Laarder Courant de BEL

28 maart 2018

Laarder Courant de BEL 28 maart 2018


DorpsBelang wil met PvdA in zee

Eemnes Jan de Zeeuw van DorpsBelang - de grootste partij in Eemnes - wil een brede coalitie vormen. Met een 7-6-coalitie moet het programma zo dichtgetimmerd zijn dat er geen ruimte meer is voor de oppositie en het dualisme. "We gaan liever richting een raadsprogramma", zegt De Zeeuw. Dat is één keer eerder - in 2000 - ook gebeurd.

Afgelopen weekend heeft De Zeeuw met alle partijen om de tafel gezeten. Uit die gesprekken lijkt DorpsBelang het verst met de PvdA te komen (nu twee zetels). D66 (1 zetel) maakt het minst kans om aan te sluiten bij de coalitie. Daarvoor zijn de verschillen te groot, aldus De Zeeuw. "Met name op de uitgroeimogelijkheden, duurzaamheid én natuurlijk het Huis van Eemnes (HvE). Dat laatste is de volgende generatie opzadelen met een financieel probleem. De kosten voor het Huis van Eemnes liggen tussen de 9 en 10 miljoen euro." DorpsBelang heeft ondertussen ook een moreel appel bij het college ingebracht op politiek gevoelige dossiers, zoals het HvE. De Zeeuw: "Het dossier is bouwrijp. Men is al bezig met uitvoeren en de heipalen zijn al besteld. Er moet daarmee een pas op de plaats gemaakt worden in plaats van zo door te drammen."
De Zeeuw hoopt over maximaal zes weken met een nieuw college te komen. "Het liefst binnen drie à vier weken, maar het is complex en loopt stroperig." Maar met wel weer een functie voor de raad. "Anders houd je het zelfde oude spel."

Jonge Laarders maken palmpasenstok

Foto: Leo Janssen

Laren Met Palmpasen maakten de kinderen van de parochie Sint Jan-Goede Herder weer de mooiste palmpaasstokken. Na afloop van de eucharistieviering lieten ze hun mooie kunstwerkjes zien aan de kerkgangers. Daarna vonden de stokken met een paashaantje bovenop een mooie plek bij opa's en oma's en in de huiselijke kring.

Larens Behoud is nog aan het verkennen

Laren Hoewel er in Laren wel contact is geweest tussen de fractievoorzitters van de lokale partijen is het nog niet tot échte gesprekken gekomen.

"De besprekingen zullen pas starten na intern beraad", vertelt Peter Calis van Larens Behoud. Zijn partij behaalde vorige week zes zetels. Dat beraad heeft gisteravond plaatsgevonden. Op de verkiezingsavond werd al wel duidelijk dat Liberaal Laren vreest buitenspel te worden gezet door Larens Behoud, terwijl de partij wel een verdubbeling van het aantal zetels kreeg (van 2 naar 4). Maria Klingenberg sprak toen al uit dat Larens Behoud en VVD samen verder zouden gaan.
Vooruitlopend op de coalitievorming heeft Patriek Kerkhoff, die met zijn partij GroenLinks de kiesdrempel niet behaalde, een open brief geschreven.

5

Autobrand A27

Eemnes Op de A27 bij Eemnes stond vrijdag rond 21.00 uur een auto in brand.

Een marktkramenhandelaar uit Eemdijk vermoedde tijdens het rijden dat zijn leenauto van de garage iets mankeerde aan de radiateur, maar toen hij de Range Rover met aanhanger - geladen met marktkramen - op de vluchtstrook zette sloegen de vlammen al onder de motorkap vandaan. Oorzaak is vermoedelijk kortsluiting. De kramen werden door een berger op tijd voor de markt in Huizen geleverd.

Lentemarkt

Foto: Albert van der Linden

Op de lentemarkt van zorgboerderij 't Werckpaert was het afgelopen weekend ongekend druk.

9

Geopark Gooi en Vecht weer een stap dichterbij

Laren Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks heeft een advies uitgebracht over de haalbaarheid van de zes huidige geopark-initiatieven in Nederland. Twee van deze initiatieven zijn volgens het Nederlands Unesco Forum kansrijk om de beoogde internationale Unesco Global Geopark-status te verkrijgen. Het geopark Gooi en Vecht is daar één van.

Het is inhoudelijk zelfstandig kansrijk, schrijft het Nederlands Unesco Forum. Het verhaal is scherp, interessant en binnen het thema water een toevoeging op en onderscheidend van de andere kanshebber: Schelde Delta. Hoewel er geen duidelijke leidraad is voor de schaal van een geopark en het niet per se groot hoeft te zijn, schat het Nederlands Unesco Forum in dat het geopark Gooi en Vecht nog kansrijker wordt als het samen gaat optrekken met de Heuvelrug als een samenhangend geologisch systeem. Op bestuurlijk vlak is dan enige ondersteuning van de twee provincies Noord-Holland en Utrecht nodig. Zelfstandig is de Heuvelrug niet kansrijk, volgens het Forum. Het bestuur Stichting ter realisatie Geopark Gooi en Vecht, bij monde van secretaris Hetty Laverman: "Onze volgende stap nu is zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van het gebied, zoals geadviseerd door het forum. We betrekken hierbij de provincie Noord-Holland en Regio Gooi en Vecht, die ons initiatief al langer ondersteunen." Unesco Global Geoparks zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Behoud, educatie en duurzame ontwikkeling staan daarbij centraal. Momenteel zijn er wereldwijd zo'n 140 Unesco Global Geoparks.

Weerbericht

Wisselvallig, temperatuur rond langjarig gemiddelde

Na een regenachtige woensdag worden de neerslagkansen vanaf donderdag iets kleiner. Met de komst van een volgend lagedrukgebied duurt het wisselvallige weer echter in grote lijnen voort. Het lagedruksysteem trekt ten zuiden van Nederland langs, maar kan wel voor enkele buien zorgen. De temperatuur schommelt rond het langjarig gemiddelde van 10 à 11 graden.

Donderdag en vrijdag

Zowel donderdag als vrijdag is het wisselend bewolkt met geregeld ruimte voor de zon, maar ook kans op een bui. Wanneer het 's nachts opklaart kan het een graadje vriezen aan de grond. Donderdag overdag wordt het 8 à 9 graden. Vrijdag loopt het kwik iets verder op tot om en nabij de 12 graden. Er waait een matige zuidwestenwind, vrijdag draaiend naar zuidoost.

Het paasweekeinde

Tijdens het paasweekeinde duurt het wisselvallige weer voort. Er is afwisselend zonneschijn en bewolking met kans op enkele buien. In de nacht daalt het kwik naar 2 à 3 graden. Overdag wordt het circa 10 graden. Op tweede paasdag wordt het met 12 à 13 graden iets zachter, maar de kans op regen neemt dan weer toe. Er waait een matige wind tussen zuidwest en zuid.

Weetje

Het weer met Pasen verschilt. Dat komt overeen met het grillige karakter van het lenteweer. De kans is het grootst dat de temperatuur met Pasen tussen 10 en 15 graden ligt. Pasen 2013 was ijzig koud met 's nachts tot –5 graden. In 2008 kregen we een witte Pasen. In 2016 raasde op tweede paasdag een storm over het land. Pasen 2011 was met 26 graden recordwarm.

Foto: Ab Walet

Die wonderlijk mooie spreeuw met zijn aparte verenpak. Die leuke witte spikkeltjes, die prachtige paarsgroene gloed over zijn lijf. Als hij zich beweegt en het licht op hem valt zie je weer andere schakeringen. De borstveertjes die wijduit gaan staan wanneer hij zijn unieke geluid produceert. Wonderlijke geluidjes met onder- en boventonen door elkaar heen. Als kind stond ik altijd gefascineerd naar hem te kijken. En, gek misschien, maar dat doe ik nog steeds.

