Laarder Courant de BEL

13 september 2017

Laarder Courant de BEL 13 september 2017


Scouting kan bouwen aan toekomst

Laren Tegen het bestemmingsplan Scouting Laren, dat eind juni door de gemeenteraad Laren opnieuw is vastgesteld en daarna zes weken ter inzage lag, is geen beroep ingesteld.

Dit betekent dat het bestemmingsplan op 23 augustus 2017 in werking is getreden en daarmee onherroepelijk is geworden. Scouting Maggy Lekeux kan verder met haar plannen voor de toekomst.

"Sinds 2012 is hier hard voor gewerkt door veel mensen, voor en achter de schermen. Wij zijn erg blij met deze uitkomst en zien uit naar het vervolg waar we nu snel vorm aan kunnen geven. Alle hulp blijft welkom zodat we binnen afzienbare tijd een definitief clubhuis (aan de Vredelaan, red.) kunnen realiseren wat past in de omgeving", aldus een woordvoerder van de scoutinggroep uit Laren.

Wethouder Ton Stam geeft aan blij te zijn verder te kunnen. "Een hoofdpijndossier opgelost ondanks sceptische oppositie in de raad." Hij heeft binnenkort een gesprek met het scoutingbestuur.

Open dag Villa Rietvink

Laren Villa Rietvink houdt vrijdag 29 september tussen 14.00 en 19.00 uur open dag. Wie erbij wil zijn, kan zich aanmelden via www.villarietvink.nl.

''De renovatie is uitgevoerd met behoud van identiteit, waardoor authentieke details nu nog beter tot zijn recht komen", vertelt Timo Kruft, eigenaar van de nieuwe locatie. ''De villa is geschikt gemaakt voor uiteenlopende bijeenkomsten zoals congressen, seminars, vergaderingen, symposia en conferenties."
Villa Rietvink (1926) raakte na verschillende functies als woonhuis en kantoorruimte in verval. Het pand stond zelfs op de lijst om gesloopt te worden. Een gezamenlijk burgerinitiatief voorkwam dit en het leidde tot het aanwijzen van Villa Rietvink als gemeentelijk monument.

Anna Singer Brugh heropent Singer Laren

Foto: Bastiaan Miché

Laren Anna Singer Brugh heeft Singer Laren heropend. Actrice Anne-Wil Blankers kroop in de huid van Anna. Burgemeester Elbert Roest begeleidde haar naar het spreekgestoelte waar zij een monoloog hield. Zang was er van Karin Bloemen en na applaus, vuurwerk en serpentine viel het doek: Singer Laren is open.

6/7

Extra geld voor onderhoud aan bomen

Laren Wethouder Ton Stam maakte gistermiddag bekend dat het college 150.000 euro extra wil uittrekken voor het bomenonderhoud in het dorp.

"De bomen zijn stuk voor stuk geïnventariseerd en in kaart gebracht", aldus Stam. Het rapport 'Visual Tree Assessment' (boomveiligheidscontrole) laat onder meer zien dat tientallen bomen om moeten, omdat ze te zwak en ziekelijk zijn. De werkzaamheden zouden in het najaar moeten aanvangen. Maar eerst moet de raad er nog iets van vinden.

Jong geleerd...

Foto: Bob Awick

De brandweer gaf zondag verschillende demonstraties in het dorp. Dit jochie vond het prachtig. Een fotoverslag verderop in de krant.

9

Chauffeur Rollybus
Het vervoeren van leden van de doelgroep (personen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen). Er worden vooral chauffeurs gezocht die in het weekend willen rijden. Werktijden: één of meerdere dagdelen of dagen per week. Contactpersoon: Peter Springer van Stichting Rolstoelbus 't Gooi, telefoon 035-5315522 of mail naar voorzitter@rollybus.nl.

Coördinator pr-team
U bent het eerste aanspreekpunt publiciteit. U coördineert de pr-activiteiten en het aansturen van het pr-team. U krijgt begeleiding maar een deel van het takenpakket moet u zelfstandig ontwikkelen/vormgeven. Werktijden: in overleg. Werkadres: Brinkhuis in Laren. Contactpersoon: Elise Robers van Hart van Laren, telefoon 035-7513991 of vrijwilliger@hartvanlaren.nl.

Samen Indonesisch koken
Wij zoeken een vrijwilliger die het leuk vindt om samen met een bewoner een Indonesische maaltijd te bereiden.

Werktijden zijn op donderdagmiddag of -avond, in overleg. Contactpersoon: Karin van Rumpt van Amaris Theodotion te Laren, telefoon 035-6268856 of mail naar k.vanrumt@amaris.nl.
Medewerker tuinonderhoud
Het Geologisch Museum Hofland heeft aan één zijde van de gebouwen een prachtige gesteentetuin waarin planten decoratief zijn ondergebracht. Tevens is er een vijver met vissen waar stromend water van een miniwatervalletje in uitmondt. Aan de andere zijde is een iets eenvoudiger tuin aangelegd. Beide tuinen (planten, stenen en vijver) hebben onderhoud en soms herinrichting nodig. Ter aanvulling van ons team vragen we op korte termijn een enthousiaste vrijwilliger voor de tuin, liefst met enige ervaring. Liefst ook zelfstandig kunnen werken. U werkt samen met een geroutineerde hovenier van landschapstuinen. Werktijden: bij voorkeur minimaal 2 halve dagen of 1 hele dag per week. Wanneer en hoe vaak in overleg en afhankelijk van het seizoen. Contactpersoon: Dick Borger van Geologisch Museum Hofland te Laren, telefoon 035-6234631, 035-5382520 (museum) of mail naar dborger@geologischmuseumhofland.nl.

De Versa Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op: dinsdag van 10.00-12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19; dinsdag van 14.00-15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3; donderdag van 13.30-15.30 uur, De Malbak, Wetering 122. Telefoon 035-7504149 e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl.

Regionaal Taalakkoord reikt 12.000 laaggeletterden de hand

Foto: PR

Laren Tientallen partijen die in de regio Gooi en Vechtstreek actief zijn ondertekenen vandaag het Taalakkoord.

Het akkoord verbindt de samenwerkende gemeenten in de regio en organisaties uit onderwijs, cultuur, zorg en welzijn in hun streven om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen.
In de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om zo'n 12.000 inwoners die onvoldoende (digi)taalvaardig zijn. Dat wil zeggen dat zij niet, of slecht in staat zijn om in het Nederlands geschreven (digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven.

Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid op een groot aantal gebieden doorwerkt. Mensen uit deze doelgroep lopen een groter risico op werkeloosheid en sociaal isolement. Ook zijn ze vatbaarder voor depressies, belanden ze vaker in de criminaliteit en doen ze een groter beroep op medische zorg. Ook hun kinderen lopen deze risico's.

