Laarder Courant de BEL

18 oktober 2017

Laarder Courant de BEL 18 oktober 2017


Loverboysignalen College De Brink

Laren Medewerkers van College De Brink en de politie zijn in hoogste staat van paraatheid nu blijkt dat enkele meiden van de vmbo-school aan de Kerklaan mogelijk zijn benaderd door loverboys. Toch is het fenomeen niet nieuw in het Gooi, vertelt directeur Raymond Kok van de school aan de Kerklaan.

Toen de eerste signalen over mogelijke loverboypraktijken de schoolleiding bereikten, is direct actie ondernemen, geeft de directeur aan. Leerlingen en ouders zijn geïnformeerd, net als de politie en andere vmbo-scholen in de regio. "Natuurlijk is het niet fijn om hiermee in het nieuws te komen, maar we zijn voor openheid en transparantie", aldus Kok. "Dit kan op iedere school voorkomen. Sterker nog, van een andere vmbo-school - ik zeg niet welke - hoorde ik al dat een van hun leerlingen al in de handen van een loverboy was gevallen."
De ouders van de ruim 800 leerlingen tellende school zijn volgens Kok uiteraard geschrokken, maar ook blij met de tekst en uitleg. "Eindelijk een school die het goed aanpakt, krijgen we te horen. Samen met de politie houden we de boel nu in de gaten."
De komende tijd wordt iedereen gevraagd om op te letten en verdachte situaties te melden aan de schoolleiding en de politie. Na de herfstvakantie is er voor leerlingen een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp.

3

Forse daling ozb in Blaricum

Blaricum Het ozb-tarief voor woningen in Blaricum gaat met 10 procent omlaag. Het gebruikerstarief voor niet-woningen (bedrijven) wordt verlaagd met 7 procent. Doordat inwoners GAD-gelden in 2018 terugkrijgen en de tarieven voor riool en afvalstoffen niet worden verhoogd (zelfs niet met inflatie) ontstaat er een positief resultaat voor de lokale lastendruk voor de inwoners van Blaricum.

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders van Blaricum bij de presentatie van de 'meer dan sluitende meerjarenbegroting'. "De cijfers voor de komende jaren laten een positief beeld zien", aldus wethouder Anne-Marie Kennis. "Het financiële beleid van de afgelopen jaren betaalt zich uit. Dankzij een ruim positief begrotingssaldo voor de jaren 2018 tot en met 2021 is er ruimte om te investeren."

Zo wil de gemeente de lokale lastendruk voor Blaricummers verlagen, sociale en maatschappelijke zaken bevorderen, wegen en het aanzicht van de openbare ruimte verbeteren en ruimte geven aan toekomstige grote projecten, zoals een andere verbinding van het Oude Dorp naar de Bijvanck/Blaricummermeent en de invoering van de omgevingswet. "Na de verkiezingen kan een nieuw college de komende jaren met een gezond financieel plaatje aan de slag", meldt de wethouder. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente met deze begroting verder weet te bouwen aan de toekomst van ons mooie dorp. Met optimale aandacht voor de kwaliteit van al onze drie dorpsdelen: het Oude Dorp, de Bijvanck én de Blaricummermeent."

Burgemeester Rinske Kruisinga tapt eerste biertje Oktoberfest

Foto: Bob Awick

Laren Oktoberfest-organisator Frank Smit en burgemeester Rinske Kruisinga hebben zaterdag in de feesttent op het Plein 1945 samen het eerste fust bier aangeslagen. Aansluitend tapte Kruisinga het eerste biertje. Gemeentesecretaris Garmt Kolhorn was met de burgermoeder meegekomen.

Meer foto's op pagina 9.

Petitie voor Stam

Zevenend-bewoner Harry Ligter (78) baalt van het racende verkeer voor zijn deur. Hij haalde handtekeningen in de buurt op.

5

Coördinator Gilde SamenSpraak voor HBEL Als coördinator houd je je bezig met werving van anderstaligen en taalcoaches en koppeling na intakegesprekken. Taalcoaches hebben 1 x per week contact met anderstaligen om ze individueel te begeleiden. Als coördinator ben je het aanspreekpunt voor taalcoaches en deelnemers en onderhoud je de contacten met andere organisaties. Werktijden: meestal zelf in te delen. Werklocatie: Bussum. Contactpersoon Els Klinkert van Gilde Samenspraak Bussum, Naarden, Muiden, telefoon 035-6930624 of els@klinkertpost.nl.

Vrijwilliger om samen te wandelen
Houdt u van bewegen en van lekker buiten zijn? Dan bent u wellicht degene naar wie wij op zoek zijn. Werktijden: van 10.00 - 12.00 uur. Contactpersoon: Nicoline Groeneveld van Vivium Zorggroep, De Stichtse Hof te Laren, telefoon 035-5390821 of n.groeneveld@vivium.nl.

Organist
Een maal per maand bereidt u de dienst voor en begeleidt u de geloofsgemeenschap op zondag van 10.30-11.30 uur op het orgel. U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Contactpersoon: Henk Blokland van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (Laren/Blaricum), telefoon 035-5312811 of hblokland@ziggo.nl.

Coördinatoren VoorleesExpress
Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress is een project waarbij we dit cijfer proberen terug te dringen door kinderen met een taalachterstand 20 weken lang een maal per week thuis voor te lezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen en verbindt mensen met verschillende achtergronden met elkaar.
Als coördinator begeleid je tijdens een voorleesseizoen een aantal gezinnen en voorlezers. Gedurende deze periode bewaak je het project en vorm je de spil tussen de gezinnen, de voorlezers en de projectleiding van de VoorleesExpress en schrijf je verslagen over de voortgang van het project. Werkadres: Bussum. Contactpersoon: Dalila Bakir van Bibliotheek Gooi en meer, telefoon 035-6973000 of dbakir@bibliotheekgooienmeer.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op: dinsdag van 10.00-12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19; dinsdag van 14.00-15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3 en donderdag van 13.30-15.30 uur, De Malbak, Wetering 122.

Weerbericht

Overgang naar wisselvallig en winderig herfstweer

Begin deze week profiteerden we indirect van de ex-tropische orkaan Ophelia. Aan haar oostflank voerde Ophelia zeer warme subtropische lucht met zich mee, met ook in onze regio enkele uitzonderlijk warme dagen. Aan het einde van de week wordt het wisselvallig en minder warm, met soms regen en een stevige wind.

