Laarder Courant de BEL

24 oktober 2018

Laarder Courant de BEL 24 oktober 2018


Regio zoekt zeker 100 pleegouders

Laren De Regio Gooi en Vechtstreek is op zoek naar zeker honderd nieuwe pleegouders die kinderen in nood stabiliteit, rust en veiligheid kunnen bieden. "Dat kan parttime, in de vorm van crisisopvang of voor langere tijd", vertelt Karin van Hunnik, wethouder in Laren en coördinerend wethouder op dit dossier.

Het gaat om kinderen tot 21 jaar die thuis in een onveilige situatie verkeren door bijvoorbeeld een moeilijke echtscheiding of wanneer ouders even niet in staat zijn goed voor hun kinderen te zorgen.

Het is onduidelijk waardoor het tekort aan pleegouders is ontstaan. Van Hunnik: "Mogelijk waren mensen voorheen vanuit hun geloof meer bereid hun hart en huis open te stellen, maar het kan ook de angst voor de screening zijn die voorafgaat aan het pleegouder worden." Meer informatie over de screening is te vinden op www.pleegzorg.nl.
Nieuwe pleegouders worden getraind en zij kunnen gedurende de zorg continu terugvallen op de professionals. "Pleegouder zijn kan best ingewikkeld zijn", zegt Van Hunnik. "Je moet goed binnen de situatie kunnen manoeuvreren. Daarnaast verdient de 'gewone' ouder ook nog een plek en daar moet je behendig mee omgaan." Als er geen pleegouders beschikbaar zijn, dan zal het kind in een instelling terechtkomen.

5

'Permanente oplossing voor (bouw)verkeer'

Laren De bewoners van Laren-West willen een permanente, verkeersveilige oplossing voor het (bouw)verkeer van en naar het nieuwe Rosa Spier Huis.

Ze doen hiervoor opnieuw een dringend beroep op de gemeenteraad. "Wethouder Stam heeft nagelaten een verkeersplan op te stellen bij het verlenen van de bouwvergunning voor het enorme nieuwe complex", zegt Henriëtte van Marle, woordvoerder namens de bewoners. "Mede als gevolg daarvan rijdt nu al het zware vrachtverkeer door Hoefloo, wat voor veel overlast bij de bewoners en verkeersonveilige situaties voor fietsers en schoolkinderen zorgt op het te kruisen drukke fietspad over de Hilversumseweg. Het risico op een verkeersongeluk gaat alleen maar toenemen nu het weer donker is rond schooltijd." De enige logische en verkeersveilige route is die van de oude Rijksweg West richting Tergooi Ziekenhuis onder het ecoduct door, menen de bewoners. De door de wethouder voorgestelde alternatieve route (het viaduct bij afslag Laren over de Hilversumseweg) noemen de betrokkenen een schijnoplossing.

Indrukwekkende expositie #ZIE op Plein 1945 en Oranjeweitje

Foto: Bob Awick

Laren Wethouders Karin van Hunnik (Laren) en Gerard Knoop (Blaricum) hebben maandag de expositie #ZIE geopend. Op het Plein 1945 wordt met enorme foto's aandacht gevraagd voor huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. In Laren zijn de foto's tot en met 29 oktober te zien en in Blaricum (op het Oranjeweitje) van 12 tot en met 19 november.

Studie naar 'heilige graal' van Laren

Laren Er komt een studie naar de Brink. Binnenkort krijgen twee projectbureaus de opdracht om de 'heilige graal' van Laren te herindelen.

"Fundamenteel wordt het niet heel anders", zegt VVD-wethouder Ton Stam, die de opdracht ook namens collega-wethouder Peter Calis (Larens Behoud) zal verstrekken. "Het gaat dan om een opfrisbeurt. Het zal geen plein worden met feesttenten." Mooie paden en goede verlichting moeten de sfeer en het gevoel van veiligheid op de Brink vergroten. Ook de terugkeer van de jeu-de-boulesvereniging is wenselijk.

Hockeyderby

Foto: Bob Awick

De hockeyvrouwen van Laren blijven in de top van de Hoofdklasse meedraaien. De ploeg van trainer Robert-Jan Cox is nu al acht wedstrijden ongeslagen.

13

PR-medewerker met journalistieke achtergrond
Het verzorgen van de nieuwsgaring en de redactie van de huisbladen, schrijven van artikelen voor het huisblad Hofland Journaal en soms het schrijven en/of redigeren van artikelen voor andere bladen behoren tot jouw taken. Ook houd je contact met plaatselijke bladen en informeer je over activiteiten en tentoonstellingen in ons museum. Werktijden: in overleg. Enige journalistieke ervaring en kennis of ten minste interesse in geologie/archeologie is gewenst. Contactpersoon: Dick Borger van Geologisch Museum Hofland te Laren, telefoon 035-6234631/5382520 (museum) of vrijwilligers@geologischmuseumhofland.nl.

Praatje maken met eenzame bewoner
Een bewoner van Theodotion wil dolgraag vertellen over vroeger, wat hij allemaal heeft gedaan en meegemaakt en zoekt hiervoor een luisterend oor. Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Karin van Rumt van Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek in Laren, telefoon 035-6256558/6256411 of k.vanrumt@amaris.nl.