Bijzondere werkplekken bij bibliotheek Eemnes

Eemnes Bibliotheek Eemnes heeft werkplekken voor mensen met een beperking. Tijdens de selfservice-uren van de bibliotheek verrichten zij op maandag en donderdag enthousiast allerlei werkzaamheden. Zij worden ondersteund door toegewijde vrijwilligers.

Om dit mooie project te kunnen voortzetten kunnen de bibliotheek en de huidige vrijwilligers extra ondersteuning gebruiken. De bibliotheek komt graag in contact met mensen die tijdens de selfservice-uren een steentje willen bijdragen als gastvrouw of -heer. Ervaring in het begeleiden van mensen met een beperking is niet noodzakelijk.

Voor aanmelden of meer informatie: Bibi van der Vegt, vestigingscoördinator, telefoon 035-538 35 20 of e-mail: bvdvegt@bibliotheekgooienmeer.nl.

Tuinonderhoud De Historische Kring Laren heeft een fraaie tuin die onderhouden moet worden. Daar kunnen we wel wat helpende handen bij gebruiken. Werktijden: wanneer het u schikt of in overleg als u samen met anderen aan de slag wil. Contactpersoon: Bas Holshuijsen van De Historische Kring, telefoon 06-50640309/ 035-6294945 of voorzitter@historielaren.nl. ANWB AutoMaatje Als vrijwilliger voor ANWB AutoMaatje in Laren, Blaricum en Eemnes rijdt u mensen in de buurt naar verschillende plekken. De medewerker van Versa Welzijn koppelt de deelnemer aan een van de beschikbare vrijwilligers bij hen in de buurt en vertelt wat het ongeveer gaat kosten. Als vrijwilliger komt u op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt 30 cent per kilometer gerekend. De vrijwilliger is in het bezit van een geldend rijbewijs en een verklaring omtrent goed gedrag. Werktijden: altijd in overleg met de vrijwilliger en u wordt twee dagen vooraf gebeld voor een rit. Contactpersoon: Marjolein Post van Versa Welzijn/Impuls, telefoon 06-13966050 of mpost@versawelzijn.nl. Vrijwilliger kleding sorteren Kringloopwinkel Eemnes Uw taak is het sorteren en controleren van ingebrachte kleding, prijzen van kleding. kleding in de winkel hangen en de rekken op orde houden, klanten met vragen over kleding te woord staan, afvoeren van niet-verkochte en afgekeurde kleding. Werktijden: maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 17.00, dagdelen en uren in overleg vast te stellen, min. 2 dagdelen beschikbaar. Contactpersoon: Jurion van Herpen van KringloopCentrum Eemnes-Huizen, telefoon 035-5380808 of winkel@kceemnes.nl. Informatiebijeenkomst vrijwilligerswerk in de Malbak Versa Vrijwilligerscentrale organiseert twee informatiebijeenkomsten over vrijwilligerswerk op donderdag 29 maart in de Malbak aan de Wetering 122 Blaricum van 13.30 tot 14.30 uur. Deelnemers krijgen informatie over de onkostenvergoedingregeling vrijwilligerswerk, de VNG-verzekering voor vrijwilligers, de regelgeving omtrent vrijwilligerswerk en uitkering en een leuke oriëntatie op wat er aan vrijwilligerswerk is. Aanmelden kan via www.vagev.nl of telefoon 035-7504149.

Vrijwilligerscentrale Laren-Blaricum is te bezoeken op: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19; dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3 en donderdag van 13.30 – 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122.

Mooie woorden én spotprent voor scheidende raadsleden

Ook bloemen voor bodes en bestuurssecretaresses

Burgemeester Roland van Benthem heeft maandagmiddag afscheid genomen van acht raadsleden. Hij deed dit met mooie woorden.

De scheidende raadsleden. Op de foto ontbreken Paul Sprey en Willem van den Berg. Foto: Bob Awick

Eemnes Voor elk scheidend raadslid was er een spotprent, een bronzen beeldje van kunstenares Elise Does en bloemen. Eemnessers die niet meer terugkeren in de nieuwe raad zijn: Willem van den Berg, Reggie van Berkel, Frans Hagens, Inga Jensen, Frans Postma, Andries Schilt, Paul Sprey en Henk Zunnebeld.

Burgercommissieleden Marlies Polman en Léon Lutterman zijn ook vertrokken. Daarnaast kregen ook de zittende raadsleden een spotprent overhandigd. Tegen Eddy van IJken grapte Van Benthem: "Er zijn mensen die nooit afscheid nemen. Wordt het niet eens tijd." Bloemen waren er voor alle bodes en voor bestuurssecretaresses Atie en Jessica. "Zij hebben zo goed hun best gedaan in de ondersteuning", zei de burgervader. Annemarie de Graaf, de griffier, kreeg haar vaste aanstelling. De nieuwe raad wordt donderdagavond geïnstalleerd. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Over Willem van den Berg - afwezig omdat hij herstellende is van een ontstoken hartzakje - vertelde Van Benthem: "Begonnen als raadslid voor de VVD en geëindigd met een eigen partij. Best knap eigenlijk. Je had nog graag je stempel op een nieuwe referendumverordening willen drukken, maar het zat je politiek tegen. Immer eerlijk en oprecht strijdend, met hier en daar een opruiende kreet."

Burgervader grapt tegen Van IJken: 'Sommigen nemen nooit afscheid'

Het raadslid dat kleur en creativiteit gaf aan de gemeenteraad was de "strategische wisselspeler van het CDA" Reggie van Berkel. "Altijd oog voor de medemens en met een constructieve houding. Zelden kwam er een onvertogen woord in de raad uit jouw mond, meestal instemmend en vol met complimenten. Het leek soms wel of je de fanclub van Jan den Dunnen was."

Fractievoorzitter Frans Hagens was een van de voorzitters van de commissies, rondes en sessies. "Daar heb je je over het algemeen rustig en stoïcijns doorheen geslagen", zei de burgervader. "Ook als de commissieleden het gezag van de voorzitter niet altijd volgden, bleef je onverstoorbaar je koers volgen." De gedisciplineerde en collegiale Hagens houdt niet van politieke spelletjes. "De felle hectiek van een debat is minder aan jou besteed, je bent meer van de harmonie."

En dan Inga Jensen, afkomstig uit het onderwijs. Met "onze eigen juf Ank" kreeg de burgemeester de lachers op zijn hand. Hij noemde de Eemnesserse met Deense roots welbespraakt, rustig en weloverwogen. "Ze is het raadslid dat het minst haar collega's heeft geïnterrumpeerd. Aardig en plezierig, eigenlijk nooit een onvertogen woord uit je mond gehoord."

Iemand die al vele jaren de zijspan van de PvdA in Eemnes bemant, is het positieve burgercommissielid Léon Lutterman. Van Benthem omschreef hem als iemand die eigenlijk onverstoorbaar op zijn gemak is. "Brainstormen is meer jouw ding dan de formulering in artikel 43 lid 7. Je was al die jaren een onmisbare steun voor Wilma."
Onderneemster Marlies Polfliet - eveneens burgercommissielid - noemde Van Benthem over het algemeen volgzaam en vriendelijk. "Zachtaardig, bescheiden en invoelend. Je kon oprecht verbaasd kijken als wethouder Den Dunnen weer eens uitviel. Je hebt de VVD geholpen toen in een moeilijke periode het meer een afvalrace leek dan een stabiele factor. Je hebt je verantwoordelijkheid genomen toen we op de VVD-lijst bij jou uitkwamen."

