Laren
Voor een meneer met geheugenproblemen, wonend in Laren, zoeken we een vrijwilliger die zo nu en dan 's avonds bij hem wil zijn en dan televisie met hem wil kijken. Zijn vrouw kan er dan even tussenuit om bijvoorbeeld met haar dochter naar de film of het Alzheimer Café (1x per 3 à 4 weken) te gaan. Werktijden: in ieder geval 's avonds. Contactpersoon: Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, telefoon 06-49377171 of abijleveld@versawelzijn.nl.

Koffieronde in de ochtenduren Amaris Theodotion
Als vrijwilliger gaat u in de huiskamer en op de afdeling koffie schenken. Werktijden: voor één of meerdere dagen in de week van 09.30 tot 11.00 uur. Contactpersoon: Karin van Rumt van Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek te Laren. Telefoon 035-6256558/6256411 of k.vanrumt@amaris.nl.

Bezoekje aan oude dame in Laren
De vrijdag is een lange stille dag voor mevrouw, op de andere dagen heeft ze wel voldoende aanloop. Wie wil op die dag even aanwippen bij mevrouw om een babbeltje te maken? Mevrouw heeft interesse in cultuur, muziek, kunst, schilderen en natuur, dus voldoende gespreksstof. Werktijden: een uur per week op vrijdag. Contactpersoon: Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, telefoon 06-49377171 of abijleveld@versawelzijn.nl.

Gastheer/gastvrouw foyer Brinkhuis in Laren
Je zorgt voor een gastvrije uitstraling van onze foyer en ondersteunt de barmedewerkers met lichte horecawerkzaamheden. Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Elise Robers van Hart van Laren, telefoon 035-7513991 of vrijwilliger@hartvanlaren.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren-Blaricum is te bezoeken op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19; dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3 en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122.

Informatieavond bij Viore over 'Samen kiezen bij kanker'

REGIO Viore organiseert donderdag 14 november, in samenwerking met Tergooi, een informatieavond over 'Samen kiezen bij kanker'. De avond is bedoeld voor mensen die leven met kanker. Patiënten, maar ook naasten en andere belangstellenden zijn welkom.

Door samen met de arts te beslissen voelen de meeste patiënten zich meer betrokken en tevreden over de behandeling. Kiezen bij kanker kan vaker dan je denkt. Op deze avond komen aan bod: Hoe werkt kiezen bij kanker? Wanneer kan ik meebeslissen? Wil ik dat wel? Wat is keuzehulp?

Aanmelden

De informatieavond begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur is er ontvangst met koffie en thee. Deelname aan deze avond is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via vrijwilligers@viore.org. Bellen kan ook: 035-6853532.

Viore heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor de mensen in het Gooi en omgeving die leven met kanker. Een schakel waar laagdrempelige (niet-medische) steun en begeleiding wordt geboden, die erop gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren.
De deuren op het Oostereind 115 in Hilversum staan open op alle werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook een (telefonische) afspraak maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld kanker binnen het gezin, opbouwen na kanker en levensvragen. Meer informatie: www.viore.org.

Weerbericht

Eerst droog, perioden met zon, weekeind kans op regen

Ook met november op de kalender zijn zachte najaarsdagen nog geen verleden tijd. Een Oost-Europees hogedrukgebied houdt deze week een zuidoostelijke stroming in stand met aanvoer van zachte lucht. In het weekeinde zorgt een nieuw omvangrijk lagedrukgebied ten westen van de Britse Eilanden voor frontale invloeden vanuit het westen met kans op enige regen.

Donderdag en vrijdag

Voor donderdag wordt droog weer verwacht met enkele wolkenvelden, maar ook perioden met zon. Bij een matige zuidenwind loopt de temperatuur op tot 12 graden, iets lager dan de dagen ervoor. Ook de vrijdag lijkt vrijwel droog te gaan verlopen met eerst nog zonneschijn, maar geleidelijk meer bewolking. Het wordt 13 graden. Er waait een matige zuidoostenwind.

Het weekeinde

In de nacht naar zaterdag gaat het regenen. Ook overdag kan het eerst nog regenachtig zijn. Later klaart het wat op. De naar zuidwest gedraaide wind trekt aan tot vrij krachtig. Ook voor zondag wordt wisselvallig en winderig weer verwacht met af en toe zon. Later op de dag kan de bewolking verder toenemen met kans op regen. Het wordt in het weekeinde 12 à 13 graden.

Weetje

De normale maximumtemperatuur voor begin november bedraagt 11 graden. Het kan soms ook zachter zijn. Zo werd het op 3 november 2005 recordzacht met 18.7 graden. Ook in 2014 en 2015 was het begin november zeer zacht. Op 7 november 2015 werd het 18.5 graden. De dag ervoor, de 6e, werd het 17.1 graden. Dit dagrecord kan gisteren zijn overtroffen.

Jongenskoor Dzvinochok uit Kiev zingt in basiliek St. Jan

Laren Het gerenommeerde Oekraïense jongenskoor Dzvinochok (= klokje), onder leiding van Ruben Tolmachov, maakt zondag 11 november om 15.00 uur zijn opwachting in de St. Jansbasiliek.

Het koor werd in 1967 in Kiev opgericht met als doel het behoud en bevordering van het herleven van spirituele muzikale tradities door jongens- en mannenkoren die in de Oekraïense cultuur een grote rol spelen. Na de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991 kreeg deze doelstelling een nieuwe impuls en werd het repertoire uitgebreid met westerse geestelijke muziek en veel liederen uit de Oekraïense folkloristische traditie.
Het concert is gratis toegankelijk; na afloop wordt een deurcollecte gehouden. In de ochtend van 11 november zingt het koor tijdens de Hoogmis in de Vituskerk in Hilversum.

Foto: Ab Walet

Leuk, eens een ander vogeltje in de tuin. Een boomkruipertje, dat zie ik hier zelden. Hij gaat spiraalsgewijs om de boom heen omhoog, speurend naar insecten in de bast. Zijn pootjes met de scherpe nageltjes zijn gemaakt om zich vast te kunnen grijpen. Het staartje wordt gebruikt als steunpunt. Als insect kun je maar beter maken dat je weg komt, voor die kraaloogjes je zien. Want het puntige snaveltje komt in elk hoekje!

Laren wil 'quick wins' en ook aanpak zwaar verkeer en Brink

Top 3 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) in kaart

Het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2018-2019 is onlangs vastgesteld door het college van Laren.

De verkeersveiligheid en -afwikkeling op de Brink moet worden verbeterd. Foto: Bob Awick

Laren De gemeente heeft achttien uiteenlopende verkeersmaatregelen in kaart gebracht. Speerpunt is om maatwerk te leveren op microniveau en effectieve maatregelen op groter, gemeentelijk niveau. De top 3!

Met stip op nummer 1 staan 'quick wins' (makkelijke verbeteringen) die worden toegesneden op de specifieke wensen van de bewoners zodat de verkeersveiligheid zowel objectief als subjectief verbeterd wordt. De gemeente gaat op korte termijn met betrokken bewoners in gesprek en op maat oplossingsrichtingen aandragen. Daarbij kan gedacht worden aan asverspringingen, wegversmallingen, parkeerverboden en duidelijker weginrichtingen. Het aanbrengen van smiley-installaties (inclusief de aanduiding van snelheid) maakt hier deel van uit.
De Brink wordt als meest ervaren knelpunt aangegeven, en zal daarom als tweede prioriteit aangepakt worden. Door het aanbrengen van extra detectielussen voor het verkeerslicht, de lichten anders instellen (bijvoorbeeld alle fietsers tegelijkertijd groen) en de verkeerslichten op de rustige uren overdag en in de nachtelijke uren op ‘'knipperen' te zetten, zijn mogelijke oplossingen om het kruispunt te optimaliseren.
Nummer drie op de lijst is de aanpak van het zware verkeer, waarop de smalle straten in Laren niet berekend zijn. Invoering van slottijden. waarbij het niet is toegestaan tijdens bepaalde uren met zware trucks door het dorp te rijden, kan een oplossing zijn. De gemeente wil daarover wel eerst in overleg met de grotere vervoerders van onder meer Albert Heijn, Jumbo en Blokker. Daartoe moeten de mogelijkheden voor 'crossdocking' (overladen naar kleinere en elektrische wagens) regionaal worden onderzocht.

Splitsen van woningen nog even in ijskast

Blaricum De gemeenteraad heeft besloten om het splitsen van woningen voorlopig nog even in de ijskast te zetten. D66 had hierom gevraagd.

"We zijn tevreden dat de nota omtrent het splitsen van woningen door alle partijen van de raadsagenda is gehaald", zegt fractievoorzitter Carin Francken. "Zij zijn het ermee eens dat de nota niet voldeed. De hoop van ons allen was dat we een aantal criteria zouden kunnen benoemen waardoor een aantal woningen binnen Blaricum gesplitst kan worden. Daarmee komt er meer ruimte voor alle woningzoekenden binnen de bestaande bebouwing en geeft het kansen aan huidige bewoners om kleiner te gaan wonen en toch in hun eigen huis te blijven, en dus niet uit het dorp te hoeven gaan."
Daarnaast kan de vraag naar woonruimte zo voor een deel worden opgelost door ruimte te delen/op te splitsen. Francken: "Dan hoeven we minder open ruimte, weilanden en bossen op te offeren, want per slot heeft wel iedereen een dak boven het hoofd nodig."
D66 stelt voor om voor alle raadsleden, geïnteresseerde inwoners en ambtenaren een avond te organiseren om te bespreken hoe splitsen mogelijk gemaakt kan worden.

Onderzoek naar cultuur en identiteit dorpswijken

Blaricum Studenten van de Hogeschool van Amsterdam zijn - op verzoek van de gemeente Blaricum - gestart met een onderzoek naar de cultuur en identiteit in de drie dorpswijken van Blaricum.

Doel is om meer inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen het Oude Dorp, de Bijvanck en De Blaricummermeent. Voor de Bijvanck gaan de studenten aan de slag met diepte-interviews van vijf sleutelfiguren en andere mensen uit de wijk. In het Oude Dorp kunnen bewoners foto's insturen van plekken met een bijzondere betekenis en er worden panelgesprekken gevoerd met bewoners. In De Blaricummermeent staan eveneens panelgesprekken centraal.
De studenten ronden hun onderzoek nog dit jaar af. De resultaten moeten inzicht geven in de onderwerpen die er in de wijken leven, bijzondere kenmerken en de inbreng en beleving van inwoners.

