Laarder Courant de BEL

26 september 2018

Laarder Courant de BEL 26 september 2018


Blaricum en Laren naar Utrecht?

door Jacqueline Roest

Laren/Blaricum De gemeenten Blaricum en Laren steken een spaak in het wiel wat betreft de herindelingsplannen van de provincie Noord-Holland door de minister van Binnenlandse Zaken te vragen de provinciegrens te wijzigen.

Laren en Blaricum willen namelijk voortaan bij de provincie Utrecht horen. Hierdoor komt niet alleen de fusie met de gemeente Huizen op losse schroeven te staan, maar ook de eventuele realisatie van een Gooistad.

Er gaat - mogelijk nog deze week - een brief uit naar Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met het verzoek voor wijziging van de provinciegrens.
Woordvoerder Johan de Bondt (VVD Laren), die een rondje langs de fractievoorzitters in Laren en Blaricum maakte, is ervan overtuigd dat het voorstel in grote meerderheid wordt aangenomen. Blaricum heeft de motie hiertoe gisteravond behandeld en Laren doet dat vanavond. De gemeente Huizen is ingelicht over deze actie van haar buurgemeenten.
Door naar Utrecht te vertrekken, wordt de BEL-organisatie versterkt (in plaats van ontbonden waarbij de werknemers op straat komen te staan), is de fusie met Huizen van tafel en tegelijk die van één Gooi-gemeente binnen tien jaar.

3

Toch geen behoefte aan Larens hotel

Laren Een hotel in Laren is - als het aan het college van B en W ligt - van de baan.

Wethouder Ton Stam en voormalig wethouder Tijmen Smit gooiden een balletje op toen zij de Centrumvisie opstelden. Nu blijkt dat in ieder geval de locatie Torenlaan wat Stam betreft definitief niet meer in aanmerking komt. Ook de locatie Rabobank lijkt uitgesloten.

Golden River

Blijft alleen het Golden River-pand over. Dat zou ondertussen verkocht zijn aan iemand uit het dorp. Mocht deze koper ook geïnteresseerd zijn in de ambtswoning dan heeft hij pech, want die gaat Laren niet van de hand doen en wordt dus ook niet voor sloop aangeboden. Wel vraagt deze burgemeesterswoning te zijner tijd om aanpassingen.

VVD: onderzoek naar geothermie op Crailo-terrein

Laren De VVD-fractie wil een onderzoek naar de toepassing van geothermie bij de ontwikkeling van het Crailo-gebied.

Geothermie maakt gebruik van warmte in de aarde die ontstaat in de kern van de aarde door natuurlijk radioactief verval. De warmte kan gebruikt worden voor verwarming van woningen, utiliteitsgebouwen of kassen en ook voor elektriciteitsopwekking.

Grootschalig

VVD-raadslid Hans Faas: "Laren heeft grote ambities waar het gaat om aardgasloze wijken en CO²-reductie en om van Crailo een 'energie positieve wijk' te maken. Het lijkt onze fractie zinvol om ook grootschalige, structurele oplossingen te zoeken, waarbij gebruikgemaakt kan worden van bestaande infrastructuur in plaats van kleinschalige versnipperde initiatieven." Een motie hiertoe wordt vanavond ingediend tijdens de raadsvergadering.

Fanatiekelingen gaan obstakels niet uit de weg

Foto: Bob Awick

Eemnes De Obstacle Run, die zaterdag plaatsvond in de polder van Eemnes, heeft voor de Stichting IISAH het mooie bedrag van 3.232 euro opgeleverd. Zo'n vijftig fanatiekelingen verschenen aan de start. Mieke Griffioen-Sytsma uit Eemnes organiseerde het event om mensen met een fysieke beperking in Kenia te helpen. Het publiek liet het afweten.

EEMsnoer

Foto: PR

De eerste EEMsnoer award van 2018 is voor Fietsboot de Eemlijn. Kunstenares Reggie van Berkel uit Eemnes maakte het kleinood.

19

Algemeen coördinator (m/v) bij voedselbank
De taken bestaan uit: coördinatie tussen logistiek, cliëntenzaken, werving en uitgiftes. Hieronder inbegrepen het delegeren van taken en verantwoordelijkheden, aansturen van de organisatie, onder andere het houden van functioneringsgesprekken met coördinatoren en hoofden van afdelingen, voorzitten, coördinatorenoverleg en tijdig het bestuur informeren over relevante zaken. Werktijden zijn in overleg. Contactpersoon: Tamara Oosterhoff van Voedselbank Gooi en Omstreken. Telefoon 035-5339775 of hrm@voedselbankgooi.nl.

Begeleider 'Eigen Potje Koken'' (m/v) in De Malbak
Bij deze activiteit voor kinderen van 9-12 jaar bedenken de kinderen zelf wat ze gaan eten. De boodschappen worden bekostigd door de deelnamekosten. Vervolgens worden de gerechten samen met de kinderen gekookt. Ze moeten de tafel netjes dekken en er wordt samen gegeten. De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van dit proces. We hebben een professionele kok die vrijwillig de kinderen kookles geeft. Werktijden: driemaal op de dinsdag van 15.30 tot 18.30 uur in oktober/november;
Medewerker Taalcafé Wijkcentrum De Malbak
U maakt deel uit van een team van vrijwilligers die anderstaligen helpt hun Nederlands te verbeteren. U doet dit door het voeren van één-op-één- of groepsgesprekken. Gezien de samenstelling van ons team zijn we vooral op zoek naar een dame. Werktijden: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur. Contactpersoon: Susan Bakker van Versa Vrijwilligerscentrale Laren-Blaricum. Telefoon 035-7504149/06-26769096 of sbakker@versawelzijn.nl.

Buitengids Geologisch Museum Hofland in Laren
Als buitengids maak je deel uit van een werkgroep die in het weekend (voornamelijk zondagmiddag) een groep bezoekers van het museum bij een wandeling op de nabijgelegen heide van het museum kan begeleiden. Bij deze wandeling kan hij/zij archeologische, geologische en biologische uitleg geven over de omgeving, die aansluit op de tentoonstellingen 'Goois Verleden' en 'Gevonden Voorwerpen'. We hopen minimaal 1 à 2 x per maand op u te kunnen rekenen. Contactpersoon: Dick Borger van Geologisch Museum Hofland in Laren. Telefoon 035-6234631/5382520 (museum) of vrijwilligers@geologischmuseumhofland.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren-Blaricum is te bezoeken op: dinsdag van 10.00-12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19; dinsdag van 14.00-15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3 en donderdag van 13.30-15.30 uur, De Malbak, Wetering 122.

Toezegging van tien miljoen euro voor Stichting Papageno

Laren 'In elke provincie een Papageno Huis.' Dat was de wens die Aaltje van Zweden uitsprak tijdens het Pagageno benefietevent in het Concertgebouw op 11 april jongstleden. Die wens lijkt nu sneller uit te komen dan de Stichting Papageno ooit had durven dromen.

Direct na het benefietevent heeft de stichting een gift toegezegd gekregen, speciaal bestemd voor de realisatie van nieuwe Papageno Huizen. Dit betekent dat de succesformule van het Papageno Huis in Laren ook in de rest van Nederland kan worden toegepast. Aaltje van Zweden: "Voor Laren is nu al een lange wachtlijst. We hebben sinds de opening van het Papageno Huis in 2016 ervaren dat de aanpak werkt: jongeren ontwikkelen zich goed en worden stap voor stap begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk leven." De Stichting Papageno gaat niet over één nacht ijs bij de ontwikkeling van extra huizen. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt het concept eerst nog verder aangescherpt en verbeterd. Daarna wordt een uitbreidingsplan opgesteld. Voorzitter Rutger Jan van der Gaag: "Wel houden we al de ogen en oren open voor locaties, participanten, zorgpartners en overheden die mee willen doen. We komen graag in contact met mogelijke partners."
Aaltje en haar man, dirigent Jaap van Zweden, kregen een kind met autisme. In 1997 hebben ze de Stichting Papageno opgericht om kinderen en jongeren met autisme te helpen. Nu, 20 jaar later, is Papageno een begrip in Nederland. De stichting heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie die zich met allerlei initiatieven en activiteiten richt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme.

Weerbericht

Zonnige perioden en droog, vrij warm, daarna koeler

Donderdag trekt een buitengewoon krachtig hogedrukgebied over onze omgeving naar het oosten. De luchtdruk komt dicht bij het septemberrecord van 1039,8 hPa. Het is vrij zonnig bij circa 20 graden. Vanaf vrijdag wordt aan de oostflank van een nieuw hogedrukgebied minder warme, polaire lucht aangevoerd. Het blijft droog, maar de temperatuur valt een stuk lager uit.

Donderdag en vrijdag

Donderdag is het droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind loopt de temperatuur op tot 20 à 21 graden. Ook vrijdag blijft het droog. Er zijn perioden met zon, afgewisseld door enkele wolkenvelden. Het is bij een matige naar noord ruimende wind minder warm. De maximumtemperatuur komt uit op een waarde van circa 15 graden.