Donderdag en vrijdag

Donderdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe met kans op een paar spatjes regen. Af en toe schijnt de zon. Het is vrij warm met in de middag 19 à 20 graden bij een matige zuidoostenwind. In de nacht naar vrijdag en in de ochtend regent het enige tijd. Later klaart het geleidelijk op. De naar zuidwest gedraaide wind neemt iets in kracht toe. Met 16 graden in de middag is het minder warm.

Het weekeinde

In het weekeinde is het sterk wisselvallig. Zaterdag schijnt af en toe de zon, wel neemt de bewolking wederom toe met kans op regen. De zuidwestenwind wakkert aan tot (vrij) krachtig. Het wordt zo'n 15 à 16 graden. Ook zondag is het voelbaar winderig met vrij veel bewolking. Er kunnen enkele buien vallen. Soms klaart het even op. Met een maximumtemperatuur van 13 à 14 graden is het vrij koel.

Weetje

Afgelopen zondag 15 oktober liep de temperatuur op tot 22.1 graden. Een hoge temperatuur, maar geen dagrecord. Op 15 oktober 1990 werd het met 23.6 graden nog warmer. Maandag 16 oktober werd wel een dagrecord gehaald met een maximum van 24.4 graden. Het vorige dagrecord stond op 21.2 graden op 16 oktober 1949. Zo laat in het herfstseizoen werd het nooit eerder zo warm.

Tergooi Hilversum start met nieuw hand- en polscentrum

't Gooi Tergooi is op locatie Hilversum gestart met een nieuw hand- en polscentrum. Het centrum biedt multidisciplinaire en gespecialiseerde zorg aan patiënten met acute en chronische aandoeningen aan hand en pols.

Om het centrum plaats te bieden heeft op locatie Hilversum een verbouwing plaatsgevonden. Door intensieve samenwerking tussen de specialismen en bijzondere specialisaties van de betrokken artsen kunnen patiënten met hand- en polsklachten rekenen op zorg van hoge kwaliteit.

In het centrum worden acute en chronische letsels behandeld. Tot de acute letsels behoren onder andere pees- en zenuwletsels, tot de chronische aandoeningen bijvoorbeeld artrose en 'triggerfingers'. Plastisch chirurg, orthopeed, ergotherapeut en handtherapeut werken nauw samen in het Hand- en Polscentrum van Tergooi. Door de deskundigheid van al deze disciplines te bundelen en vanuit één centrum te werken, voldoet de hand- en polszorg aan de hoogste kwaliteitseisen en is deze van een hoog deskundigheidsniveau.
Door hand- en polszorg vanuit één centrum aan te bieden kunnen patiënten ook sneller en accurater worden behandeld. Zij kunnen vaak binnen één week terecht. Alle vormen van diagnostiek, zoals MRI en CT-scan, zijn beschikbaar. Mensen met hand- en polsletsel kunnen ook in het weekend en in de avonduren terecht via de spoedeisende hulp.
In Tergooi worden jaarlijks ongeveer 4.000 patiënten met aandoeningen aan hand en pols behandeld. Plastisch chirurg Patrick Rooijens: "We verwachten dat met het nieuwe hand- en polscentrum het aantal behandelingen zal toenemen."

Foto: Ab Walet

Wie nu door de natuur loopt en zijn ogen de kost geeft, kan de mooiste creaties van Moeder Natuur tegenkomen. Paddenstoelen in allerlei vormen en kleuren. Niet voor niets worden ze ook wel de bloemen van het bos genoemd. Zo ook deze knoopjeszwam die mij op de Woensberg door de mooie kleur opviel. Paddenstoelen en zwammen zijn de vruchtlichamen van schimmels. Zij zorgen ervoor dat de sporen verspreid worden, zodat de soort blijft bestaan.

KinderKunstDag in Singer

Laren Kinderen van 6 tot en met 12 jaar spelen dinsdagmiddag 24 oktober (14.00 -17.15 uur) de hoofdrol in het nieuwe theater en het museum van Singer Laren. Die middag viert Singer Laren de KinderKunstDag.

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm heet de kinderen welkom in het theater, waarna de kinderen zelf aan de slag gaan. In het theater vindt een musicalmasterclass plaats. Daarnaast worden diverse workshops georganiseerd. Zo begeleidt Architectenbureau krft, de architect van het nieuwe theater van Singer Laren, kinderen bij het maken van een maquette van hun eigen droomtheater.
Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht via receptie@singerlaren.nl.
Bij aanmelding graag de naam en leeftijd van de deelnemer vermelden.
Kinderagenda: 22 oktober 12.00 - 16.00 uur: Open Atelier, familievoorstelling 'Het zigeunermeisje' (vanaf 2 jaar, 15.00 uur).

'Meiden lastiggevallen, maar geen fatale dingen gedaan'

Meiden College De Brink vooral benaderd via social media

Wie waren de mannen die achter de vier meiden van College De Brink aan zaten? Dat is nu de grote vraag. En waren het überhaupt wel loverboys?

De politie neemt de school aan de Kerklaan mee in de surveillanceronde. Foto: Bob Awick

Laren Inmiddels is de situatie onder controle, begint directeur Raymond Kok van College De Brink zijn verhaal over de loverboypraktijken waar enkele leerlingen slachtoffer van zouden zijn. "We blijven alert."

De directeur geeft aan dat de praktijken van de afgelopen periode vergelijkbaar zijn met loverboypraktijken. "Maar het is de vraag of dit daadwerkelijk zo is. We staan nog aan het begin."
Het probleem kwam aan het licht toen enkele meiden aangaven te zijn benaderd door jongens via sociale media. Ook waren er meiden persoonlijk aangesproken en twee waren er zelfs in een auto gestapt. "Dat vonden ze niet prettig, ze werden verbaal lastiggevallen, maar er zijn gelukkig geen fatale dingen gedaan", weet Kok.