Medewerker Kinder-Geopartijtjes
Je organiseert en/of helpt bij (niet-schoolse) kinderactiviteiten, voor 6 tot 10 kinderen van 6 tot circa 12 jaar. Je toont een film en een powerpointpresentatie over bijvoorbeeld dino's. Verder beantwoord je vragen, boetseer je kleifossieltjes, geef je een cadeautje en laat je kinderen grabbelen in een grabbelton. Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Dick Borger van Geologisch Museum Hofland te Laren, telefoon 035-6234631/5382520 (museum) of vrijwilligers@geologischmuseumhofland.nl.

ANWB AutoMaatje Versa Welzijn/Impuls
Een medewerker van Versa Welzijn koppelt de deelnemer aan een van de beschikbare vrijwilligers bij hen in de buurt en vertelt deze persoon wat het ongeveer gaat kosten. Als vrijwilliger kom je op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer rekent na afloop contant af met jou op basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt 30 cent per kilometer berekend. Werktijden: het maatje wordt twee dagen van tevoren gebeld voor een rit. Contactpersoon: Marjolein Post van Versa Welzijn/Impuls, telefoon 06-13966050 of mpost@versawelzijn.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnesserweg 19; dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3 en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122.

Planopdracht Crailo naar Arcadis en partners

Foto: Provincie Noord-Holland

Laren Arcadis, architectenbureau SVP en landschapsarchitectenbureau OKRA kunnen aan de slag met Crailo. De drie partijen hebben gezamenlijk de aanbesteding gewonnen voor het maken van de plannen voor de gebiedsontwikkeling van de nieuwe wijk.

Als 'Team C' gaan zij samen met GEM Crailo B.V. het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan opstellen. Ook volgens de directie van GEM Crailo, de organisatie die namens de gemeenten Laren, Hilversum en Gooise Meren de ontwikkeling van het gebied ter hand neemt, kwam deze combinatie als beste uit de bus. Met deze gunning volgt de directie het advies van de beoordelingscommissie.
Tien ondernemingen toonden interesse voor de aanbesteding. Na selectie kregen vijf partijen de vraag om een uitgebreid plan in te dienen. De ondernemingen werden beoordeeld/getoetst op verschillende onderdelen: visie en plan van aanpak, duurzaamheid, deskundigheid, ervaring van het in te zetten team (burger)participatie en risicobeheersing. De prijs die de ondernemingen voor hun diensten vroegen, was een belangrijk criterium. Team C scoorde volgens GEM Crailo op nagenoeg alle onderdelen hoog en kwam als duidelijke 'winnaar' uit de bus. Bijzonder aan de aanbestedingsprocedure was het feit dat vier inwoners van de drie betrokken gemeenten op het onderdeel burgerparticipatie mee beoordeelden. Dat toetste hoe de vijf gegadigden het proces burgerparticipatie hadden ingericht. Ook op dit onderdeel kwam Team C als beste uit de bus.
Het bestemmingsplan voor Crailo wordt in het voorjaar van 2020 ter vaststelling aan de drie gemeenteraden gezonden.

Weerbericht

Overgang naar licht wisselvallig en kouder weer

De oktoberzomer is nu definitief voorbij. Van een boven normale temperatuur evolueert het naar een temperatuur onder de normale waarde. Een Atlantisch hogedrukgebied trekt zich terug. Er komt ruimte voor een lagedrukgebied (een markante hoogtetrog) die over onze omgeving ver naar het zuiden uitzakt. Koude lucht begint dan ver zuidwaarts te stromen.

Donderdag en vrijdag

Voor donderdag wordt in het algemeen veel bewolking verwacht. Af en toe kan er wat regen vallen. Het wordt 13 à 14 graden. Ook voor vrijdag wordt veel bewolking verwacht. In de loop van de dag passeert het koufront met enige regen. Het maximum ligt met 11 à 12 graden iets lager. Er waait beide dagen een matige tot vrij krachtige wind tussen west en zuidwest.

Het weekeinde

Zaterdag stroomt koudere lucht binnen met een matige noordwestenwind, zondag ruimend naar noordoost. De zon krijgt wat meer ruimte, maar er kan een enkele bui vallen. In de nacht daalt het kwik naar circa 4 graden met kans op vorst aan de grond. Overdag wordt het 9 à 10 graden. De langjarig gemiddelde (normale) waarde voor eind oktober bedraagt 14 graden.

Weetje

Het warmtegetal is de graadmeter van de warmteproductie over een jaar. Het warmtegetal wordt berekend uit de dagelijks gemiddelde etmaaltemperatuur. De meerwaarde van alle dagen met een gemiddelde boven 18,0 graden wordt van april tot en met oktober opgeteld. Het jaar 2018 staat met 196.0 punten op de tweede plaats na het jaar 2006 met 201.3 punten.

Magic Circus op Plein 1945

Clown Jofri. Foto: PR

Laren Magic Circus, het Nederlands Stadscircus, raast door het land met de nieuwe moderne voorstelling: 'Hoe dan?!'

Het Magic Circus is een nieuwe weg ingeslagen: intiem, fris, modern, servicegericht én alles is veilig en safe met circusbeveiliger Dave. Hij bewaakt de Magic Dome met zijn eigenwijze waakhonden. Dat is maar goed ook, want een clown die onderweg is naar Tirol, verdachte pakketjes en krachtpatsers uit het Osmeens Staatscircus moet je goed in de gaten houden. Nederlands enige reizende 6-mastencircustent verschijnt op magische wijze op Plein 1945. Dinsdag 30 en woensdag 31 oktober kan er om 16.00 uur genoten worden.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.magic-circus.nl. Deze voorverkoop stopt 180 minuten voor iedere voorstelling. De reguliere entreeprijzen liggen tussen de 14 en 21 euro, afhankelijk van leeftijd en zitplaats. In diverse winkels zijn kortingsbonnen te scoren.