Het weekeinde

Zaterdag is het droog met zonnige perioden. Het wordt zo'n 14 à 15 graden bij een matige noordoostenwind. De nachten zijn in het weekend vrij koud met een minimum van circa 5 à 6 graden. Zondag zijn er perioden met zon en stapelwolken met later op de dag een kleine kans op een bui. Het maximum ligt rond 15 graden. Er waait een matige naar west draaiende wind.

Weetje

Bij september denken we aan nazomerweer. Dat verschilt van jaar tot jaar. September 2017 verliep vrij koel. Op 7 dagen werd de 20 graden ietwat overschreden. In september 2015 maar op 2 dagen. Dit jaar op 16 dagen, waarvan één dag boven 25 graden. Zeer fraai was september 2016 met 7 dagen boven de 25 graden. Op 13 en 14 september 2016 werd het zelfs 31 graden.

Lezing door Wiet de Boer over het Laren van toen

Laren Versa Welzijn organiseert vanaf maandag 1 oktober elke eerste maandag van de maand in het Brinkhuis een culturele middag voor 55-plussers.

Het seizoen wordt op 1 oktober geopend met een lezing door Wiet de Boer, Laren-kenner bij uitstek. Hij neemt de aanwezigen mee op een wandeling door het Laren van honderd jaar terug. Aan de hand van afbeeldingen op oude prentbriefkaarten en ander fotomateriaal wordt getoond hoe men vroeger in Laren woonde, werkte, winkelde en vertier zocht. Ongetwijfeld zal de stoomtram ook voorbijkomen.

De middag begint om 14.00 uur. De entreeprijs bedraagt 5 euro, inclusief koffie of thee tijdens de pauze. Aanmelden vooraf is raadzaam. Dat kan telefonisch via 06-49377171 of per mail: abijleveld@versawelzijn.nl.

Johan de Bondt (VVD): 'Wij willen af van de dwingelandij van Haarlem'

Buurgemeente Eemnes is - volgens De Bondt in arren moede - in gesprek met Baarn

Geïnspireerd door het Plakkaat van Verlatinghe komen de gemeenteraden op voor de inwoners van de drie dorpen en de werknemers van de BEL Combinatie.

Johan de Bondt, fractievoorzitter VVD Laren. Archieffoto: Bob Awick

Vervolg VP

'De provincie Utrecht heeft een veel soepeler beleid en wil luisteren'

De bestaande gemeenschappelijk regelingen - de samenwerking met de Regio Gooi en Vechtstreek (afvaldienst, zorg, wonen, leerlingenvervoer, ambulance en brandweer), met Huizen (HBEL) voor de uitvoering van de zorg in het Sociaal Domein en het Goois Natuurreservaat - zullen in beginsel niet wijzigen, zegt De Bondt.

De provincie Noord-Holland wil dat Laren en Blaricum fuseren met Huizen. Daartegen verzetten de gemeenten zich al geruime tijd. Juist omdat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de gemeenten meer dan voldoende bestuurskracht hebben en financieel gezond zijn. "Er is geen enkele reden voor Haarlem om in te grijpen." Daarnaast willen Laren en Blaricum de gemeenschappelijk ambtelijke organisatie met Eemnes, die al ruim tien jaar goed werkt, versterken. "Daarvoor zijn ook de financiële middelen beschikbaar."
Het vertrek naar de provincie Utrecht zou alle problemen oplossen en de herindelingsdwang van Haarlem is daarmee getackeld. "De provincie Utrecht heeft een veel soepeler beleid, pleit voor herindeling van onderop en wil luisteren naar de gemeenten en zijn inwoners." Geïnspireerd door het Plakkaat van Verlatinghe komen de gemeenteraden op voor de inwoners van de drie dorpen en de werknemers van de BEL Combinatie. "Net als in 1581 toen de Nederlanden het juk van Philips II van zich afschudden, zo willen wij af van de dwingelandij van Haarlem", aldus De Bondt.

Buurgemeente Eemnes is - volgens De Bondt in arren moede - in gesprek met Baarn, maar prefereert de BEL-samenwerking. Burgemeester Roland van Benthem van Eemnes: "Een overstap van Laren en Blaricum naar de provincie Utrecht juichen wij toe. Ook Leerdam en Zederik kiezen bewust voor een overstap van Zuid-Holland naar de fijne provincie Utrecht. Ik ben ervan overtuigd dat Laren en Blaricum in Utrecht een mooie toekomst hebben en vooral zichzelf kunnen blijven. De BEL-samenwerking staat al tien jaar als een huis en daar plakken we graag minimaal tien jaar bij. Als die hele Arhi-discussie nu eens begraven kan worden, kunnen we ons richten op de zaken die er voor onze inwoners echt toe doen. En natuurlijk blijven we de samenwerking met onze buurgemeenten versterken."
Volgens De Bondt zal Noord-Holland niet blij zijn met het aangekondigde vertrek van Laren en Blaricum. "Misschien wel woedend zelfs, maar we zetten - ondanks verzet - door. Nu voelen wij ons van alle hulp verstoken, is de hoop op verzoening opgegeven, dus moeten wij noodgedwongen deze manoeuvre maken."

Brandweer Blaricum behaalt zilver tijdens landelijke finale

De Blaricumse wedstrijdploeg. Foto: Brandweer Blaricum

Blaricum De TS-HD wedstrijdploeg van Blaricum, bestaande uit bevelvoerder Paul van der Zwaan, Demian van Loo (chauffeur-pompbediende) en de manschappen Stefan Keijer, Jimmy van Riet, Anita van Zon en Toon van der Zwaan, is zaterdag in Harderwijk tweede van Nederland geworden. Daarmee lieten ze meer dan 225 ploegen uit het hele land achter zich.

"Dit is een extra knappe prestatie om met deze jonge ploeg zo'n geweldig resultaat te behalen", zegt Hans van Riet, oefencoördinator Hilversum en postcoördinator Blaricum.
Het scenario: De ploeg moet hulp bieden aan een groep leerlingen die op zaterdag een klassenavond aan het voorbereiden is voor de brugklas. Er ontstaat door kortsluiting brand in de serverruimte op de tweede verdieping, die overgaat naar de liftmachinekamer op de eerste verdieping. De post Harderwijk wordt gealarmeerd en schaalt op naar middelbrand. Een slachtoffer met ernstige brandwonden blijkt een zoon van de bevelvoerder en de broer van een van de manschappen. De Harderwijkse bevelvoerder besluit zijn ploeg niet meer in te zetten. De overdracht aan de wedstrijdploeg verloopt belabberd. Ondertussen worden personen vermist; één zit vast in de lift op de eerste verdieping en een ander op de tweede verdieping. De conciërge beschikt over de benodigde informatie, en geeft antwoord op datgene wat gevraagd wordt.
Dodenwaard wordt uiteindelijk eerste, de Defensie post ASK 4 derde en de Huizer ploeg vijfde.

Statiegeldactie bij Coop Eemnes voor soepplan Hospice Huizen

Geeft u uw statiegeld aan Hospice Huizen? Foto: PR

Eemnes Bij de Coop Minnehof Eemnes start 1 oktober een statiegeldactie voor een soepplan ten behoeve van het Hospice Huizen.

Een van de medewerkers van het Hospice Huizen heeft een mooi en bovenal heerlijk soepplan ontwikkeld. "Dit plan geeft ons veertien dagen lang elke dag een andere soep, daarna begint het plan weer opnieuw; elk van de vier seizoenen kent zijn eigen soepplan, zegt Sjaak Spanjersberg van de Vrienden van Hospice Huizen.

Gastvrijheid

"De kosten bedragen ongeveer 7,50 euro per dag, de jaarbegroting is ongeveer 2.730 euro per jaar. Het soepplan is bedoeld voor iedereen. Deze vorm van gastvrijheid wordt ten zeerste gewaardeerd door al onze gasten, hun naasten en de bezoekers. Ook voor de medewerkers en verpleging is het een welverdiende aanvulling op de lunch of zomaar een soepmomentje." Volgens Spanjersberg maakt de statiegeldbijdrage een groot verschil. De Coop Eemnes verdubbelt het gedoneerde statiegeld aan het einde van de actie.
Hospice Huizen is een verblijfplaats in de vorm van een 'bijna-thuis-huis' als uitbreiding van en differentiatie op het bestaand aanbod aan palliatieve terminale zorg in Huizen en omgeving. Een 'bijna-thuis-huis' is een hospice waar vrijwilligers hulp en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase (terminale fase) met een levensverwachting van drie tot zes maanden, waarbij genezing niet meer mogelijk is. Het huidige aanbod van palliatieve zorg in Huizen en omgeving is gericht op de thuissituatie. Uitgaande van een groeiende vraag naar palliatieve zorg door toenemende vergrijzing is het Hospice Huizen een passende aanvulling in de palliatieve terminale zorg. Hospice Huizen is voor alle inwoners van Huizen en Blaricum, Eemnes en Laren.