Frans Postma was eigenlijk al aan het genieten van zijn pensioen toen D66 zijn hulp - na het afscheid van Ed van der Vaart - nodig had. Een teamspeler die eigenlijk alleen een inhoudelijke bijdrage leverde. "Je brengt je kennis of vaardigheid in en bent vooral oplossingsgericht bezig. Je opereert onafhankelijk, hebt veel doorzettingsvermogen en gaat het nemen van verantwoordelijkheid niet uit de weg."

Andries Schilt trad aan toen Jan den Dunnen wethouder werd. Van Benthem bestempelde hem gekscherend als het duizenddingendoekje van het CDA. "Je pakt alles rustig op en maakt alles netjes af. Een betrouwbaar, vriendelijk en betrokken raadslid."

Paul Sprey is iemand die geen blad voor de mond neemt en vrij direct kan zijn. "Je spreekt je wensen en ideeën actief uit en bent niet van het eindeloos vergaderen als het ook sneller kan. Als ondernemer is dat polderen in zo'n raad ook wel een ding. Je hebt samen met je fractiegenoot Willem met succes de strijd aangebonden met de techneuten van de provincie en Rijkswaterstaat en de aanhouder wint. Vernieuwingsgericht en met lef heb je toch de Sprey-van den Berg-variant uit die strijd kunnen halen. Het typeert je drive en vasthoudendheid: je laat je geen knollen voor citroenen verkopen."

Trouwe dienaar Henk Zunnebeld moet ruimte maken voor kompaan Monique van der Linden. "Het VVD-geluid was bij jou in al die jaren in goede handen. Je was niet van de lange betogen, maar het moest allemaal wel controleerbaar zijn, zodat je de wethouder erop af kon rekenen. Meetbaar en vooral ook met een evaluatie. Altijd trouw aanwezig en to the point. Om het met Vera Lynn te zeggen: We'll meet again."

Grijpgrage huishoudster veroordeeld

Blaricum De politierechter in Utrecht heeft een 59-jarige Blaricumse veroordeeld tot 180 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De vrouw heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal van een kostbaar schilderij van de schilder Lee Man Fong. De voormalige huishoudster werd vrijgesproken van het stelen van een ets van Escher uit hetzelfde huis in Laren.

De officier van justitie had zes maanden cel geëist waarvan de helft voorwaardelijk. De officier noemde het stuitend en schokkend dat de vrouw op slinkse wijze de familie waar ze al tientallen jaren werkte had bestolen. De rechter legde wel twee maanden voorwaardelijk op. Omdat de Blaricumse nog nooit met justitie in aanraking was gekomen, hoefde zij niet de cel in. De rechter bepaalde ook dat het slachtoffer van deze diefstallen vijfhonderd euro schadevergoeding moet krijgen. De officier eiste voor de familie ook een schadevergoeding van 118.000 euro, maar deze werd niet door de rechter toegekend omdat het schilderij van Lee Man Fong bij het veilinghuis staat en er beslag op ligt. "Ik heb er vertrouwen in dat u dit terugkrijgt", besloot de politierechter tegen de familie.
De huishoudster hield op de zitting vol dat zij het kostbare schilderij van haar werkgever had gekregen, toen deze nog volledig bij de tijd was. Het zou een persoonlijk cadeau zijn geweest waarvan de kinderen van de gever niets mochten weten. De Blaricumse liep tegen de lamp toen het veilinghuis waar zij het probeerde te verkopen, naar de politie stapte. De gulle gever bleek dement en wilsonbekwaam.

Burgemeester Blaricum nieuwe voorzitter Vrienden van Tergooi

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch. Foto: Gemeente Blaricum

Blaricum Burgemeester Joan de Zwart-Bloch van Blaricum is de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van Tergooi. Zij volgt Elbert Roest op. In verband met zijn vertrek als burgemeester van Laren legde hij na ruim 3,5 jaar het voorzitterschap van de stichting neer.

De Zwart-Bloch is sinds 1 april 2008 burgemeester van Blaricum. Ook is zij bestuurslid van de (veiligheids)regio Gooi & Vechtstsreek en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de portefeuille Gezondheidszorg. Naast het vervullen van tal van politieke en bestuurlijke functies was zij in het verleden eigenaar van een adviesbureau dat zich richtte op de zorg- en welzijnssector. Daarvoor was De Zwart-Bloch verpleegkundige op de eerste hulp van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en het Marine Hospitaal in Overveen. In 2009 behaalde zij een Master of Health Care en Social Work. "Naast mijn politieke belangstelling zit de affiniteit voor de zorg me dus eigenlijk gewoon in het bloed. Ik ben daarom heel erg blij dat ik vanuit deze functie een steentje mag bijdragen om het ziekenhuisverblijf van patiënten en bezoekers uit deze regio zo prettig en aangenaam mogelijk te maken", aldus De Zwart-Bloch.De Stichting Vrienden van Tergooi is een onafhankelijke stichting die projecten voor patiënten en bezoekers ondersteunt waar binnen het zorgbudget geen geld voor is. Alle gelden die de Stichting Vrienden van Tergooi bijeenbrengt, komen geheel ten goede aan de projecten. Zo is een chemotuin gerealiseerd voor mensen die een chemobehandeling ondergaan, een groene kas gebouwd waar patiënten en bezoekers zich even kunnen terugtrekken en familiekamers en huiskamers op verpleegafdelingen ingericht. Zonder (financiële) steun van de vriendenstichting zou dat niet gelukt zijn.

Léon Vos

Léon Vos (34) is voorzitter van Scouting Raboes. In het dagelijks leven verkeersvlieger en fanatiek sporter.

Foto: Joris Klaui

Wat is er zo leuk aan Laren?
"Laren is een geweldig dorp en dat komt voornamelijk door zijn inwoners."

Met wie zou je eens een gesprek willen?
"Met Richard Branson. Zijn enthousiasme in het leven is zo aanstekelijk."

Waar maak je je zorgen om?
"Ik maak me zorgen of het verenigingsleven snel genoeg mee kan veranderen om de veranderende maatschappij bij te houden."

Wat is je favoriete plek in Laren?
"Het Raboes voelt echt als mijn tweede thuis."

Laren mist nog?
"In mijn ogen zou het openbaar vervoer naar de grote steden nog beter kunnen en aan de verbetering van de trottoirs mag echt iets gedaan worden."

Als je een dagje de burgemeester van Laren was, wat zou je doen?
"Ik zou de besturen van de verschillende verenigingen in Laren met elkaar om de tafel zetten. Ik denk dat we een hoop van elkaar kunnen leren."

Fusie of zelfstandig?
"Misschien tussenvorm? In Amsterdam komen ze er toch ook op terug en krijgen de stadsdelen weer meer invloed en zelfbeschikking."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"Ik heb me ingeschreven voor de Ultra Viking Obstacle Race in september. 60 kilometer hardlopen, 150 obstakels en 3000 hoogtemeters."

Wat is je favoriete spreuk?
"'Het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen'.

Wat zou je doen als je een miljoen wint?
"Een deel gaat naar de 1euro16miljoenmensen.nl-actie van mijn moeder ten behoeve van onderzoek naar mitochondriale aandoeningen."

'No go' van hertelling stemmen

Blaricum Op twee stemmen na heeft PvdA Blaricum geen zetel kunnen pakken. De Blaricumse Partij (DBP) opperde een hertelling van de stemmen, maar burgemeester Joan de Zwart-Bloch zag geen reden hiertoe.

Daphne Rokebrand (PvdA) viste - net als vier jaar geleden - ook deze gemeenteraadsverkiezingen naast het net. "Het is heel zuur dat er maar zo'n klein verschil is", aldus Rokebrand. Volgens haar ging de hertelling niet door omdat er geen onregelmatigheden bekend zijn. "Ik weet niet of dit onderzocht is en door wie, maar de PvdA is dit nog aan het onderzoeken. Nu, totdat de fusie een feit is, hebben we weer een ultrarechts bestuur in Blaricum."