Foto: Ab Walet

Nietig voelde ik mij in het Grote-Bomen-Bos. Klein. En vooral alleen. Uitgestorven leek het. Ik kwam op een plek die op een soort nederzetting leek. Er kwam mij een zwarte tor tegemoet. Dat ook nog, dacht ik. Een doodgraver. Waar zijn de anderen?, vroeg hij, wanhopig. Het spijt mij, zei ik, verder heb ik niemand gezien. Niemand? Geen andere torren? En de mieren dan? Geen mieren meer? Kevers? Lieveheersbeestjes? Ik schudde mijn hoofd. Nee, niets.

Blaricummer Klaas Vos (64) vreest: 'De ASB wordt een natuurstichting'

Agrarische grond van de ASB wordt afgewaardeerd naar natuurgrond

Klaas Vos maakt zich grote zorgen over het beheer van de gronden van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB): 'De ASB wordt een natuurstichting.'

Boer Klaas Vos met zijn koeien op z'n land. Foto: Bob Awick

Blaricum De ruilverkaveling ten behoeve van het gebied De Kampen is - na een proces van enkele jaren - uiteindelijk door de boeren omarmd. Met de kampen (weilanden) is dusdanig geschoven dat de helft van het gebied (gelegen tegen het Eemmeer aan) eigendom wordt van Staatsbosbeheer en ASB. Beide partijen dragen het beheer en onderhoud over aan Natuurmonumenten.

De Kampen loopt vanaf de grens met de provincie Utrecht tot en met de A27. Vanuit Eemnes gezien ligt het gebied rechts van de snelweg tegen het Eemmeer aan. Het gebied is zo'n honderd hectare groot.

Pijnpunt

De Kampen. Foto: Bob Awick

Niet dansen naar de pijpen van Natuurmonumenten

Het grote pijnpunt voor Blaricummer Klaas Vos (64), wiens boerderij aan de rand van De Kampen ligt, is het door Natuurmonumenten aangekondigde beheer van het 50 hectare grote gebied van Staatsbosbeheer én die bewuste ASB-gronden (30 hectare). "Want Natuurmonumenten wil daar een natuurgebied van maken en dat willen wij Blaricumse boeren niet." Vos benadrukt dat hij spreekt namens het overgrote deel van de boeren in Blaricum.

Vos beweert dat dat volgens de statuten van de ASB (d.d. 7-7-2010) ook niet mag en kan. "Daar staat: 'De stichting heeft ten doel het bevorderen van het voortbestaan van het actief agrarisch karakter van het dorp passend bij het Beschermd Dorpsgezicht en het behoud van het cultuur-historisch landschap (meentgronden en engen) van de gemeente Blaricum en in samenhang daarmee een op behoud en opbouw daarvan gericht agrarisch gebruik en beheer', zegt Vos. "Hiermee wordt het door wijlen burgemeester Le Coultre gekoesterde cultuurgoed tenietgedaan."

Het moet agrarisch natuurbeheer blijven, zegt Vos: "Want dan krijg je biodiversiteit in het land. Natuurmonumenten wil ook geen paarden in het land, maar wij willen niet naar de pijpen van Natuurmonumenten dansen." Vos heeft koeien en paarden. "Wat een paard niet eet, eet een koe wel, en andersom. Dat is dus goed voor het land." Bovendien lopen de boeren dan rijkssubsidies mis.

Ontwaarding

Ander probleem is de ontwaarding van het land. Vos: "Agrarische grond (waard 5 euro p/m²) van de ASB wordt afgewaardeerd naar natuurgrond (waarde 1,50 euro p/m²)." Er wordt grond geruild en nog meer ingeleverd wat - na een snelle rekensom door Vos - uitkomt op een opbrengst van 700.000 euro. "Terwijl de ASB een vergoeding van 480.000 euro krijgt. Wie gaat de andere ruim twee ton dan krijgen", vraagt de Blaricummer zich af.
De ondertekening van de overeenkomsten van de ruilverkaveling en de wijze van beheer staan gepland voor 7 november.

Celstraf voor afpersende en van ontvoering verdachte mannen

Eemnes 'Als een poging de waarheid boven tafel te krijgen.' Zo omschreef een 40-jarige Eemnesser de confrontatie en het ritje in de auto met het 24-jarige Gooise slachtoffer op 9 september 2016 in Baarn waarbij ook twee vrienden van de Eemnesser aanwezig waren, een plaatsgenoot (28) en een 33-jarige Almeerder.