Hans Faas

De 69-jarige Hans Faas is raadslid voor de VVD. Hij woont bijna dertig jaar in Laren. Ook geeft hij leiderschapstrainingen.

Wat maakt het raadswerk boeiend?
"Het is fantastisch om te mogen bijdragen dat Laren het fijnste (zelfstandige) dorp van Nederland blijft. Het is overigens ook erg interessant om te weten wat er allemaal speelt in ons dorp."

Je hebt een vrije dag, wat ga je doen?
"Eerst een paar uur tennissen en daarna vliegen vanaf vliegveld Hilversum."

Met wie zou je eens een gesprek willen (dood of levend)?
"Mijn vader, hij is vijf maanden voor mijn geboorte verongelukt."

Waar maak je je zorgen om?
"Islamisering van Europa en Nederland."

Wat is je favoriete plek in Laren?
"Het terras van ’t Bonte Paard met een espresso in m’n hand en uitzicht op de Brink."

Laren mist nog...?
"Een hotel."

Als je een dagje de burgemeester van Laren was, wat zou je doen?
"Het vrachtverkeer in Laren beperken. Overigens kan de gemeenteraad daar zelf over beslissen, dus daar hoef ik geen burgemeester voor te zijn. We zijn ermee bezig!"

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Alles wat actueel is. Momenteel de herontwikkeling van de Rabobank."

Favoriete jaargetijde?
"Voorjaar: mooi licht, mooie kleuren, nieuw leven."

Naar welk land zou je nog willen?
"Australië."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"Oceaan overzeilen."

Wat zou je nooit (meer) doen en waarom?
"Op D66 stemmen. Dat heb ik in de jaren 80 eens gedaan; heb er nog steeds spijt van."

Opvang stopt voorlopig gebruik Stint

Laren Kinderopvangorganisatie Koningskinderen stopt voorlopig met het gebruik van de elektrische bolderkar, de zogenoemde Stint.

Dat laat de kinderopvangorganisatie weten na het fatale ongeluk met zo'n zogenoemde Stint in Oss, waarbij op een spoorwegovergang donderdag vier kinderen om het leven kwamen en één kind en een begeleidster zwaargewond raakten.

Koningskinderen vervoert ook af en toe kinderen met zulke elektrische bakfietsen. Dat was al de hele week onderwerp van gesprek onder ouders op het schoolplein en bij de opvangorganisaties.

Zorgen en vragen

"Wij kunnen ons daarom voorstellen dat er onder ouders zorgen en vragen zijn omtrent het gebruik van dit vervoermiddel", zo meldt Koningskinderen aan ouders. "Koningskinderen stelt de veiligheid van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd te allen tijde voorop. Wij hebben besloten voorlopig niet meer met de Stint te rijden."

Alternatief

"Wij zullen zorgdragen voor alternatief vervoer van de kinderen die voorheen met een Stint werden opgehaald en wachten de verdere uitkomsten van het onderzoek naar dit uiterst tragische ongeval af."

Koningskinderen heeft vier elektrische bakfietsen verdeeld over Bussum, Laren, Huizen en Hilversum.

Kinderboekenweek bij de Larense Boekhandel

Laren De Kinderboekenweek vindt plaats van 3 tot en met 14 oktober. Het thema dit jaar is: 'Kom erbij!'.

De Larense Boekhandel aan de Naarderstraat 9 organiseert verschillende activiteiten, zoals op woensdag 10 oktober van 13.30 tot 16.00 uur taarten versieren voor het Rosa Spier Huis.

Huifkar

Die worden daarna met de huifkar naar de Esseboom 2 gebracht. "Een gebaar van vriendschap voor de bewoners van het huis", zegt Kirsten Pieterse. Deelname is gratis; wel aanmelden.
Op zaterdag 13 oktober van 15.00 tot 16.00 uur komt schrijfster Bibi Dumon Tak naar de boekhandel. Voor haar werk ontving zij veel prijzen, waaronder in 2018 de prestigieuze driejaarlijkse Theo Thijssenprijs voor kinder- en jeugdliteratuur.

Ongehinderd Testdag ook in Blaricum

Blaricum Democratisch Alternatief Blaricum (DAB) neemt voor Blaricum de organisatie voor de eerste 'Ongehinderd Testdag' op zich. De raad is unaniem akkoord gegaan met het DAB-voorstel om zich hierbij aan te sluiten.

Op woensdag 3 oktober vindt voor het eerst de Ongehinderd Testdag plaats. Het doel is leuke plekken - zoals restaurants, winkels en vrijetijdslocaties - te testen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dit doen ze met behulp van de Ongehinderd-app.
Iedereen, met en zonder beperking, kan meedoen. Doel van de dag is om op een leuke manier meer bewustwording te creëren over toegankelijkheid.

Burendag gezellig maar zeer nat

Foto: Bob Awick

BEL De regen heeft van Burendag wel een natte bende gemaakt. Er waren tal van activiteiten in de BEL-gemeenten opgezet, maar de meeste mensen lieten zich door het slechte weer niet kisten. De bewoners van het Vierkante Bosje kwamen gewoon gezellig bijeen voor een praatje, hapje en drankje.

Wonderlijk Laren. Foto: Leo Janssen

'Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land', sprak de koning in zijn jaarlijkse troonrede. Zijn statement over het belang van onze geschiedenis klonk mij als muziek in de oren.

Enige weken geleden belde een makelaar mij op met de vraag of ik de geschiedenis van een door hem te verkopen villa kon achterhalen. Altijd nieuwsgierig kwam in eerste instantie niet veel verder dan dat de vrouw des huizes veelvuldig adverteerde om een huishoudelijke hulp. Twee uur later kwam ik erachter dat er een voorman van de NSB had gewoond. De naamgeving van de villa duidde er al enigszins op.

Wonderlijk

Wandelend langs heggen en hagen kom je in ons mooie dorp de meest wonderlijke namen tegen die op de huizen en villa’s zijn 'geplakt'. 'Leddedus Meam' bijvoorbeeld. De huidige eigenares heeft aan de vorige huiseigenaar beloofd 'het geheim' niet te verklappen. Of - in hout - 'Pak de leuning'. En wat dacht u van 'Hein Duvel', 'De Pol' en 'Oud Ezelenhof'.

'Einde Gooi'

De mooiste naam, midden in het dorp in Gotische letters geschilderd: 'Einde Gooi'. Op een oude foto uit de jaren 20 ligt het huis, hoek Schoolpad/Eemnesserweg, bijna aan de rand van het dorp en heeft nog een trapgevel. De naamgeving duidt vermoedelijk op de overgang van de droge zandgrond naar de waterige gronden van Eemnes. In het uiterste zuiden van Hilversum komt de naam 'Einde Gooi' ook voor. Daar ligt het bosgebied op de grens van de droge zandgrond naar het natte veenweidegebied van het Groene Hart.
Het huis in Laren is een atelierwoning met een hoog raam op het Noorden. De Belg Bernard Pothast (1882-1966), bekend om zijn prachtig geschilderde traditionele Larense interieurs in de traditie van Albert Neuhuys en Hendrik Kever, heeft er gewoond. De huidige eigenaar vertelde mij - heel verrassend - dat er nog een andere beroemdheid tijdelijk heeft gewoond: Beach Boy en popicoon Brian Wilson, componist van een van de mooiste songs uit mijn jeugd 'Good Vibrations'.

Bad vibrations

De Amerikaanse zon-, zee- en surfband raakte tweede helft jaren 60 behoorlijk in het slop, wilde weg uit het hectische Los Angeles en 'verhuisde' in 1972 vanuit Hollywood met bandleden, vrouwen en kroost, personeel en management naar de rust van de dorpse polder van Nederland om zich opnieuw te laten inspireren. Een oude kippenschuur werd omgebouwd tot een complete studio met de modernste opnameapparatuur. Voor de bandleden werden huizen geregeld in Amsterdam, Hilversum en Bloemendaal. Voor Brian Wilson werd 'Einde Gooi' gehuurd. In de zomer van 1972 werd 'tussen de koeien van Baambrugge' het album 'Holland' opgenomen. Volgens kenners zeer geslaagd, vooral door de later toegevoegde single 'Sail on Sailor'. Na 'Einde Gooi' ging het met The Beach Boys bergafwaarts. De 'creatieve Larinees' Brian stortte in, kreeg waanideeën, ging zich te buiten aan drugs en vervreemdde zich van iedereen in zijn omgeving.

DAB wil schoolzone rondom gehele complex

'Het plan verdubbelt de problematiek aan de andere zijde'

Auto's staan schots en scheef. Bekeuringen zijn al uitgeschreven. Foto: Bob Awick

Blaricum De gemeente wil de omgeving rondom scholen veiliger maken. Ook in de Bijvanck. Een schoolzone staat nu echter alleen gepland aan de kant van de KBS. Dat is volgens Democratisch Alternatief Blaricum (DAB) het verleggen van de problemen naar de Openbare Basisschool Blaricum (OBS).