In dit Taalakkoord, een initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven, leggen deelnemende organisaties vast wat ze gaan doen om mensen te helpen die belemmeringen ondervinden door een te lage taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheid. Daarnaast belooft elke organisatie specifieke acties te ondernemen.
Wethouder Eric van der Want, voorzitter Sociaal Domein: "Door ondertekening van het Taalakkoord spreken we met elkaar af om voor deze groep een extra inspanning te leveren. Voorkomen dat er lees- en schrijfachterstand optreedt is essentieel als je wilt dat mensen zich kunnen redden. In een samenleving waarin informatie zo'n grote rol speelt, wordt dat alleen maar belangrijker."

Weerbericht

Aanhoudend wisselvallig en koel

September is niet altijd een nazomermaand, zoals vorig jaar met op 13 en 14 september nog twee tropische dagen met 31 graden. Het septemberweer verloopt dit jaar ronduit nat en koel. Een venijnige storing zorgde woensdag voor de eerste herfststorm. De luchtdrukverschillen nemen daarna af. Dat betekent minder wind, maar het blijft eerst nog onbestendig en koel.

Donderdag en vrijdag

Na een natte, onstuimige woensdag wordt voor donderdag nog vrij veel bewolking verwacht met enkele buien. Af en toe klaart het op. De wind blijft stevig doorstaan maar neemt wel iets in kracht af. Vrijdag neemt de zuidwestenwind nog iets in kracht af. Af en toe schijnt de zon met nog kans op enkele buien. Het is beide dagen koel met een maximum van 15 à 16 graden.

Het weekeinde

Zowel zaterdag als zondag is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Er is iets meer ruimte voor de zon. In de nacht is er lokaal kans op mist. De zuidwestenwind zwakt verder af. De nachtelijke minima liggen rond 6 graden. Overdag loopt de temperatuur op naar 15 à 16 graden. Na het weekend nemen de neerslagkansen geleidelijk af en stijgt de temperatuur iets.

Weetje

De zomer was warm met een gemiddelde van 17,7 graden (normaal: 17,0 graden). Dat komt geheel voor rekening van juni. Alleen juni was warmer dan normaal. Er kwamen in juni acht zomerse dagen (25+) voor. In juli waren dat er vijf en in augustus vier. In totaal leverde de zomer zeventien zomerse dagen tegen 21 normaal. De warmste dag dit jaar was 27 mei met 32 graden.

Start 'Politiek in Laren'

Laren De gemeente Laren is maandag gestart met de campagne 'Politiek in Laren'.

De politieke partijen gaan op zoek naar inwoners die zich bij hun partij willen aanmelden om mogelijk verkiesbaar te zijn voor de gemeenteraad voor de raadsperiode 2018-2022. Inwoners van Laren die geïnteresseerd zijn in de rol van gemeenteraadslid maar nog geen of weinig ervaring hebben in de politiek, kunnen op 10 oktober (17.30-22.00 uur) deelnemen aan de gratis en vrijblijvende minicursus 'Politiek Actief'. Tijdens het programma worden deelnemers geïnformeerd over het Nederlandse politieke bestel en de werkwijze van de gemeenteraad. Ook krijgen ze van een professionele trainer een korte training in debatteren en gaan ze achtereenvolgens met de raadsleden in oefendebat en op speeddate. De minicursus vindt plaats in het gemeentehuis van Eemnes. Aanmelden tot en met 1 oktober via: politiek@laren.nl.

Foto: Ab Walet

"Houd je vast", meende ik te horen. Het mannetje ging erboven hangen en greep het vrouwtje in haar nekvel. Keek hij mij boos aan? Hij leek haar uit het water te tillen en samen verdwenen zij naar een andere plek. Tijdens intieme bezigheden heeft niet iedereen behoefte aan pottenkijkers. Als goedmakertje omdat ik ze gestoord heb tijdens het afzetten van de eitjes deze foto in de krant. Maar vooral omdat ik het zelf zo'n gave plaat vind.

Blaricumse raad wil af van geheimhouding rond BVV

Partijen willen einde maken aan onduidelijkheden bij dit dossier

De aanleg van de velden en kleedkamers van voetbalclub BVV'31 kostte 600.000 euro. Het einde van de geheimhouding op dit dossier lijkt nabij.

Geen geheimzinnigheid meer rond dossier BVV'31. Foto: Bob Awick

Blaricum Hart voor Blaricum wil een eind maken aan de geheimhouding op het dossier van de kunstgrasvelden van BVV. De partij zal daarvoor op de raadsvergadering van 26 september een wijzigingsvoorstel indienen. Christien Dobber van oppositiepartij VVD is verrast door de ommezwaai. "In januari heeft de coalitie nog tegen een motie van ons gestemd om de geheimhouding op te heffen. De nieuwe motivatie waarom het nu wel kan, overtuigt ons vooralsnog niet."

"Een hoop gedoe over niets", zegt fractievoorzitter Carien Bölger van Hart voor Blaricum over de commotie die is ontstaan rond de aanleg van de kunstgrasvelden van BVV. "De opstelling van de KNVB was duidelijk: zonder nieuwe velden zou BVV'31 dit seizoen niet kunnen spelen. Haast was dus geboden."

De kritiek van de VVD dat de besluitvorming over de aanleg niet transparant is geweest, deelt ze niet. "De club heeft zelf besloten het financiële risico te nemen om de velden aan te leggen en heeft die klus in drie maanden geklaard. Dat was ons als gemeente nooit gelukt." Nu de kunstgrasvelden in gebruik zijn genomen en ook de kleedkamers af zijn, is volgens de coalitie het moment daar om de geheimhouding van het dossier af te halen.
"Waarom nu?" vraagt Christien Dobber zich af. Volgens de VVD-voorvrouw is er inhoudelijk weinig veranderd sinds begin dit jaar. "Wij hebben steeds gevochten voor meer transparantie binnen de Blaricumse gemeenteraad en in januari al een motie ingediend om dit dossier openbaar te maken", luidt haar commentaar. "Toen kon het niet en nu opeens wel? Laat ik zeggen dat ik niet uitsluit dat de aanstaande verkiezingen hier een rol spelen. Wij gaan hier in ieder geval niet zomaar in mee. Hart voor Blaricum moet echt met een beter verhaal komen. Anders komen wij met een eigen voorstel", klinkt het strijdlustig. Volgens Bölger is er wel degelijk iets veranderd en heeft dit alles te maken met onduidelijkheid over regelgeving rond geheimhoudingen.

'Hart voor Blaricum moet echt met een beter verhaal komen'

"Van de zomer is duidelijk geworden dat de gemeenteraad een geheimhouding altijd moet bekrachtigen. Dat wisten we niet op het moment dat de VVD de motie indiende. Nu er sprake is van een juridisch onjuiste situatie vinden wij dat ook een argument om het dossier niet langer geheim te houden. Het college van B en W is nog steeds tegen openbaarmaking is, maar dat maakt mij nu minder uit. De raad is aan zet en die verantwoordelijkheid nemen wij. Het is tijd om deze discussie af te sluiten."