'Als een poging de waarheid boven
tafel te krijgen'

De officier van justitie kwalificeerde het gesprek en de autorit met het slachtoffer als afpersing en ontvoering en eiste donderdagmiddag voor de rechtbank Utrecht tegen de drie verdachten celstraffen van zestien en achttien maanden waarvan zes en negen maanden voorwaardelijk. "Ik wilde alleen maar van hem horen of hij achter de overval in mijn woning zat", antwoordde de Eemnesser (40) toen de voorzitter van de rechtbank hem vroeg waarom hij samen met zijn twee maten het slachtoffer wilde spreken. In 2014 werd hij in Eemnes in zijn woning overvallen, waarbij een partij drugs meegenomen werd ter waarde van 25.000 euro. Deze drugs had hij voor een coffeeshop op voorraad in huis. De man had lang geen idee wie de overvallers waren, tot hij in 2016 van een vriendin hoorde dat het toentertijd 24-jarige slachtoffer weleens een van de overvallers zou kunnen zijn. Samen met zijn Eemnesser vriend (28) regelde hij een ontmoeting met het slachtoffer. De vriend haalde het nietsvermoedende slachtoffer met de auto op en reed naar de parkeerplaats bij woonwarenhuis Nijhof in Baarn. Daar was ook de 40-jarige man met de man uit Almere. Op de parkeerplaats werd het slachtoffer aan de tand gevoeld. Hij wilde niets zeggen, maar noemde wel de naam van een andere man. Deze laatste werd gebeld en gelast naar het treinstation in Baarn te komen. Toen deze arriveerde reed het hele gezelschap naar de Witte Bergen langs de A1 waar hij - volgens het slachtoffer - werd mishandeld, bedreigd en afgeperst. Ook werd hij gedwongen om samen met de andere man voor de camera een bekentenis af te leggen. Vier dagen na het gebeuren deed het slachtoffer aangifte en de drie verdachten werden kort daarna opgepakt. De andere man die ook gedwongen werd een verklaring af te leggen, heeft geen aangifte gedaan. De drie verdachten ontkenden de ontvoering, de mishandeling en de afpersing. Uitspraak volgende week.

Hans van Riet

De 58-jarige Hans van Riet is een geboren en getogen Blaricummer.

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Postcoördinator brandweer Blaricum en oefencoördinator voor post Hilversum."

Wat maakt het vrijwilligerswerk boeiend?
"De afwisseling, het helpen van de medemens, het onvoorspelbare, het kunnen improviseren en daarnaast het dankbare als je iemand hebt kunnen helpen."

Je hebt een vrije dag, wat ga je doen?
"Fietsen, wandelen, sporten, naar evenement, de tuin doen of boek lezen en 's avonds mooie film, nieuws of sport kijken."

Met wie zou je eens een gesprek willen (dood of levend)?
"Nostradamus."

Waar maak je je zorgen om?
"Betaalbare woningen voor starters."

Wat is je favoriete plek in Blaricum?
"De Blaricumsche Eng."

Blaricum mist nog...?
"Een Oktoberfest."

Als je een dagje de burgemeester van Blaricum was, wat zou je doen?
"Joan doet al heel veel voor Blaricum; ik zou haar niet kunnen verbeteren."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De fusieperikelen en het kunnen behouden van de eigen identiteit en cultuur van Blaricum."

Welke uitdaging wil je nog eens aangaan?
"Landskampioen worden met brandweer Blaricum."

Wat zou je nooit (meer) doen en waarom?
"Roken. Als gevolg daarvan heb ik al veel vrienden en kennissen verloren."

Favoriete boek en film?
"Da Vinci Code en The Good, The Bad And The Ugly."

Wethouder van Sociaal Domein start spreekuur

Laren Wethouder Karin van Hunnik start met een spreekuur. Alle inwoners van Laren kunnen 5 november tussen 18.30 en 20.00 uur aanschuiven met vragen of opmerkingen op het gebied van het sociaal domein.

Onder het sociaal domein vallen: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. Van Hunnik wil met het spreekuur de communicatie tussen haar en de inwoners stimuleren. Het spreekuur vindt eens in de zes weken plaats. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar bestuurssecretariaat@laren.nl.

Pleegouders krijgen een dagvergoeding

Vervolg voorpaging

"Dat willen we te allen tijde voorkomen, omdat dat minder goed is voor de ontwikkeling van het kind."
Wie de zorg voor een pleegkind op zich neemt, krijgt een basisuitkering van 20 euro per dag. Dat is exclusief eventuele vergoedingen voor noodzakelijke dingen zoals een fiets of bril. Ook kleding zit in dit bedrag inbegrepen. Wethouder Karin van Hunnik: "In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor een kind met een beperking, kan extra geld worden aangevraagd. En als je meer dan drie pleegkinderen hebt dan krijgt de pleegouder een extra vergoeding van maximaal 3,60 euro per kind. Het geld is overigens geen inkomen, is belastingvrij en heeft ook geen invloed op eventuele bijstand, persoonsgebonden budget (PGB), uitkering, kinderopvang- of huurtoeslag. En op deze gelden mag geen beslag worden gelegd bij bijvoorbeeld schuldsanering."

In de week van 31 oktober start de wervingscampagne 'Super gewone mensen gezocht'.

Kledingbank

Blaricum De Kledingbank heeft zaterdag aan 243 mensen tien stuks kleding en schoenen kunnen uitdelen.

"Door de overweldigende inbreng en door de grootse inzet van de 25 vrijwilligers hebben we weer een geweldig goedlopende kledingbank gehad", meldt Bea Kukupessy. "Voor de vrijwilligers was het wel een slijtageslag."

Wilt u iets veranderen aan de kermisweek?