Teugels strak houden

Vervolg voorpagina

Iedereen is toch voorzichtiger met het uitgeven van geld. Daarnaast is de omzetgroei deels afkomstig van nagekomen inkomsten van zorg die in 2017 is geleverd. De gesprekken met zorgverzekeraars hebben in 2018 deels tot meer productieruimte geleid. Toch is het nog geen gelopen race dat de productieruimte in 2019 verder kan groeien. Den Hollander: "De onderhandelingen met de zorgverzekeraars zijn per definitie lastig: de vraag naar zorg zal alleen maar toenemen en het geld is niet beschikbaar. Het is voor alle ziekenhuizen elk jaar weer een uitdaging om daar uit te komen." Ondanks het feit dat Tergooi de financiële wind wat meer in de zeilen krijgt, moet en blijft het ziekenhuis in de komende jaren strikt vasthouden aan het ingezette doelmatigheidsbeleid om zo de grip op de productie- en kostenontwikkeling verder te verbeteren. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt speelt het ziekenhuis daarbij parten. Daardoor moet vaker (duurder) personeel-niet-in-loondienst worden ingehuurd. "Net als bij andere ziekenhuizen blijft het een uitdaging van formaat om de jaarlijks toenemende zorgkosten het hoofd te kunnen bieden."

Zeven en zes jaar cel voor gewelddadige overvallers

Laren/Blaricum De twee Huizer hoofdverdachten in de grote strafzaak tegen een aantal jonge Huizer knapen die zich bezighielden met inbraken, heling en zware gewelddadige woningovervallen in Blaricum, Huizen en Laren zijn veroordeeld tot zeven en zes jaar cel.

Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald. Zij acht een groot deel van de aanklachten tegen de twee bewezen. Daarnaast zijn ze veroordeeld omdat ze lid zijn van een criminele organisatie. Een derde verdachte kreeg al eerder zeven jaar cel wegens zijn betrokkenheid bij de woningoverval in de St. Janstraat in Laren.
De twee zijn verantwoordelijk voor onder meer een gewelddadige overval op 9 december 2016 aan de Hengeleer in Blaricum waarbij een 12-jarige bewoner onder bedreiging van een mes de sleutel van de kluis moest afgeven.
Daarnaast voor de woningoverval tijdens eerste paasdag in Laren waar de bewoners van een woning aan de St. Janstraat zwaar werden mishandeld en zij pleegden inbraken aan de Stam, Booket, en het Fransepad in Blaricum. In Huizen hebben zij in een woning aan de Achterbaan en de Plaveenseweg kostbaarheden weggehaald.

De rechtbank heeft laten meewegen in de strafoplegging dat het gaat om jonge jongens die met zeer veel geweld criminele feiten hebben gepleegd. De twee hoofdverdachten hielden zich dagelijks bezig met inbraken en andere criminele feiten.
Zij maakten via criminele jongeren contact met welgestelde Gooise jongeren om adressen te vergaren waar veel te halen was. Op die wijze kwamen ze terecht bij de Blaricumse woning en de St. Janstraat in Laren.
Twee medeverdachten zijn minderjarig. Hun zaak werd achter gesloten deuren behandeld. De één is een toen 15-jarige jongen uit Laren die op 9 december 2016 in Blaricum aan de Hengeleer de overvallers binnenliet. Hij was op bezoek bij een vriendje.

Hoofdverdachten hielden zich dagelijks bezig met inbraken

De ander, een toen 17-jarige jongen uit Huizen, was ook betrokken bij de woningoverval in Blaricum. Zij zijn volgens het jeugdstrafrecht berecht en kregen beiden een werkstraf van 200 uur en 200 dagen voorwaardelijke celstraf.

Vrijspraak in afpersing en ontvoering

Eemnes De drie verdachten (40, 33 en 24 jaar) die twee weken geleden terechtstonden voor afpersing, mishandeling en ontvoering van twee Gooise mannen zijn door de rechtbank Utrecht vrijgesproken.

Volgens de rechtbank spreken de verklaringen van de slachtoffers elkaar tegen en ontbreekt het aan wettig en overtuigend bewijs.
Twee weken geleden eiste de officier van justitie nog celstraffen van zestien en achttien maanden waarvan zes en negen maanden voorwaardelijk. Volgens de openbaar aanklager ontvoerden de drie verdachten, uit Eemnes en Almere, twee jaar geleden in Baarn de twee slachtoffers. Ook zouden zij de slachtoffers hebben mishandeld en afgeperst.
De rechtbank spreekt de drie verdachten vrij omdat de verklaringen die de twee slachtoffers aflegden bij de politie wezenlijk verschilden met de verklaringen zoals zij die later aflegden bij de rechter-commissaris. Beide slachtoffers bagatelliseerden tijdens het verhoor bij de rechter-commissaris de dwang en het toegepaste geweld. Een van hen zei zelfs dat er helemaal geen sprake was geweest van dwang of geweld. Door het grote verschil in de verklaringen kan de rechtbank niet anders dan de verklaringen van de slachtoffers als onbetrouwbaar typeren.
De drie verdachten hebben de ontvoering, de mishandeling en de afpersing altijd ontkend. Volgens hen hebben zij alleen maar met de slachtoffers gesproken en is er geen dwang gebruikt.

Jasper Bon

Jasper Bon (54) is muzikant. Hij woont sinds 2004 in Eemnes.

Foto: Ron Post

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Pianist, pianoleraar, organisator van concerten, fagottist en transporteur van instrumenten."

Wat maakt het vrijwilligerswerk boeiend?
"Ik vind het leuk om concerten te organiseren, liefst voor vrienden. Ben heel blij dat ik in het gemeentehuis van Eemnes de gelegenheid krijg."

Je hebt een vrije dag, wat ga je doen?
"Wandelen, fietsen, vrienden bezoeken en zeilen."

Met wie zou je eens een gesprek willen (dood of levend)?
"W.A. Mozart en mijn vader."

Waar maak je je zorgen om?
"Klimaatverandering
en andere problemen in de wereld."

Wat is je favoriete plek in Eemnes?
"De Meentweg (met het prachtige uitzicht op de polder)."

Eemnes mist nog ...?
"Een treinstation en een concertzaal."

Als je een dagje de burgemeester van Eemnes was, wat zou je doen?
"Ik denk dat je in een dag niet veel kunt veranderen, maar ik vind dat hij het prima doet."

Naar welk land zou je nog willen?
"Thailand, Indonesië, Schotland en IJsland."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"Mijn eigen pianoconcert uitvoeren, maar dat gaat wel lukken waarschijnlijk."

Wat is je favoriete spreuk en waarom?
"Doe alles wat je doet zo goed mogelijk; alleen dan kan het wat worden."

Wat zou je doen als je een miljoen wint?
"Mijn zelfontworpen huis (laten) bouwen."

Favoriete boek?
"Brief voor de Koning."

In Memoriam De Woensberg

Blaricum Op de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg wordt 9 november tussen 17.30 en 21.30 uur de jaarlijkse herdenkingsavond gehouden. Overledenen worden herdacht door lichtjes bij de graven te ontsteken.

Dit jaar wordt opnieuw samengewerkt met de Historische Kring Blaricum, waarbij dia's en foto’s van graven worden getoond van gedenkwaardige mensen die rusten op deze begraafplaats. De presentatie wordt gehouden in een verwarmde tent en bestaat uit afbeeldingen van de collectie Beeldbank Blaricum, waarbij vele herinneringen maar ook eerbetoon een belangrijk aandeel vormen. In de aula wordt een kopje koffie of thee aangeboden. Kinderen zijn welkom, mits onder begeleiding.

Bouw van Rosa Spier Huis gaat voortvarend

Een feestelijk moment op de bouw. Foto: RSH

Laren De nieuwbouw van het Rosa Spier Huis aan de Hector Treublaan heeft zijn hoogste punt bereikt. De oplevering en verhuizing is naar verwachting eind 2019.

Het gebouw beschikt straks over 92 zelfstandige appartementen met zorg op afroep en 45 appartementen voor bewoners die intensievere zorg nodig hebben. Wat echter het kloppend hart van het nieuwe Rosa Spier Huis wordt, is het cultuurgebouw dat toegankelijk is voor bewoners én publiek van buitenaf.

Basisschool De 7-Sprong schaatst zich wezenloos

Foto: PR

Eemnes Op het schoolplein van De 7-Sprong vond vrijdag het schaatsfeest 'Schaats je Wezenloos' plaats. Het was de afsluiting van de sponsoractie voor weeskinderen in Tanzania en Kenia. Samen met de organisatie Christ's Hope hebben de kinderen ervoor gezorgd dat er in de afgelopen weken een bedrag van ruim 2.500 euro is opgehaald.

De merel en zijn facetten. Foto: Leo Janssen

Ons rieten dak is nodig toe aan een grote onderhoudsbeurt. De aan en af vliegende merels - een voor een wachtend en dansend op het lekkers in de vogelhuisjes en de doorgesneden appels - hebben er al heel wat kuilen in gemaakt. De rietdekker keek dan ook bezorgd. Eerst moet het laagje mos en algen van het dak worden 'gekamd' met een simpel broodmes en daarna kan het riet glad en strak worden geklopt en met een harde bezem schoongeveegd zodat het weer zo goed als nieuw oogt.

Schijnt in heel Nederland door het usutu-virus een afname te zijn van de merelpopulatie, bij ons op het Mauvezand lijkt het tegendeel waar. Ons dak is één groot podium voor deze improviserende operazanger die door de eerste zes weken goed naar zijn vader te luisteren zijn basiszang uitbreidt met een scala aan eruit springende variaties die bepalend zijn voor zijn uiteindelijke succes bij de vrouwtjes. Nog mooier wordt het als hij de ringtone van je mobieltje ontdekt, want voor je het weet imiteert hij het zodat hij nog meer indruk maakt op zijn toekomstige vriendin.
Deze zomer ben ik naar een concert geweest van de pianist Pierre-Laurent Aimard. Hij speelde het 13-delige 'Cataloque d’Oiseaux' van Olivier Messiaen (1908-1992) waarin de componist zich heeft laten inspireren door maar liefst zeventig vogels uit verschillende Franse provincies. Even indrukwekkend zag ik met mijn broer en onze vrouwen van dezelfde componist tijdens de Salzburger Festspiele van 1995 zijn ornithologisch meesterwerk, de zes uur durende opera 'Saint Francois d’Assise' onder regie van de beroemde regisseur Peter Sellars. Veel van Messiaens werken stonden in het licht van de schoonheid van de schepping. Het is bekend dat de Heilige Franciscus (1181-1226) met de vogels sprak. De godsdienstige Messiaen geloofde in de muzikaliteit van de vogels die dichter bij de hemel leefden. Jarenlang trok hij met zijn vrouw eropuit om het gezang van vogels op te nemen.