Laren/Eemnes

In Laren is de PvdA ook buitenspel gezet. "Met 'dank' aan GroenLinks", zegt Marcus van den Brink, die tot vier maanden terug nog als Larense PvdA-eenmansfractie opereerde. "We moeten ons als PvdA BEL maar eens beraden hoe we het progressieve geluid nog kunnen laten klinken in Laren en Blaricum."
Van den Brink, sinds kort weer woonachtig in Eemnes en de nummer 2 op de PvdA-lijst achter Wilma de Boer, komt totaal tegen de landelijke trend in in de gemeenteraad. Hij was in positieve zin nogal gechoqueerd over deze uitslag. "Totaal niet op gerekend. Gezien de landelijke score van de PvdA was ik al blij geweest als we die ene zetel hadden kunnen vasthouden. Wilma is een kanjer en een stemmentrekker en natuurlijk heeft de PvdA al jaren met een wethouder een constructieve bijdrage geleverd aan het bestuur van Eemnes."
Hij weet hoe het is om als eenmansfractie te moeten opereren. "Ik ben dus blij dat we het met z'n tweeën mogen gaan doen. Ik denk dat Wilma en ik elkaar goed aanvullen en dat we een sterk team vormen, gelukkig gesteund door een solide steunfractie. Ik heb er zin in. Eemnes is een warm nest."

King's Choir College Cambridge schittert in 'Matthäus'

Foto: Ton van der Voort

Laren "Alles klopte", zegt Leo Janssen van Laren Klassiek. De stichting organiseerde afgelopen zondag de Matthäus Passion - uitgevoerd door het King's College Choir Cambridge - in de Larense basiliek. Op de bok stond Andrew Arthur die de door een ongeluk geblesseerde Stephen Cleobury verving. Zelden kwam alles voor deze eenmalige en exclusieve uitvoering zo samen.

Rol voor milieu en klimaat in coalitieakkoord

Vervolg VP

Kerkhoff vraagt Larens Behoud om één van haar fractieleden de woordvoerder te laten zijn voor behoud van groen, duurzaamheid en dierenwelzijn in Laren. "Wij kunnen deze persoon dan met raad en daad steunen bij haar of zijn raadswerk." Afgezien van Kerkhoffs rekenvoorbeeld, waarbij hij schetst dat GroenLinks/Partij van de Dieren bij de Tweede Kamerverkiezingen goed was voor anderhalve zetel, is Calis het eens met zijn oproep. Calis zet in een reactie nog wel even recht dat bij de landelijke verkiezingen bijna 60% van Laren op de VVD heeft gestemd. Calis is het met Kerkhoff eens dat ook symboolpolitiek, die maar in geringe mate bijdraagt aan de oplossing van het probleem, hier belangrijk is. "Ik zal er zeker naar streven milieu en klimaat een veel prominentere plaats in het komende coalitieakkoord te geven."

Boerenmarkt Blommenhoeve

Eemnes Op De Blommenhoeve aan de Meentweg 37 staat zaterdag 31 maart weer een markt gepland.

In verband met Pasen pakken de standhouders extra uit. Kinderen kunnen paaseieren zoeken in de boomgaard en de atelierwinkel met paasstukken is open.

Cel voor veroorzaker dodelijk ongeval A27

Twaalf maanden brommen en drie jaar rijontzegging

De Caddy kwam tegen een boom tot stilstand. Foto: Bob Awick

Eemnes De 33-jarige Huizer die op 10 december 2016 een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte op de A27 bij Eemnes, moet de gevangenis in.

Rechters zijn klaar met toenemende gevaarlijk verkeersgedrag

De rechtbank in Utrecht heeft de Huizer veroordeeld tot 12 maanden celstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast heeft de rechtbank de man een rijontzegging opgelegd van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Uit het vonnis wordt duidelijk dat de rechters klaar zijn met het toenemende gevaarlijke verkeersgedrag van weggebruikers. Waar zij bij deze vorm van schuld vaak een taakstraf van 240 uur vonnissen, legt zij nu een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op. Twee weken geleden, tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, riep de stiefmoeder van het slachtoffer de rechtbank op af te rekenen met verkeershufters als de Huizer. "Zij maken levens van anderen kapot", aldus de vrouw. De rechtbank lijkt hier gehoor aan te geven, niet op de laatste plaats ook vanwege het gedrag van de Huizer na het ongeval. De man is weggelopen zonder zich om de slachtoffers te bekommeren. Hij belde zijn vader die hij naar voren schoof als bestuurder. Toen de politie arriveerde, was de vader al op de plaats van het ongeval en vertelde de politie dat hij achter het stuur zat en zijn zoon op de bijrijdersstoel. Omdat de Huizer in eerste instantie verklaarde de bijrijder te zijn is geen alcoholtest bij de man afgenomen en was zodoende niet vast te stellen of hij te veel had gedronken. "Een taakstraf is tegen deze achtergrond niet meer passend", aldus het vonnis.
Er is hier juridisch sprake van 'aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag'. De Huizer reed op de avond van 10 december 2016 in zijn Volvo over de A27 richting Utrecht. Met 175 km p/u botste hij achter op de Volkswagen Caddy van het slachtoffer. Door de enorme klap verloor deze de macht over het stuur en de Caddy kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder overleed ter plekke; zijn vriendin, die naast hem zat, liep zwaar lichamelijk letsel op.

'Acht kippen ontijdig met de haan verdwenen'. Deze kop was ruim vijftig jaar geleden 'nieuws Uit Ommeland', de regionale rubriek van de Gooi en Eemlander. Wat was er aan de hand? 'De heer J.A.L.V. van de Vredelaan in Laren kwam met schrik tot de ontdekking dat zijn kippenhok geplunderd was', aldus het krantenbericht.

Walter en Roland in paasstemming. Foto: Leo Janssen

'Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei' zongen we vroeger tijdens het paasontbijt aan een feestelijk gedekte tafel, waarop een grote schaal met eieren die even ervoor in de tuin waren verstopt en gevonden en meestal waren beschilderd. Het eten van zo'n grote hoeveelheid eieren is vandaag de dag uit den boze. Eieren zijn rijk aan cholesterol, 2 tot 3 eieren per week is voldoende volgens het Voedingsbureau. Het chocoladepaasei heeft het dan ook van het natuurlijk kippelegsel gewonnen. Hoewel, wie in de Larense etalages kijkt, ontdekt dat het tegenwoordig meer in de mode lijkt. Door elkaar een presentje te geven in de vorm van een ludieke keramische paashaas, geglazuurd met een gouden halsband of vormgegeven als een Bugs Bunny, brutaal leunend op een winterpeen. Een prijskaartje van rond de 50 euro voor zo'n paascadeautje is geen uitzondering meer. Dat is overigens niets vergeleken met het duurste ei, ooit. De Londense Piccadillyshop 'Maison du chocolat' bood het aan voor 50.000 pond, ruim 57.000 euro. Daar koop je tegenwoordig een leuke Mercedes Benz E-Klasse Coupé voor. En mocht u nu ge'choct' zijn door deze prijs van dit paaspresentje vol cacao en diamanten, een Russische oliegarch betaalde voor een Russisch eitje - niet te verwarren met de halve hardgekookte eieren, groenten en aardappelsalade uit mijn jeugd - van een eeuw geleden nog veel meer. De paaseieren van de goudsmit van de tsaar, Peter Carl Fabergé (1846-1920) die zich laten openen langs een gouden biesje over hun middel, hebben tegenwoordig een marktwaarde van vele miljoenen. Een Fabergé-collectie van negen keizerlijke eieren werd voor circa 100 miljoen euro 'terugverkocht' aan een rijke miljardair. Dan maar zo'n eenvoudig onder een vrolijk gekleurde zilverpapiertje verstopt paaseitje. Vrolijk paasfeest!