Moeten de tradities van de kermis overeind blijven? Foto: Bob Awick

Blaricum 'Wat vond jij van de Blaricumse kermisweek 2018?' Dat wil de gemeente Blaricum van haar inwoners weten. Daarom heeft ze op haar website een enquête geplaatst met het verzoek aan haar inwoners deze in te vullen. De vragenlijst met elf vragen, zoals: Heeft u ervaren dat het onrustig was tijdens de kermisweek?, Was dit anders dan in de afgelopen 5 jaar? en de vraag: 'Zou u iets willen veranderen aan de kermisweek?', is te vinden op https://nl.surveymonkey.com/r/kermisweekblaricum2018.

Nuttig cadeautje voor baby's Boris Jan en Levy Kai

Foto: Bob Awick

Blaricum De ouders van de baby's Boris Jan uit Blaricum (foto) en Levy Kai uit Eemnes hebben een geboortetas met daarin een rookmelder, een slabbetje én tips om het huis brandveiliger te maken in ontvangst mogen nemen. De burgemeesters overhandigden het cadeau samen met een Veiligheidsregio-medewerker. Het is een actie in het kader van de Nationale Brandpreventieweken.

Mauve had zijn hart verpand aan Laren. Collectie: Leo Janssen

"Een mooi land, prachtige heide, schapen zijn er ook, magnifieke rieten daken en zeer vriendelijke hoekjes", "het is luilekkerland voor een schilder - ik denk dat ik er maar voorgoed ga wonen". Vanaf het begin had het dorp Laren de kunstschilder Anton Mauve (1838-1888) te pakken, zoals het ook mij mijn leven lang al te pakken heeft.

Hoewel ik geen geboren Laarder ben, wilde ik van kinds af aan - toen ik voor het eerst in het katholieke dorp als misdienaartje meeliep in de Sint Jansprocessie - later een meisje uit het schildersdorp trouwen. Laren, dat verscholen lag tussen de 'heuvelachtige heidegronden met kudden en schaapskooien, sierlijke berkjes en zwarte dennegroepen omhuld door parelgrijze en lichtblauwe luchten die hier dikwijls zoo zacht wazig zijn door de uitdampingen der naburige Zuiderzee', lees ik in 'De wereld in een dorp' uit het prachtige boek van Lien Heyting.

Geluk

Samen met mijn Larense Annemarie had ik het geluk ruim twintig jaar geleden een boerderij op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, te kunnen kopen. Dagelijks kuiert mijn vrouw nu met onze hond Doortje langs het vijvertje bij de Hut van Mie, nabij het Mauvezand.

"Een van de plekjes waar Mauve, die de laatste vier jaar van zijn leven in ons dorp woonde, vaak schilderde. Er waren altijd wel bosjes of struiken op de heide aanwezig. Daar, tegen de achtergrond van een bijzonder schilderachtig bosje, plaatste hij graag zijn kudde schapen. De beroemde meesterschilder moet dan ook om in de open lucht te kunnen werken vele malen met zijn veldezel en schilderskistje onze boerderij zijn gepasseerd.

Slopershamer

Het bosje vlakbij waar Mauve zijn beroemde schilderij 'Heide te Laren' schilderde en dat nu monumentaal in het Rijksmuseum hangt, is allang niet meer zichtbaar. Zoals ook dat andere monument 'de Hut van Mie' onder de slopershamer is verdwenen. Mijn schoonvader Hendrik Bitter kon smakelijk vertellen over de schamele bouwval van Mie Rigter. Vooral tijdens mijn verkeringstijd na afloop van de Hoogmis bij de borrel. En als we 's middags na het warme eten in de Pijl er met de fiets samen op uittrokken, liet hij mij trots zijn dorp zien. En vooral wat hij als timmerman zoal gemaakt had. Met een juist gevoel voor detail en soms in Larens dialect vertelde hij honderduit over kozijnen, dakkapellen, erkers, architecten en de Larense vrijwillige brandweer, waarvan hij een van de oprichters was. Of over die wijnkelder bij de rijken die hij tijdens een pauze op zijn werk 'per ongeluk' visiteerde.

Aandoenlijk

Hij hield net als Mauve van zijn dorp en Laren bood hem zo veel dat hij het hooguit eens per jaar moest verlaten voor het tweedaagse reisje van het zangkoor, en na afloop was zijn conclusie steevast dat er niets zo mooi was als Laren en niets zo mooi klonk als de klokken van de Sint Jansbasiliek. "'t Is aandoenlijk mooi hier, van een fijnheid van lijnen, een liefelijke poezij straalt uit alles, binnenhuizen, wegen, akkers, boschjes en de menschen is van het liefste soort dat te bedenken is", schreef Mauve aan zijn vrouw Ariëtte bij zijn eerste bezoek aan ons dorp in 1882.

A27 komend weekend dicht

BEL Op de A27 wordt in het weekend van 26 tot en met 29 oktober aan de weg gewerkt.

De snelweg is van vrijdag 26 oktober 21.00 uur tot maandag 29 oktober 5.00 uur afgesloten van knooppunt Eemnes tot de aansluiting Utrecht-Noord.
Weggebruikers worden omgeleid via de A28 en de A1. De omleiding staat ter plaatse aangegeven met gele borden. De extra reistijd is ongeveer een kwartier.

SV Laren'99 krijgt nieuw clubhuis

Laren Voetbalvereniging SV Laren'99 kan een nieuw clubhuis gaan bouwen. De gemeente Laren gaat de club daarbij financieel ondersteunen. De renovatie komt niet voort uit luxe. Het uit 1983 daterende clubgebouw is er zeer slecht aan toe.