Dobber meent dat de lange geheimhouding van dit dossier alleen maar heeft gezorgd voor onnodige speculaties. "Mensen gaan van alles bedenken en dat moeten we gewoon niet willen. Daarom is het goed dat deze beslissing nu altijd door de raad moet. Het draagt bij aan de openbaarheid van bestuur waar wij ons als fractie al heel lang voor inzetten."

Nieuwe lichtmasten in Bijvanck

Blaricum Alle ruim veertig jaar oude lantaarnpalen in de Bijvanck worden vervangen door nieuwe armaturen met ledverlichting. De werkzaamheden starten in oktober en duren ongeveer twee maanden.

De kosten bedragen een half miljoen euro. Deze worden over veertig jaar uitgesmeerd.

Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong meldt dat alle zevenhonderd lichtmasten zijn afgeschreven. De nieuwe verlichting bij het winkelcentrum en langs het Zorgpad wordt niet vervangen. "Die staan er net en zijn al voorzien van led." In de hele Bijvanck komen uiteindelijk meer lantaarnpalen te staan. "Omdat we dan aan de actuele norm voldoen."

Besparing

Boersen: "Omdat we gaan 'verledden' hebben we een jaarlijkse besparing van 5.000 euro op energiekosten. Dat lijkt weinig, maar we hebben ook aanmerkelijk meer verlichting. Dus het is niet helemaal te vergelijken met de huidige situatie. Wat betreft de CO2-uitstoot is het 16.000 kg minder dan nu. Zo dragen we een heel klein steentje bij aan een beter klimaat."

Bebording naar winkels

Blaricum Op uitdrukkelijk verzoek van de winkeliers gaat de gemeente de route naar het winkelcentrum in de Bijvanck bewegwijzeren.

Omdat de uit 1950 daterende ANWB-borden in het oude dorp zo goed bij de burgers in de smaak vallen, is gekozen voor die borden. Het worden echter wel replica's, die geplaatst worden bij de rotonde De Noord en Viersloot/'t Merk.
"Het kost wel iets meer geld", laat wethouder Liesbeth Boersen weten. De palen zijn in bestelling.

Vrouw breekt been bij val

Laren Op de Westerheide in Laren is zondagmorgen een vrouw ongelukkig gevallen. Ze brak daarbij haar been.

Politie, ambulance en brandweer moesten in actie komen. De onfortuinlijke dame is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

PvdA Laren: 'Laatste kans op sociale woningbouw'

Bescheiden huizen

Komen op deze locatie aan de Ruiterweg appartementen? Foto: Marcus van den Brink

Laren De woonvisie 2017-2022 bevestigt dat Laren een schreeuwende behoefte heeft aan betaalbare huurwoningen voor starters en senioren. Maar de bebouwbare ruimte in het dorp is zeer beperkt.

Het college heeft plannen voor het bebouwen van de voormalige ligweide van zwembad De Biezem aan de Blaricummertollaan. Ook wil de woningbouwvereniging appartementen bouwen op de hoek van de Ruiterweg en de Harmen Vosweg.

"Dat zijn allebei plekken aan de rand van Laren die je misschien liever niet volbouwt", aldus PvdA-gemeenteraadslid Marcus van den Brink. "Met name de engen bij de Ruiterweg zijn een kwetsbare plek." De PvdA wijst woningbouw op die plekken niet categorisch af, maar dan wel passend in de omgeving en gericht op de behoefte. "Wat de PvdA betreft komen er in samenwerking met de woningbouwverenigingen betaalbare woningen voor starters en senioren. Dat kunnen bescheiden woningen zijn. Dat wil zeggen één bouwlaag met een kap, qua karakter in harmonie met de omgeving. Denk aan witte huisjes met een pannenkap: de erfgooierswoningen van de 21ste eeuw. Geen massieve klont appartementen aan de Ruiterweg. Dat is echt doodzonde en daar wordt niemand gelukkig van", aldus Van den Brink. "Beide percelen vormen de laatste kansen voor sociale woningbouw in Laren. De grond is al eigendom van de gemeente en de woningbouwvereniging, dus het argument dat de grond zo duur is gaat hier niet op. Benut die kans dan en doe recht aan de woningbehoefte van gewone Laarders." Door de huizen in één ontwerp en in één bouwstroom te ontwikkelen hoeven ook de kosten geen probleem te zijn, stelt de PvdA. "Zo kunnen we het karakter van Laren behouden en toch ook woongelegenheid creëren voor gewone Laarders."

BCE-powerboostsessie Heidehoek

Jörgen Raymann verzorgt de powerboostsessie. Foto: PR

Eemnes Op Pensionstal De Heidehoek in Eemnes vindt dinsdag 10 oktober een benefietavond plaats met als thema 'Een persoonlijke doorstart'. Het Vergeten Kind en Kids in Vietnam zijn de goede doelen van de te houden veiling.

In deze 'powerboostsessie' voor ondernemers brengt Jörgen Raymann de toehoorders de basisprincipes bij van de PHD (Passion, Happiness, Drive). Dit zijn de drie pijlers waarop hij zijn eigen succes heeft gebouwd. Raymann is bekend van zijn televisie- en theaterprogramma's, maar trekt tevens als motivator volle zalen in het land.

Topkok Julius Jaspers, onder meer bekend van het RTL5-programma 'Topchef', verzorgt samen met de leerlingen van College De Brink uit Laren een driegangenbuffet voor de aanwezigen. De avond wordt muzikaal omlijst door de pianomuziek van Joakim Peter.

Deelname kost 75 euro. Inschrijven bij Business Club Eemnes via www.bce-eemnes.nl.

Houten brug aan vervanging toe

De brug bij het Bosje van Six. Foto: Bob Awick

Blaricum De houten brug bij de Gooiergracht in het Bosje van Six is aan vervanging toe. De oude is niet meer opknapwaardig, zegt wethouder Liesbeth Boersen-de Jong. De nieuwe brug à 30.000 euro past perfect in het landschap.

Het Bosje van Six is een natuurgebied van het Goois Natuurreservaat in Blaricum. Het gebied van zes hectare bestaat voornamelijk uit loofbos. Het ligt ten oosten van de Eemnesserweg tussen Blaricum en Laren, op de grens met de gemeente Eemnes. Het gebiedje kwam aan zijn naam door Jan Willem Six (van Vromade, 1872-1936) van de familie Six die het bosje verkocht.
Wanneer starten de werkzaamheden? "De brug over de Gooiergracht ligt ter toetsing voor de omgevingsvergunning. Het akkoord hiervoor verwachten we een dezer dagen. Zodra dat er is wordt een planning opgesteld", meldt de gemeente Blaricum.

Zwaar ongeval vluchtstrook A27 - Bon voor filmers

Foto: Caspar Huurdeman

Eemnes Vijf automobilisten die vanuit een file een ongeval aan het filmen waren, zijn door de politie op de bon geslingerd. Kort daarvoor was de bestuurder van een VW Golf gewond geraakt bij een ongeval op knooppunt Eemnes A27 Utrecht richting Almere. Hij knalde met zijn wagen op de auto van een vrouw uit Lelystad, die met pech op de vluchtstrook stond. Ook raakte hij nog een derde wagen.