Ramona Beemsterboer-van Urk Dam zei aan de vooravond van de raadsvergadering dat haar partij een zone aangelegd wil hebben rondom het gehele scholencomplex.
"Het huidige plan zorgt ongetwijfeld voor een veiliger situatie aan de ene kant van het complex, maar verdubbelt daarmee de problematiek aan de andere zijde omdat men daar dan gaat parkeren", redeneert zij. "Wij willen onder andere - met name op de grote weg De Noord - dat hier veilige oversteekplekken met verlichting komen vanuit beide richtingen (om en nabij Booket en Viersloot) en een duidelijke vermelding dat de weggebruiker hier een schoolzone betreedt."
Buurtbewoners, die doordeweeks te maken hebben met verkeersoverlast en huftergedrag aan de kant van de KBS van ouders met auto's die de kinderen op school afzetten, zien de noodzaak van de maatregelen in, maar vinden sommige keuzes een beetje vreemd. Zo is in de Bijvanck gekozen voor markeringspaaltjes op het trottoir in de primaire kleuren rood en geel. Volgens de omwonenden is gelukkig afgezien van paaltjes in de vorm van een potlood, maar een door een bewoner gewenste verkeersdrempel in de Wetering komt er niet; er zou niet harder dan 30 km/u worden gereden. Wel komt er een extra zebrapad in het verlengde van de Wetering over het Palingpad en wordt een Kiss & Ride strook aangewezen. Dit gaat niet ten koste van de bomen. Bij de entree van de schoolzone wordt in de bestrating de tekst 'schoolzone' aangebracht en worden gele attentieborden geplaatst. De schoolroute wordt gemarkeerd door voetstappen op het trottoir.

Ook oversteekplekken met verlichting vanuit beide richtingen

Wie wint de Eemnesser Koeien Trofee?

Eemnes Op de Sport- en Vrijwilligersavond in De Hilt maakt het Comité Eemnesser Koeien Trofee vrijdag 28 september bekend welke volwassene en groep dit jaar de felbegeerde trofee gaan winnen.

In de categorie 'Volwassenen individueel' zijn genomineerd: Ron Flink, Xander van Gastel, Jan Hilhorst, Marianne van der Kolk, Ewoud Kooi, Ben Makker, Mieke van Schaik, Jan Schouten en Ton van der Wardt. In de categorie 'Groepen volwassen' zijn dat: basketbalteam M20 2017/2018 en scouting Maggy Lekeux.
Eén ding hebben de voorgedragen kandidaten gemeen: ze hebben uitzonderlijke prestaties geleverd op maatschappelijk of sportief gebied. Gezien de kwaliteit van de aanmeldingen dit jaar was het een hele klus voor het comité om de winnaars te bepalen.
Dijksound en Let's Jam (winnaar van de E-Factor 2018) verzorgen het muzikale programma. De avond begint om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur.

Symboliek in schilderkunst door Kostman

Laren In de bibliotheek van Laren vindt donderdag 4 oktober van 20.00 tot 22.00 uur een lezing plaats over de symboliek in de kunst door kunsthistorica Diana Kostman.

Schilderijen uit de 17de eeuw zijn vaak gemaakt vanuit de gedachte 'Ter lering en vermaak'. De kunstwerken moesten niet alleen aantrekkelijk zijn om naar te kijken, maar ook levenslessen bevatten. Deze lessen werden verteld door gebruik te maken van symboliek.

Kwetsbaarheid

Staat er op een schilderij een bellenblazend kind dan is de kans groot dat daarmee de kwetsbaarheid van het leven wordt weergegeven in plaats van kinderspel. Staan er op een kunstwerk oesters op het menu dan ligt de verleiding op de loer, zeker wanneer de vrouw des huizes haar muiltjes heeft uitgetrokken. Kostman neemt de belangstellenden mee op een ontdekkingstocht langs de (verborgen) symboliek in de schilderkunst zodat deze schilderijen met een andere blik bekeken gaan worden.
Deze avond is georganiseerd door de bibliotheek, samen met de Volksuniversiteit Het Gooi. Kaarten à 13 euro zijn te reserveren via www.bibliotheekhlb.nl.

Phone Service Point Laren voor snelle reparatie van smartphones en tablets

Ondernemer Patson Hamidi: 'Wij hebben altijd een oplossing'

Patson Hamidi voor de winkel aan de Naarderstraat 16. Openingsactie: 20% korting. Foto: Bob Awick

Laren Smartphone of tablet kapot? Vaak voor velen direct een crisissituatie, maar gelukkig heeft Laren nu ook een Phone Service Point die de problemen voor u oplost. Aan de Naarderstraat 16 - de voormalige winkel van Vakantie Expert - loopt u meestal binnen een uur weer opgewekt de deur uit. "Dat lukt in 95% van de gevallen", zegt eigenaar Patson Hamidi trots.

"De stap om in Laren een extra locatie te realiseren was vrij logisch: veel van onze klanten komen uit Laren en zij vonden het jammer dat zij voor onze service kilometers moesten afleggen. En nu zijn we lekker dichtbij in Laren, we luisteren graag naar onze klanten."

'We Can Fix It!'

'Een afspraak maken is handig, maar niet noodzakelijk'

Het team van Phone Service Point Laren repareert - onder de slogan Don't Worry, We Can Fix It! - alle modellen iPhone, Samsung Galaxy, HTC, LG, Nokia, Microsoft en Sony.
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt. Vooraf is duidelijk wat de kosten zijn en reparaties kunnen online worden aangevraagd. "Wij zijn altijd goed voorbereid, hebben een grote voorraad en hebben altijd een oplossing. Ons doel is een snelle reparatie en zo min mogelijk mensen teleurstellen", zegt de ondernemer resoluut. Net zoals vroeger bij de hakkenbar repareert het team van Phone Service Point Laren het toestel terwijl u wacht. In de tussentijd kunt u genieten van een kopje koffie of thee.
De top vier van reparaties? "Scherm, accu, laadpoorten en waterschades", somt Hamidi op. "Een schermreparatie duurt bij ons maximaal 45 minuten", zegt hij. "Wij repareren je toestel direct. Een afspraak maken is handig, maar niet noodzakelijk."
Naast de snelle service en reparaties (zes maanden garantie) biedt Phone Service Point voor elk type toestel, ongeacht merk of model, een breed en diep assortiment accessoires, waaronder beschermhoesjes voor zowel telefoon als tablet van onder meer het Koreaanse merk Zenus ("Geweldig design en van leer"). De keuze is groot, maar mocht je het toch niet kunnen vinden, laat het dan weten, want ook op dit front wil Hamidi de klanten tevreden de deur uit zien gaan ("Wij willen graag elke dag het wauw-effect").
Tevens zijn in de winkel opladers, telefoonhouders, batterijen en leuke gadgets te vinden. En alle telefoons - binnenkort ook met abonnement - zijn te bestellen.
De openingstijden zijn: maandag 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.30 tot 18.00 uur en donderdag van 09.30 tot 21.00 uur. Ook open tijdens de koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Phone Service Point aan de Naarderstraat 16 (naast Kerkhof Laren) is bereikbaar via telefoonnummer 035-5448777, mail info@phoneservicepoint.nl en website www.phoneservicepoint.nl.

Gieren met Fred van Leer tijdens Fashion Weekend

Fred van Leer presenteert tijdens Fashion Weekend Laren. Foto: Nick van Ormondt

Laren Modedorp Laren rolt de gele loper uit voor Fred van Leer. Hij komt zondag 7 oktober naar het dorp voor het Fashion & Lifestyle Weekend waaraan vrijwel alle Larense winkeliers participeren.

Van Leer presenteert de drie modeshows die plaatsvinden op het Zevenend (13.30 uur), aan de Nieuweweg (14.15 uur) en op de Brink (15.15 uur).

Van Leer: "Leuk dat ik mag presenteren bij dit fashionweekend. Ik ben hier nog niet eerder te gast geweest, dus het is voor ons allemaal de eerste keer en ik verheug mij! Met prachtige modellen presenteer ik de nieuwste collecties. Kom en laat je inspireren. Het zou natuurlijk ook leuk zijn als jullie alvast je best voor mij doen door er beeldig uit te zien als je komt kijken. Daar hou ik van. Tot gauw!"