Brandweer gaat als de brandweer

Laren/Blaricum Het brandweerkorps van de Gooi en Vechtstreek behoort tot de snelste van het land. Dat heeft het CBS berekend. Slechts drie brandweerkorpsen zijn gemiddeld sneller ter plaatse als er ergens alarm wordt geslagen.

Als er ergens alarm wordt geslagen zijn de brandweerwagens van het korps Gooi en Vechtstreek gemiddeld na 6,9 minuten ter plaatse. Het korps doet het daarmee net wat slechter dan het korps Kennemerland, dat met 6,5 minuten het snelst ter plaatse is. Toch gaat het veel beter dan het landelijk gemiddelde: normaal gesproken doen korpsen er gemiddeld 7,7 minuten over. Het korps Drenthe was met 10,7 minuten gemiddeld het traagst.

Golftoernooi bij 'de Goyer'

Eemnes De Stichting Golf4charity organiseert voor de derde keer een spetterend golftoernooi ten behoeve van War Child Holland op Golf & Country Club de Goyer in Eemnes.

Het wordt een volledig verzorgde dag met ontvangst, luxe baancatering, diverse challenges in de baan, een aangeklede borrel en een superverzorgde barbecue.

Victor Reinier is als ambassadeur namens War Child aanwezig om te dag te openen en de cheque in ontvangst te nemen. Tevens neemt hij deel aan het toernooi. Op de flight met Victor kan via de website worden geboden. In de loterij zijn weer prijzen te winnen, waaronder diverse golfgear, diners in sterrenrestaurants en een prachtige verzorgde golfreis voor twee personen naar El Rompido in Zuid-Spanje. inclusief greenfees en vliegtickets.

Paaseiactie bij AH Blaricum

Blaricum Marieke Ton van AH Blaricum Oude Dorp heeft vijftien grote eieren verstopt in het dorp. Wie een ei vindt, wint een paas-wijn-kinderpakket t.w.v. 100 euro.

De eieren worden vanaf donderdag tot en met tweede paasdag (maandag) verstopt (per dag drie eieren). "Via Facebook zullen we dagelijks hints en speurtochten geven waar we de eieren hebben verstopt."

Dweilen met de kraan open bij de Minnehof

Succesvolle lenteschoonmaak in Eemnes

Burgemeester Van Benthem en een vrijwilligster in actie voor Eemnes Schoon. Foto: Bob Awick

Eemnes De negende Lenteschoonmaak in Eemnes - afgelopen zaterdag - is succesvol verlopen, laat organisator Jaap Groeneveld weten. Met dank aan de scholen heeft de actie weer een record gebroken. Ongeveer 120 mensen zijn de afgelopen week in touw geweest om Eemnes schoon te krijgen.

"Vooraf hadden twee basisscholen hun naaste omgeving al gekuist: de Hobbitstee op dinsdag 20 maart met 60 kinderen en afgelopen vrijdag Merlijn met 30 kinderen. Zij droegen voor het eerst de hesjes met de tekst 'Eemnes Schoon' erop, het ultieme doel van de Werkgroep Eemnes Schoon."
In de ochtend werd in de dorpskom van Eemnes, met Wakkerendijk en Meentweg erbij, door 35 volwassenen en 6 kinderen opgeruimd. Tegelijkertijd werkten twee groepen van elk tien personen in de Heidehoek en 'het eiland van Eemnes' (Gooiergracht en dorpskom aan de Larense kant) de bermen af. In de middag gingen zo’n 15 mensen in andere delen van het dorp aan de slag. Naast de vaste kern waren er ook weer nieuwe gezichten. Daarnaast stak burgemeester Roland van Benthem samen met de wethouders Jan den Dunnen en Niels Rood ook de handen uit de mouwen. Zij liepen elk met een ander of twee anderen.
Groeneveld: "Aanvankelijk was het idee, oppervlakkig gezien, dat er minder zwerfvuil leek te liggen. Voor een deel lijkt dat waar te zijn in bepaalde buurten, maar in andere delen van het dorp was het weer raak met zakken vol. Vooral langs fietspaden en hangplekken van de jeugd. Bij elkaar zijn, met de scholen erbij, ruim twintig grote grijze afvalcontainers gevuld. Afgezien van het gebruikelijke zwerfvuil, zoals verloren wieldoppen, een enkele uitlaat, een deel van een schutting (met de storm weggewaaid?) zijn er deze keer geen opmerkelijke vondsten gedaan."
Ook zijn delen van Eemnes niet geraakt, waar blijkbaar nog nooit iemand iets heeft opgeruimd. "Dat geldt voor Eembrugge, waar snel een resultaat geboekt kan worden. Bij de Minnehof is het dweilen met de kraan open. Er wordt nu serieus over nagedacht om die buitengebieden eens aan te pakken met een herfstactie. Ook individuele personen zijn bereid om tussendoor op te ruimen."

De actie wordt elk jaar ondersteund door de gemeente Eemnes, die gezorgd heeft voor de nieuwe hesjes om de actie een eigen gezicht te geven. Tevens mochten alle deelnemers de ter beschikking gestelde tuinhandschoenen behouden. Deze waren beschikbaar gesteld door de gemeente en tuincentrum De Bruin Tuin & Thuis, ieder de helft van een paar.

Buitengebieden aanpakken met een herfstactie

Eemnesser Polderloop

Eemnes De KPJ Eemnes organiseert op zondag 8 april voor de 43ste keer de Eemnesser Polderloop, een loopfestijn voor alle leeftijden.

Tussen 12.00 en 12.45 uur kunnen deelnemers zich inschrijven op De Deel aan de Wakkerendijk 162. Het startschot klinkt om 13.00 uur aan het begin van de Jonge Jaapeweg in de polder.
Hardlopers kunnen kiezen uit drie afstanden: 5, 10 of 15 km. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen alleen meedoen aan de 5 km en betalen 5 euro. Naast de prestatieloop is er een recreatieloop over 5 km voor iedereen die van de mooie Eemnesser polder wil genieten. Deelnemers vanaf 13 jaar betalen 8 euro. De prijsuitreiking is om 15.00 uur.
De opbrengst van deze polderloop gaat naar het Zuid-Afrikaanse Friersdale. Naast het inschrijfgeld gaat ook een percentage van de baropbrengst van De Deel naar het goede doel. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van een waterpomp en zonnepanelen in Friersdale. Met de waterpomp wordt water uit de Oranjerivier gepompt naar de zuivering voor de behuizing rond de school van Friersdale.

Laren telt 28 oldtimers per 1.000 inwoners

Laren Het aantal klassieke personenauto's van veertig jaar of ouder is de afgelopen jaren met 24% toegenomen. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers ten opzichte van vier jaar eerder.

Het oldtimerbezit is het hoogst in de gemeenten Terschelling en Laren, met gemiddeld 31 en 28 auto's per duizend inwoners.
Het bezit van deze oude auto's is het laagst in Almere en Urk, met drie auto's per duizend inwoners. Nederland telde op 1 januari 2018 ongeveer 141.000 klassieke personenauto's van 40 jaar of ouder. In 2014 waren dat er nog ongeveer 115.000. Niet al deze auto's mogen de weg op. Zo is 1 op de 4 oldtimers begin 2018 geschorst.

Volop kroelen met Bram (13)

Foto: Albert van der Linden

Blaricum Knuffelen met Bram, het 13-jarige paard van zorgboerderij 't Werckpaert, kon afgelopen weekend tijdens de lentemarkt. Onvermoeibaar trok deze schat talloze keren de huifkar voor een ritje door het dorp. Ongekend druk was het ook en de zelfgemaakte spulletjes van de zorgboeren gingen - net als de lekkernijen - als warme broodjes over de toonbank.