Spectaculaire en grootse opening van Singer Laren

Singer Laren is officieel in bedrijf. Vorige week woensdag werd het nieuwe theater - in de nieuwe opzet via de villa verbonden met het museum en de beeldentuin - geopend door Anna Singer Brugh. Actrice Anne-Wil Blankers was in haar huid gekropen. Waar een klein dorp groot in kan zijn, is met dit bijzondere - door KRFT Architectuur ontworpen - gebouw bewezen.

Evert van Os bedankt het publiek. Foto's: Bastiaan Miché

Laren Met hits van Earth, Wind & Fire zong Karin Bloemen in de daktuin van Singer de sterren van de hemel. Eerder had Elbert Roest zijn laatste officiële moment als burgervader van Laren ('s avonds werd hij beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Bloemendaal, red.) genoten door Anna Singer te ontvangen.

Alvorens het binnenprogramma van start ging, waren er optredens van steltlopers en de streetdancers van Dynamic Arts, vuurwerk en een serpentinekanon. De middaggasten waren het belangrijke volk, aldus ceremoniemeester Lucas de Man die daarmee de lachers op zijn hand had. "'s Avonds," zo vertelde de Belg, "kwamen de losers die er vanmiddag niet bij mogen zijn, maar in beide gevallen waren er speeches, een paar acts en daarna drinken." Youp van 't Hek en het Nederlands Dans Theater trakteerden de gasten op een veelzijdig programma. Met name de dansers maakten op het publiek enorme indruk. Van 't Hek begreep wel dat Elbert Roest naar Bloemendaal vertrekt: "Daar kunnen ze veel beter hockeyen."

Respect

Streetdancers van Dynamic Arts.
Voor iedere bezoeker was er een giftbag.
Karin Bloemen op de daktuin van Singer.
Kleurrijke dansers op stelten.
Youp van 't Hek tussen de coulissen.
Elbert onthaalt Anna Singer samen met Lucas de Man.
Serpentine 'spoot' over het publiek heen.
Age Fluitman, voorzitter commissie van beheer.
Lekkere bites na afloop in de foyer.
Bijzonder moment tussen Lucas en Anna.
Drankje en hapje voor de genodigden.

Age Fluitman: 'We eren hem blijvend door middel van de Dolf van den Brink-foyer'

De trotse en dankbare voorzitter van de commissie van beheer, Age Fluitman, was vol lof over de staf van Singer. Voor die mensen heeft hij een groot en groeiend respect. "Het bedrijf liep gewoon door, maar de aandacht die het project van hen vergde was natuurlijk enorm", aldus Fluitman. Het project Singer Laren noemt hij "ambitieus, groot en uitdagend" en is geïnitieerd en grotendeels voorbereid door Fluitmans voorganger Dolf van den Brink. "Zonder zijn gedreven en niet-aflatende commitment - ook op het dossier in het bijzonder van de funding - was dit niet gelukt. Helaas mocht hij het feitelijke verhaal van de bouwfase en de uitvoering van het nieuwe theater niet meer meemaken. We eren hem blijvend door middel van de Dolf van den Brink-foyer. En als hij op een wolkje zit ben ik ervan overtuigd dat hij trots en tevreden is over de uitvoering van zijn plan." Ook eerde Fluitman iedereen die maar een steentje aan dit project heeft bijgedragen. "Groots en genereus. Buitengewoon bijzonder. We laten u blijvend en vaak genieten van alles wat Singer te bieden heeft."

Programma

Singer heeft komend seizoen een veelzijdig programma te bieden. Zo is er aanstaande zaterdag 16 september het Kiwanis Concert. Een swingend optreden van de Big Band van het bekende Metropole Orkest onder leiding van Johan Plomp, met medewerking van vijf jonge prijswinnaars van het prestigieuze Prinses Christina Jazz Concours. Aanstormend Nederlands jazz-talent, begeleid door een fameus orkest. Het belooft een unieke avond te worden. De organisatie is in handen van Kiwanis Club Laren, die dit concert organiseert ter afsluiting van het landelijke Kiwaniscongres dat in het Singer Theater plaatsvindt. Het concert is voor iedereen toegankelijk (ook voor niet-Kiwanis). Met het kopen van een kaartje (35 euro) leveren de deelnemers ook een bijdrage aan de Classic Express van het Prinses Christina Concours: een rijdende concertzaal voor het muziekonderwijs aan basisschoolleerlingen.

Stadsplanken

Het project 'Hout van Singer Laren' nadert zijn einde. De eeuwenoude kastanje en eik die moesten wijken voor de nieuwbouw zijn gezaagd in 330 'stadsplanken'.
Nu te koop in de museumwinkel van Singer. Met daarbij een mooi geïllustreerd boekje én een verhaal over de historie van de plek en William en Anna Singer.

Beeldentuin

De gratis te bezoeken beeldentuin is ingericht met beelden van hedendaagse Nederlandse kunstenaars met de relatie cultuur/natuur als verbindend thema. De kunstwerken gaan alle op geheel eigen wijze een verbinding aan met de natuur.
De olifanten staan tot 24 september in de tuin.

9 / 24

Broodnodige aandacht voor het 'veelkoppige monster' Alzheimer

'Onvergetelijk Singer' is een groot succes. Foto: Tomek Dersu Aaron

Laren Alle Alzheimer-organisaties op de hele wereld bundelen op 21 september - Wereld Alzheimerdag - hun krachten om mensen bewust(er) te maken van de ernst en de impact van dementie in het algemeen en de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, in het bijzonder.

In onze regio organiseert Alzheimer Nederland afdeling Gooi en Omstreken een meerdaags programma. De Werkgroep dementievriendelijke BEL (Blaricum, Eemnes en Laren) neemt dit jaar het voortouw. Het programma bevat onderdelen die met name interessant zijn voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers, maar daarnaast ook voor professionals en anderszins geïnteresseerden. Zo verlenen de professors Philip Scheltens (maandag 18 september) en Erik Scherder (zondag 24 september) er hun medewerking aan. Zij hopen zo veel mogelijk mensen met dit programma te bereiken, omdat vrijwel iedereen, nu of in de komende jaren, in zijn of haar sociale omgeving te maken zal krijgen met een familielid, vriend of kennis met dementie.

De opening van de Alzheimerweek vindt plaats op maandag 18 september in Het Vitus aan de Kerklaan 10 in Blaricum. Inloop: 15.30-16.00 uur, afsluiting: 18.00 uur. Openingswoord door wethouder Ben Lüken van Blaricum. Spreker prof. dr. P. Scheltens - neuroloog, directeur Alzheimercentrum VU-mc - over 'Dementie als een veelkoppig monster'.