'Het zou leuk zijn als je er beeldig uitziet als je komt kijken'

Inspiratie

De modeshows staan in het teken van de najaarsmode en zijn bedoeld om bezoekers te inspireren bij het kiezen van hun kledingaankopen. Dat kunnen ze in alle gezelligheid doen, want de stylist is in het hele dorp te horen via speakers en de winkels serveren hapjes en drankjes.
Het event begint al zaterdag 6 oktober en heet voluit 'Fashion & Lifestyle Weekend Laren' en dat is niet voor niets: nog nooit deden er zo veel verschillende Larense ondernemers mee aan een shoppingweekend. "Ook de beddenspecialist en de lokale beautyondernemers zijn vertegenwoordigd", aldus Rob Poelman van de Stichting Bijzonder Laren. "Het gaat goed met de middenstand. Er is bijna geen winkelruimte meer te huur en we hebben een hele goede, lange zomer gehad waarin de zomercollecties tot en met de sale uitstekend zijn verkocht. Dat brengt een vernieuwd enthousiasme met zich mee. We zien nu dat lokale ondernemers zelf met allerlei initiatieven de handen in elkaar slaan, zoals bijvoorbeeld de wijnwinkel die tijdens dit event een proeverij organiseert bij het visrestaurant."
De organisatie houdt rekening met honderden bezoekers; de hoogste aantallen worden op de zondag verwacht. Poelman: "De koopzondagen in Laren zijn altijd goedbezocht, onder meer omdat je in ons dorp gratis parkeert. Maar nu de horecaondernemers ook met allerlei acties deelnemen aan dit shoppingevenement verwachten we extra consumenten die komen voor het complete dagje uit."
Wie een parkeerplek wenst, wordt aangeraden om 's morgens op tijd naar het dorp te komen. Het event begint zaterdag om 11.00 uur. Vanaf station Naarden-Bussum rijden bussen naar het centrum van Laren.

Première van prachtig theaterjuweel in Singer Laren

In Singer Laren vond zondagmiddag de landelijke première plaats van het toneelstuk 'Driving Miss Daisy'. Een hartverwarmend verhaal over trots, veranderende tijden en de transformerende kracht van vriendschap. Er waren veel BN'ers - waaronder Tineke Schouten, Hans Croiset en Johanna ter Steege - naar Laren gekomen.

Anne Wil Blankers en Edwin Jonker. Foto: De Schaapjesfabriek

Laren "Wat een eer dat de première van dit prachtige theaterjuweel bij ons plaatsvond", zegt Evert van Os, algemeen directeur Singer Laren.

"Anne Wil Blankers, de grande dame van het Nederlandse toneel en onze eigen Anna Singer, zette Miss Daisy op een zeer indrukwekkende manier neer. En niet alleen Anne Wil Blankers, maar ook Edwin Jonker en Iwan Walhain speelden fantastisch. Ik wens deze topacteurs een hele mooie tournee met dit prachtige toneelstuk", aldus Evert van Os, algemeen directeur Singer Laren.

Vereerd

Staande ovatie voor de cast van 'Driving Miss Daisy' in Singer. Foto: De Schaapjesfabriek
Omhelzing door Iwan Walhain. Foto: De Schaapjesfabriek
De hoofdrolspelers nemen het applaus in ontvangst. Foto: De Schaapjesfabriek
'De Vader' is zondag te zien in Singer. Foto: Leo van Velzen

Actrice Anne Wil Blankers is na een korte periode van afwezigheid in goede gezondheid teruggekeerd naar het theater in 'Driving Miss Daisy' van Alfred Uhry. In 1988 won 'Driving Miss Daisy' de Pulitzer Price voor Beste Drama. De verfilming kreeg drie Oscars.

Het is de eerste keer dat dit toneelstuk in de Nederlandse theaters is te zien. Miss Daisy is een rol waar Blankers graag mee aan de slag gaat: "Ik voel me vereerd om deze prachtrol in zo'n sterk stuk te mogen spelen. Ik verheug me er enorm op om weer in het theater te staan", zei de actrice eerder.

De Vader

Komende zondag (29 september 20.15 uur) opnieuw een prachtig stuk in Singer. Hans Croiset en Johanna ter Steege spelen in 'De Vader'. In het pijnlijk-geestige 'De Vader' ziet het publiek de verwarring van iemand met alzheimer. Herinneringen en vertrouwde gezichten vervagen. Krampachtig probeert hij grip te houden op zijn leven, dat stukje bij beetje uiteenvalt zonder dat hij begrijpt waarom. Zijn ziekte, onrust en paniek raken ook zijn omgeving. Dochter Anne probeert haar vader bij te staan, maar hoe help je iemand die langzaam maar zeker wegglijdt in een mistige wolk?
Er zijn nog kaarten voor deze voorstelling.

Vrijwilliger doet bijzondere vondst in manchet oud jack

Toch Boeldag en feest voor deelnemers en vrijwilligers

De Dag van het Werkpaard was dan wel - vanwege het slechte weer afgelast - de pret voor en na was er wel.

Het zat verstopt in een manchet van een jack. Foto: PR

Blaricum Vrijwilliger Riet deed vorige week tijdens herstelwerkzaamheden van een oud jack namelijk een bijzondere vondst.

Tot haar verbazing vond ze een briefkaart uit 1913: een uitnodiging voor een vergadering van de Eemnesser Boerenbond. De kaart was geadresseerd aan J. Elders Jz uit Eemnes-Buiten. "We gaan hem op de Boeldag zondagmiddag van de hand doen", schreef de Dag van het Werkpaard-organisatie donderdag op Facebook. Ben Makker uit Eemnes reageerde: "Is mijn overgrootvader. Een van zijn dochters is Mijntje Elders en dat is mijn oma. Mijntje was getrouwd met Jan Makker."

Speciale borrel

De gevonden briefkaart. Foto: PR

Ria Roest: 'Zo zie je waar een klein dorp groot in is'

De kaart is ondertussen van eigenaar gewisseld; Jolanda Lanphen kocht het tijdens de veiling ("trotse eigenaar geworden, en dus in de familie gebleven! Mijn overovergrootvader....", schrijft zij op Facebook), die zaterdagmiddag wel heeft plaatsgevonden tijdens een speciale borrel voor alle vrijwilligers en deelnemers.

Blij met vaste kern

"We kregen een loods aangeboden van Loonbedrijf Post uit Eemnes. Daar hebben we gretig gebruik van gemaakt. In die loods hebben we - om een beetje in de sfeer te blijven - de keuken, bar en snoepkraam opgebouwd en is de Boeldag gehouden. Weliswaar met alleen kleine attributen die we al uit diverse hoeken hadden gekregen, en zo ook de briefkaart", vertelt Ria Roest. "We zijn blij met die vaste kern vrijwilligers die altijd weer helpen om alles op te bouwen en op te ruimen."

Schade?

Het afgelasten van het evenement heeft voor de organisatie financieel niet al te veel schade opgeleverd. Roest: "Er was natuurlijk al behoorlijk wat ingekocht, maar bijna alle leveranciers zijn héél coulant geweest. Zo zie je waar een klein dorp groot in is. De bakker, slager, AH en Het Vitus sponsorden zelfs nu spullen om een leuke borrel te geven. En het snoep is nu mooi allemaal verkocht!"

De festiviteiten worden tot volgend jaar september uitgesteld. Een exacte datum is nog niet bekend.
Dat wordt binnenkort bekendgemaakt op de site www.dagvanhetwerkpaard.nl.

Kunstcafé Laren van start

Laren Het Kunstcafé Laren gaat donderdag 4 oktober weer van start. Kunstenaars en kunstliefhebbers zijn welkom tussen 19.30 en 22.00 uur in het Brinkhuis aan de Brink 29.

De aanwezigen kunnen met elkaar in contact te komen, netwerken, de dialoog aangaan of gewoon samen een drankje drinken. Het Brinkhuis trakteert op een gratis snack bij de borrel.

Spannend

De organisatie is in handen van SKIL (Stichting Kunst in Laren): "We starten met een spannend programma met onder meer een presentatie door Charlene van den Eng. Deze kunstenares vertaalt menselijke emotie in portretten.
Het welkomstwoord wordt gedaan door voorzitter Annemieke Vetter." De toegang is gratis. De volgende edities vinden plaats op 6 november en 1 december.

Dag van de Mantelzorg

BEL De Dag van de Mantelzorg vindt in de HBEL-gemeenten plaats op vrijdag 9 november. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun vaak onzichtbare inzet.

Er worden diverse activiteiten aangeboden. Om het aanbod af te stemmen op wat mantelzorgers leuk vinden, worden suggesties van mantelzorgers gevraagd voor een leuke, ontspannende activiteit die maximaal 2,5 uur duurt en in een van de gemeenten uitgevoerd kan worden. Inwoners kunnen hun reacties mailen naar Carla Resing, cresing@versawelzijn.nl of doorgeven via telefoonnummer 06-31995656.

Vrouw (55) op brommer onderuit

Eemnes Op de hoek Laarderweg/Molenweg heeft vrijdagavond een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

De 55-jarige bestuurster uit Baarn was onderuitgegleden. Ze had letsel aan haar knie en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Voleem krijgt Ton van der Wardt-toernooi

Jaarlijks aan het begin van het nieuwe seizoen

Ton van der Wardt en zijn familie na de onthulling van het bord 'Ton van der Wardt toernooi'. Foto: PR

Eemnes De 50-jarige volleybalvereniging Voleem heeft het vorige week gehouden jubileumtoernooi omgedoopt tot het Ton van der Wardt-toernooi. Dat gebeurde na afloop van het evenement.