Ook de vogelgeluiden van ons dorp zijn in de klassieke muziek vastgelegd. Door Alphons Diepenbrock (1862-1921), de meest gevierde Nederlandse componist van de vorige eeuw. In 1910 liet hij in Laren samen met zijn vrouw Elisabeth een landhuisje bouwen 'Holtwick', aan de Drift 45; toen nog een heerlijke rustige open plek, ideaal om te componeren. De Larense musicoloog Ton Braas vertelde mij dat de Diepenbrocks het goed kenden omdat ze er een jaar eerder op de Drift hadden gelogeerd bij de gezusters Ament in hun grote landhuis 'De Bijlakker'. Ongetwijfeld heeft Diepenbrock toen de nachtegaal gehoord. In zijn lied 'En sourdine' (1910) heeft hij de kenmerkende zang van deze vogel verwerkt. In 1917 schreef Diepenbrock muziek bij Aristofanes' komedie 'De Vogels'. De symfonische ouverture wordt nog steeds in concertzalen uitgevoerd. Een huisvriendin van de componist schrijft in haar dagboek: 'Thuisgekomen gaat hij vertellen van 'De Vogels'. "Vind je (het) ook zoo aardig, dat getrippel op het dak in den vroegen morgen te hooren?" Dan gaat hij spelen zonder ophouden, nieuwe klanken, nieuwe vreugden en welke, fladderen, vliegen, tjilpen, zingen, liefde, een openbaring.'

De ouverture is te beluisteren (met dank aan Ton Braas) via https://www.youtube.com/watch?v=TmjMFND68Bw.

Interpellatie teleurstellend

Blaricum Het debat - een zogenaamde interpellatie - dat door VVD en D66 met betrekking op de samenvoeging bij de provincie Utrecht in de raad is gevoerd, is op niks uitgedraaid. VVD-fractievoorzitter René Wiegel spreekt van een teleurstelling.

"De coalitie wil er alles aan doen om de bestuurlijke zelfstandigheid te behouden. Daarvoor worden trucs uit de kast gehaald zoals voor te stellen om over te gaan van de provincie Noord-Holland naar de provincie Utrecht. En waarom? De VVD Blaricum zou het niet weten. Al een heel groot deel van de jaarlijkse begroting wordt regionaal besloten en de werkzaamheden worden uitbesteed. We staan voor forse uitdagingen zoals de omgevingswet, de Veiligheidsregio en regionaal verkeer en vervoer. Dit kan Blaricum bestuurlijk niet alleen." Tweede element dat door de coalitie van lokale partijen van tafel werd geveegd is om de inwoners van Blaricum erbij te betrekken. Een motie om het college op te roepen om met een raadpleging en uitgebreide voorlichting te komen kon niet op steun rekenen. "Liever eerst alles in de achterkamer regelen en dan pas naar de inwoners. Vreemde gang van zaken."

Onderhoudsploeg van Laren in zonnetje gezet

Foto: Bob Awick

Laren De medewerkers van de Tomingroep en de buitendienst zijn door wethouder Ton Stam in het zonnetje gezet omdat de gemeente Laren de tweede prijs heeft gewonnen in de Schoonste Winkelgebied-verkiezing Nederland. Laren deed voor de eerste keer mee en eindigde met een schoonscore van 7,9 net onder de winnaar de gemeente Veere, die eindigde met een 7,92. Er is onder meer gekeken naar (zwerf)afval, vervuiling door graffiti of stickers en de staat van het meubilair.

Kerkklokken luiden op 11 november

Eemnes Voor de viering van de vrede zijn klokkenluiders gevraagd om zo veel mogelijk tegelijkertijd kerkklokken te laten luiden. Het Klokkenluidersgilde Eemnes heeft daarvoor contact gezocht met de kerken in Eemnes, Laren en Blaricum. Samen met heel veel andere kerkklokken zullen de klokken in de BEL-gemeenten om 19.05 uur te horen zijn als oproep tot vrede.

In Eemnes zal wethouder Jan van Katwijk namens het college van B en W aanwezig zijn bij het luiden van de klokken van het Dikke Torentje aan de Wakkerendijk.
Op 11 november is het honderd jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend en er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Om deze verwoestende oorlog te herdenken worden, op initiatief van het Verenigd Koninkrijk, in tal van landen op 11 november herdenkingsceremonies georganiseerd. Er wordt stilgestaan bij de miljoenen mannen en vrouwen - militairen en burgers - die zijn gestorven of gewond geraakt in de jaren tussen 1914 en 1918.
Wat de Eerste Wereldoorlog voor Nederland, en vooral voor Eemnes betekend heeft, is te zien in de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes.

Mantelzorgers in het zonnetje

BEL De gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes bieden mantelzorgers op 8, 9 en 10 november diverse ontspannende c.q. feestelijke activiteiten aan in het kader van de Dag van de Mantelzorg.

Als bedankje aan allen die zich belangeloos inzetten in de zorg voor hun naasten. Op donderdagavond: wijnproeverij in Huizen, vrijdagmiddag: stoelmassage in Huizen, in Laren (Brinkhuis) de film Victoria en Abdul, creatieve workshop in de Blaercom (Blaricum) en lunch/high tea bij Café Staal in Eemnes en tot slot op zaterdag: hand-, voet- of rugmassage in Huizen. Opgeven kan bij Carla Resing (Versa Welzijn): 06-31995656.

Abuisje

Eemnes Arjan van de Waaij is de eigenaar van paardenbedrijf Waaij Stud aan de Geerenweg in Eemnes en niet Marco te Brake, zoals vorige week in het artikel naar aanleiding van het werkbezoek van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vermeld stond.

Johan Duurland wint honingkeuring

Gert-Jan Loman komt als 'second best' uit de keuring naar voren

In De Blokhut heeft maandagavond de jaarlijkse honingkeuring plaatsgevonden. Burgemeester Rinske Kruisinga kwam langs en deelde de prijzen uit.

Johan Duurland krijgt de Bep Vos-wisselbeker uit handen van burgemeester Rinske Kruisinga.

Laren Terwijl Gert-Jan Loman van de jury ook de hoogste waardering had gekregen, was het Johan Duurland uit Laren die als overallwinnaar de Bep Vos-wisselbeker maandagavond uitgereikt kreeg in De Blokhut van Ons Genoegen.

In de categorie 'Kristalliserende honing' won de combinatie Fred Reijmerink/Fred Horst de eerste prijs met hun foutloze inzending. Johan Calis won de eerste prijs in de categorie 'Mede' die met de hoogste score werd beoordeeld en bovendien het beste uit de smaaktest kwam.

Net even beter

'Met twee foutloze inzendingen een fraaie overwinning'

Duurland had niet alleen de honing volgens de hoogste standaard gebotteld, maar bleek ook vloeibare honing ingeleverd te hebben die net even beter in de smaak viel dan die van Blaricummer Loman. Toen het publiek als smaakpanel alle ingeleverde honing had geproefd en beoordeeld, bleek dat hij in de smaaktest een nipte overwinning had behaald op de andere bekerkandidaat. De wisselbeker mag een jaar op de schoorsteenmantel. "Met twee foutloze inzendingen een fraaie overwinning", oordeelt keurmeester Bart Vos. "Het niveau van de inzendingen was gemiddeld erg hoog, mede dankzij het gunstige honingseizoen van 2018. Alleen de categorie 'Heide' ontbrak door de droge zomer."
Florinda Nieuwenhuis, stadsecoloog van de gemeente Amsterdam, hield een inspirerende presentatie over beheersmaatregelen die worden toegepast in onze hoofdstad om de biodiversiteit te bevorderen. En met succes! Het aantal voorkomende bijensoorten is met 45% toegenomen sinds 2000. Amsterdam investeert flink in nieuw groenbeheer ,waarbij de norm verschuift van traditioneel naar ecologisch beheer.
Johan Calis van imkerij Inbuzz Extra uit Laren presenteerde een imkermethode die veel structuur geeft in de omgang met de bijenvolken. Hij deed dat in imkertenue met behulp van echte bijenkasten, maar gelukkig zonder levende bijen. De imkers kregen de imkermethode als hand-out mee, terwijl de methode ook op de website van de imkervereniging is te vinden.

'Sjoemelwas'-affaire

Hij had als demonstratie een aantal fraaie wasfiguren meegenomen. Prachtige blokken bijenwas en mooie kaarsfiguren. Ook Laarder Martin Zwanikken had een prachtig blok zuivere bijenwas ingeleverd. Het werken met eigen bijenwas als kunstraat in het midden van het bijenraam is weer op de agenda gezet, nadat in de vereniging imkers waren getroffen door de 'sjoemelwas'-affaire: malafide met kaarsvet verdunde bijenwas gaf een slechte broedontwikkeling.
Bijenproducten zijn het visitekaartje van de imkerij. Het bestuur organiseert de honingkeuring zodat de imkers zich kunnen bekwamen in het voldoen aan de eisen van de warenwet en eer doen aan het mooie natuurproduct honing en andere bijenproducten.

Keuringsrapport

Elke inzending kreeg een keuringsrapport. Alle inzenders mochten een imkerartikel van de rijkgevulde prijzentafel uitzoeken. "We kijken terug op een mooie, gezellige verenigingsavond waaraan ook bezoekers van naburige verenigingen en andere belangstellenden deelnamen", besluit voorzitter Calis.

Streekarchief zoekt vrijwilligers voor pilot van woningkaarten

Woningkaart Akkerweg Laren.

Laren Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek start met een kleine pilot waar ze wel wat hulp bij kan gebruiken. De kaartenbak van 2.500 woonhuizen in Laren zijn gescand. Hierop is te zien wie er tussen 1925 en 1939 op een specifiek adres heeft gewoond. Dit is belangrijke informatie voor genealogen en historici.

De volgende stap is om de namen die op de kaarten staan over te nemen en in te voeren. "Dit is een leuk klusje voor mensen die graag thuis wat om handen willen hebben en het leuk vinden om bij te dragen aan de historische waarde van deze kaarten. De kaarten zijn handgeschreven. De bedoeling is dat de vrijwilliger op de eigen computer deze namen overtikt in een onlinedatabase", vertelt Inge de Haart.