Lentefeest in schaapskooi

Blaricum Het Goois Natuurreservaat organiseert maandag 2 april tussen 10.00 en 12.00 uur het jaarlijkse lentefeest voor kinderen en hun (groot)ouders in de Schaapskooi op de Blaricummerheide.

De tientallen schattige lammetjes laten zich graag knuffelen en aaien. Daarnaast kunnen kinderen tot en met 7 jaar paaseitjes zoeken in de kraal naast de schaapskooi en knutselen. Op het kleuterpad van Lineke Lam kunnen kinderen opdrachten doen en komen zij van alles te weten over de dieren op de heide. De toegang is gratis.

De schaapskooi ligt achter restaurant Tafelberg aan de Oude Naarderweg 3. De belangrijkste toegangsweg naar de schaapskooi (Boissevainweg, de weg van ziekenhuis Tergooi naar de schaapskooi) is vanwege werkzaamheden afgesloten.

Tennis 't Laer

Laren Tennisclub 't Laer aan de Driftlaan 3 houdt maandag 2 april tussen 13.00 en 15.00 uur open dag. Wie zich aanmeldt (JC@tlaer.nl) kan meedoen aan een clinic en paaseieren zoeken. Wie direct lid wordt, krijgt een welkomstpakket cadeau.

Concert Sint Jans Schola

Het paasconcert van Sint Jans Schola vorig jaar. Foto: Bruno Wacker

Laren De Sint Jans Schola geeft weer haar traditionele paasconcert op tweede paasdag om 15.30 uur in de Sint Jans Basiliek aan de Brink 31.

"Het concert belooft ook dit jaar weer veel luistergenot te bieden", meldt de organisatie. "De Sint Jans Schola biedt iedereen, van beginnende tot geoefende luisteraars, prachtige klassieke muziek door de eeuwen heen en heeft voor iedereen wel iets moois in petto. Het optreden duurt ongeveer vijf kwartier, dus dat is voor iedereen te behappen."
Muzikale medewerking is er van Bas Goenewoud op orgel en Cyrille van Poucke op trompet. De algehele leiding is in handen van Hans Rikkert de Koe. De paasmuziek gaat van Gregoriaans - via Vulpius, Händel, Mendelssohn en Fauré - naar hedendaags.

De kerkdeuren gaan open om 15.00 uur. De toegang is gratis; er is na afloop een deurcollecte. Meer info op www.sintjansschola.nl.

Gastles over bomen voor schoolkinderen

Antoinetty van den Brink en de schoolkids. Foto: Historische Kring

Laren Kinderen attent maken op hun directe omgeving en leren 'zien' was het doel van een gastles over bomen die Antoinetty van den Brink, oud-voorzitter Historische Kring Laren, onlangs aan de leerlingen van groep 1 en 2 van de Montessorischool heeft gegeven.

De gastles werd gegeven op initiatief van een van de ouders van de leerlingen, Bas Holshuijsen (de huidige voorzitter van de Historische Kring Laren). Van den Brink vertelde met veel plezier over de bomen in het mooie groene dorp. Over de hele dikke boom bij het hertenkamp en over de berken en dennenbomen. Het was een actieve les, waarbij de kinderen eerst aandachtig luisterden en meedachten over het belang van bomen en toen met een vergrootglas mochten zien hoe dennenappels vol zaden zitten en hoe bladnerven eruitzien. De Larense Antoinetty adviseerde de kinderen om een 'beschermboom' te kiezen in hun omgeving en daar met zorg en aandacht naar te kijken. Na deze spannende les maakten de kinderen een tekening van een boom.

Column

Wisseling van de macht

Lonneke Boots Fotografie

Zie hem hier de overwinnaar
de verliezer van weleer
de gezegevierde bobo
dadenkrachtig als de pest

Zie hem daar de weggestemde
de overwinnaar van weleer
de machteloze stadsbestuurder
met slechts wachtgeld dat hem rest

Zie de jojo van het volk
de beslisser van ’t moment
de onbeduidende van morgen
de marionet van de partij

Zie hem radeloos zijn best doen
de kastijder van zichzelf
morgen kan het afgelopen
zijn illusies weer voorbij
Morgen is hij de verliezer
de overwinnaar van weleer
en zal de machteloze hopen
dat hij de macht krijgt deze keer

'Als gemeente lenen we het geld graag uit'

Foto: Gemeente Eemnes

Eemnes Drukkerij Image Team (D.I.T.) heeft als eerste bedrijf in Eemnes een stimuleringslening gekregen. Met behulp van deze lening zijn zonnepanelen op het dak geplaatst. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening. Wethouder Niels Rood: "Als gemeente lenen we het geld graag uit."

Wereldwinkel Laren na 45 jaar dicht

Huurcontract wordt door parochie niet meer verlengd

De Wereldwinkel naast de basiliek aan de Brink. Foto: Bob Awick

Laren De Wereldwinkel Laren gaat na 45 jaar dicht. De winkel - sinds 35 jaar gevestigd in de voormalige fietsenstalling direct naast de basiliek - is nog open tot en met zaterdag 14 april. Cadeauartikelen worden nu met 50% korting verkocht.

"De directe aanleiding voor de sluiting is dat ons huurcontract met de Parochie St. Jan Goede Herder niet wordt verlengd", laat Betty van Dillen, secretaris Wereldwinkel Laren-Eemnes, weten. "Wij zijn de parochie dankbaar dat wij 35 jaar deze ruimte hebben kunnen huren voor een symbolisch bedrag, zodat het fairtradegedachtegoed in Laren kon worden uitgedragen."

Dalende omzet

Andere reden is ook de dalende omzetcijfers. "De fairtradefoodproducten zijn steeds meer in de supermarkt te koop. Dat vinden wij een goede ontwikkeling. De markt voor cadeauartikelen laat helaas ook te wensen over."

Eemnes

De Wereldwinkel Laren-Eemnes verdwijnt niet helemaal. De Eemnesser locatie, naast de Kringloopwinkel op de Zuidersingel 6, blijft gewoon open.

Riante cheque van 12,5 mille voor Papageno Huis

Christien Kuysters, directeur Papageno, en voorzitter Alex Oostvogel. Foto: PR

Laren Papageno-directeur Christien Kuysters heeft vrijdag namens het Papageno Huis een prachtige cheque van 12.500 euro in ontvangst mogen nemen.

Het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) speelde vorig jaar - met Guus Meeuwis als gastartiest - op het eiland bij Rust Wat voor een uitverkochte tribune, wat resulteerde in een opbrengst van 25.000 euro voor de twee goede doelen die door Lions Crailo worden ondersteund: de Stichting Papageno en IMC Wereldschool. De opbrengst is over deze twee doelen verdeeld.

Voorzitter Alex Oostvogel dankte in zijn speech de sponsors die het concert mogelijk maakten en de vrijwillige inzet van de vele Lions. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat burgemeester Rinske Kruisinga de rol van haar voorganger als lid van het comité van aanbeveling overneemt. Zijn dankwoord werd aangevuld met woorden voor het AJO dat ook dit jaar - 22 juni - een hoofdrol zal spelen tijdens het concert.
De solistenrol is dit jaar voor bandoneonspeler Carel Kraayenhof.

Edwin en Sam de Vries spelen samen in 'Westerbork Serenade'

Start theatertournee begint in Singer Laren

'Westerbork Serenade' met Edwin en Sam de Vries is op 31 maart te zien in Singer Laren. Twee jaar geleden liet De Vries sr. al een voorvertoning zien.

Sam en Edwin de Vries. Foto: Bert Nienhuis

Laren Acteur en verzetsman Rob de Vries (1918-1969) herleeft in het toneelstuk 'Westerbork Serenade'. Zowel zijn zoon Edwin (1950) als zijn kleinzoon Sam (1993) geeft de toneelspeler en oorlogsheld gestalte. Centraal staat het waargebeurde verhaal hoe de Joodse Rob het meisje op wie hij verliefd was (gespeeld door Machiel Rodenburg) uit kamp Westerbork wist te smokkelen.