"We gaan er een jaarlijks terugkerend toernooi van maken dat plaatsvindt aan het begin van elk seizoen, zodat alle teams kunnen oefenen voordat de wedstrijden beginnen", zegt voorzitter Jos Weterman.

Gezellig weerzien

Ondertussen heeft ook al de reünie plaatsgevonden. Een gezellig weerzien waarbij vele herinneringen opgehaald werden. Natuurlijk waren er speeches. Frans Muyzers, voorzitter van Regio West van de Nevobo, was aanwezig om namens de Nevobo een oorkonde en een mooie volleybal aan te bieden. Ook burgemeester Roland van Benthem en wethouder Sven Lankreijer waren van de partij. Van Benthem zette in zijn speech de ereleden in het zonnetje. Weterman: "Want wat is een vereniging zonder vrijwilligers, leden die zich inzetten voor de vereniging."

Uitstekend

De voorzitter meldt dat het mede dankzij de uitstekende organisatie van de toernooi- en jubileumcommissie, die aan zo veel details hebben gedacht en deze dag met zo veel zorg hebben voorbereid, een fantastische avond is geworden. "Ook dank aan De Hilt voor de gastvrijheid en aan alle sponsors en vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen om deze reünie tot een succes te maken." Binnenkort volgt nog een dag met jeugdactiviteiten en een feest voor de leden.
Voleem is dé volleybalvereniging van Eemnes, voor iedereen vanaf 6 jaar. "We zijn er voor iedereen die een teamsporter is en graag fanatiek met een volleybal speelt, maar daarnaast ook graag gezellig bezig is. We spelen op veel verschillende niveaus." Info: www.voleem.nl.

'Ik ben zeven maanden in coma geweest. Dat is best lang.'

Fysiotherapeut Swen de Vries-Robles was 32 jaar oud toen hij duizelingen kreeg die steeds erger werden. Op een dag belandt hij in het ziekenhuis en blijkt hij een hersentumor te hebben. Na de operatie wordt hij in eerste instantie wakker, maar uiteindelijk valt hij in een diepe slaap. Zeven maanden ligt hij in coma. Als hij dan wakker wordt, kan hij bijna niets meer. Maar hij is optimistischer dan ooit. Nu zet hij zijn ervaringen in om anderen te helpen.

Swen werd wakker met een overweldigend geluksgevoel en een drang om letterlijk en figuurlijk weer op eigen benen te staan. Foto: Bob Awick

NAARDEN Het is bijna niet te geloven hoe positief en gedreven de 45-jarige Swen de Vries-Robles uit Naarden in het leven staat. Zeker als je bedenkt wat hem allemaal overkomen is. Maar hij is er sterker uitgekomen. Nu hij zelf weer aardig mobiel is, wil hij ook anderen helpen.

Swen komt breed grijnzend aangereden op zijn scootmobiel. Hij neemt een kop koffie en steekt van wal. Hij is kletserig en maakt graag grappen. Zelfs wanneer het gaat over zijn eigen dood, de tijd die hij in coma lag en het herstel. Dat moet niet zo gemakkelijk zijn gegaan als hij het wellicht schetst. Maar er is bij hem geen ruimte voor medelijden of een pessimistische gedachte. Hij wil juist verder, door en bovenal Genieten met een hoofdletter G.
We schetsen het jaar 2000. Swen houdt van stappen, is vijf keer in de week in de sportschool te vinden en werkt als fysiotherapeut met een specialisatie in haptonomie en manuele therapie. Hij werkt in een particuliere praktijk en houdt van zijn werk en zijn leven. "Ik was destijds 35 jaar, woonde in de Vesting, in de St. Vitusstraat en ik was hartstikke fit. Ik kon wel 140 kilo bankdrukken. Ook intellectueel ging ik geen uitdagingen uit de weg. Wel had ik al een paar jaar last van onverklaarbare duizeligheid. Dan werd ik 1 keer in de 2 weken wakker en draaide alles in de kamer."
De fitte Swen fietst op een dag vanaf zijn werk bij Family Fitness in Laren naar huis. Als hij het dorp uitrijdt, de berg op ter hoogte van de Stichtse Hof, valt opeens het zicht uit van zijn rechter oog. "Ik viel van mijn fiets. Alles bleef tollen. Omstanders belden 112 en een ambulance met loeiende sirenes haalde mij op. Ik kreeg een CT-scan. Toen de arts mij aankeek voelde ik al; dit is niet goed. Ze hadden een tumor ontdekt in mijn hoofd. Deze was zo groot als een sinaasappel. De hersendruk was zo hoog dat ik daardoor buiten bewustzijn raakte. Om mijn leven te redden moest een drain worden aangebracht zodat het hersenvloeistof weg kon lopen."
Swen werd direct naar het UMC gebracht. "Daar moest de tumor verwijderd worden. Niemand wist of ik de operatie zou overleven. Mijn vriendin, moeder en vader zagen zichzelf al in zwarte kleding over mijn graf gebogen staan. Ik was zelf vooral heel bang hoe ik eruit zou komen. Mijn grootste vrees was het verliezen van mijn geestelijke gesteldheid."
Uiteindelijk besluit men na een week om te opereren, zonder enige zekerheid over het eindresultaat. Na de operatie wordt Swen gelukkig wakker. "Ik deed zelf al de 'top-neusproef' waarbij je met je vingertop je neus aanraakt. De neuroloog lachte nog. Aanvankelijk leek de operatie wonder boven wonder te zijn geslaagd en bracht ik de volgende dag al een paar woorden uit. Ik was zielsgelukkig dat ik het er levend vanaf had weten te brengen." De euforie bleek te vroeg te zijn, want slechts enkele uren later raakt Swen buiten bewustzijn en zakt hij in een coma.
De familie krijgt te horen dat Swen wellicht in coma blijft, scenario's over een vegetatief bestaan worden geschetst. Want hoe langer een coma duurt, hoe kleiner de kans is om ooit nog wakker te worden. "Mijn dierbaren hebben er veel voor moeten doen om mij naar Naarden, naar verpleeghuis Naarderheem te krijgen. Ze hebben mij nooit opgegeven. Mijn vrouw Annemiek, toen nog mijn vriendin, drong meerdere malen aan om de stand van mijn drain te corrigeren. Ik weet zeker dat ik hierdoor een paar dagen later, dat was op 8 januari 2009, wakker ben geworden. Hoewel mijn lichaam in de kreukels lag, was ik vooral heel blij. Ik had zin om te leven én om te eten. Ik genoot van een patatje. Met een kroket als toetje," lacht hij.
Van de periode dat hij weg was kan hij zich niets herinneren. "Ik ben zeven maanden in coma geweest. Dat is best lang. Maar mijn leven flitste niet voorbij, ik heb God niet gezien en ook geen wit licht. Ik heb wel 'iets' gevoeld. Ik kan het niet precies uitleggen. Het is een soort warmte, iets wat mij aanzet tot daden. Mijn reden om niet op te geven. Ik heb een nieuw leven na mijn eerste leven. Ik heb een tweede kans. Deze ervaring heeft mij wel geloviger gemaakt."
Swen kon na die zeven maande coma weinig met zijn lijf. Maanden kon hij niet praten en niet lopen. Alles moest hij opnieuw leren. Vooral in de Trappenberg heeft hij allerhande therapieën ondergaan. "Zo blij als een kind ging ik naar de revalidatie." Hier ervoer hij voor het eerst zijn hernieuwde wilskracht. "Ik had een overweldigend geluksgevoel omdat ik leefde en ik had een diep gewortelde drang om letterlijk en figuurlijk weer op eigen benen te staan." Hij zet door en traint zich suf. Het is drie jaar later als zijn allergrootste wens uitkomt; voor het eerst loopt hij. Naar het altaar op zijn huwelijksdag. "Niemand had mij nog zien lopen. Het was zo'n geweldige dag. Ik kon weer lopen en met Annemiek trouwen. Ik ben mijn vrouw zo dankbaar. Zij heeft, zelfs meerdere malen, mijn leven gered."
Swen is inmiddels als vrijwilliger in touw. Hij helpt fysiotherapeut Eric Ruiter van Fysio Holland in zijn praktijk in Bussum. "Ik help mensen die moeten revalideren. Ze nemen mij uiterst serieus vanwege mijn eigen ervaringen. Ik wil mijn wilskracht doorgeven, niet stil staan." Het houdt Swen goed bezig. Want hij is ook druk met zijn fitnessroutines bij Van Hellmond Sport in Naarden en hij traint voor de zwarte band in de Oosterse vechtsport 'Wing Chun'. "Mijn linkerhand is nog spastisch, bukken gaat lastig en ik heb last van balansverstoringen. Ik ben vooral dankbaar voor deze tweede kans en geniet van het leven. Ik blijf doorgaan en zal niet opgeven," besluit hij.