De politie neemt de school aan de Kerklaan mee in de surveillanceronde, meldt een politiewoordvoerder. Zij vertelt dat de politie 'twee foute jongens waar de meisjes op verliefd zijn geworden' op het oog heeft, maar benadrukt daarbij dat zij geen verdachten zijn. Er is namelijk nog geen enkel strafbaar feit gepleegd. Ook is er (nog) geen sprake van loverboypraktijken.
Ook Kok vraagt zich af op het daadwerkelijk om loverboys gaat. "We vermoeden het wel, maar twijfelen nog. Ze komen ook steeds in wisselende auto's, die er zeker niet overdreven uitzien. Maar goed, die jongens waren wel iets van plan. Daarom houden we de boel goed in de gaten."

Roemenen stelen volle winkelwagen

laren Twee Roemenen zijn zondag in Laren op heterdaad betrapt bij de diefstal van een volle winkelwagen met boodschappen in een plaatselijke supermarkt. Het was al de tweede keer die week dat deze mannen waren aangehouden.

De politie vermoedt dat deze mannen deel uitmaken van een rondtrekkende internationale dadergroep die zich op grote schaal schuldig maakt aan winkel diefstallen. Ze verblijven tijdelijk in Nederland en plegen elke dag in andere plaatsen winkeldiefstallen. Het fenomeen is internationaal bekend als Mobiel Banditisme.

De twee mannen, die bij de politie al bekend waren, werden zondag rond 16.00 uur gespot bij de supermarkt. Tijdens de observatie ter plaatse zagen de agenten dat de mannen in de supermarkt een winkelwagen namen en vervolgens vier bigshoppers met babymelkpoeder, usb sticks, telefoon powerbanks en etenswaren vulden. De volle winkelwagen werd vervolgens langs de kassa gemanoeuvreerd zonder af te rekenen. Zelfs de big shoppers werden gestolen. Totale waarde ongeveer 1000 euro.

De twee mannen werden daarop aangehouden. De één in zijn auto en de andere lopend in de wijk. Beiden waren enige dagen daarvoor op de A13 ook al opgepakt met een partij vermoedelijk gestolen spullen. Omdat toen niet direct kon worden aangetoond of deze goederen waren gestolen, werden ze na enige uren weer in vrij gelaten. Deze zaak en ook een diefstal in Emmeloord van een paar weken geleden worden nu weer nader onderzocht.

Hulde aan topvrijwilligers van voedselbank

Aanmoedigingsprijs naar Alissa, Cherise, Jorrit, Atefa en Nabila

De winnaars van de Vrijwilligersprijs 2017 samen met wethouder Ben Lüken. Foto: Gemeente Blaricum

Blaricum Cary Walhof, Karin Gunther Mohr en Beatrix Verweijen zijn verkozen tot Vrijwilligers van het Jaar 2017. Deze Blaricumse vrijwilligers zetten zich al meer dan negen jaar in bij de voedselbank in Huizen.

De Voedselbank Huizen verstrekt ook pakketten aan Blaricummers die daarvoor in aanmerking komen.

Cheque

'Betrokkenheid in dit dorp is veel waard voor Blaricum'

Uit handen van wethouder Ben Lüken ontvingen Cary Walhof, Karin Gunther Mohr en Beatrix Verweijen van de gemeente Blaricum een prachtige trofee én een waardecheque van 500 euro. Dit bedrag mag naar eigen keuze besteed worden aan een doel dat de Blaricumse gemeenschap ten goede komt.

Enthousiast

De Aanmoedigingsprijs 2017 voor vrijwilligers onder de 25 jaar ging naar Alissa Miedema, Cherise Deuning, Jorrit Welters, Atefa Nazhat en Nabila Nazhat. Deze jonge vrijwilligers zetten zich in bij de Kindervakantieweek in De Malbak. De groep van de Kindervakantieweek in dit buurtcentrum bestaat uit zeer actieve vrijwilligers (jong en oud) die de Kindervakantieweek dit jaar tot een groot succes hebben gemaakt.
Iedere eerste week van de zomervakantie organiseert Versa Welzijn de Kindervakantieweek van kinderen van 4 tot en met 12 jaar met sport- en spelonderdelen en creatieve activiteiten. De jongeren hebben zich onder leiding van de volwassen vrijwilligers enthousiast ingezet tijdens hun vakantie. Het Vrijwilligerscomité Blaricum heeft daarom besloten om deze groep jonge vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten.

Oorkonde

De jonge vrijwilligers van de Kindervakantieweek kregen van de wethouder een mooie oorkonde ter herinnering. Daarnaast ontvingen zij van de gemeente Blaricum een waardecheque van 250 euro, te besteden aan een doel dat de Blaricumse gemeenschap ten goede komt.

Lüken, die de prijzen voor de achtste maal uitreikte, vindt de vrijwilligersavond een van de leukste avonden in het jaar. "Betrokkenheid in dit dorp is veel waard voor Blaricum", zei hij. Voor de wethouder is het wel de laatste keer dat hij erbij was. "Ik moet erbij zeggen dat het een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat het de laatste keer is dat ik op dit podium sta, omdat mijn politieke carrière nu eenmaal ook aan tijdelijkheid verbonden is."

Marjolein Schiffers

Marjolein Schiffers is 72 jaar en woont sinds 1972 in Laren. Ze is kunstenares.

Foto: PR

Wat is er zo leuk aan Laren en waarom?
"Laren is een dorp met een dorps karakter en toch een grotestadmentaliteit."

Met wie zou je eens een gesprek willen (dood of levend)?
"M
et mijn overleden moeder en mijn overleden echtgenoot."

Waar maak je je zorgen om?
"Ik heb niet zo veel zorgen (gelukkig) en aan het meeste kan ik niets doen."

Favoriete plek in Laren?
"Mijn eigen huis."

Laren mist nog?
"
Een coffeeshop."

Als je een dagje de burgemeester van Laren was, wat zou je doen?
"
Ik zou proberen zwaar vrachtverkeer buiten het dorp te houden."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"
Zelfstandig of niet."

Fusie of zelfstandig en waarom?
"Zelfstandig. Ik denk dat dat voor de kleinschaligheid beter is."

Naar welk land zou je nog willen?
"
Ik zou dan weer naar het Midden-Oosten gaan. Heb ik lang en gelukkig gewoond met mijn gezin."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"
Stoppen met roken."

Wat is je favoriete spreuk en waarom?
"
Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal."