Het Alzheimer Café is verhuisd van Laren naar Huizen en daarom vindt ter kennismaking in De Brassershoeve aan de Waterstraat 2 in Huizen op donderdagavond 21 september een eerste programma plaats. Start 19.30 uur. Twee ervaringsdeskundigen vertellen over hun ervaringen met het Alzheimer Café, er is een optreden van Rose en Rouge (vertolkers van het levenslied) en Jan van Westering, voorzitter van Alzheimer Nederland, Gooi en Omstreken, sluit de avond om 21.00 uur af.
Op vrijdagmiddag 22 september in Singer Laren aan de Oude Drift 1 vindt 'Onvergetelijk Singer' plaats. Dit bijzondere project behelst een heel speciale rondleiding voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Genieten van kunst staat centraal.
Een van bovenstaande activiteiten bijwonen? Opgeven kan via www.dementievriendelijkgooi.nl.

Is zo veel aandacht nodig? Zeker! In de komende veertig jaar zal de groep ouderen zich in de westerse landen verdubbelen, in Azië verdrievoudigen en in Afrika verviervoudigen. Een langere levensduur lijkt begerenswaardig, maar er gaat een evenredige toename van dementie mee gepaard. Daarom zijn er -(inter)nationaal en regionaal - campagnes en evenementen georganiseerd om het stigma dat aan hersenziekten kleeft weg te nemen en de taboes eromheen te doorbreken. Want het is een ziekte die steeds meer mensen persoonlijk treft, en daarmee ook de hele maatschappij. Wereld Alzheimerdag is voor alle organisaties die bij de ziekte van Alzheimer betrokken zijn een uitgelezen moment om zich te profileren en erkenning te krijgen voor hun inspanningen om de belangen van mensen met hersenaandoeningen zo goed mogelijk te behartigen en hun leefomstandigheden te verbeteren.

Désirée Niekus

Désirée Niekus (60) woont sinds 1989 in Laren. We kennen haar onder meer als gemeenteraadslid (VVD).

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Naast gemeenteraadslid ben ik voorzitter Gooische VrouwenZaken en vrijwilliger in ziekenhuis TerGooi Blaricum."

Je hebt een vrije dag, wat ga je doen?
"Tennissen, fitness bij Flash Studio, pianospelen, lunchen met een goede vriendin, wandelen met mijn kleine bruine vriend Bo."

Met wie zou je eens een gesprek willen?
"Ranomi Kromowidjojo."

Waar maak je je zorgen om?
"Om de toekomst van de wereld."

Wat maakt Laren uniek?
"De vele voorzieningen, prachtig nieuw Singer Laren, cultuurhuis Brinkhuis, de vele sportmogelijkheden."

Laren mist nog ...?
"Niets."

Welke tip geef je waarnemend burgemeester Rinske Kruisinga?
"De raadsvergadering strak houden, zo snel mogelijk de inwoners leren kennen, een stoel adopteren in het Singer Theater."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Parkeren. Dertigminutenzone invoeren en ontheffing voor de bewoners van die straat."

Fusie of zelfstandig en waarom?
"Zelfstandig. Als dat niet meer kan, dan met ondersteuning van Blaricum, Eemnes en eventueel Huizen."

Welke reis wil je nog maken en waarom?
"Graag zou ik wat langer in Afrika willen rondreizen."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"Een goede oma worden?"

Favoriete boek?
"'Levens van Jan Six' door Geert Mak."

BBB 'echte-mannen'-event bij Hofstee

Laren Een event voor échte mannen vindt op zaterdag 16 september plaats bij Hofstee Schoenen aan de Nieuweweg.

Dit evenement is uitsluitend bedoeld voor echte mannen, die er de hele dag hun hart kunnen ophalen aan Bier, Barbecue en - last but not least - Van Bommel schoenen. Tussen 11.00 en 17.00 uur is een vakspecialist van Van Bommel aanwezig die alles kan vertellen over het maakproces, de leersoorten, de verschillende modellen en pasvormen en het hedendaags ontwerptalent van Van Bommel. Ondertussen houdt de barbecuemeester van Meatsaver, Stan Hofstee, het vuurtje smeulend en er is een biertje beschikbaar voor wie dorstig is geworden van alle informatie en misschien ook van het schoenen passen.

Ook zijn er tijdens dit evenement een aantal Van Bommel schoenen speciaal geprijsd. Hofstee Schoenen heeft voor deze dag een extra grote collectie in huis van de lijnen Van Bommel en Floris én heeft voor iedereen die deze dag een paar Van Bommels aanschaft een gratis onderhoudsmiddel en een leuke attentie. Kortom: BBB-dag is hét evenement voor iedere man die stevig in zijn schoenen staat, die niet van winkelen houdt (maar wel van een drankje en een hapje) en er toch goed bij wil lopen.

De Blaricumse Partij kiest voor ervaring

Blaricum Liesbeth Boersen blijft de nummer één op de DBP-kieslijst en is voor de komende verkiezingen tevens lijsttrekker. Dat heeft het bestuur van De Blaricumse Partij (DBP) bekendgemaakt.

Bea Kukupessy staat op plaats 2. De fractievoorzitter in de huidige gemeenteraad is een oude rot in de Blaricumse politiek en ondanks haar voornemen om haar politieke carrière te beëindigen, wil ze dat nog vier jaar uitstellen om onder andere haar ervaring in te zetten bij de behandeling van de dreigende fusie. De nummers 3, 4 en 5 op de lijst zijn respectievelijk Ineke Breet, Janny van Dijk en René Kemperman.

Er is gekozen voor ervaring, omdat Blaricum in een fusietraject (Arhi) verwikkeld is, waarbij opgebouwde kennis van groot belang is. DBP wil de verkiezingen ingaan als het 'sociale gezicht van Blaricum', waarmee het huidige beleid gecontinueerd wordt.

Stormschade op Schapendrift

Foto: Bob Awick

Blaricum Op de Schapendrift ter hoogte van Rust Wat is maandagmiddag een boom omgewaaid. Deze blokkeerde de hele weg. De brandweer van Laren heeft de boom in stukken gezaagd en de weg weer vrij gemaakt.

Congres Kiwanis Nederland in Laren - Zaal vol, ook met internationale gasten

'Ieder kind heeft er recht op zich geliefd te voelen'

Het Kiwanis congres wordt dit keer georganiseerd door Kiwanis Laren. Het is de club van Martien van der Meer, de huidige gouverneur van Nederland.

Martien van der Meer is de huidige gouverneur van Kiwanis Nederland. Foto: Yvette de Vries

LAREN Het net verbouwde Singer Laren is zaterdag het toneel voor het jaarlijkse landelijke congres van Kiwanis Nederland. Deze serviceclub met zo'n 2.100 leden en ruim honderd 'filialen' alleen al in Nederland zet zich in voor goede doelen met kinderen in de hoofdrol. Een van de trekkers van het congres is dit jaar de Naarder Martien van der Meer.

Van der Meer is lid van de lokale club in Laren en voor een jaar gouverneur voor Nederland. We ontmoeten hem in de tuin van het museum. Ontspannen vertelt hij dat dit voor hem een van de mooiste projecten is van dit jaar. "Ik vind het erg leuk om dit samen met de congrescommissie te doen. Er is een gezonde spanning zo vlak voor het congres." De zaal zit in ieder geval vol, met ook leden uit Polen, Italië, Duitsland en Zwitserland.