"Ter controle worden de kaarten door twee vrijwilligers ingevoerd. Als zij allebei gelijke gegevens invoeren, gaan wij ervan uit dat het goed is. Wanneer alle kaarten zijn ingevoerd gaan de woningkaarten online en zijn ze voor iedereen toegankelijk. Het leuke is dat de vrijwilliger dit kan doen vanuit huis en ook wanneer hij/zij maar wil. Het maakt ook niet uit of er een, tien of honderd kaarten per dag ingevoerd worden."
Alle hulp is zeer welkom, want vele handen maken licht werk. Het project is te vinden via https://gooienvechthistorisch.hosting.deventit.net/crowdsourcing.php. Na aanmelding zijn de invoerinstructies te vinden. Voor vragen kan een e-mail gestuurd naar woningkaartenlaren@hilversum.nl.

Laren en Eemnes akkoord met begroting 2019; Blaricum ook?

Er werden wel enkele kritische noten gekraakt

De gemeenteraden hebben de begroting voor 2019 behandeld. Amendementen en moties werden ingediend. Sommige haalden het wel, andere niet.

Tijdens de begrotingsraad van Eemnes. Foto: Bob Awick

Laren/Eemnes De gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes hebben de begrotingsbehandeling achter de rug. In Laren is de begroting aangenomen, al stemde de oppositie (Liberaal Laren, CDA en D66) tegen. In Eemnes is deze ook geaccordeerd; Blaricum vergaderde er gisteravond over.

In Laren haalde het amendement van de oppositie voor behoud van de groene Brink het niet.

Vertrutten

'De mens moet soms leren eens ergens af te blijven'

"Een daad van verzet", noemde Erwin van den Berg (CDA) het. "De mens moet soms leren eens ergens af te blijven. Niet alles te willen vertrutten. De schoonheid van de Brink, die heus een opknapbeurt verdient, heeft onze bescherming nodig. Dat er geen schapen meer lopen is een feit, maar de rust die een groene grasmat uitstraalt - zowel overdag als in de donkerte van de nacht - wil het CDA behouden."

Onderhoud bomen

Ook voor het amendement om het bedrag van 40.000 euro weer toe te voegen aan de programmabegroting 2019 ten behoeve van het onderhoudsbudget bomen kwamen de handen niet op elkaar. Terwijl op deze kerntaak naar de mening van de fractie van Liberaal Laren niet bezuinigd behoort te worden.

Eemnes

De motie 'Werkgeversloket' van de PvdA Eemnes is teruggetrokken. "Volgens wethouder Lankreijer bestaat iets dergelijks al", licht PvdA-fractievoorzitter Wilma de Boer-Leijsma toe.

Zij denkt dat Lankreijer iets anders bedoelt of dat het voor de PvdA onvoldoende is. "Wij gaan dus hiertoe zelf onderzoek doen. Wellicht komen we er dan later nog op terug met hetzelfde of een aangepast voorstel."

Blij en verheugd

Blij en verheugd is De Boer-Leijsma wel over de aangenomen motie 'Aanbestedingen', waarbij inschrijvers na gunning beter en concreter gecontroleerd dienen te worden op hun arbeidsverplichtende arbeidsvoorwaarden richting werknemers.
Bij het ter perse gaan van deze krant moest de gemeenteraad van Blaricum de begroting 2019 nog behandelen. Eventuele moties of amendementen waren gistermiddag niet paraat.

HKE-herfstavond in De Hilt

Eemnes Oud-archivaris Margriet Mijnssen-Dutilh van het voormalig Waterschap Vallei & Eem houdt donderdag 8 november de voordracht 'Ontginning en waterschapsgeschiedenis van Eemnes in een vallei vol water'.

Zij heeft door haar jarenlange bestudering en ordening van dat archief grote kennis opgedaan van de waterstaatkundige geschiedenis van het gebied, en dus ook Eemnes. Het resultaat daarvan was haar tweedelige levenswerk 'Waterschapskroniek Vallei & Eem', delen 777-1616 en 1616-2011.
Aan de hand van veel beeldmateriaal komt duidelijk de worsteling met het water in het stroomgebied van de Eem naar voren, met wat meer nadruk op Eemnes en haar kijk op de ontstaansgeschiedenis van Eemnes. De Herfstavond van de Historische Kring Eemnes in De Hilt begint om 20.00 uur. De toegang is vrij.

Concert in Hervormde Kerk Eemnes

Eemnes In de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat 16 geven organist Jan Oosterbroek en muziekvereniging Irene uit Ederveen een concert.

Het geheel staat onder leiding van Sandra van Luijtelaar. Zij en Oosterbroek kennen elkaar al sinds de middelbareschooltijd. Het concert begint om 20.00 uur (kerk open om 19.30 uur). De toegang is vrij.

Buurtcadeau Versa Welzijn

Blaricum Versa Welzijn Blaricum heeft gisteren het Oranje Fonds Buurtcadeau - een cheque ter waarde van 3.000 euro - in ontvangst mogen nemen.

Delen van dit mooie bedrag worden onder meer gebruikt voor het Taal-, Ouder-Kindcafé, de buurtpicknicktafel, Kledingbank, diverse eetclubjes in De Malbak en de spelletjesochtend voor buurtbewoners. In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs.

Bierbrouwen is net koken. Het begint met het juiste recept

Gooimeer Brouwerij heeft deze maand de deuren geopend in de Blaricummermeent. Bierbrouwers Rudy van der Schagt en Wil van den Broek brouwen hun eigen Gooische bieren, zoals de Gooische Trol. Het bedenken van de namen van het bier, het ontwerpen van de etiketten, het etiketteren en het brouwen en bottelen van de bieren doen ze zelf. En dat willen ze graag zo houden, want al te veel kleine brouwerijen zijn in handen gevallen van de grote merken.

Deze nieuwe ketel kunnen Rudy en Wil gebruiken in alle fases van het brouwen. Foto: Bob Awick

Blaricum Schroten, maischen, lageren; voor bierbrouwers Rudy van der Schagt en Wil van den Broek kent het brouwen van een goed biertje geen geheimen. Tien jaar geleden kwamen zij elkaar tegen bij het Huizer Biergilde, nu hebben ze een eigen brouwerij in de Blaricummermeent. Gooimeer Brouwerij opende deze maand haar deuren. In huis heeft het tweetal een productiecapaciteit van tweehonderd liter bier per dag. "We houden alles in eigen hand", zegt Wil. "Daardoor hebben onze bieren een eigen karakter."

De bieren van Gooimeer Brouwerij staan in de gezellige ontvangstruimte op tafel. Van oude fusten hebben Rudy en Wil krukken en hanglampen gemaakt. Beneden in de eigenlijke brouwerij rijpen de bieren in gisttonnen en staat de voorraad bier in dozen hoog opgestapeld. Een fotoserie laat het werk zien dat de twee brouwers hebben gehad om de bedrijfsruimte in de Blaricummermeent, vlak bij de Stichtse brug, in te richten als brouwerij.

Het tweetal kent elkaar van het Huizer Biergilde, een groep enthousiaste thuisbrouwers die elkaar een aantal keer per jaar opzoekt. "Op een van deze avonden lieten de drie jongens van Het Gooisch Biergilde weten dat zij door gebrek aan tijd hun brouwerij niet langer konden voortzetten", vertelt Rudy. "Wil en ik zagen het zitten om hun zaak over te nemen. Dat was eind 2016, in februari 2017 hebben we brouwerij Gooimeer opgericht. Bestaande klanten hebben we overgenomen en heel lokaal hebben we er ook nieuwe klanten geworven. Het is snel gegaan."

Gooimeer Brouwerij brouwt alle soorten bier, behalve pils. Foto: Bob Awick
Bierbrouwers Rudy van der Schagt en Wil van den Broek. Foto: Bob Awick
Het bier wordt de gefilterd om alle kafdeeltjes en eiwitten te verwijderen. Foto: Bob Awick
De vijf bekendste bieren van Gooimeer Brouwerij. Foto: Bob Awick

Gooische Trol

Rudy en Wil brouwen nog steeds de bieren van het Gooisch Biergilde, maar daarnaast hebben ze ook eigen bieren op de markt gebracht, waarvan vooral de Gooische Trol op enthousiasme van de clientèle kan rekenen volgens Wil. "Dit is een blond bier met 6,6% alcohol. Verder vallen ook onze Anna's Witte en Gooische Duivel goed in de smaak." Lachend: ''Alhoewel sommigen moeite hebben met onze naamgeving van die laatste."

Het bedenken van de namen, het ontwerpen van de etiketten, het etiketteren en het brouwen en bottelen van de bieren doen de heren allemaal zelf. Het tweetal wil graag het hele brouwproces in eigen hand houden.

"In Nederland zijn rond de 700 kleine bierbrouwerijen en grotere spelers bekijken dit groeiende aantal met argusogen", weet Wil. "De biermarkt bestaan voor 99% uit één type bier: pils. Pils is blond, bitterachtig, soms zoetig en het ligt voor een kleine tien euro per krat in de supermarkt. Het is kortom, niet te vergelijken met onze bieren. Steeds meer Nederlanders ontdekken het smaakverschil en willen een kwaliteitsbier. Grote biermerken zien hun marktaandeel slinken en kopen daarom veel kleinere brouwerijen op. Daar hebben wij geen zin in."

Maischen

Wil pakt een aantal potjes uit de kast. Pils mout, geroosterde gerst, brown mout en hoppellets staat er op de etiketten. "Elke mouterij heeft zijn eigen specialiteiten, hoewel wij ook kunnen aangeven welke smaak wij zoeken. Wij halen veel van onze mout bij De Swaen, een kleine mouterij uit Kloosterzande die meer dan honderd jaar bestaat. In Delfzijl zit een grote mouterij waarmee we ook zakendoen", legt hij uit.

Een gouden stelregel binnen de bierbrouwerij is dat er twee kilo mout nodig is voor tien liter bier van 5%. "Eigenlijk is bierbrouwen net koken", zegt Rudy. "Je begint met het malen van het mout, het zogenoemde schroten. Daarna voegen we water toe, dat we langzaam verwarmen. Je krijgt dan een mengsel dat nog het meest lijkt op Brinta, waarin door de enzymen het zetmeel van het mout wordt omgezet in suikers. Dit noemen we maischen. Het maakt voor het karakter van het bier uit hoelang je het verwarmt en op welke temperatuur."

Hop

Na het maischproces wordt de substantie gefilterd om alle kafdeeltjes, kiempjes en eiwitten te verwijderen. De heldere zoete vloeistof die overblijft koken de brouwers met hop. "Hop zorgt voor bitterheid, aroma en een goed mondgevoel", vult Wil aan. "Onze Gooische Trol heeft iets van een meloensmaak. Dat komt omdat we een bepaald soort hop gebruiken, niet omdat we meloensap toevoegen."