'Mijn leven flitste niet voorbij, ik heb God niet gezien en ook geen wit licht'

Uitreiking eerste EEMsnoer award

Henk te Roller van de Eemlijn bewondert het beeldje. Reggie van Berkel kijkt toe. Foto: PR

Eemnes Tijdens een speciale vaartocht op de Eem is vrijdagavond de eerste EEMsnoer award van 2018 uitgereikt aan Fietsboot de Eemlijn.

Deze nieuwe prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de persoon of organisatie die in de brede zin van het woord van grote waarde is voor de verbinding van de organisaties en plaatsen die aan de Eem liggen. De fietsboot is een bijzondere attractie in het Eemgebied en vaart tussen Amersfoort en beurtelings Huizen en Spakenburg. De fietsboot van de Eemlijn kreeg dit jaar meer dan 10.000 gasten aan boord en dat mede dankzij een groot aantal vrijwilligers.

Kinderschoenen

De EEMsnoer award is een weergave van het Eemsnoer-logo in een 3D-print en is ontworpen door beeldhouwster Reggie van Berkel uit Eemnes. "Uitgangspunt was het logo op het briefpapier", zegt zij. "Ook hier weer zoals altijd met beeldhouwen: iets wat heel simpel lijkt is nooit eenvoudig." Van Berkel heeft geprobeerd 'gewoon' de Eem, de polder en de ondergaande zon driedimensionaal uit te beelden. "Het was nogal een klus voor ik eruit was hoe dit uit te beelden. Nadat ik tevreden was met het ontwerp, moest het in 3D getekend worden." Gekozen is om het beeldje in 3D te laten printen. "Uiteindelijk zijn we - na veel tekeningen en kleurproeven - tot dit resultaat gekomen." Het blijkt wel dat 3D-printen nog steeds in de kinderschoenen staat, is de ervaring van de kunstenares: "3D-tekenen is een ding, maar om de juiste tekening voor een 3D-kleurenprinter klaar te hebben is ook nog een ding. Maar het is heel fijn dat we dit resultaat bereikt hebben."
Het is de bedoeling dat er ieder jaar een EEMsnoer award uitgereikt gaat worden en iedereen die iemand of een groep/vereniging kent die daarvoor in aanmerking komt, kan dat opgeven via www.eemsnoer.nl.

Jan Out geeft lezing 'Opstand en verzet in Eemnes' in bieb

Spaanse soldaten. Foto: PR

Eemnes Waarom werd Eemnes door de bisschop van Utrecht met zijn troepen in 1345 in de brand gestoken? Is er verband met dit gebeuren en de drie bisschoppen, die het gemeentewapen van Eemnes sieren? En hoe waren de nieuwe boeren hieronder? Opstandig; konden zij wat doen?

In het zeven eeuwen oude bestaan van de gemeente Eemnes waren er meer momenten van opstand en verzet, weet Eemnesser Jan Out.

Overheersing

De regelmatige inkwartiering van (vreemde) soldaten, de verplichte godsdienstige omwenteling van katholiek naar gereformeerd, de overheersing door Fransen, Pruisen en nogmaals de Duitsers zorgden hiervoor.

Geschiedenismaand

Op donderdag 4 oktober geeft Out in de Bibliotheek Eemnes om 10.00 uur een lezing in het kader van de 'Maand van de geschiedenis 2018'.

Out toont daarbij een aantal afbeeldingen van onder andere de (tijdelijk verwijderde) tegelcanon op de Braadkamp om zijn verhaal te illustreren. De toegang is vrij.

Vliegende start competitie voor eerste elftal van SV Laren'99

Het eerste elftal van SV Laren'99 samen met mascotte en pupillen. Foto: PR

Laren Een vliegende start voor het eerste elftal van SV Laren'99. Op eigen veld won het team onder leiding van Robert Tessaro in de stromende regen met 6-1 van Amstelveen/Heemraad.

Na een minuut stilte wegens het overlijden van erelid Bep Nijhuis tastten beide ploegen elkaar af. Het spel golfde op en neer, maar de eerste kans van de Laarders - na tien minuten - werd prima afgerond door Joris Flink: 1-0. Na een fraaie redding van de doelman van de gasten op een inzet van aanvoerder Bart Kaarsgaren werd het 2-0 middels een prachtige aanval over diverse schijven; Joey Franken schoot hard in de touwen. Vlak voor rust werd het zelfs 3-0 via Wessel Roest na weer een vlotte aanval.

Na de pauze was het opletten, maar door een aantal slippertjes in de verdediging werd het toch al snel 3-1. Gedacht werd aan een offensief van de vorig seizoen uit de 2e klasse gedegradeerde gasten, maar het liep toch heel anders. Laren hield het initiatief en na een uur voetbal scoorde Joris Flink zijn tweede doelpunt: 4-1. Ook Wessel Roest scoorde nogmaals: 5-1. Trainer Tessaro wisselde hierna Koen de Groot voor Joris Flink en ook Nick van Wijngaarden mocht zijn debuut maken als vervanger van Stijn Creemers. Vlak voor het einde van de wedstrijd bepaalde de voor Bart Kaarsgaren ingevallen Thomas Roest de eindstand op 6-1.

Volgende week de uitwedstrijd in Hilversum tegen SV Olympia'25 op Sportpark Berestein aan het Kininelaantje. Aanvang 15.00 uur.

Opruimplicht paardenpoep voor nu uit APV

Kunstenares Marloes Eerden uit Blaricum. Foto: PR

Eemnes De opruimplicht voor eigenaren om de uitwerpselen van hun paard verplicht op te ruimen, komt niet in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Daartoe is maandagavond door de gemeenteraad besloten. Omdat klachten over de paardenmest in de openbare ruimte steeds terugkeren, wordt nog nagedacht over een systematiek om handhavend tegen de vervuiling op te treden.
Jan de Zeeuw van DorpsBelangen zou een opruimplicht binnen 24 uur - bij met name De Minnehof en op stoepen en speelweiden - wenselijk vinden. "Dat zijn de grootste irritatiefactors."

Ontdek het beeldhouwen met Eerden

Laren In het atelier van het Brinkhuis aan de Brink 29 start de Blaricumse kunstenares Marloes Eerden op 3 oktober van 10.00 tot 12.30 uur met een cursus 'Beeldhouwen in was'.

Gedurende tien ochtenden maken de deelnemers naar eigen ontwerp kleine beeldjes in was.

Excursie

Eerden: "We beginnen met schetsontwerpen, daarna gaan we in 3D werken met was en andere materialen. De cursisten krijgen uitleg over brons gieten, ciseleren en patineren. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een bronsgieterij."

De kosten voor eventueel in brons laten gieten van het eigen beeldje zijn voor eigen rekening. Info: telefoon 035-5250807 of mail Marloes.eerden@gmail.com.

Mooie beelden!

Mooie luchten in de polder. Foto: Jeroen Voorburg

Eemnes Hoe mooi Eemnes is, is te zien aan deze prachtige foto's. Ze werden ingestuurd door onze trouwe lezers en dat waarderen we enorm. Bovendien willen we ze u niet onthouden!

De redactie is blij met de inbreng van de lezer. Of het nu gaat om een natuurfoto, een activiteit of een nieuwsfeit.

Mail de foto voorzien van een klein verhaaltje naar redactie@laardercourant.nl en wie weet ziet u uw foto wel terug in deze krant!

Zonsondergang polder Eemnes. Foto: Jeroen Voorburg
Herfstkrokus aan de rand van de polder. Foto: Albert van der Linden
Inktzwammen langs de Meentweg. Foto: Albert van der Linden
Door weer en wind gaat deze Blaricumse boer. Foto: Albert van der Linden
Bijzondere hoed. Foto: Johan Elders
Herfst is begonnen. Foto: Johan Elders

24 / 28

Werk van Cees Wijsman is te zien tijdens de Atelierroute Blaricum op 29 en 30 september.

Vrijdag 28 september

De Kracht van kleding en kleur

13.30 uur | Bibliotheek Huizen

Met kleding en kleur kun je uitdragen hoe je wilt overkomen en wat je wilt uitstralen. Workshop door imagostylist Berna de Jong: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Wandeling Zuiderheide

14.00 uur | Geologisch Museum Hofland Laren

De maandelijkse wandeling onder de vlag van Heikracht gaat deze keer over de Zuiderheide. De wandeling is ca 7,5 km.

Borreluurtje met je Buurtje(s)

16.00 uur | De Malbak Blaricum

Wijkbewoners van de Bijvanck zijn van harte welkom voor ontmoeting en een praatje tijdens het buurtborreluurtje in wijkcentrum de Malbak.

Klassiek concert met diner

16.00 uur | Wijkcentrum De Bongerd Eemnes

Op vrijdagmiddag aanvang 16.00 uur is er in de Bongerd een klassiek concert, aansluitend kunt u blijven eten.

Fighting Girls

17.00 uur | Osorezu Dojo Huizen

Voor meiden 11 - 16 jaar. Deelname: Gratis. Info: 06-15276036.