Voorzitter André Resing trok hiervoor al meerdere keren bij de gemeente Laren aan de bel. Uit de notitie Sportaccommodatiebeleid blijkt nu dat het onderkomen van SV Laren'99 prioriteit krijgt. Er is een projectgroep samengesteld met betrokkenen vanuit de vereniging en de gemeente Laren en het clubbestuur is gevraagd om met een businessplan te komen.

Oefenruimte MCC

De opdracht is wel om de multifunctionaliteit van het SV Laren'99-complex daarin mee te nemen. De BSO Het Berenparadijs heeft er al jaren een plek en heeft onlangs het contract met vijf jaar verlengd. Daarnaast is muziekvereniging MCC Laren nog altijd op zoek naar een goede oefenlocatie. Wethouder Ton Stam zegt hierover: "Er zou bijvoorbeeld een opslagruimte voor de instrumenten gerealiseerd kunnen worden. Dan kan er één à tweemaal per week door de leden van de muziekvereniging geoefend worden."
Het idee is om op het huidige fundament (de ondergrondse kleedkamers) een nieuw clubhuis van staal en glas te bouwen. Via het Waarborgfonds Sport kan de club een vrij zachte lening afsluiten die ook door de club wordt afgelost. Het restbedrag (er wordt gesproken over 250.000 euro) wordt door de gemeente opgehoest. Stam staat achter het besluit: "Dit moet echt gaan gebeuren, niet alleen voor de sport maar ook uit sociaal-maatschappelijk aspect."
De raad neemt woensdag 31 oktober een besluit hierover.

Open dag bij vernieuwd Van Vuure

Laren Belangstellenden zijn zaterdag 17 november tussen 14.00 en 16.00 uur welkom in het vernieuwde afscheidscentrum van Uitvaartverzorging Van Vuure aan de Eemnesserweg 11.

Specialisten vertellen over de laatste ontwikkelingen, zoals de duurzame uitvaart, de vele (vernieuwde) mogelijkheden rondom afscheid nemen en begraven of cremeren en beantwoorden andere vragen.
Wie zaterdag 17 november verhinderd is, kan vrijblijvend een afspraak maken via telefoonnummer 035-6247531.

Torenhof viert feest met 100-jarige mevrouw De Brouwers

Foto: Bob Awick

Blaricum Mevrouw De Brouwers, bewoonster van de Torenhof in Blaricum, heeft gisteren de prachtige leeftijd van honderd jaar bereikt. Er waren taart, bloemen én een optreden van shantykoor De Speuit uit Laren. De dag ervoor kreeg de jarige job al bezoek van burgemeester Joan de Zwart-Bloch, die gisteren elders acte de présence moest geven.

Halloween in de Schaapskooi

Blaricum De Schaapskooi staat zondag 28 oktober tussen 14.00 en 16.30 uur in het teken van Halloween.

Kinderen kunnen voor 7,50 euro een pompoenlantaarn knutselen en een kop heerlijke pompoensoep nuttigen. Wie wil meedoen, dient vooraf een pompoen te kopen via https://winkel.gnr.nl/.

Meepraten over bestemmingsplan Centrum is 'belangrijk en nuttig'

'Als blijkt dat je een bestemming anders wilt, dien dan een zienswijze in'

De gemeente Laren organiseert op 29 en 30 oktober in het Brinkhuis informatiebijeenkomsten over het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum.

Wethouder Ton Stam adviseert vooral om het bestemmingsplan te komen bekijken. Foto: Bob Awick

Laren Het bestemmingsplan Centrum wordt geactualiseerd. Volgens wethouder Ton Stam is het heel belangrijk en nuttig dat inwoners zich hierin verdiepen. Waarom? "Omdat dit plan van invloed is op hun directe woon- en leefomgeving."

Stam woont zelf al 26 jaar in Laren maar heeft - voordat hij wethouder werd - nooit iets meegekregen van (nieuwe) bestemmingsplannen. "In al die jaren heb ik nog nooit geweten dat ik me überhaupt moest interesseren in een bestemmingsplan", zegt Stam eerlijk.

Invloed

'Soms heb je geen flauw idee waar het allemaal invloed op kan hebben'

Hij realiseert zich pas de afgelopen jaren dat een bestemmingsplan van invloed is op de buurt waarin je woont. "Je krijgt er niet alleen mee te maken wanneer je een bouwvergunning wilt aanvragen, maar ook wanneer grond in je omgeving een andere bestemming krijgt. Het is dus wel degelijk heel belangrijk om mee te praten. Kijk daarbij vooral naar je eigen huis en dat van je buurman. Breng eigen ideeën in en als blijkt dat je een bestemming anders wilt, dien dan een zienswijze in", adviseert Stam.