Behalve voor smaak zorgt hop er ook voor dat de eiwitten binden. "We hebben nu een soort soep die we laten afkoelen tot kamertemperatuur en dan filteren", vervolgt Rudy. "Daarna komt er gist bij de vloeistof, de zogenoemde wort, en blijft het een of twee weken in een gesloten gistkuip. Hoe zwaarder het bier, hoe langer het moet gisten. De vloeistof die er dan uitkomt noemen we jong bier en dat kun je al drinken."

In de Blaricumse brouwerij laten Rudy en Wil de bieren langer rijpen voor meer karakter. Wil: "Door het bier te lageren kan het volledig uitgisten. Dankzij die tweede gisting krijgt het nog meer smaak. Afhankelijk van het gistproces en de gebruikte mout en hop ontstaan verschillende soorten bier als amber, trappist, bock, tripel, dubbel of bijvoorbeeld stout. Ik heb alle soorten wel een keer gebrouwen."

Wil en Rudy hebben alle bieren in hun assortiment, uitgezonderd pils.

"Pils is een bier van lage gisting. Wij maken bieren van hoge gisting, wat betekent dat het gisten op kamertemperatuur gebeurt. De gistcellen zijn dan actiever en geven meer smaak af", verklaart Rudy. "Bij het bedenken van het brouwrecept bepalen we of een bier kruidig moet zijn of juist zoet. We kunnen veel keuzes maken en daardoor valt er aan bieren van hoge gisting veel meer te beleven dan aan pils."

Winterbieren

In de kleine brouwerij staan verschillende tonnen en ketels vol met bier in verschillende fases van het brouwproces. "Op één dag kunnen we in huis vier keer vijftig liter bierbrouwen", vertelt Wil. "Op dit moment zijn we bezig met onze winterbieren. We moeten wel op tijd beginnen als we deze voor kerst klaar willen hebben. Als we meer dan tweehonderd liter op een dag willen brouwen, doen we dat in een grotere brouwerij buiten 't Gooi."

Niet zonder trots wijst Rudy op een glimmende zilveren ketel. "Dit is onze laatste aanwinst", vertelt hij. "Het grote voordeel van deze ketel is dat we er meerdere fases van het brouwproces in kunnen afhandelen. Bij de andere ketels moeten we het mengsel overschenken."

Imkervereniging

De heren willen graag de capaciteit van de brouwerij uitbreiden, maar nieuwe apparatuur is duur en dat geld moet eerst verdiend worden. Rudy: "We hebben natuurlijk de omzet van onze eigen bieren, maar we brouwen ook bier in opdracht." Hij laat een flesje zien met honingraten op het etiket. "Dit is ons Gooisch Honingbier dat we hebben gebrouwen voor een imkervereniging in 't Gooi", is zijn vervolg. "Voor dit bier heeft de vereniging tien kilo honing geleverd voor de juiste zoete smaak."

Ook voor andere relaties, waaronder de Theetuin in Eemnes, brouwt het tweetal de moutdrank op bestelling. "De klant geeft een smaakomschrijving en daar maken wij dan een recept voor", legt Wil uit. "Als het eerste bier is gebrouwen, laten we het de klant proeven. Als het bier bevalt, brouwen we verder en anders passen we het recept aan."

Cursussen

Bier toen en nu

In Nederland bier wordt al sinds tweeduizend jaar bier gebrouwen. In de middeleeuwen brouwen monniken het bier. De broeders maken ongehopt bier dat zij op smaak brengen met kruiden (gruit). Rond 1500 nemen brouwerijen hun taak deels over. De brouwers voegen steeds vaker hop aan het bier toe. De hop geeft het bier een droge, bittere smaak en draagt bij aan het sterilisatieproces, waardoor de volksdrank nog 'gezonder' wordt.

In de zeventiende eeuw is het normaal voor jong en oud om een liter bier per dag te drinken. Elke stad heeft één of meerdere kleine brouwerijen en ook op het platteland komen brouwerijen veel voor.

Belangrijke brouwerssteden zijn Amersfoort, Delft, Haarlem en Gouda. De grondstoffen voor het bier worden in de nabijheid van die brouwerijen verbouwd, omdat het ontbreekt aan infrastructuur om ingrediënten over grote afstand te vervoeren.

In de achttiende eeuw vervangen koffie en thee het bier als standaarddrank. Na de Tweede Wereldoorlog nemen de grote pilsmerken de biermarkt over. De laatste decennia neemt de belangstelling voor speciaalbier weer toe en komen er steeds meer kleine brouwerijen.

Waar brouwerij Gooimeer over een jaar staat, durft het tweetal niet te voorspellen. Wel hebben ze genoeg plannen voor de toekomst.

"Het lijkt ons heel leuk om in de brouwerij cursussen bierbrouwen te organiseren", zegt Wil. "Ik deed dit al voor de leden van het Huizer Biergilde. Rudy en ik hebben elkaar ook voor het eerst ontmoet tijdens een cursus die ik gaf."
Verder zijn de twee bierbrouwers voornemens om ook bierproeverijen te houden in de brouwerij. Rudy: "Daar moeten we nog wel het een en ander voor regelen, maar als dat lukt zou het mooi zijn. Een proeverij is een uitgelezen kans om mensen kennis te laten maken met smaakvol bier. Geloof me, als ze dat eenmaal hebben geproefd, willen ze niet anders meer."

Mondhygiëniste Chantal Bakker start praktijk aan Schapendrift nummer 8

'Ik heb een logisch vak, maar wel het mooiste ter wereld'

Chantal Bakker in haar praktijk aan de Schapendrift. Foto: Bob Awick

Laren Het rijtje winkels aan de Schapendrift krijgt een kwaliteitsimpuls nu mondhygiëniste Chantal Bakker (34) uit Naarden in de wijk waar haar ouders opgroeiden en haar schoonouders wonen een eigen praktijk gaat starten.

Ze heeft het pand op nummer 8 - waar jarenlang kapperszaak Venema zat - door vaklui laten opknappen. De ruimte is niet groot, beaamt ook Bakker, maar met op maat gemaakte kasten en een balie heeft de aannemer het zo weten te fiksen dat er voldoende ruimte is voor twee behandelkamers, een sfeervolle wachtkamer en een moderne sterilisatieruimte voor alle benodigde instrumenten. "Dit is écht mijn grote trots", zegt ze uit de grond van haar hart.
Bakker koos voor dit vertrouwensberoep na het maken van een beroepskeuzetest. Ze ging de hbo-studie mondzorgkunde volgen, behaalde haar bachelor en verdiende daarmee de beschermde titel van mondhygiëniste. Ondertussen liep ze stage in Zuid-Afrika, werkte ze voor de Koninklijke Marine ("daar heb ik geleerd wat een hygiëneprotocol inhoudt") en heeft ondertussen tien jaar werkervaring als mondhygiëniste. Ook werkte ze als preventie- en tandartsassistentie. "Ik heb het vak dus letterlijk stap voor stap geleerd. Heb ook alle behandelingen ondergaan. Op één na: het boren en vullen van gaatjes. Ik heb er nog nooit eentje gehad."
Toen ze eerder dit jaar van haar werkgeefster een praktijk ter overname kreeg aangeboden, begon het bij Bakker te kriebelen om als zelfstandige aan de slag te gaan. Met haar aantekeningen op een kladje ging ze naar de bank. Daar kreeg ze het advies: 'Giet een en ander in een bedrijfsplan en dan komt het voor de bakker.' Zo gezegd, zo gedaan en zie hier het resultaat.
In de praktijk wil Bakker haar cliënten aan een goede mondgezondheid helpen. Ze werkt met EMS Dental, ultrasone apparatuur waarmee met geluid 'geschoten' wordt op tandsteen. "Daar merk en voel je niets van. Het enige dat mensen kunnen ervaren is kougevoeligheid. Aansluitend loop ik het gebit na met een haakje." Voordeel van EMS Dental is dat de werkzaamheden minder tijd vergen. "En hoe beter de mensen hun tanden verzorgen, hoe korter ik bezig ben." Het wettelijke 5-minutentarief voor mondhygiënisten is 12,39 euro. Gemiddeld is Bakker 30 tot 35 minuten bezig.
Grote voordeel van mondhygiëniste Bakker is dat zij ook 's avonds en op zaterdag werkt. "Ik heb een logisch vak, maar wel het mooiste ter wereld." Bakker heeft ook ervaring met angstpatiënten en mensen met het downsyndroom. "Bij mij in de stoel is de lach belangrijk en daarbij zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg."

Mondhygiënepraktijk Schapendrift is te bereiken via telefoonnummer 035-6400800.

Bakker: 'Bij mij in de stoel is de lach belangrijk'

Makelaar Lindeman: 'Woningmarkt altijd verrassend'

Madeline Lindeman; makelaar voor boeren, burgers en buitenlui. Foto: Bob Awick

Blaricum Madeline Lindeman, makelaar te Blaricum, werkt vanuit kwaliteit en persoonlijkheid. Haar kantoor bevindt zich aan de Raadhuisstraat 1. Ze regelt de aan/verkoop van een woning van A tot Z en is op de gekste tijden bereikbaar.

'Geen glimmende etalage, slimme PR of kekke secretaresse'

Opdrachtgevers kiezen in eerste instantie voor haar als mens en als vrouw, maar óók voor haar werkwijze. Geen glimmende etalage, slimme PR of kekke secretaresse. "De drempel is laag, er is snel vertrouwen én ik schenk heerlijke cappuccino of een lekker glas wijn", zegt de geboren en getogen Blaricumse.
Na een omweg via makelaarskantoren in Utrecht, Driebergen en Hilversum en een hypotheekbank kwam zij jaren geleden weer terug in Blaricum. "Hier ligt mijn hart", glimlacht ze. "Ook de omringende dorpen zijn prachtig. Ongeveer 70% van mijn opdrachten ligt in Blaricum, de rest in Laren, Huizen en Eemnes. Ik ken de omgeving natuurlijk door en door. Soms doe ik ook weleens een aankoop in Bilthoven, Amsterdam of Amersfoort."
Lindeman heeft haar eigen werkwijze. "Dat is ontstaan door jarenlange ervaring. Ik ga voor korte lijnen en bied een luisterend oor, empathie, improvisatie en tijd, dus geen kantoortijden." De makelaarsopleiding rondde ze af in 1978. "In 1996 ben ik voor de rechtbank beëdigd en sinds 2000 ben ik zelfstandig makelaar en taxateur. Door werkervaring, veel bijscholing maar vooral door levenservaring denk ik dat ik mijn werk steeds beter doe."
Vaak pakt ze samen met een klant de fiets. "Dan rijden we door de vriendelijke straatjes, bekijken een paar huizen ook van binnen, drinken een kop thee of een glas wijn aan mijn grote keukentafel en praten uitgebreid na. Deskundigheid en goede dienstverlening zijn vanzelfsprekend, maar aanvoelen wat je opdrachtgever wil, kost soms veel tijd en die tijd bied ik."
Na twee grote economische crises weet Lindeman dat de woningmarkt altijd verrassend blijft. "Op dit moment hebben veel mensen behoefte aan een makelaar die speciaal voor hen ogen en oren openhoudt, want het aanbod is beperkt. Starters moeten niet ontmoedigd raken en ook voor senioren is het lastig, maar zeker niet onmogelijk om een goede woning te vinden. En niet alle woningen die te koop staan zijn 'warme broodjes'. Goed en eerlijk advies is onmisbaar." De Blaricumse is daarom ook zo blij als zij haar opdrachtgevers ziet stralen bij de overdracht. "Al rolt er soms ook een traan, want zij gaan tijdens het verhuistraject vaak door een roerige fase: huwelijk, scheiding, overlijden, geboorte, ontslag. Het is vooral de emotie die mijn werk zo mooi maakt!" Voor informatie: telefoon 035-6565773.