Geworteld

De club is internationaal geworteld en ook bij de keuze van de goede doelen wordt er grensoverschrijdend geacteerd. "We hebben vanuit Kiwanis Laren een aantal jaar een actie gesteund voor een school voor gehandicapte kinderen in Mombassa." Met bijvoorbeeld Art Laren en de Gooise Karavaan richt Kiwanis zich op lokale en Nederlandse doelen.

Karavaan

Dit jaar werd de Gooise Karavaan voor de 28ste keer georganiseerd. Ruim zeventig vrachtwagens, met aan boord een geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte jongere, rijden onder luid getoeter vanuit Amerpoort in Baarn door het Gooi. Van der Meer glimlacht: "Een prachtig doe-project en een hele happening. We helpen de jongeren met het instappen en staan dan met z'n allen luid applaudisserend langs de route." Het past allemaal bij de missie van Kiwanis: hulp aan humanitaire doelen, gericht op kinderen, los van politiek of religie.

Geliefd

Van der Meer voegt daar een persoonlijke noot aan toe: "Ik heb zelf een gelukkige jeugd gehad, mijn kinderen ook en ik gun dat alle kinderen, waar ook ter wereld. Ieder kind heeft er recht op zich geliefd te voelen en gelukkig en gezond te zijn."
Het congres bestaat uit een aantal activiteiten. Met op vrijdagavond een friendshipsdiner en op zaterdagochtend onder meer de ledenvergadering. "Het minst interessante deel", lacht Van der Meer. Lunchen doen ze in een aantal restaurants in het dorp en in de middag is het podium aan oud-kinderombudsman en bestuursvoorzitter van de Stichting KidsRights Marc Dullaert en professor Herman Pleij. Zij praten de Kiwanis-leden onder meer bij over de kinderrechten en de positie van kinderen in Nederland. Van der Meer: "Dullaert presenteert onder meer de KidsRightsindex. Dat wordt geen vrolijke boodschap: Nederland blijkt afgelopen jaar uit de top tien te zijn verdwenen. Heel verdrietig. We moeten als Nederland zeker in de top tien staan."

Het avondprogramma brengt wat vrolijker noten ten gehore. Dan staan het Metropole Orkest en prijswinnaars van het Prinses Christina Jazz-concours op het podium.

KNRM zoekt opstappers voor haar reddingboten in Blaricum en Huizen

Nieuwe vrijwilligers verplicht naar training in Schotland

De veiligheid van watersporters en beroepsvaart ligt in handen van het reddingstation Huizen-Blaricum van de KNRM.

Opstappers zijn welkom bij KNRM. Foto: KNRM

Blaricum De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zoekt nieuwe bemanningsleden (opstappers) voor haar reddingboten die gestationeerd zijn in Blaricum en Huizen. De Zuidelijke Randmeren tussen Amsterdam en Nijkerk is het werkgebied.

"De opstappers van de KNRM zijn vrijwilligers die professioneel opgeleid worden om de reddingboten als team 24 uur per dag inzetbaar te houden", zegt de lokale KNRM-woordvoerder Ralf van Vegten.

"Voor beide reddingboten is altijd een volledige bemanning oproepbaar, zodat de boten binnen vijftien minuten uit kunnen varen. Per jaar gebeurt dat ongeveer 130 keer."

Jeroen van Vreedendaal is schipper en werkzaam als supplychainmanager bij Boorwerk: "Mijn werkgever vindt het prima dat ik een aantal keer per jaar weggeroepen kan worden als er watersporters in nood zijn. Op deze manier steunt het bedrijf de KNRM. Andere opstappers werken in ploegendiensten of zijn alleen in de avond inzetbaar als ze thuis zijn. Omdat we met een groot team zijn, is de druk goed verdeeld over de hele bemanning."

De vrijwilliger wordt professioneel opgeleid. Foto: KNRM

Opstapper wordt breed opgeleid om voorbereid te zijn op incidenten

Een opstapper wordt breed opgeleid om voorbereid te zijn op de zeer verschillende incidenten waar de reddingboten voor ingezet worden. Naast het vaarbewijs en het marifooncertificaat is een uitgebreide EHBO- en reanimatie-opleiding onderdeel van het programma. Om te kunnen reageren op de soms extreme situaties op het water en aan boord is daarnaast een training overleven op zee, helicopter underwaterescapetraining en een week durende training in Schotland noodzakelijk. Daarnaast is praktijkervaring het meest belangrijk en wordt een oefenprogramma op de eigen reddingboot afgewerkt.

Uitstekende combi

Joost van Duijn is al ruim negen jaar opstapper op de reddingboot in Blaricum: "Het opleidingsprogramma duurt ongeveer drie à vier jaar, de tijd is daardoor goed te verdelen en uitstekend te combineren met mijn privéleven en werk. Tijdens de periode draai je gewoon mee in de ploeg en met alarmeringen: wat je leert breng je dus meteen in de praktijk."
De opleidingen en de reddingsacties zorgen ervoor dat je ook buiten het werk aan boord van de reddingboot beter kunt reageren. "Als er op straat iets onverwachts gebeurt of op mijn werk is een crisissituatie dan blijf ik rustig; ik heb geleerd om te kijken, snel een plan te maken en dan te handelen", aldus Martijn Bustin, opstapper van de reddingboot uit Huizen.

Beide opstappers zijn het erover eens dat het varen op de reddingboot mooi is en het gevoel wanneer je iemand redt niet te beschrijven valt. "Maar vergeet ook de kameraadschap niet: na afloop van een oefening napraten en voor elkaar klaar staan is de basis voor het vertrouwen dat je nodig hebt om aan boord te kunnen presteren."
De komende weken organiseert de KNRM vrijblijvende informatieavonden voor iedereen die interesse heeft om opstapper te worden. Naast een korte presentatie wordt door geïnteresseerden een oefening meegedraaid op de reddingboot. De minimale leeftijd bij aanmelding is 16 jaar en de maximale leeftijd 40 jaar.

Info-avonden

De informatieavonden in Blaricum vinden plaats op 20 september en in Huizen op 13 en 27 september. De aanvang is op alle avonden 19.30 uur. Opgeven kan via het mailadres pr@huizen-blaricum.knrm.nl.

Over de KNRM

De KNRM is het goede doel dat sinds 1824 levens redt op de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Randmeren. De KNRM wordt volledig gefinancierd door donateurs en uit nalatenschappen.

De bemanningsleden van de KNRM zijn vrijwilligers die professioneel worden opgeleid om het zware werk aan boord van de reddingboten uit te kunnen voeren.

Eemnestival toppie!

Eemnes De organisatie van het Eemnestival noemt de feestweek geslaagd. Dat laat Sabine Offereins weten.