Wat zou je doen als je een miljoen wint?
"
Een miljoen zou ik met mijn kinderen delen."

Favoriete boek?
"'
In de ban van de ring'."

Favoriete film?
"'
Intouchables'."

Favoriete muziek?
"Jazz, chansons."

Blaricummer opgepakt voor woningoverval

Blaricum/Laren De politie heeft een 18-jarige inwoner uit Blaricum opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een gewapende overval in april op de bewoners van een woning aan de Sint Janstraat.

De Blaricummer is dinsdag al aangehouden, maar zijn arrestatie is donderdag pas bekendgemaakt. Zijn auto is in beslag genomen en wordt uitgebreid op sporen onderzocht. De eerste verdachte - een 18-jarige Huizer - werd in mei jongstleden al in hechtenis genomen. Het tweetal pleegde in de nacht van 15 op 16 april een woningoverval.
De bewoners werden tijdens hun slaap overvallen en werden daarbij zwaar mishandeld. Met een gestolen pas hebben de daders geld gepind in Huizen. Bewakingsbeelden van deze pintransactie zijn getoond in 'Opsporing Verzocht'.

Bewoners zijn hardrijdend verkeer over Zevenend zat

Foto: Leo Janssen

Laren "Het is net Francorchamps", zegt Laarder Harry Ligter. Samen met buurtbewoners heeft hij aan wethouder Ton Stam een petitie met tientallen handtekeningen aangeboden omdat hij en zijn buurtgenoten het verkeer dat langsscheurt spuugzat is. De wethouder beloofde volgens Harry Ligter maatregelen te nemen om iets tegen de verkeersoverlast op het Zevenend te doen.

'Met de meeste mensen in de wijk kan ik heel goed afspraken maken'

Dorpsbeheerder Kick Seegers loopt zijn ronde door de Blaricummermeent

Om de wijk aantrekkelijk te houden, geldt een aantal regels in de Blaricummermeent. Kick Seegers bekijkt wekelijks of bewoners deze nakomen.

Dorpsbeheerder Kick Seegers steekt het water over tijdens zijn ronde door de Blaricummermeent. Foto: Koosje de Beer

Blaricum Heb je goede schoenen aan? Dan kunnen we de wijk in! Dorpsbeheerder van de gemeente Blaricum Kick Seegers loopt elke week zijn ronde door de Blaricummermeent. "Om de buurt mooi te houden is het wel fijn als bewoners zich aan een paar afspraken houden", legt hij uit. "Ik let daarop, maar aan de andere kant help ik de mensen ook als zij een vraag hebben voor de gemeente."

Er staat een frisse wind als Seegers naar een aflopende waterkant wijst in de Blaricummermeent. De tuinen lopen stijl af de singel in en sommige bewoners hebben daarvoor hekken neergezet. "Eigenlijk is dat niet de bedoeling", zegt Seegers. "Maar zolang bewoners niet kiezen voor houten bouwmarktschuttingen of kokosmatten tussen de tuinen, vind ik het goed. De charme van de Blaricummermeent is juist dat het een groene en vriendelijke wijk is, met groene klimop of heggen tussen de tuinen." Even later staat Seegers stil bij een openbare parkeerplaats op de route. "Een bewoner had hier eerder een bordje 'Privé Parkeerplaats' neergezet", blikt hij terug. "De buurt was hier terecht niet blij mee en dat bord moest weg. Gelukkig hebben we dat onder een kop koffie kunnen uitpraten en oplossen."

Briefje

'Gelukkig kunnen we het vaak uitpraten met een kop koffie'

Alle bewoners van de Blaricummermeent hebben een koopcontract ondertekend waarin een aantal regels staat. Om de wijk groen te houden is het bijvoorbeeld verplicht om een groene heg als tuinafscheiding te planten en deze onkruidvrij te houden. Seegers wijst naar een strook onkruid langs een tuin. "Dit kan niet", zegt hij beslist en pakt zijn blocnote met doorslagpapier waarop zijn gegevens staan. "Als ik iets zie waarover ik met de mensen wil praten, laat ik een briefje achter met het verzoek om mij even te bellen. Een kopietje houd ik zelf." Volgens de dorpsbeheerder bellen de mensen altijd snel op. "Meestal is iedereen goedwillend en kunnen we prima afspraken maken", is zijn ervaring. "Tja, en als dat niet zo is, neem ik andere acties en kan ik Handhaving erbij halen. Gelukkig is dat bijna nooit nodig."

Seegers is een bekende verschijning in de nieuwe Blaricumse wijk. De meeste voorbijgangers steken hun hand op als ze hem zien en groeten vrolijk. "Ik regel best veel voor de bewoners en dat waarderen ze", vervolgt hij. "Het gaat vaak om kleine, maar voor de mensen belangrijke dingen, zoals een lantaarnpaal die de woning in schijnt. Ik geef deze klachten dan door, zodat de gemeente ervoor kan zorgen dat de lichtbundel aan een kant zwart wordt gemaakt." Even later tijdens de wandeling door de wijk passeren we een hek dat brommers en auto's moet tegenhouden. "Dit is ook een mooi voorbeeld van wat ik voor de mensen kan doen", klinkt het monter. "Bewoners hebben mij laten weten dat mensen met een beperking hier met een driewielfiets niet doorkunnen. Dit ga ik oppakken met de ambtenaren die hierover gaan."

'Ik regel best veel voor de bewoners en dat waarderen ze'

Rondes

Aan het einde van de route komt het opvallende gebouw in zicht waarin het projectbureau is gehuisvest. Het is de thuisbasis én de opdrachtgever van Seegers in de Blaricummermeent. De alerte dorpsbeheerder ziet nog net dat een bewoner de heg langs zijn tuin heeft vervangen door twee grijze stenen bakken. Het bord van de uitvoerende hovenier staat nog in de tuin.

Seegers schudt zijn hoofd. "Het is heel jammer, maar hier moet dus een heggetje staan, net zoals alle buren dit hebben geplant." Hij bekijkt het werk kritisch voordat het briefje de brievenbus in glijdt. "Ik geloof dat ik nog net op tijd ben, de stenen zijn nog niet vastgemetseld", zeg hij tot slot.