'De Galloways laat ik zoveel mogelijk met rust'

Dieren naar de slacht om kudde gezond en evenwichtig te houden

Ruim 150 Schotse runderen grazen in het Naardermeer. De kudde wordt beheerd door Wouter Slors. Hij zorgt dat de dieren goed gedijen en selecteert ieder jaar welke Galloways naar de slacht gaan. De vleespakketten worden in november en december verkocht. Wouter vertelt graag over zijn werk. Hij houdt daarom op 20 november een lezing voor iedereen die meer wil weten over de kudde én het beheer.

Wouter Slors uit Muiderberg is beheerder van de Galloways voor Free Nature. Foto's: Jessica de Jong

NAARDERMEER Een grote groep Gallowayrunderen ligt ontspannen in het gras in een verstopt plekje midden in het Naardermeer. De dieren zijn groot, sterk, gespierd en hebben een wollige vacht. Er lopen ook kleintjes tussen met een hoog aaibaarheidsgehalte. Maar aaien, dat is niet zo'n goed idee. "Nee, we laten ze zo veel mogelijk met rust. Het is hier geen kinderboerderij", zegt beheerder van de kudde Wouter Slors.

Het is nog een hele toer om überhaupt bij deze groep dieren te komen. We rijden vanaf boerderij Stadzigt naar de Visserij en varen met een klein bootje in volle vaart over het Naardermeer. Een vaartochtje dat Wouter duidelijk vaker heeft gemaakt. Hij geniet met zijn gezicht in de zon en met de haren in de wind. Hij neemt de bochten krap en vaart zelfverzekerd door.

Wouter kent het gebied op zijn duimpje. Hij is 'groene freelancer' en wordt onder andere al 24 jaar ingehuurd als rietkapper in het Naardermeer en als beheerder van de kudde Gallowayrunderen. We stappen uit op de ringdijk, links van het Grote Meer.

Wouter kent de weg op zijn duimpje - hij is ook de rietsnijder van het Naardermeer.
Inspectie van de kudde.
Verderop in het Naardermeer ziet Wouter een klein zwart stipje.
De Galloway runderen genieten van de rust, de natuur en mooie weer.

'De kudde graast op de meest afgelegen plek in het Naardermeer'

Afgelegen plek

"Dit is de meest afgelegen plek in het Naardermeer, het verst van de bewoonde wereld. Vroeger stoomde hier het water vanaf de Vecht het Naardermeer in. Daarom is de grond keiachtig. Hier grazen de fitste koeien uit de kudde." Wouter klimt op een zandheuvel en kijkt om zich heen over het terrein van 66 hectare. "Als je goed kijkt, dan zie je een zwart stipje. Daar is de kudde."

'Het is geen biefstukkoe, meer geschikt voor worst en gehakt'

In de verte raast de trein voorbij en zien we de ophaalbrug over de Vecht bij Fort Uitermeer. Geen mens die hier komt. Behalve Wouter Slors. Hij stapt met zijn kaplaarzen stevig door over het paadje dat de runderen zelf ook gebruiken. Dan zien we ze: liggend in het gras, heerlijk duttend en rustig grazend. "Zoals je ze nu ziet liggen in dit prachtige gebied lijkt het wel een reclamefilmpje. De dieren zijn op hun gemak. Ze liggen er ontspannen bij", aldus de beheerder die tevreden klinkt.

Inspectie

Wouter begint met het inspecteren van de kudde. Hij telt de dieren en kijkt of er geen problemen zijn. Hij kijkt eerst naar de stier die de baas is. Daarna loopt hij langs de rest van de dieren. Koeien die zwanger zijn en jonge dieren worden door Wouter extra goed in de gaten gehouden. "Ik kom twee keer in de week langs en daarvan doe ik altijd één iets uitgebreidere controle."

Sociale kudde

"De dieren die hier grazen noemen we de sociale kudde. Het is een familie bij elkaar met stieren, kalven, pinken en koeien. Door het jaar hebben ze een andere voedingsbehoefte. In de winter worden ze daarom verplaatst richting de Karnemelksloot. Dit is onze sterkste kudde met 42 dieren. Op 14 november worden ze gevangen en verplaatst. Daarnaast zijn er nog wat kleinere stukjes natuur waar andere Galloways lopen. In totaal grazen er ongeveer 150 dieren op 240 hectare land."

Met rust laten

Hoewel het de bedoeling is de kudde zo veel mogelijk met rust te laten, grijpt Wouter wel in als dat nodig is. "Ik zorg voor de dieren, maar het doel is om dat zo veel mogelijk te doen met mijn handen in mijn zakken. Deze dieren zijn geweldig sterk en fit. Maar als ik zie dat een jonge stier het niet redt, dan laat ik een veearts komen en zal ik bijvoeren."
"Het mooiste is als de kalveren in februari / maart worden geboren. Dan teren ze eerst op de moedermelk en grazen ze van het sappigste gras in het voorjaar. Het is gebeurd dat een moeder haar kalf niet accepteerde. Ik heb haar - Truus - mee naar huis genomen en de fles gegeven. Toen ik een keer weg moest en mijn vrouw de fles wilde geven werkte dit niet. Pas toen mijn vrouw mijn jas met mijn geur had aangetrokken wilde het kalf drinken. Truus is nu ruim drie jaar oud en graast in de kudde. Ik hecht mij niet echt aan de dieren, maar Truus vind ik nog steeds gezellig en ze is een van de weinige die graag naar mij toe komt."

Truus naar de slager

Toch zal het niet lang meer duren voordat Truus en nog zes andere dieren uit de kudde worden gehaald en naar de slager gaan. "We selecteren heel goed. Dit keer gaan er zeven runderen naar de slacht. We vangen ze en ik begeleid ze naar het transport. Natuurlijk heeft het iets droevigs, maar we doen dit om de kudde gezond te houden. Ik zorg dat de dieren met respect behandeld worden. Het is humaner dan wanneer ze verhongeren in de natuur of wanneer ze lijden nadat ze iets breken of ziek worden en sterven."

Vleesverkoop
en lezing

Vlees van de koeien die rond het Naardermeer lopen, op tafel in Muiden, Muiderberg, Bussum, Weesp en Naarden. Dit is de kern van het initiatief van de Stichting Free Nature, eigenaar van de kudde Galloways, en Natuurmonumenten, eigenaar van het gebied.

Gemiddeld lopen er nu zo'n 145 dieren in het Naardermeer. Deze lopen het hele jaar buiten en eten vooral gras. Om de kudde gezond en evenwichtig te houden wordt ieder najaar een aantal dieren geslacht. Galloway Naardermeervlees kan besteld worden. De eerstvolgende verkoopdag is zaterdag 17 november. Bestellen kan via gallowaynaardermeer.nl.

Lezing

Dinsdag 20 november houdt Wouter Slors, beheerder voor Free Nature, samen met collega Arjen Boerman een lezing. Aanvang om 19.30 uur in de Werkschuur van Natuurmonumenten tegenover Gasterij Stadzigt.

Stichting Free Nature begraast door heel Nederland - van het Drielandenpunt tot aan Schiermonnikoog- met 'sociale kuddes'. Arjen legt uit hoe dat werkt en Wouter vertelt over de dagelijkse praktijk rond het Naardermeer. Graag aanmelden per mail: wouter.slors@freenature.nl.

Verkoop vlees

De verkoop van het vlees gebeurt nu al bijna zeven jaar en is snel verkocht. "In het begin waren het vooral leden van Natuurmonumenten die het vlees afnamen, een redelijk vaste kern. We kunnen ongeveer 300 klanten bedienen. Het vlees heeft een hele goede smaak omdat de dieren rustig groeien, goed gras eten en niet opgejaagd worden. Het is geen biefstukkoe, het vlees is meer geschikt voor worst, stoofvlees en gehakt."

Wouter werpt nog een laatste blik wanneer hij wegloopt, terug naar zijn boot om ons naar de bewoonde wereld te brengen. En de kudde? Die ziet hij van de week wel weer terug.

'Eet met je hart' bij Het Oude Raadhuis

Zes weken lang smakelijk eten met een sociaal karakter

De 'Eet met je hart'-campagne is 1 november gestart. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder ouderen.

V.l.n.r.: Belinda Huiden, Christel Lammers, Marianne Volkering, Arlene Bosman, Naomi Herlaar en Wouter Meulekamp van Het Oude Raadhuis en Jochem Uytdehaage.

Eemnes 'Met je hart Blaricum-Eemnes-Laren' wil in 2019 waardevolle en nieuwe ontmoetingen realiseren voor kwetsbare ouderen. In Eemnes wordt deze campagne van 1 november tot en met 18 december voor de eerste keer uitgerold in restaurant Het Oude Raadhuis aan de Wakkerendijk 30.

De tekst op de kaartjes die op tafel staan, is veelzeggend: 'Uit eten staat voor geluk, plezier en genieten van elkaar. Zou het niet mooi zijn als u een beetje van dit gevoel kunt delen met mensen die in eenzaamheid leven?'.