'Westerbork Serenade', geschreven door Edwin de Vries, was al in besloten kring te zien, maar op 31 maart begint in Laren een echte theatertournee (regie van Mette Bouhuijs) over de levensgevaarlijke ridderlijkheid van zijn vader Rob, die aan nog veel meer verzetsactiviteiten deelnam.

Posttrein

'Hij kon ook onredelijk kwaad worden op Duitsers'

"Hij klom als Joodse jongen als hulprangeerder op een posttrein en reed zo Westerbork in om het meisje zo ook mee te nemen. Later ging ze terug. Ze werd gechanteerd als lid van het cabaretgezelschap van het kamp: als ze niet terug zou keren, ging het hele gezelschap op transport", vertelt De Vries sr., tevens Supporter van Singer Laren.

Emotioneel

"Ze zagen elkaar daarna nog één keer. Veel later heb ik haar in New York ontmoet: ze schrok enorm doordat ik zo op mijn vader lijk. Het was heel emotioneel." In die ontmoeting lag de kiem voor de 'Westerbork Serenade'.

Rob vertelde Edwin wel spannende en grappige verhalen over de oorlog, maar nooit wat die echt met hem had gedaan. "Dat vertel ik je later wel, zei hij. Van mijn moeder wist ik dat hij nachtmerries had. Hij kon ook onredelijk kwaad worden op Duitsers. Toen hij een keer terecht werd aangehouden op de Autobahn, begon hij zo te schelden dat de motoragenten ervandoor gingen."

Edwin de Vries speelt zijn vader die na zijn dood terugkijkt en zijn zoon Sam zijn grootvader ten tijde van de oorlog. "Hij heeft nu precies de leeftijd van mijn vader. Sam is geen getrainde acteur, maar heeft wel talent. Zijn passie is virtual reality, daar heeft hij een bedrijfje in. Of hij misschien ooit echt acteur wordt, is nog onduidelijk."

Vrede

Rob de Vries had Edwin liever advocaat zien worden. "Ik was een goede gymnast; hij had drie jaar hbs en projecteerde zijn ambities op zijn kinderen." Edwin luisterde niet, werd toneelspeler en uiteindelijk had zijn vader er vrede mee. "Ik kreeg toen de tien geboden voor toneelspelers van hem. Het belangrijkste gebod is: bemoei je alleen met je eigen rol. Is niet gelukt."

Kinderfilm

Rob en Edwin speelden ook één keer samen, in de kinderfilm 'Kwikkie en de laatste passagier' (1961). Graag had Edwin als volwassen acteur ook met zijn vader gespeeld, maar de geliefde toneel- en oud-verzetsman werd slechts 51 jaar.

Lezing Jan Timmer over 'Die man van Philips'

Laren Jan Timmer geeft woensdag 11 april van 20.00 tot 22.00 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat een lezing over het boek 'Die man van Philips'. Timmer werkte zijn leven lang bij Philips en was van 1990 tot 1996 president-directeur. Nu vertelt hij het verhaal van zowel die man als dat bedrijf.

In het boek vertelt Jan Timmer hoe boeiend en afwisselend een loopbaan bij een multinational kan verlopen, hoeveel kansen tot ontplooiing er zijn. Daarnaast biedt hij inzicht in de complexe besluitvormingsprocessen van een wereldwijd opererend concern. Hij beschrijft hoe het Angelsaksische businessmodel, met de nadruk op aandeelhouderswaarde, een ongewenste invloed heeft gehad op de bedrijfsvoering, en niet alleen bij Philips. Hij neemt stelling tegen de al te gemakkelijke inkoop van eigen aandelen, ook door Europese bedrijven.

Timmer schetst ook hoe Europa in technologisch opzicht in een isolement is geraakt ten opzichte van Silicon Valley en het Verre Oosten. Hoe de moordende concurrentie vanuit Azië heeft geleid tot de ondergang van het ooit dominante onderdeel Consumentenelektronica. Maar ook hoe ASML en NXP konden uitgroeien tot succesvolle bedrijven. Timmer is van mening dat Philips ook zelf verantwoordelijk is geweest voor de krimp van het concern.
Vanuit zijn levenslange betrokkenheid bij het bedrijf heeft hij begrip voor de dilemma's waar managers voortdurend mee geconfronteerd worden. Maar, betoogt Timmer onomwonden, Philips had vandaag de dag beslist méér kunnen zijn dan het nu is.

Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij de Larense Boekhandel of te reserveren per e-mail: info@larenseboekhandel.nl.

Nieuwe leden welkom bij bridgeclub

Eemnes In de ontmoetingsruimte van De Raadsvore aan de Raadhuislaan 80 wordt elke donderdag vanaf 13.30 uur gebridged.

Nieuwe leden zijn welkom. Het is een gezellig en vriendelijk clubje bridgers. Iets voor u? Aanmelden en informatie bij Nel Rebel, telefoon 035-5310118.

Dinsdag 3 april opent de eindexamententoonstelling van leerlingen van De Brink in het Brinkhuis.

Vrijdag 30 maart

Borreluurtje met je Buurtje(s)

16.00 De Malbak Blaricum

Wijkbewoners van de Bijvanck zijn van harte welkom voor ontmoeting en een praatje tijdens het buurtborreluurtje in wijkcentrum de Malbak, Wetering 122.

De geef-en-neemtafel

10.00 Brinkhuis Laren

De geef-en-neemtafel wordt door vrijwilligers van Versa Welzijn georganiseerd.

PC Helpdesk BEL

10.00 Brinkhuis Laren

Voor al uw vragen en/of problemen met uw pc, tablet of smartphone kunt u elke werkdag terecht bij de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis-Laren. Zie ook: www.pchelpdeskbel.nl.

Paaszang met De Lofstem

15.00 Voor Anker Huizen

Chr. Seniorenkoor De Lofstem verzorgt een paasmiddag in Voor Anker. Toegang €2,-.

Zaterdag 31 maart

Repair Café Huizen

10.00 Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Enthousiaste vrijwilligers helpen u bij kleine reparaties aan kleding, fietsen of elektrische apparaten.

Kringloopwinkel Stichting Servitas

10.00 Stichting Servitas Huizen

Iedere laatste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 14.00 uur. De goedkoopste in het Gooi.

Schilderworkshop 'Pinguïns'

13.00 Atelier Het Zoldertje Blaricum

Hoe schilder je pinguïns in acrylverf op doek. Dat leer je stap voor stap in deze workshop. Kosten € 45,- incl. materiaal. Meer info: www.angeline-rijkeboer.nl.

Paasexpositie Hamdorff tekenclub 31 maart

11.00 Gooise Academie Laren

De modeltekeningen zijn te koop voor € 50,- per stuk. Naast de modeltekeningen is er ook ander werk van de kunstenaars te zien. Gratis entree.

Beelden Erica Wesseling in Foyer Brinkhuis Laren

10.00 Brinkhuis Laren

Vanaf 31 maart zijn de beelden van kunstenares Erica Wesseling te zien in de Foyer van het Brinkhuis. Open atelier Paviljoensweg 6 Laren, 10.00-17.00 uur: 30 maart, 6, 13, 29, 27 april en 11 mei. www.ericawesseling.nl.

Zondag 1 april

Workshop Fotografie 'De hei'

9.:30 Restaurant de Tafelberg Blaricum

Wat er o.a. aan bod kan komen: compositievormen, diafragma en sluitertijden, ISO, detailfotografie, over- en onderbelichten, en voor de liefhebbers het zonesysteem van Ansel Adams.

Maandag 2 april

Rummikub en Scrabble

10.30 De Malbak Blaricum

Sjoelen, dammen of mens-erger-je-niet kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee!