De wethouder noemt als voorbeeld een schuurtje in de tuin. Dat staat er wellicht al decennialang, maar blijkt plots niet terug te komen in het nieuwe bestemmingsplan. Dan moet je dus aan de bel trekken. "Een bestemmingsplan is heel omvangrijk en breed uit te venten. Soms heb je geen flauw idee waar het allemaal invloed op kan hebben." Het bestemmingsplan Centrum is niet alleen voor de inwoners belangrijk, maar ook voor ondernemers. Laren wil namelijk af van de blokzijdemethode. Dat betekent dat nu per straatdeel functies zijn toegestaan, maar dat kan dus mogelijk veranderen als er andere wensen leven. De radialen voor winkels zijn echter bepaald en het mag helder zijn dat Laren geen horecadorp gaat worden. "Tenzij er iemand komt met een innovatief concept dat iets aan Laren toevoegt. Dat zullen we dan beschouwen. Belangrijk is dat we met elkaar in gesprek gaan."
Onder het plangebied 'Bestemmingsplan Centrum Laren 2018' valt de volledige dorpskern van Laren, met de Brink als karakteristiek middelpunt. Het beslaat de winkels en horeca aan de Sint Janstraat, Zevenend, Nieuweweg, Naarderstraat en de daar omliggende straten en woningen. Het gebied wordt omsloten door de gebieden Zevenend-Postiljon, Laren-West en Laren-Noord.

Op maandag 29 en dinsdag 30 oktober begint het programma om 19.30 uur. Na een welkomstwoord door de wethouder krijgen de bezoekers vanaf 20.00 uur een uur lang de tijd om het plan te bekijken en vragen te stellen.

Fase 2 strekdam nu in volle gang

Er wordt hard gewerkt op het Gooimeer. Foto: Albert van der Linden

Blaricum Bij het strand Voorland wordt hard gewerkt. "Er worden voorbereidingen getroffen voor het opspuiten van het zand voor de golfbreker", laat wethouder Anne-Marie Kennis in een notendop weten.

De huidige activiteiten op het Gooimeer en bij Voorland/Stichtsebrug zijn bedoeld voor het aanbrengen van fase 2 van de strekdam. Fase 2 van de strekdam betreft een verdere opbouw van het zandlichaam dat tot 0,20 meter onder het wateroppervlak wordt aangebracht. Daar het waterpeil in het Gooimeer inmiddels op winterpeil is ingesteld door Rijkwaterstaat (RWS) kunnen hier geen platbodemboten meer komen en wordt met een lange spuitbuis het zand opgespoten. Deze buis ligt momenteel zichtbaar op het water. De strekdam wordt in drie fasen op hoogte gebracht. Fase 1 is afgelopen september afgerond en fase 2 wordt deze maand gerealiseerd. Fase 3, het deel van de golfbreker dat daadwerkelijk zichtbaar is, wordt begin volgend jaar aangelegd.

Sluis

De vaargeul werd al eerder gegraven. Het komende half jaar wordt de sluis gereed gemaakt voor gebruik en wordt het binnenwater de Delta gegraven. Waternet (eigenaar en beheerder) is druk doende om de sluis klaar te maken voor gebruik. Omdat de sluis sinds de oplevering in 2011 niet is gebruikt, vindt er een gedegen onderhoudsbeurt plaats. Daarnaast gaat Waternet de sluis aansluiten op een besturingssysteem dat ervoor zorgt dat de sluis op afstand (centraal) bedienbaar wordt. Deze werkzaamheden vinden van oktober 2018 tot in maart volgend jaar plaats. De strekdam dient als een golfbreker voor het laatste deel van de vaargeul (vlak voor de sluis). Per 1 april 2019 is de Delta (het bevaarbare deel van de rivier) per boot bereikbaar.

Rabopand blijft voorlopig overeind - Ontwikkelaar Voerman trekt plan in

'Het is niet leuk, maar als dat de consequentie is dan accepteren wij dat'

Geheel verrassend is het verzoek om achttien appartementen en vier sociale huurwoningen te bouwen op de locatie van de Rabobank door de ontwikkelaar ingetrokken.

De achterburen van het Rabopand hebben nu dit uitzicht. Foto: Bob Awick

Laren Het was eigenlijk alleen de VVD die wethouder Ton Stam steunde tijdens de commissievergadering Ruimte & Infrastructuur waar de raadsleden zich bogen over het ambitieuze plan van projectontwikkelaar Mark Voerman. Van Larens Behoud, CDA, D66 en Liberaal Laren én van acht insprekers van onder meer de Dammaat kreeg de wethouder alleen maar tegenwind.

Tijdens een schorsing liet Mark Voerman de wethouder weten het plan voorlopig van tafel te halen. De Hilversumse projectontwikkelaar gaf op dat moment verder geen uitleg aan de commissie en de goedgevulde publieke tribune.
Later in de week reageert de projectontwikkelaar wel: "De politieke discussie ging niet over ons plan waar we met zo veel zorg en aandacht aan gewerkt hebben, maar over het ontbreken van een gemeentelijke visie. Dat gebeurde nu, maar ook al afgelopen juni. Toen was de Keuzenota niet goed genoeg. Prima, maar daar maak ik geen deel van uit en wil ik ook geen deel van uitmaken. Tot die tijd trek ik mij liever terug. Het is niet leuk, maar als dat de consequentie is dan accepteren wij dat."
Voerman, die het Rabopand voor zeven miljoen euro heeft aangekocht, laat weten dat de gemeente nu aan zet is. "Wij wachten af. Dat betekent niet dat we helemaal niks doen." Hij wil op korte termijn met de buurtbewoners in gesprek. "Ik beluister veel angst voor privacy en het wegnemen van de zon. Dat zijn aandachtspunten en ik begrijp hun zorgen. Die zijn legitiem en oprecht." De projectontwikkelaar heeft geen idee op welke termijn er qua bouw iets staat te gebeuren. "Wat mij betreft beginnen we morgen!" De omwonenden zullen tijdens de bouwwerkzaamheden overlast ervaren, maar Voerman belooft deze zo veel mogelijk te beperken.