Vrijwillig

Jochem Uytdehaage spreekt wens uit dat campagne succes wordt

Van de restaurantgasten wordt een vrijwillige bijdrage van 1 euro per rekening gevraagd. Deze donaties komen volledig ten goede aan activiteiten voor ouderen in de BEL-gemeenten. De Stichting Met je hart laat ouderen die zich eenzaam voelen weer genieten. Niet eenmalig, maar structureel. Ook wil de stichting onder het motto 'Samen ben je niet alleen' mensen in beweging krijgen om als vrijwilliger in actie te komen of om bijvoorbeeld als bedrijf op te staan.
Afgelopen donderdag is de lokale restaurantcampagne feestelijk van start gegaan en heeft het BEL-kernteam met de restauranteigenaren van Het Oude Raadhuis en de kersverse ambassadeur Jochem Uytdehaage de wens uitgesproken dat de campagne een groot succes mag worden.

Ambassadeurs

"Ambassadeurs zijn belangrijk voor 'Met je hart'. In Eemnes zijn wij trots dat wij sinds dit jaar twee officiële ambassadeurs hebben. Naast onze burgemeester Roland van Benthem is dat voormalig Olympisch en wereldkampioen schaatsen Jochem Uytdehaage. Dankzij de steun van onze ambassadeurs kunnen we mensen nog meer bewust maken van het belang van ons werk”, vertelt vrijwilliger Belinda Huiden. “We hopen dat nog meer mensen hun hart openen voor het probleem van eenzaamheid."

Geen grenzen

Inmiddels hebben ruim vijfhonderd restaurants in 26 gemeenten verspreid over Nederland hun deuren tijdens de Eet met je hart-restaurantcampagne geopend. Het initiatief kent geen grenzen en het succes lijkt onstuitbaar. De stichting maakt zo'n tienduizend ontmoetingen op jaarbasis mogelijk, dankzij de honderden vrijwilligers die zijn opgestaan en hun hart voor ouderen hebben geopend.
Zo ontstaat een duurzaam contact, waar de deelnemers telkens weer zichtbaar veel plezier aan beleven. Wat 'Met je hart'-initiator Babs van Geel ook nadrukkelijk ervaart, is het hogere doel dat hiermee gediend wordt: "In deelnemende gemeenten komt een maatschappelijke beweging op gang. Burgers - jong en oud - komen in actie om in samenspraak met onze stichting de kwetsbare medemens een hart onder de riem te steken. Klein gebaar, grote impact. Per gemeente is bovendien sprake van een intensieve samenwerking met de zorginstellingen en andere verzorgenden die in nauw contact staan met de ouderen."

'Met je hart' doet met haar aanpak een oproep tot verbinding. In iedere gemeente waar de formule wordt uitgerold, is de burgemeester ambassadeur van de Stichting Met je hart en ondertekent hij of zij het manifest 'Oproep tot verbinding' (https://www.metjehart.nl/help-mee/onderteken-ons-manifest/).

Voedselverspillings-app nu ook bij restaurants in deze regio

Met deze app wordt voedselverspilling aangepakt. Foto: PR

Laren Met de app NoFoodWasted kunnen nu tegen gereduceerd tarief maaltijden gekocht worden die 'overblijven' bij restaurants in de Gooi en Vechtstreek. Het aanbod aan overgebleven gerechten varieert per dag.

De restaurants die meedoen zijn: Japans Restaurant Tokyo (Hilversum en Loosdrecht), Hotel Gooiland (Hilversum), Candi Borobudur (Bussum), Coffee Fellows (Hilversum) en Vida (Hilversum, Naarden en Laren). "Verspilling is voor iedereen zonde. Wij zijn al op diverse manieren bezig om verspilling tegen te gaan, maar dankzij NoFoodWasted hebben we nu een tool die we direct in kunnen zetten om samen met onze klanten het verschil te kunnen maken. Dat is een fijne manier om iets goeds te doen", aldus Edwin Spitsbaard van Restaurant Vida.

Voedselvraagstuk

De introductie van NoFoodWasted in de regio is mede tot stand gekomen dankzij de ondersteuning van Rabobank Gooi en Vechtstreek. Johan Drost, directievoorzitter Rabobank Gooi en Vechtstreek: "We willen een substantiële bijdrage leveren aan de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld (Banking for Food) en we maken ons sterk voor het terugdringen van voedselverspilling."

August de Vocht, founder NoFoodWasted, is enorm blij en trots met deze uitbreiding. "Door restaurants ook de mogelijkheid te bieden actief aan minder voedselverspilling te werken, wordt ons gebruikersbestand sterk uitgebreid."

22 / 28

Zondag 11 november is er een jubileumconcert voor Leon Lutterman in De Hilt in Eemnes.

Vrijdag 9 november

Taalcafé Eemnes

10.00 uur | Bibliotheek Eemnes

De plek waar mensen die Nederlands willen leren de kans krijgen vrijwilligers te ontmoeten die hen willen helpen om onze taal te leren spreken.

PC Helpdesk BEL

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Voor al uw vragen en/of problemen met uw pc, tablet of smartphone kom op werkdagen naar de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis-Laren. Een team van enthousiaste, deskundige vrijwilligers staat voor u klaar!. Zie ook: www.pchelpdeskbel.nl.

Dag van de Mantelzorg

13.30 uur | Brinkhuis Laren

Voor mantelzorgers in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren gratis de film 'Victoria en Abdul'. In de pauze en bij de nazit een hapje, drankje en een troubadour. Aanmelden: Anneke Bijleveld, 06-49377171 of ABijleveld@versawelzijn.nl.

Taalcafé Huizen

13.30 uur | Bibliotheek Huizen

Elke vrijdagmiddag oefenen we de Nederlandse taal boven in de bieb. Zonder afspraak en gratis.

Fighting Girls

17.00 uur | Osorezu Dojo Huizen

Voor meiden 11 - 16 jaar! Deelname: gratis. Info: 06-15276036.

Filosofisch en spiritueel eetcafé Leeftocht

18.00 uur | Wijkcentum 't Vuronger Huizen

Iedere maand een spreker over een nieuw thema. Deze maand Aart Mak: 'Over bidden gesproken...'. Reserveren: 035-5268725.

Eric Vaarzon Morel

20.15 uur | Singer Laren

Ditmaal met 'Ode aan de Spaanse gitaar'. Voor zijn publiek gaat hij onder meer de uitdaging aan om op liefst vijf flamencogitaren tegelijk te spelen.

Deo et Arti brengt

20.15 uur | Theater De Hasselbak Eemnes

Nog te zien op 9 en 10 november. Reserveren: www.hasselbak.nl of 06-43866771.

Zaterdag 10 november

Klussen bij TijdvoorMeedoen

10.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Elke 2e zaterdag van de maand is er een TvM doedag, waarbij door alle aanwezigen wordt geklust, gepraat, contacten gelegd; met een gezamenlijke lunch.

Repair Café

10.00 uur | De Blaercom Blaricum

Gratis controle van uw fietsverlichting.

Cursus verhalen schrijven 1.0 in bibliotheek

10.30 uur | Bibliotheek Huizen

In 6 lessen maak je kennis met verschillende verhaalvormen en experimenteer je met inspirerende oefeningen en technieken die nodig zijn voor het schrijven van een goed verhaal.

Dromenvanger schilderen

11.00 uur | Brinkhuis Laren

In deze workshop leer je kleurrijke lagen op te bouwen en schilder je een dromenvanger. Meer info en aanmelden: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Glaskralen smelten

11.00 uur | Atelier van Amanda Spoel Laren

In het atelier van Amanda Spoel. aanmelden via www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl.

Open dag jeugd TTV Huizen

12.30 uur | Verenigingsgebouw De Kloef Huizen

Er worden allerlei tafeltennisspelletjes georganiseerd en ervaren trainers staan klaar om je deze leuke sport te leren!

Schilderworkshop

13.00 uur | Atelier Het Zoldertje Blaricum

Olv Angeline Rijkeboer. 13.00-17.00 uur. € 45,- incl. materiaal en koffie/thee met iets lekkers. Opgeven: rijkeplug@hotmail.com of 035-5269035 / 06-44646549.

Dorpswandeling

14.00 uur | Huizer Museum Huizen

De wandeling start om 14.00 uur vanaf het museum. Kosten: € 4,- p.p.

Zondag 11 november

Papageno Koffieconcert

11.30 uur | Papageno Huis Laren

Entree € 6,50. Tickets kunt u tot de zaterdag voor het concert 12.00 uur boeken via de link naast de datum op www.papageno.nl.

Wonder Women Dans & Yoga Workshop

13.00 uur | Bewustzijnscentrum Bala Huizen

Verbind jezelf met je vrouwelijke natuur en laat je energie stromen tijdens Wonder Women Dans & Yoga Workshop.

Jubileumconcert Leon Lutterman

14.00 uur | De Hilt Eemnes

Leon Lutterman is 12½ jaar dirigent van De Weidevogels. Dat wordt gevierd met een groot jubileumconcert met optredens van De Weidevogels, shantykoor De Driemasters en troubadours. Er zijn nog kaarten à € 1,-. Bel T. Koopman, 035-6423453.

Music for the Blind&More

15.00 uur | De Engel-Vrijzinnig Huizen

Music for the Blind& More zijn de bandleden Erwin, Rivolino en Rein. De zangers en pianist zijn alle drie blind. Het zijn natuurtalenten!

Debby Petter

15.30 uur | Rosa Spier Huis Laren

Kwetsbaar en onzeker vertelt de vrouw haar verhaal. Waarom wil ze hem niet kwijt? Een intrigerende monoloog. Toegang € 15,-. Kaarten bestellen: www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten.

Verhaal Halen in Vertelcafé

16.00 uur | De Thomaskerk Huizen

Aanvang 16.00 uur, de deur is open vanaf 15.30 uur. Kosten: € 3,-. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Kerkklokken luiden in BEL-gemeenten voor de Vrede

19.05 uur | Het Dikke Torentje Eemnes

100 jaar geleden kwam er een eind aan de Eerste Wereldoorlog. Voor de viering van de vrede zijn klokkenluiders gevraagd om zo veel mogelijk tegelijkertijd kerkklokken te luiden.

Maandag 12 november

Windows 10 uitgebreid verkennen

9.30 uur | Vivium Johanneshove Laren

In 5 dagdelen de mogelijkheden van Windows 10 leren bij SeniorWeb Laren-Blaricum. Data: maandagochtend 12, 19, 26 november, 3 en 10 december, van 9.30 tot 11.30 uur. Prijs: € 60,-.

Kringloopwinkel Stichting Servitas

13.30 uur | Stichting Servitas Huizen

Kringloopwinkel Stichting Servitas. Poolvos 2 te Huizen. Geopend op maandag- en dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Themamiddag SOBH over het Levenstestament.

14.30 uur | De Thomaskerk Huizen

Wilt u weten of het levenstestament iets voor u is en wat de voordelen hiervan zijn, laat u dan informeren door notaris D. Volmer op locatie de Thomaskerk. Aanvang 14.30 uur.