'Weer een goed feest'

Foto: Bob Awick

Laren "Het was weer een goed feest", zegt Frank Smit, organisator van het Oktoberfest in Laren.

De ruim vijfhonderd toegangskaarten waren al ruim voor de datum uitverkocht. "Boven verwachting", meldt Smit.
Niet de waarnemend burgemeester, maar Smit zelf nam - "als een soort van nachtburgemeester" - plaats op de bok van de koets. "Mevrouw Kruisinga wilde dat liever niet." Daarom kwam ze op eigen gelegenheid naar de feestlocatie. De nieuwe indeling van de feesttent was een groot succes. De catwalk viel goed in de smaak, net als de ingang aan de kant van de Jumbo. Mensen konden makkelijk naar buiten en bij binnenkomst zaten ze direct midden in het feestgedruis.

Foto: Bob Awick
Foto: Bob Awick
Peter Veerman Fotografie
Peter Veerman Fotografie

Foto's: Bob Awick/Peter Veerman

Benjamin Foundation zet zich in voor gehandicapte kinderen

Op 3 november laatste gala op Golfclub De Goyer

De Benjamin Foundation organiseert nog één keer een groot feest. Met topartiesten, een diner met exclusieve wijnen én een veiling. Komt u ook 3 november?

Foto: Benjamin Foundation

Eemnes Golfclub De Goyer in Eemnes is de feestlocatie waar de gasten niet alleen optredens van Karin Bloemen kunnen verwachten, maar ook van The Voice Kids-winnares Iris Verhoek en The Tiny Little Bigband.

De Benjamin Foundation zamelt geld in om kinderen met een (meervoudige) handicap in ontwikkelingslanden persoonsgericht te steunen zodat zij zich volwaardiger kunnen ontplooien.

Henri Koerhuis uit Blaricum is de drijvende kracht achter de foundation, die de naam te danken heeft aan de overleden zoon van de Blaricummer en zijn voormalige echtgenote. "Benjamin was letterlijk de jongste van ons gezin." En ernstig gehandicapt. Benjamin is slechts vijf jaar geworden. Hij overleed elf jaar geleden. "Met heel veel hulp en een au pair heeft Benjamin altijd thuis kunnen wonen."

'Gehandicapte kinderen worden vaak verstoten'

Maar deze luxe is niet voor iedereen weggelegd, realiseert ook Koerhuis zich. Daarom werd ter nagedachtenis aan het Hollandse jongetje het multifunctionele revalidatiecentrum Benjamin House in Tanzania gebouwd. Daar worden gehandicapte kinderen van tussen de 0 en 25 jaar opgevangen en ouders gecoacht in de omgang met hun kind.

De kinderen en hun ouders die naar Benjamin House komen, komen van heinde en verre, vertelt Koerhuis. "Gehandicapte kinderen worden vaak verstoten en de hulporganisaties toveren hen overal tevoorschijn." Op een van zijn reizen heeft de Blaricummer veel ellende gezien. Zo troffen ze een gehandicapt jongetje aan in het stro in een schuur. "Hij had schurft, zat vol met vliegen en hij lag daar maar. Zo schrijnend."
Elk jaar worden er vele honderden kinderen met een meervoudige handicap samen met hun ouders geholpen. Met voorlichting, fysiotherapie, medicatie, psychische hulp en doorverwijzingen naar ziekenhuizen. "Ze verblijven altijd tijdelijk in Benjamin House, opdat we vele kinderen en ouders kunnen helpen."
Aggrey Mashanda heeft in Tanzania de dagelijkse leiding over Benjamin House. "Hij zet zich in voor acceptatie van het gehandicapte kind in de maatschappij." Op 3 november vertelt hij over de voortgang van Benjamin House en over de enorme behoefte aan extra medische hulp voor de kinderen. Want nog niet iedereen kan nu geholpen worden. "Om het huis helemaal af te maken is nog 45.000 euro nodig. Onder meer voor de inrichting van het huis, attributen voor fysiotherapie en internet en de tuin moet nog aangelegd."
Het gala op 3 november (vanaf 19.00 uur) is tevens het laatste feest dat de Benjamin Foundation organiseert. "We focussen ons vanaf 2018 volledig op het verbinden van mensen en organisaties met 'onze' projecten. Onze rol als stichting verandert daardoor van een primaire fondsenwerver naar een 'integrator' van kansen, kennis, capaciteit en middelen", besluit Koerhuis.

Wilt u op de avond aanwezig zijn? Een stoel of tafel reserveren kan via Henri Koerhuis, telefoon 06-12999308 of reserveren@benjaminfoundation.nl.

Betere paraatheid brandweer door een nieuw inzetsysteem

Laren Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft een nieuw inzetsysteem gepresenteerd aan alle brandweerposten in het verzorgingsgebied. Aan het project, met de naam Doorontwikkeling Repressieve Organisatie, is twee en een half jaar gewerkt.

De nieuwe organisatie van de inzet richt zich op het verbeteren van de paraatheid, het verhogen van de dekkingsgraad, het leveren van maatwerk bij incidenten en het vergroten van het bewustzijn bij inwoners van onze regio op het gebied van brandveiligheid (Brandveilig Leven) en het boeien en binden van de vele vrijwilligers in de organisatie.
Brandweercommandant John van der Zwan: "Een van de grootste uitdagingen van de brandweerorganisaties in Nederland is het bezetten van alle posten om de burger de snelste hulp te kunnen bieden. Door veranderingen in de samenleving en de beschikbaarheid van medewerkers zijn voormalige vanzelfsprekendheden voor een deel weggevallen. Zo blijkt dat het steeds moeilijker is om voldoende personeel te kunnen inzetten, met name op de dag. Het succes van de inzet hangt nauw samen met het gehanteerde inzetsysteem."