De kindermiddag, het Kort en Kleinkunst Festival, de ouderenmiddag en het kampioenschap Bollen kon rekenen op een grote schare aan belangstelling.
De zaterdag was het hoogtepunt van de week met een viswedstrijd en ringsteken op het losse paard. Ook waren er veel deelnemers aan de Obstacle Run. Vanwege het slechte weer startte Met vaart over de Vaart een half uurtje later. Op zondag openden de solex-rijders de route van het Criterium dé Eemnes, waar die middag werd gestreden om de felbegeerde groene trui.

Foto's: Bob Awick

Foto's: Bob Awick

Joan de Zwart-Bloch over haar uitwisseling: 'Ik heb er zin in'

Zo veel mogelijk van het spectrum van het burgemeesterschap meekrijgen

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch is aan een nieuw - weliswaar tijdelijk - avontuur begonnen. Een uurtje verderop ligt Zandvoort nu aan haar voeten.

Joan de Zwart-Bloch en Niek Meijer wisselen twee weken van baan. Foto: PR

Blaricum "Het kan gewoon heel nuttig zijn om heel intensief over en weer in elkaars keuken te kijken", zegt Joan de Zwart-Bloch. Sinds maandag zit ze op de stoel van Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort. Op 20 september mag De Zwart-Bloch haar nieuwbakken collega van Bloemendaal - Elbert Roest - toespreken. "Dat heb ik al maanden in mijn agenda staan", zegt de goedlachse burgermoeder.

Dat haar tijdelijke baanwisseling interessant is, merkte ze al in de overdracht. "Je bespreekt dan heel veel met elkaar en ik denk dat er altijd leuke punten naar voren komen waar we over en weer ons voordeel mee kunnen doen."

De Zwart-Bloch en Meijer zijn niet enigen die deze ruil doen. Haarlemmermeer en Zaanstad hebben 2,5 jaar geleden hun burgemeesters uitgewisseld. "Ook voor twee weken", voegt De Zwart-Bloch toe. "Er zijn wel meer uitwisselingen, maar die zijn niet zo formeel als de onze, omdat wij voor die twee weken ook officieel als waarnemer benoemd zijn. En dat betekent dat je echt alles van elkaar overneemt in die periode en in eigen gemeente even geen bevoegdheden hebt."
Wat wel vaker gebeurt, is dat burgemeesters één of twee dagen bij elkaar over de heg kijken. "Dat wordt wel lachend 'snuffelstage' genoemd. Onze uitwisseling is formele waarneming, met alles erop en eraan. We draaien over en weer drie colleges, alle RTG's/commissievergaderingen in elkaars gemeente en de raad op 26 september." Ook bezoeken aan de Reddingsbrigade en KNRM staan op de agenda, net als een oefenavond bij de brandweer en het meedraaien van een piketdienst. "We hebben alle dossiers doorgenomen aan de hand van de agenda en daar zit ook politieoverleg in en Veiligheidsregio. Ik heb driehoek OM, politie, burgemeesters Kennemerland met Elbert deze week." Er zitten een hoop leuke dingen bij. "Zo doet Niek hier het Dag v/h Werkpaard. "We proberen zo veel mogelijk van het spectrum van het burgemeesterschap over en weer mee te krijgen." De evaluatie is op 27 september.

Ook toespreken van nieuwe burgemeester van Bloemendaal

Er vindt geen huizenruil plaats. De Zwart-Bloch: "Niek gaat heen en weer rijden en indien nodig overnachten in Bellevue. Ik heb voor de volle periode een pension gevonden. Achter de Zuidboulevard. Vijf à tien minuten lopen van het gemeentehuis met eigen opgang. Dan proef je de sfeer van Zandvoort. Ook letterlijk met tegenwind, grapt ze. "Niek rijdt de goede kant op, maar als het tegenzit kan ik anderhalf tot twee uur onderweg zijn. En dat is niet fijn als je 's avonds tot een uur of elf, half twaalf werkt."
Aansluitend aan de uitwisseling gaat de burgemeester met vakantie. Vanaf de tweede week oktober is ze weer zichtbaar in het dorp.

Eerste verkennning naar tiny houses in Blaricummermeent

Voorbeeld van een tiny house. Foto: PR

Blaricum Op verzoek van diverse raadspartijen heeft wethouder Anne-Marie Kennis een verkenning laten uitvoeren naar de (on)mogelijkheden van tiny houses op het BusinessPark27 in De Blaricummermeent.

De zoeklocaties liggen te midden van bedrijfslocaties en pal achter het geluidsscherm. "Een van de zoekgebieden ligt relatief mooi, vlak bij het Gooimeer, maar de hoeveelheid geluid is juist in dat zoekgebied dusdanig hoog dat woonbebouwing er onmogelijk is. Voor de andere twee zoekgebieden zijn hogere grenswaarden nodig en de woningen zullen dan moeten voldoen aan de maximale binnenwaarde conform het bouwbesluit (extra gevelisolatie). Platform 31 (kennis- en netwerkorganisatie die trends ziet in stad en regio en komt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen, red.) ziet het kunnen voldoen aan het bouwbesluit als een algemeen knelpunt voor tiny houses."

Ook het bieden van een prettig en gezond leefklimaat is twijfelachtig en wijkt af van wat elders in de Blaricummermeent wordt geboden, terwijl de woonomgeving wel een belangrijk aspect is voor een deel van de doelgroep. Verreweg het belangrijkste is echter het feit dat er een bestemmingswijziging nodig is dat provinciaal, regionaal en lokaal op verzet mag rekenen. De provincie zal niet willen meewerken aan transformatie van nog meer bedrijventerreinen in de regio, aangezien recent onderzoek uitwijst dat dit ongewenst is met het oog op de toenemende vraag.

20 / 24

Bowlers Herman en Nico: 'Het geeft ons het 'wij-zijn-er-bijna'-gevoel'

Bowlsclub 't Gooi speelt wekelijks op vrijdag in De Hilt in Eemnes

Bowls, de sport die je blijft bewegen, vindt wekelijks plaats in sport- en ontmoetingscentrum De Hilt. Het vereist techniek, inzicht, tactiek en concentratie.

Herman van der Velden gooit een bowl, terwijl Nico Stumpel toekijkt. Foto: Bob Awick

Blaricum "Er hangt altijd een leuke sfeer", zeggen Herman van der Velden (75) uit Blaricum en Nico Stumpel (66) uit Huizen. Zij spelen het spelletje dat in de 14de eeuw is komen overwaaien vanuit Engeland nog niet zo lang en kijken er elke week naar uit.

De twee zijn lid van Bowlsclub 't Gooi. De vereniging telt zo'n dertig leden. "Een beetje schraal", vindt Herman. Hij hoopt dat meer mensen de weg naar de club gaan vinden. Zelf geniet hij van het wekelijkse spelletje. "De mensen zijn erg vriendelijk en de sfeer is heel positief. Het geeft ons het 'wij-zijn-er-bijna' gevoel." De deelnemers komen behalve uit de BEL-gemeenten en Huizen ook uit Almere, Dronten, Leusden, Loosdrecht en Amstelveen.