VVAO-lezing: 'De toeschouwer in de beeldende kunst'

19.30 uur | De Hilt Eemnes

We gaan kijken hoe in de oude, moderne en hedendaagse kunst de rol van de toeschouwer is en verandert. Spreker: F.H. Hoekstra, kunsthistoricus. Informatie en aanmelden via aaagooieneemland@gmail.com.

Zaterdag 29 september

Repair Café Huizen: Weggooien? Mooi niet!

10.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Enthousiaste vrijwilligers helpen u bij kleine reparaties aan spullen zoals kleding, elektrische apparaten en fietsen. U bepaalt wat u betaalt middels een vrijwillige bijdrage.

Atelierroute Blaricum

11.00 uur | Boereblij Blaricum

In het weekend van 29 en 30 september van 11.00 tot 17.00 uur. Op de overzichtsexpositie in boerderij Boereblij, Angerechtsweg 11, kunnen bezoekers kennismaken met het werk van alle deelnemende kunstenaars.

Zondag 30 september

Workshop Zonsopkomst Fotografie

6.45 uur | Botterwerf Huizen

Kosten € 35,-. Je hebt een camera nodig waarbij je diafragma en sluitertijd kunt instellen. Meer info? Bel Helen Hofman, tel. 06-15 11 54.

Papageno koffieconcert

11.30 uur | Papageno Huis Laren

Iedere zondag van 11.30 tot 12.30 uur, entree € 6,50 Tickets kunt u, tot de zaterdag voor het concert 12.00 uur, boeken via de link naast de datum op www.papageno.nl.

Feestelijke opening cultureel seizoen

15.00 uur | De Engel-Vrijzinnig Huizen

Francesco speelt naast traditionele en hedendaagse jazz veel eigen composities. Vanwege de opening van ons culturele seizoen is dit optreden gratis bij te wonen.

Gooisch Fotografiecafé met Eddy van Wessel

15.00 uur | De Krachtcentrale Huizen

Eddy van Wessel is een oorlogsfotograaf met een duidelijk eigen handschrift. Hij won de Zilveren Camera in 2012 en 2015 en was 2x Fotojournalist van het Jaar. Aanmelden via Facebook of mail info@degooischefotoschool.nl. Kosten: € 7,50.

Maandag 1 oktober

Tai chi voor beginners

10.00 uur | De Hilt Eemnes

Tai chi is een subtiele, maar krachtige manier om je souplesse, lichaamsbewustzijn en zelfkennis te vergroten. Info: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Tai chi voor gevorderden

11.00 uur | De Hilt Eemnes

Aan deze cursus kun je deelnemen als je al enige ervaring hebt met tai chi. Meer info en aanmelden: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Culturele middag senioren

14.00 uur | Brinkhuis Laren

Culturele middag voor 55-plussers. Lezing door Wiet de Boer over het 'Laren van toen' met oude prentbriefkaarten en ander fotomateriaal.

Dinsdag 2 oktober

Koffieochtend BasBEL

10.00 uur | Wijkcentrum De Bongerd Eemnes

Nu in De Bongerd aan de Jhr. Roellaan. (Voorheen De Hilt/Raadsvore). Gezellig met andere senioren kletsen of een spelletje spelen. Vervoer nodig? 035-5388629.

Warme/koude lunch

12.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Het is een inlooplunch dus je hoeft niet te reserveren. Je bijdrage is € 1,50.

Ontspannen schilderen

13.30 uur | De Malbak Blaricum

10 najaarslessen schilderen bij beeldend kunstenaar Marloes Eerden, www.docart.nl.

Crea Club (7-12 jaar)

18.45 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Aanmelden kan bij Ronald de Winter, 035-5265642, ronald.dewinter@gmail.com. Kosten: € 10,- per maand.

Vuurspetters

19.00 uur | Botterwerf Huizen

Een workshop in de smederij van de Botterwerf in Huizen. Info: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Het Schrijfcafé

19.30 uur | Brinkhuis Laren

Iedere laatste dinsdag van de maand (m.u.v. juli/aug). € 12,50 per keer, aanmelden: www.schrijfcreaties.nl.

Gratis advies aankoop woning

19.30 uur | Mark Teeuwissen Produkties Huizen

In september en oktober geef ik je gratis advies tijdens mijn inloopspreekuur. Iedere dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur ben je welkom op de Haardstedelaan 16 in Huizen.

Woensdag 3 oktober

Kleine beeldjes in was/brons

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Ontdek uw passie in het beelhouwen: cursus beeldjes in was/brons: in het atelier van het Brinkhuis, tel.035-5250807, e-mail marloes.eerden@gmail.com, website: www. docart.nl.

Wandelen

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Wandel mee op zoek naar unieke plekken in de regio, samen met de gids van Volksuniversiteit Het Gooi. Info: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

OuderKindCafé

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Tijdens deze inloopochtend voor (groot)ouders van kinderen tot 4 jaar is het eerste kopje koffie of thee gratis en kunnen kinderen vrij spelen. Deelname is gratis.

Soosmiddag

13.00 uur | De Thomaskerk Huizen

U kunt er klaverjassen, sjoelen of rummikub spelen of gezellig een praatje maken onder het genot van een kopje koffie met een koekje.

Voorleesmiddag

14.00 uur | De Malbak Blaricum

Kinderen v.a. 4 jaar kunnen luisteren naar de mooiste voorleesverhalen. De toegang is gratis. Voor meer info: 035-7504149. De Malbak, Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Kinderboekenweek bij Bruna

14.00 uur | Bruna Centrum Huizen

Debuutschrijfster Nathalie van den Twillart komt naar de Bruna. Zij opent de Kinderboekenweek.

Sneller lezen, beter onthouden

19.30 uur | Brinkhuis Laren

Je leert in drie avonden de methoden en technieken om hier effectiever mee om te gaan. Info: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Donderdag 4 oktober

Workshop horoscoop van je kind

9.30 uur | Astroloog Irma van der Wijk Laren

Als ons kind geboren wordt, zijn wij als ouders natuurlijk heel benieuwd hoe ons kind zich gaat ontwikkelen. Astrologie geeft antwoorden op de vraag wat een kind/puber nodig heeft.

'Opstand & verzet in Eemnes' door Jan Out

10.00 uur | Bibliotheek Eemnes

Jan Out van de Historische Kring Eemnes dook in het verleden van Eemnes en kwam vol verhalen weer boven. Entree vrij.

Brei-haakcafé

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Neem vooral uw eigen materiaal mee, toegang is gratis. Voor informatie: Nelly Bleijenberg: blei2707@planet of 06-30801299.

Kunstlezing Leonardo da Vinci

10.00 uur | De Blaercom Blaricum

Kunstlezing door kunsthistorica Mirelle Nunes van Kunst uit Zeist over Leonardo da Vinci, te zien in Teylers Haarlem. Voor meer info: www.kunstuitzeist.nl.

Inloopochtend Seniorweb Eemnes

10.00 uur | Bibliotheek Eemnes Eemnes

Hier zijn geen kosten aan verbonden. Onze ruimte is voorzien van Windows laptops. Vraag ook eens naar onze workshops.

Taalcafé Laren

10.30 uur | Het Muziekcentrum Schering en Inslag Laren

Het Taalcafé in Laren is een ontmoetingsplaats en oefenplaats voor anderstaligen. Samen met vrijwilligers wordt het Nederlands geoefend.

Seniorencafé

10.30 uur | Insolar Huizen

Consumpties zijn voor eigen rekening. Schroom niet en kom ook eens langs om gezellig te praten, bijv. over activiteiten.

Leer wedstrijdbridge niveau 3

13.00 uur | De Hilt Eemnes

Deze cursus is bedoeld voor degenen die de beginnerscursus en de cursus Ruitenboekje hebben gevolgd of ongeveer een jaar bridgeles hebben gehad. Info: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Bridge voor beginners niveau 1

15.30 uur | De Hilt Eemnes

Tijdens deze cursus krijgt u een inleiding op bridge. Info: www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Kunstcafé Laren in het Brinkhuis

19.30 uur | Brinkhuis Laren

De organisatie is in handen van SKIL (Stichting Kunst in Laren). We starten met een spannend programma met o.a. een presentatie van Charlene van den Eng. Het welkomstwoord zal worden gedaan door Annemieke Vetter (voorzitter).

Symboliek in de kunst

20.00 uur | Brinkhuis Laren

Kunst- en cultuurhistorica Diana Kostman neemt u mee op een ontdekkingstocht langs de (verborgen) symboliek uit de schilderkunst zodat u deze schilderijen uit de zeventiende eeuw met een vernieuwde blik gaat bekijken. Reserveren via bibliotheekhlb.nl.

Lezing: Franciscus van Assisi en dierendag

20.00 uur | Oosterlichtkerk Huizen

Wie was Franciscus van Assisi en wat had hij met dieren? Door zijn manier van leven heeft hij veel mensen geïnspireerd, waaronder de huidige paus Franciscus. Henk Veerman gaat in op het leven en de betekenis van Franciscus van Assisi. Kosten: € 4,-.