Basis voor de Doorontwikkeling Repressieve Organisatie is een onderzoek in 2015 en 2016 waaruit een lange lijst met ideeën is gekomen. Tijdens drie proeven in 2016 werden meerdere uitrukvarianten getest en de beleving op de verschillende manieren en momenten bij alle medewerkers gepeild en 'gemeten'. De ontwerpen die daaruit in 2017 zijn ontstaan, vormen de basis voor de ontwikkeling van wat Brandweer Gooi en Vechtstreek 'een nieuwe manier van denken en werken én een nieuw systeem' noemt. De contouren van het systeem zijn toegelicht in een korte animatiefilm voor het personeel. Deze is te zien op het YouTube-kanaal van Brandweer Gooi en Vechtstreek (https://youtu.be/_yQ7AJrStjY). De komende weken start de brandweer met de verdere invulling van het systeem en het maken van een implementatieplan. In 2015 heeft de Inspectie van V&J onderzoek gedaan naar de wijze van uitrukken door Brandweer Gooi en Vechtstreek. Aansluitend heeft bij alle overige regio's hetzelfde onderzoek plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in een landelijke rapportage die naar verwachting nog dit jaar door de inspectie gepubliceerd zal worden. Uiteraard neemt Brandweer Gooi en Vechtstreek deze uitkomsten mee in de verdere invulling en implementatie van het nieuwe uitruksysteem.

Blaricum in top tien 'Kunststad van het Jaar'

Blaricum Blaricum is een van de tien gemeenten in het land die kans maken op de titel Kunststad van het Jaar. Dat maakte organisator Stichting Kunstweek deze week bekend. De uitreiking van de trofee is zaterdag 11 november.

Bij de tien gemeenten die na de eerste ronde zijn overgebleven, zit niet één van de vier grote steden. De negen concurrenten van Blaricum zijn in alfabetische volgorde: Barneveld, Eindhoven, Gennep, Leiden, Maastricht, Noordwijk, 's-Hertogenbosch, Sint Anthonis en Weesp.
Zij bleven over na de eerste ronde. Daarin zijn onder andere de stemmen verwerkt van wethouders met kunst en cultuur in hun portefeuilles en de stemmen van de inwoners van gemeenten. Door toepassing van correcties wordt de invloed van inwonersaantallen geneutraliseerd.

Soms zorgde een zeer groot aantal stemmen van kunstliefhebbers uit de gemeenten zelf (zoals bij Sint Anthonis) voor nominatie. Soms (zoals bij Eindhoven) waren het de stemmen van wethouders uit andere gemeenten die tot nominatie leidden. Meestal echter, zorgde een combinatie van stemmen voor de nominatie.
In de tweede ronde die nu aanstaande is, beantwoorden de genomineerde steden enkele specifieke vragen. De antwoorden geven aanvullend inzicht in de wijze waarop het kunstbeleid door de betreffende gemeenten wordt geconcretiseerd. De negenkoppige vakjury kiest uiteindelijk uit de genomineerde steden de winnaar.

Koningspaar komt dinsdag naar Eemnes

Eemnes Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag 24 oktober een streekbezoek aan Eemland. Ze komen ook naar Eemnes.

Tijdens het bezoek staat het stroomgebied van de rivier de Eem centraal, een gebied waarin dorpen en steden van verschillende grootte en karakter omgaan met veranderingen in de streek.

Stoomgemaal

In gemaal Eemnes spreekt het koningspaar met boeren uit de Eempolder over het agrarisch bedrijf en de uitdagingen rond natuurbeheer en duurzaamheid. Het voormalig stoomgemaal dateert uit 1880 en nam de rol over van de watermolen waarmee vanaf 1791 de Eemnesser polder werd drooggelegd. Het functioneert nu als elektrisch gemaal. De koning en de koningin steken daarna per veerpont de Eem over naar Eemdijk in de gemeente Bunschoten.

In het Eemland groeit het inwoneraantal, breidt de stad Amersfoort uit naar het platteland en staan landbouw en bedrijvigheid voor economische en maatschappelijke uitdagingen. De Eem stroomafwaarts volgend van Amersfoort tot aan het Eemmeer bezoekt het koppel de gemeenten Amersfoort, Soest, Eemnes en Bunschoten.

Museumhaven

Het streekbezoek wordt afgesloten met een wandeling door de museumhaven van Spakenburg naar scheepstimmerwerf Nieuwboer.

Snoeiende man valt van hoogte aan de Stobbe

De man moest mee naar het ziekenhuis. Foto: Bob Awick

BLARICUM Een man die aan het snoeien was aan de Stobbe is dinsdagmiddag naar van hoogte naar beneden gevallen. De man moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

Nadat de man naar beneden viel werd meteen alarm geslagen. Hulpdiensten stonden snel ter plaatse. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen voor hulp, maar die hoefde niet te landen.
Na het ongeval kwam de brandweer ter plaatse om het gebied rond de boom, waar de man aan het snoeien was, op te ruimen.

SV Laren '99 naar vierde grote overwinning: 0-7

Gijs Vermijs in actie. Foto: John Timmerman

Laren Het eerste elftal van SV Laren'99 heeft zaterdag met 0-7 gewonnen van Tot Ons Genoegen (TOG) uit en in Amsterdam. Doelpunten waren er van Bart Kaarsgaren, Jeroen Roest (2x), Thomas Roest (2x), Mark Hop, Wessel Roest en Rick Hoofd. Zaterdag speelt Laren uit tegen NVC in Naarden, aanvang 14.30 uur.

Nacht van de Nacht in Het Spookbos

Eemnes Kinderboerderij Het Spookbos in Laren/Eemnes houdt samen met de BEL-gemeenten tijdens de Nacht van de Nacht een leerzame, spannende, creatieve, griezelige en vooral heel leuke avond voor iedereen.

Van 17.30 tot 21.00 uur zijn er kinderactiviteiten, zoals uilenballen uitpluizen, knutselen, schminken, ponyrijden en een kabouterspeurtocht. Ook komen de bezoekers meer te weten over lichtvervuiling en nachtdieren, is er een dierengeluidenpresentatie, kunnen ze in een telescoop naar de sterren kijken en zijn er echte uilen. De entree is gratis.

Hart van Laren neemt afscheid van directeur

Laren De Beheerstichting Hart van Laren (onder andere van Het Brinkhuis) gaat afscheid nemen van directeur Jolinda van Osch.

"In goed overleg en gezamenlijkheid" hebben beide partijen hiertoe besloten. Medewerkers en vrijwilligers zijn ingelicht over haar vertrek.

Van Osch stopt officieel per 1 januari 2018, maar werkt tot 15 december. Zij heeft dan twee jaar bij de stichting gewerkt.