Fanatisme

Herman van der Velden: 'Het is echt een gezellige vrijdagbesteding'

Op de veertig meter lange tapijtbaan worden de wedstrijden in teamverband gespeeld. Van der Velden: "Met gezond fanatisme. Niemand is negatief. Als je eens een verkeerde bal gooit, krijg je geen negatieve maar juist positieve feedback en als je goed speelt zelfs applaus. Het spel kent ook geen slechte verliezers. Iedereen blijft vriendelijk en ontspannen. Het is echt een gezellige vrijdagbesteding." Ook goed voor lijf en leden. "Je moet soms wel honderd keer door je knieën en natuurlijk maak je ook armbewegingen."

Kunst van het gooien

Bowls is volgens de heren absoluut niet te vergelijken met het Franse zusje jeu de boules. "Wij spelen altijd binnen en het terrein is vlak. De ballen waarmee we spelen zijn aan één kant zwaarder en hebben een afgeplatte kant. Wel hebben we een jack (het doelballetje, red.)." De spelregels zijn niet ingewikkeld. De bedoeling is om de bowl zo dicht mogelijk bij de jack te gooien. Voor elke bowl die dichter bij de jack ligt dan de beste bowl van de tegenstander kan een punt verdiend worden. Het team met de meeste punten wint de wedstrijd.
"De kunst is om de bowl met de juiste snelheid en bocht te gooien. Hoe harder je gooit, hoe minder de curve. Het werpen van de bowl vraagt dan ook veel concentratie. En juist door veel te oefenen, ontwikkel je de perfecte worp."
Wie een keer bowls wil beoefenen, mag twee maanden gratis meedoen. "Wij hebben bowls beschikbaar. We adviseren wel schoenen met een gladde zool te dragen." Belangstellenden zijn welkom op vrijdag tussen 10.00 en 13.30 uur. Wie uiteindelijk besluit lid te worden van de Gooise club betaalt 50 euro per kwartaal.

Informatie

Voor meer informatie: Ger Dijkstra, telefoon 06-21930348.

Taalknutselaar Gerard Wortel uit Eemnes speelt in Het Brinkhuis

Gerard Wortel. Foto: Lonneke Boots


Laren Gerard Wortel is niet alleen dorpsdichter en bard, de Eemnesser kleinkunstenaar en taalknutselaar schrijft liedjes en dictees, maakt voordrachten op maat en doet tal van optredens zowel binnen als buiten de gemeentegrens.

Wortel maakt tevens deel uit van het kleinkunsttheatergezelschap Annie's Theater Toko met onder anderen Marjolein Meijers (voorheen De Berini's), Mars Teunisz (regisseur), Heleen Suiker (actrice) en Dorine Wiersma (kleinkunstenaar/cabaretier). Het gezelschap is te zien op 29 september (20.00 uur) in Het Brinkhuis aan de Brink 29 in Laren. Reserveren: info@hartvanlaren.nl.

Interactief

Het is een speelse, interactieve en unieke vorm van theater, dat al begint bij binnenkomst van het publiek en waarbij men niet één, niet twee, maar drie uiteenlopende voorstellingen, van steeds dertig minuten, op één avond meemaakt op veelal de meest ongewone plekken in Het Brinkhuis, dat voor deze gelegenheid is omgebouwd tot Annie's Theater Toko. Een avond comedy, cabaret, verhalen, muziek, avontuur, plezier, gastvrijheid, versnaperingen en ouderwets lachen. En dat alles onder de bezielende en soms zinderende leiding van de charmante, maar goedgebekte en kranige directrice Annie.
Op 16 november speelt de Eemnesser op dezelfde locatie in Laren de voorstelling 'Gerard Wortel draait er niet omheen'. Ook werkt hij aan het derde Eemnesser Dictee, dat op 8 november plaatsvindt in de bibliotheek van Eemnes.

VVD Gooise Meren wil eerst feiten rond miljoenen-project Crailo helder

'Laten we eerst eens de financiële consequenties in kaart brengen'

Het laatste werkbezoek van de raadsleden aan Crailo dateert van januari.

door Jessica de Jong

GOOISE MEREN VVD'er Hugo Bellaart heeft zijn tanden gezet in het Crailo-dossier omdat hij moeite heeft met de gang van zaken. De provincie wil Crailo verkopen aan Gooise Meren, Hilversum en Laren. Die drie gemeenten willen dan samen plannen maken voor het terrein. Maar daar al zegt Bellaart 'ho'.

"Laten we eerst eens de financiële consequenties in kaart brengen. De ontwikkeling van het gebied Crailo biedt natuurlijk geweldige kansen, maar het gaat wel over een project van tientallen miljoenen euro's."
Bellaart vindt over het algemeen dat de gemeenteraad weinig betrokken is bij het project. Hij heeft een heleboel vragen en wil antwoorden hebben voordat de gemeenteraad hierover een besluit moet nemen.
Bij de aankoop van Crailo zouden de drie gemeenten zo’n 30 miljoen euro moeten neerleggen. De aankoop, en later ook de opbrengsten, zouden middels een verdeelsleutel over de drie partijen worden verdeeld. "Terwijl de verdeelsleutel al bepaald is, is nog onduidelijk hoe de investeringen en opbrengsten per gemeente uitwerken."
"De provincie zit duidelijk met Crailo in haar maag, maar waarom zou de gemeente dat probleemdossier eigenlijk uit handen van Noord-Holland moeten nemen? Wat zijn de financiële verschillen voor de gemeente als samen met Hilversum en Laren ontwikkelt, vergeleken met een ontwikkeling door de provincie? Zitten er voordelen aan voor onze inwoners? Ik krijg hier nog geen helder antwoord op", aldus de VVD’er.
"Bovendien, er liggen al plannen, die niet zo heel lang geleden zijn goedgekeurd door zowel Provinciale Staten als door de gemeenteraden. In die plannen waren woningen voorzien en behoud van het karakter van het gebied".
Volgens Bellaart brengt samenwerking van drie gemeenten, elk met hun eigen ambities, ook risico's met zich mee. "Dat blijkt ook al uit het feit dat de drie gemeenten al jaren in gesprek zijn met de provincie, maar er niet zijn uitgekomen."

'Hoezo samen met Hilversum en Laren ontwikkelen?'

"Gooise Meren wil op Crailo woningen bouwen, inclusief sociale huur. Hilversum daarentegen wil ruimte voor bedrijven. Heel leuk, maar wat zijn daarvan de financiële consequenties? Die zijn niet in kaart gebracht. De VVD wil hier graag eerst meer van weten. Alleen als we een beeld hebben van de kosten en opbrengsten kunnen we zien of de plannen goed zijn voor onze inwoners. Kortom, wat mij betreft zijn we nog niet zover dat we de knoop kunnen doorhakken voor gezamenlijke ontwikkeling of dat we het gebied beter bij de provincie kunnen laten."

De partijen streven ernaar om de overdracht van Crailo voor het einde van het jaar te laten plaatsvinden.