Workshop: Puur gezond eten en leven.

20.00 uur | Bibliotheek Huizen

In de workshop leer je hoe je op een haalbare manier je eet- en leefgewoonten kunt veranderen. Reserveren via bibliotheekhlb.nl.

Joods leerhuis over Mozes in Egypte

20.00 uur | Oosterlichtkerk Huizen

Bij het bestuderen van de tekst wordt gekeken naar de verschillen tussen vertalingen en de gevolgen daarvan. € 25,- incl. studiemateriaal.

Dinsdag 13 november

Computerhelpdesk de Brassershoeve

10.00 uur | Brassershoeve Huizen

Heeft u een probleem met uw laptop, tablet of smartphone? Bezoek de Computerhelpdesk op dinsdag of donderdag. Meer informatie: www.debrassershoeve.nl.

Crea Club (7 - 12 jaar)

18.45 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Aanmelden kan bij Ronald de Winter, 035-5265642, ronald.dewinter@gmail.com. Kosten: € 10,- per maand.

Lezing 'Is de mens slechts een denkend dier?'

20.00 uur | De Blaercom Blaricum

Wat is het verschil tussen het leven van bijvoorbeeld mensen en dieren en welk mysterie ligt hier eigenlijk aan ten grondslag?

Woensdag 14 november

Senioren Plezier

9.30 uur | Wijkcentum 't Vuronger Huizen

Gastvrouwen Rita en Tineke ontvangen u graag met een kopje koffie of thee en een gesprek.

Koffie Creatief

10.00 uur | Silo - De Brug Huizen

Voor een praatje of gewoon een kop koffie. Wie het leuk vindt, maakt onder leiding van ervaren docent Monique Soeteman zelf een mooi werk(je). Www.debrughuizen.nl/koffiecreatief.

OuderKindCafé

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Inloopochtend voor (groot)ouders van kinderen tot 4 jaar. Deelname is gratis. Het is niet nodig om je aan te melden. Deze ochtend doen we een opvoedspel olv Fiegret Hexspoor.

Voorleesmiddag Malbak

14.00 uur | De Malbak Blaricum

Voor kinderen v.a. 4 jaar. De toegang is gratis. Voor meer info: 035-7504149.

Eten bij de Brug

17.30 uur | Silo - De Brug Huizen

Graag vooraf aanmelden via eten@debrughuizen.nl. De kosten zijn € 3,50 op vrijwillige basis. Www.debrughuizen.nl/eten-bij-de-brug.

Constructies in de ruimte (5 lessen)

19.30 uur | Gooise Academie Laren

In een korte cursus van vijf lessen houden we ons bezig met de wetten van de isometrie, de constructie van kubussen en cilinders en de wetten van de lijnperspectief. Docent: Willem Zijlstra.

Donderdag 15 november

Taalcafe Laren

10.30 uur | Het Muziekcentrum Schering en Inslag Laren

Het Taalcafé in Laren is een ontmoetingsplaats en oefenplaats voor anderstaligen. Samen met vrijwilligers wordt het Nederlands geoefend

Sint Janskerkhof en ideeën leven na de dood

19.30 uur | Lindenhoeve, Historische Kring Laren

Dr. Henk Michielse houdt een voordracht 'Het Sint Janskerkhof en middeleeuwse ideeën over leven na de dood'. Toegang gratis. Lezing start 20.00 uur.

Rondje Cultuur

20.00 uur | De Hilt Eemnes

Henk Boogaard met zijn cabaretprogramma, het Goois Openluchttheater en Ben Makker die vanuit zijn kleindierfokkerij vertelt over het fokken van kippen.

St. Petersburg toen en nu

20.00 uur | Brinkhuis Laren

In deze lezing neemt Lika Smirnova u mee op reis door het St. Petersburg van toen en nu. Meer info: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Grada & The Lounge Factory

20.15 uur | Brinkhuis Laren

Grada & The Lounge Factory speelt op een geheel eigen wijze pop, lounge en jazz. Entree: € 18,- (incl. drankje naar keuze).

Dorcas-inzamelingsactie bij Boni

Jan Stern, coördinator van de voedselinzamelingsactie (bij kruiwagen) met de leden van de Evangelische Kerk.

Eemnes De Evangelische Gemeente Eemnes organiseert zaterdag 10 november voor de vijfde keer een voedselinzamelingsactie voor de hulporganisatie Dorcas bij de Boni-supermarkt aan de Torenzicht 80. "Ik wil samen met andere leden van onze kerk er zijn voor mensen die onze hulp hard nodig hebben", aldus coördinator van de voedselinzamelingsactie Jan Stern.

De actie is onder andere bestemd voor voedselhulp aan de extreem arme landen Albanië, Moldavië en Roemenië en aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Ook is de hulporganisatie nu druk bezig om samen met Nederlandse en plaatselijke organisaties hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Sulawesi. "De helft van hen zijn nog maar kinderen, het maakt me enorm verdrietig. En de beelden die ik op het nieuws zag over deze ramp spoken nog dagelijks door mijn hoofd", aldus Stern.

Hartverwarmend

De Eemnesser hoopt dit jaar weer net zoveel voedsel in te zamelen als tijdens de vier voorgaande jaren: "Hartverwarmend wat de mensen in Eemnes voor de allerarmsten overhebben, echt grandioos."
De actievoerders hebben het makkelijk gemaakt door kant-en-klare pakketten samen te stellen. Bij het voedselschap staan kleine 'smulpakketten' met allemaal lekkere dingen voor kinderen erin. "En er zijn complete, grote voedselpakketten met daarin essentiële producten", zegt Stern. Daarnaast is er ook een collectebus, zodat degenen die haast hebben ook mee kunnen doen.
In totaal zijn 10.000 vrijwilligers op de been om producten in te zamelen en er uiteindelijk 30.000 pakketten van te maken. Allemaal om ervoor te zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa deze winter dragelijker wordt.

Het Grote Sinterklaasfeest op 25 november in Klaas Bouthal

Het Grote Sinterklaasfeest in de Klaas Bouthal. Foto: FE

Laren Sinterklaas en zijn gezelschap arriveren op 17 november in Nederland, op zaterdag 24 november in de BEL-gemeenten en op zondag 25 november zijn zij te gast op Het Grote Sinterklaasfeest in de Klaas Bouthal.

De organisatie is al druk bezig met alle voorbereidingen en het belooft een spectaculaire show te worden. Dit jaar zijn er naast Sinterklaas ook bekende artiesten te zien: Meneer de Uil, Super Wings en StoryZoo.

Voorprogramma

Voorafgaand aan het evenement kunnen kinderen op de foto met het paard van Sinterklaas en verzorgen Stronkeltje en Fonkeltje van Speelpark Oud Valkeveen het voorprogramma.

Jumbo-actie

Vanaf 5 november is er een actie in samenwerking met Jumbo Van Veldhuizen in Laren. Kinderen kunnen bij de Jumbo kaarten winnen voor dit feest. Ga naar de winkel voor meer informatie.

Er zijn twee voorstellingen, om 12.30 en 16.00 uur. Kaarten kosten 15 euro voor kinderen (volwassenen 12,50 euro) en zijn te koop via de website van het feest: www.sinterklaasfeestlaren.nl.

Laatbloei met tango en 'iceman' Van den Bergh in Kunstcafé

Henk van den Bergh in een kuip vol ijsschotsen.

Blaricum Het Kunstcafé in Het Vitus aan de Kerklaan brengt woensdag 14 november om 20.00 uur de primeur van een nieuwe muzikale theatershow. Een gloednieuw collectief met de naam Laatbloei presenteert een eerste indruk van het nieuwe muzikale programma Tangodating, Close Embrace in een Hollandse Milonga, een Argentijnse dans- en muziekvorm.

Blaricumse 'iceman' en dorpssmid Henk van den Bergh komt vertellen over de heilzame werking van ijskoud water en Dick Jonkers praat iedereen bij over onze vogels.
Laatbloei is voortgekomen uit de formatie Midlife in Concert. Twaalf jaar na hun laatste optreden onder die noemer zijn zangeres Saskia Riemens, schrijver Gerrit Hoogstraaten en componist Henk Dits nu in de late bloei van hun leven. Tijd dus om iets nieuws te proberen: de Argentijnse tango. Dick Jonkers van de Vogelwerkgroep vertelt over kijken naar vogels. Binnen de club zijn groepen actief die aandacht schenken aan diverse facetten van het vogelleven. Die passeren in woord en beeld de revue.
Sinds 1888 drijft de familie Van den Bergh de dorpssmederij van Blaricum. Henk van den Bergh staat nu aan het aambeeld en het vuur van de smidse. Hij heeft als klantvriendelijkste ondernemer van Blaricum en omstreken een beste reputatie, maar wat niet iedereen weet, hij is ook de Blaricumse 'iceman', in navolging van de bekende koudetherapeut Wim Hof. Van den Bergh zweert bij die therapie, die hem veel voordeel biedt in zijn strijd tegen reuma.
De toegang is gratis.

Wandelen van Laren naar Bussum

Laren Na het daverende succes van de tiende editie van de Gooise Vierdaagse afgelopen zomer staat de wandelclub weer te trappelen voor een nieuwe serie maandelijkse groepstochten door de Gooise natuur.

Afgetrapt wordt op zondag 11 november met een 16 kilometer lange wandeltocht vanuit Laren over de Wester- en Bussummerheide naar Bussum, waar bij Sportcentrum De Zandzee gepauzeerd wordt. De terugweg gaat via de Franse Kampheide, het Spanderswoud en Zanderij Crailo.

Start en finish zijn zoals gebruikelijk bij SV Laren'99 aan het Schuilkerkpad in Laren. Tussen 8.45 en 9.15 uur kan er in de kantine worden ingeschreven. Om 9.30 uur gaat het gezelschap op pad. Er wordt een bijdrage van 3,50 euro (KWBN-leden 2,50 euro) gevraagd voor de koffie met koek onderweg. Honden mogen niet mee.

Jazz Café in Blaercom

Blaricum Het Blaercom Jazz Café presenteert op zondag 11 november The Alan Easy Band van Nol van Bennekom met als speciale gasten Saskia Laroo (trompet, saxofoon en contrabas) en Warren Byrd (pianist en zanger).

Het wordt een hernieuwde kennismaking van de band met het duo, dat twee woonadressen heeft, één in Amerika en één in Nederland. Omdat ze over de hele wereld spelen valt het niet altijd mee om hen te engageren.

Het concert begint zondag om 15.00 uur en de entreeprijs is 10 euro, inclusief bittergarnituur.