Wie Van Osch gaat opvolgen, is nog niet bekend. "Wij hebben nog geen kandidaat-opvolger. De komende weken gaan wij de procedure hiervoor weer opstarten", aldus het bestuur.

Veiligheidsregio's G&V en Flevoland streven naar één organisatie

Samen zorgdragen voor veiligheid en publieke gezondheid van inwoners

De brandweerkorpsen, GGD's en bevolkingszorgorganisaties gaan samen. Foto: VRGooienvechtstreek

Laren De Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland willen in 2019 opgaan in één organisatie die zorgdraagt voor de veiligheid en de publieke gezondheid van de inwoners. De algemeen besturen van beide Veiligheidsregio's hebben daartoe vorige week een conceptintentieverklaring vastgesteld.

De colleges van de gemeenten in beide verzorgingsgebieden zijn hierover vorige week ingelicht.
Het streven is dat per 1 januari 2019 een bestuurlijke fusie plaatsvindt en medio 2019 de ambtelijke fusie van start gaat. De nieuwe organisatie zal de brandweerkorpsen, de GGD's en de bevolkingszorgorganisaties in beide verzorgingsgebieden omvatten. Een brede organisatie zal beter toegerust zijn op het aangaan van de uitdagingen op het gebied van veiligheid en publieke gezondheidszorg voor alle inwoners van de aanpalende en met elkaar bekende gebieden Gooi en Vechtstreek en Flevoland, zowel op het gebied van dagelijkse zorg als bij calamiteiten.

Schaalvergroting

Eén veiligheidsregio mag geen twee GGD-organisaties hebben

De fusie past ook in de context van schaalvergroting van aanpalende organisaties zoals Meldkamer Midden-Nederland, politie en regionale ambulancediensten. Tot slot kan bestuurlijk beter worden geacteerd in de context van steeds intensievere regionale samenwerking en gemeentelijke herindelingen. De GGD's in beide verzorgingsgebieden maken nadrukkelijk deel uit van de brede organisatie die uiteindelijk zo'n 1500 werknemers en vrijwilligers zal omvatten.
De Wet Veiligheidsregio's stelt dat één veiligheidsregio niet bediend kan worden door twee GGD-organisaties. Behalve deze wettelijke randvoorwaarde ligt ook de behoefte aan verdere professionalisering en samenwerking binnen het grotere geheel ten grondslag aan het samengaan.
De heren Bas Jan van Bochove (burgemeester van Weesp), Pieter Broertjes (burgemeester van Hilversum), A.B.L. de Jonge (burgemeester van Dronten) en F.M. Weerwind (burgemeester van Almere) zijn, samen met twee bestuurders van de GGD's, de bestuurlijke trekkers van het fusietraject. Daarnaast komt er een projectgroep met vertegenwoordigers uit de betrokken organisaties van beide veiligheidsregio's.

Infobijeenkomsten

In november organiseren besturen en directies van beide veiligheidsregio's in hun verzorgingsgebieden informatiebijeenkomsten om het fusieplan toe te lichten aan de betrokken raadsleden.

De conceptverklaring wordt in de komende tijd aan de gemeenteraden voorgelegd. Daarna wordt de intentieverklaring met eventuele aanvullingen ter goedkeuring aan beide besturen van de veiligheidsregio's voorgelegd.

Nieuwe opvang slachtoffers huiselijk geweld geopend

De wethouders en de mensen van het Oranje Huis tijdens de opening. Foto: Regio Gooi en Vechtstreek

Laren "Door de unieke samenwerking tussen Flevoland en Gooi & Vechtstreek is dit Oranje Huis gerealiseerd, een plek waar vrouwen de ruimte hebben om met professionele ondersteuning zelf de spiraal van geweld te doorbreken. Een resultaat waar ik trots op ben."

Dat zei de Hilversumse zorgwethouder Eric van der Want afgelopen week bij de opening van de nieuwe opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld in Almere Poort: het Oranje Huis Flevoland - Gooi en Vechtstreek. Naast Van der Want waren ook wethouders Froukje de Jonge (Almere) en Marianne Verhage (Huizen) getuige.

Mijlpaal

'Niet wegkijken, maar aanpakken en
hulp bieden'

In het Oranje Huis worden slachtoffers van huiselijk geweld uit beide regio's professioneel opgevangen en begeleid. Wethouder De Jonge ziet de opening van het Oranje Huis als een mijlpaal bij de stevige inzet in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling: "Met het Oranje Huis zetten wij samen een grote stap op weg naar het zo goed mogelijk opvangen en verder helpen van slachtoffers van huiselijk geweld. En dat is belangrijk, want als het thuis niet veilig is, waar dan wel? Daarom is het goed dat politie, hulpverleners, gemeenten in beide regio's en woningcorporaties hierin samen optrekken."
Het Oranje Huis voorziet in een grote behoefte aan een veilig thuis voor vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zij kunnen hier terecht voor advies, hulpverlening en crisisopvang. "Het is zo belangrijk dat er al in een vroeg stadium ondersteuning kan worden geboden ter voorkoming van erger", aldus Verhage. "Mede daarom wordt er gestart met een regionale taskforce waarin we verder aan de slag gaan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt afgesproken dat we niet wegkijken, maar aanpakken en hulp bieden."

Hoewel gericht op de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek, heeft het huis ook een landelijke functie. Slachtoffers van huiselijk geweld, die omwille van een onveilige situatie niet in de eigen gemeente of regio kunnen verblijven, kunnen ook hulp en opvang in het Oranje Huis krijgen.
In het Oranje Huis is alle hulpverlening onder één dak. In totaal zijn er twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes. Naast opvang biedt Blijf Groep ambulante begeleiding aan vrouwen en gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Laagdrempelig Kickboxing Institute breidt uit naar Laren en Naarden

'Wij mikken juist op de recreatieve doelgroep'

Hoofdtrainer Vittorio Verrier op de locatie in Laren. Foto: Bob Awick

LAREN Een laagdrempelige allroundtraining voor het hele lijf: dat is wat het Kickboxing Institute biedt. Na een energieke start in Bussum, waar de animo direct hoog was, opent Kickboxing Institute nu ook zaken in Laren en Naarden.