Open Dag Jeugd

13.00 Tennisclub 't Laer Laren

Gratis open dag voor jeugd. Meld je aan op: jc@tlaer.nl.

Muziek in Huis

14.30 De Bolder Huizen

Het ensemble Tango Por Dos geeft een concert. Het concert is in Het Knooppunt en duurt 60 minuten. Entree € 6,-.

Kringloopwinkel Stichting Servitas

13.30 Stichting Servitas

Kringloopwinkel Stichting Servitas, Poolvos 2, 1273 JL HUIZEN.

Paasactiviteiten

13.30 Kinderboerderij De Warande Huizen

Een gezellig paasfeest op de kinderboerderij in Huizen. Tussen 13.30 uur en 16.30 uur zijn er diverse leuke activiteiten voor kinderen van alle leeftijden.

Open atelier Jettie Roseboom

10.00 Atelier Jettie Roseboom Huizen

Een expositie van haar schilderijen en bronzen beelden. Tussen 10.00 en 18.00 uur. Frans Halslaan 4.

Dinsdag 3 april

Bibliotheek Malbak

10.00 De Malbak Blaricum

Elke dinsdag- en donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak-bibliotheek. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen.

Spelmiddag

13.30 De Blaercom

Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee! Info: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl, 035-7504149.

Kringloopwinkel Stichting Servitas

13.30 Stichting Servitas

Kringloopwinkel Stichting Servitas, Poolvos 2, 1273 JL HUIZEN.

Gratis Nederlandse les / Free Dutch Lesson

19.30 De Malbak Blaricum

Every Tuesday between 7.30-9.30 pm you are invited to our Dutch language lessons. Level: speaking and understanding the Dutch language a bit. Wetering 122, Blaricum.

Eindexamenexpositie Laar & Berg

9.00 Brinkhuis Laren Laren

Expositie leerlingen van havo 5 en vwo 6 van het vak beeldende vorming van het Laar & Berg. De leerlingen hebben zich met enthousiasme gestort op het examenthema: 'Voorbeeldig, Imitatio, Variatio en Aemulatio'.

Basiscursus Mindfulness (MBSR)

19.30 Bewustzijnscentrum Bala Huizen

Dit is een mooie training als je wilt leren de teugels weer in eigen hand te nemen en minder kwetsbaar te worden voor chronische stress.

Woensdag 4 april

Taalcafé / Language bar

10.30 De Malbak Blaricum

Hier kunt u uw Nederlands verbeteren door gesprekjes te voeren met anderen. You can improve your Dutch while speaking with others.

Tarot

13.30 Brinkhuis Laren

Elke donderdagmiddag mogelijkheid tot lezing door gediplomeerde en ervaren tarotlezer. Voor afspraak en nadere informatie bel 035-5388966, Coby van Opstal.

Muziek met baby's en peuters in Huizen

9.00 Muziekvereniging prinses Irene Huizen

Woensdag 4 april start de cursus 'Muziek op Schoot' met kindjes van 8 maanden tot 4 jaar met hun ouder/verzorger. Info: hendrikaveerman@tiscali.nl.

Workshop 'Videobewerking'

9.00 Vivium Johanneshove Laren

Leer in 1 dag videomateriaal monteren met behulp van het programma Magix Video deluxe. Prijs € 70,-. Aanmelden op www.seniorweblarennh.nl of tel. 06-46175271.

Donderdag 5 april

Bibliotheek Malbak

10.00 De Malbak Blaricum

Elke donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak bibliotheek. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, Blaricum.

Vrijwilliger gezocht / vrijwilliger worden

13.30 De Malbak Blaricum

Loop binnen tijdens onze openingstijden of maak een afspraak voor een ander moment, voor info, bemiddeling, advies of scholing of bel 035-750 4149. Versa Vrijwilligerscentrale, Wetering 122, Blaricum.

Koersballen

10.00 De Malbak Blaricum

Koersbal lijkt op jeu de boule. Er is geen kracht voor nodig en het wordt binnen gespeeld. Het verrassende van dit spel is de bal, omdat het zwaartepunt niet in het midden zit. Iedereen kan het leren, dus kom een keertje kijken. Do. van 10.00-12.00 uur. De Malbak, Wetering 122, Blaricum. 035-5262902.

Koffieochtend

10.00 De Blaercom

Zin in een kopje koffie? Vind je het leuk om anderen te ontmoeten in een ontspannen en gezellige sfeer. Kom dan naar deze koffieochtend. Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Iedereen is welkom! Informatie en/of aanmelden: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl, 035-7504149.

Inloopochtend SeniorWeb Eemnes

10.00 Bibliotheek Eemnes Eemnes

Wij zijn een kleine groep enthousiaste vrijwilligers die u graag bijstaan bij al uw digitale vragen en/of problemen.

Bibliotheek Malbak

10.00 De Malbak Blaricum

Elke dinsdag- en donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak bibliotheek. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, Blaricum.

Koffieochtend in Brinkhuis

10.30 Brinkhuis Laren

Op donderdagmorgen wordt er door de gastvrouwen koffie en thee geschonken in de bovenzaal van het Brinkhuis. Even tijd voor elkaar en een gezellig babbeltje.

Computerinloop

10.00 Wijkcentum 't Vuronger

Een computer, tablet of telefoon is zo ingewikkeld dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wilt u daarmee geholpen worden dan kunt u op donderdagmorgen daarmee geholpen worden. Er zijn geen kosten aan verbonden en je kunt zo leren om met Facebook-Twitter-Spotify om te gaan.


Bingo

14.30 Vivium Johanneshove Laren

Gezellige bingo in Johanneshove. Van 14.30 tot 16.30 uur. Kosten: € 5,- voor 5 x 3 rondes. Ook krijgt u daarvoor koffie/thee en een hapje en drankje in de pauze.

Vrijdag 6 april

Muziek met baby's en peuters in Huizen

9.00 Muziekvereniging Prinses Irene Huizen

Vrijdag 6 april start de cursus 'Muziek op Schoot' met kindjes van 8 maanden tot 4 jaar met hun ouder/verzorger. Info: hendrikaveerman@tiscali.nl.

Lezing Filemon Wesselink

20:00 Bibliotheek Laren-Blaricum Laren

De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum heeft samen met Het Autisme Info Centrum Filemon Wesselink uitgenodigd om een korte lezing over zijn ervaringen met autisme te geven en aansluitend met het publiek in gesprek te gaan. Kaarten zijn te koop via de website van beide organisaties.

Zaterdag 7 april

Geef-en-neemwinkel

10.00 Wijkcentum 't Vuronger

De geef-en-neemwinkel is elke eerste zaterdag van de maand geopend.

Open lesdag

10.00 Body and Beyond Huizen

Yogaschool Body and Beyond organiseert op zaterdag 7 april een gratis open lesdag. Hot Bikram: 10.00-10.30 uur, Flow Yoga: 10.45-11.15 uur, Yin Yoga: 11.30-12.00 uur, Pilates 12.15-12.45 uur. Reserveer jouw gratis plek op www.momoyoga.nl/Bodyandbeyond.

Voorjaarsconcert Muziekvereniging Prinses Irene

20.00 Muziekvereniging Prinses Irene Huizen

Het concert start om 20.00, de toegang bedraagt € 7,50, inclusief koffie of thee. Drie ensembles van de vereniging zullen zich van hun beste kant laten horen.

Harrie Slinger en Lucas de Bruin

Foto: Wim Egas

NAARDEN Het duo Slinger/de Bruin brengt vrijdag 30 maart van 20.30 tot 22.30 uur een liedjesprogramma - 'Uit het lLeven gegrepen' - op de planken bij deMess aan het Adriaan Dortsmanplein 1B in Naarden. Meer informatie: demess.nl.