'Het is recreatief en de meest complete
work-out die er is'

De ambitie is om het Kickboxing Institute de komende tijd door te laten groeien en meer mensen enthousiast te maken voor kickboksen. "Het is de meest complete work-out die er is", aldus de trainer. "Je traint zaken zoals kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Bovendien word je er mentaal sterk van. Zelfvertrouwen is hier een voorbeeld van."
Het Kickboxing Institute is er voor iedereen die wil trainen op recreatief niveau. "We trainen duidelijk niet voor wedstrijden. Wij mikken juist op de recreatieve doelgroep. Lekker één of twee keer in de week trainen. Bijna 90 procent van de deelnemers heeft nog geen ervaring met kickboksen."
"Je moet de lessen zien als een bootcamp: een leuke manier om in shape te komen, maar met het voordeel dat je wel degelijk de echte techniek van het kickboksen leert. Je bent bezig met cardio, circuits, buikspiertrainingen, push-ups, zaktrainingen. Het is heel uitdagend. Je werkt aan spierkracht, balans en zelfvertrouwen."
Het Institute wil benadrukken dat de lessen erg laagdrempelig zijn. "We hebben hier geen vechtersbaasjes rondlopen, maar wel mensen die graag aan zichzelf werken. Er heerst een ontspannen sfeer en we werken met kleinschalige boutiquegyms. Al onze gediplomeerde trainers kijken goed naar de deelnemers en proberen ze op hun eigen niveau persoonlijk te trainen. De nadruk wordt gelegd op een allroundtraining voor body and mind. Een gezonde geest in een gezond lichaam."
De doelgroep is met name de gewone man of vrouw die een lekkere work-out wil doen. "We zien in de ochtend bijvoorbeeld mensen die in de horeca werken, maar ook veel moeders die komen zodra de kinderen op school zitten. We trainen overigens ook veel kinderen. Vanaf 4 jaar is dit een hele leuke sport waar we veel speelelementen in verwerken. In Laren en Naarden zit onze kickboksschool in een grotere sportschool. Dat biedt ouders de mogelijkheid zelf te trainen wanneer de kinderen bij ons bezig zijn."
Dat het kickboksen zo goed aansluit komt hoogstwaarschijnlijk door de toegenomen populariteit van de sport. "Je ziet het opeens ook veel op televisie en kickboksen staat ook wel bekend als een stoere en spannende sport. Wij hopen de drempel die er eventueel nog is weg te nemen. Daarom is het altijd mogelijk om een gratis proefles te volgen."
Het Kickboxing Institute is te vinden op de Eerste Industriestraat 11 in Bussum, op de Energiestraat 49A in Naarden en in Laren op de Schapendrift 62.

Actie gaande voor tweede AED in Blaricummermeent

Wethouder Anne-Marie Kennis en buurtbewoonster Kimmy. Foto: Gemeente Blaricum

Blaricum De Blaricummermeent beschikt over een AED. Ook heeft de gemeente borden geplaatst die aangeven hoe je bij het levensreddende apparaat kunt komen. Volgens initiatiefnemer en buurtbewoner Kimmy Visser is dit een mooie ontwikkeling, maar eigenlijk niet voldoende.

Daarom zet ze zich in voor een tweede AED, aan de andere kant van de nieuwe wijk in Blaricum. Sinds 3 februari 2017 hangt hij aan het huis van Kimmy: de Automatische Externe Defibrillator (AED). Voor het overgrote deel betaald met behulp van giften van inwoners van de Blaricummermeent, maar ook de gemeente Blaricum leverde een flinke bijdrage. De AED is volgens Kimmy, zelf professioneel hulpverlener, geen overbodige luxe: "Het afgelopen half jaar hebben zich in de omgeving twee situaties voorgedaan waarbij de inzet van een AED nodig was."
Reanimatie én defibrillatie (het geven van een schok met de AED) binnen de eerste 6 minuten bij een hartstilstand geeft een overlevingspercentage van 50 tot 70 procent. "Het lukt hulpdiensten echter niet altijd om binnen 6 minuten ter plaatse te zijn", legt Kimmy uit. "Dan kan een AED in de buurt levens redden. Iedereen kan het apparaat dat hier hangt pakken en gebruiken. Het is niet beveiligd met een code. Omdat het voorzien is van plaatjes en een gesproken instructie is het voor iedereen geschikt. Dus ook voor mensen die er geen ervaring mee hebben."

Volgens Kimmy is het belangrijk dat inwoners én ondernemers in de Blaricummermeent zich bewust zijn van het nut en de noodzaak van het apparaat: "Je staat nooit 's ochtends op met de wetenschap dat je die dag iemands leven moet redden. Of dat je zelf hulp nodig gaat hebben. Maar het kan iedereen overkomen. Jou ook. Ook als je ogenschijnlijk gezond bent. En het gebeurt niet vaak, maar het komt ook voor bij kinderen. En de Blaricummermeent is een kinderrijke buurt. Op verschillende plaatsen zou een AED moeten hangen. Want als er aan de andere kant van de wijk iets gebeurt waarvoor je de AED nodig hebt, red je het niet in 6 minuten om het apparaat te halen."
Voor een tweede AED, die aan het pand van het Experiencecenter de Blaricummermeent en restaurant Bruis komt te hangen, organiseert Kimmy een inzamelingsactie. In totaal heeft zij hiervoor een kleine 3.400 euro nodig. Vanwege de locatie richt zij zich met name tot de ondernemers die er in de buurt gevestigd zijn. "Alle beetjes zijn welkom, maar wie 500 euro of meer doneert krijgt als dank een gratis reanimatietraining", aldus Kimmy.

Wethouder Anne-Marie Kennis is trots op het initiatief van de Blaricumse: "Ik ben erg blij dat Kimmy zich hiervoor inzet. Het komt de veiligheid van de buurt ten goede. We hebben haar inspanningen voor de eerste AED beloond met een bijdrage vanuit de gemeente. En ook deze actie '2 van 2' zullen we zeker steunen. Ik hoop dat we er ook op mogen rekenen dat inwoners en ondernemers uit de buurt een steentje willen bijdragen."
Steunen kan via www.voorjebuurt.nl/nl/projects/cityaedblaricummermeent (of www.voorjebuurt.nl en zoek op Blaricummermeent).