Raad verdeeld

Het markante bankgebouw. Foto: Bob Awick

'Jeugdappartementjes maken, gekker moet het niet worden', aldus Faas

VVD-wethouder Ton Stam begrijpt dat projectontwikkelaar Voerman zich niet wil laten meetrekken in de politieke discussie. "Hartstikke vervelend", reageert hij. "Het is een prachtig plan, maar de raad is te verdeeld om tot een besluit te komen."
"Heel goed dat het plan nu teruggetrokken is", zegt Larens Behoud-raadslid Bart Vos. "Beter voor het dorp en de directomwonenden. Het geeft ruimte om opnieuw na te gaan denken over een goede bestemming van het Rabopand." Overigens geeft deze affaire - volgens Vos - wel aan dat de raad eens heel goed moet gaan nadenken over bouwen, herbouwen en slopen van nieuwe en oude woonlocaties. "Er staan binnenkort een aantal locaties op de agenda. Om daar een verstandig besluit over te kunnen nemen, zullen we als raad en gemeente een aantal goede uitgangspunten moeten formuleren op basis van de regionale woonvisie, het coalitieakkoord en input van anderen. De geproduceerde rapporten kunnen daarbij misschien best bruikbaar zijn."
Erwin van den Berg (CDA) zegt: "Betreurenswaardig en een grove belediging van omwonenden, college en gemeenteraad van Laren." Wat hem nog het meest heeft gestoord, is dat de indiener van het bouwplan als laatste mocht inspreken en daarmee feitelijk de democratische beantwoording - die van de wethouder mag worden verwacht - voor zijn rekening neemt. "In omringende gemeenten is dit uit den boze. Het is weinig democratisch en al helemaal niet duaal." Volgens Van den Berg bleek daardoor achteraf dat er tussen de coalitie en de projectontwikkelaar afspraken waren gemaakt over twee extra sociale woningen op termijn (over tien jaar of nog langer). "Deze twee woningen werden staande de inbreng van de projectontwikkelaar door hem in het plan gefietst. Op de vraag van het CDA waar dit in de plannen stond, moesten projectontwikkelaar en wethouder het antwoord schuldig blijven. Dat is een onverkwikkelijke zaak die het vertrouwen in het bestuur niet vergroot." Van den Berg ziet ook een voordeel: de gemeenteraad kan nu alsnog de hotellocatie, Rabobank en Golden River, met elkaar verbinden. Net als Vos geldt voor Van den Berg: elk nieuwbouwplan ten minste 33% sociale huur en 33% betaalbare huur. De eigenaren moeten dus ook het overleg met de woningbouwvereniging aangaan, aldus het CDA. "Daarnaast moeten de bouwplannen vooral gericht zijn op doorstroming van inwoners uit woningen in Laren. Dat er enkele duurdere appartementen in het hogere segment komen is dan ook mogelijk, maar niet zoals nu alleen maar duur, duurder, duurst."
De VVD ziet wel een 'doorstart' van het plan zitten. "We gaan ervan uit dat als we additionele voorwaarden opleggen aan de ontwikkelaar we dat eventueel ook kunnen bereiken met nieuwbouw. Zo denken we aan harde eisen als: de nieuwbouw komt op exact dezelfde bouwvlek als de huidige Rabobank en er mag ook niet groter en niet hoger gebouwd worden", aldus Hans Faas (VVD).
Er moeten ook sociale nieuwbouwwoningen komen. Faas: "Echter, als je bij elk project eist dat er 33% sociale woningen in zitten krijg je vaak geforceerde ontwerpen en stagneren zaken omdat het met de hoge grondprijs dan financieel net niet uit kan. Wij vinden dat de 33%-eis moet gelden voor het totaal van alle nieuw te bouwen huizen. De wethouder heeft toegezegd dat in deze collegeperiode dat zeker gehaald gaat worden. Voor de VVD is dat voldoende, voor enkele raadsleden van Larens Behoud niet. Zij willen het Rabogebouw behouden en daar bijvoorbeeld zestig jeugdappartementjes in maken, gekker moet het niet worden."
De D66-eenmansfractie - Nico Wegter - reageert kort en bondig: "In het belang van alle betrokkenen is spoedige duidelijkheid nodig betreft toekomstige bestemming Rabo- en Chinees-locatie. Wat ons betreft ligt woonbestemming voor de hand in overeenstemming met voorwaarden van de door de raad vastgestelde woonvisie." Liberaal Laren is ook om een reactie gevraagd, wilde dat ook zeker doen, maar is er niet op teruggekomen.
De gemaakte keuzenota en het afgeven van een verklaring van geen bedenking voor dit bouwplan is van de raadsagenda van 31 oktober gehaald.

SV Eemnes start met VoetbalTV

Met VoetbalTV mis je niks!

Eemnes "SV Eemnes is als een van de eerste clubs in onze regio aangesloten bij VoetbalTV", laat voorzitter Bart Nouwens weten. "Wij zijn een van de 48 trotse amateurvoetbalclubs die nu met VoetbalTV aan de slag zijn gegaan."

VoetbalTV - een initiatief van de KNVB en Talpa Network - is het videoplatform voor het amateurvoetbal, beschikbaar voor alle clubs, spelers en fans.

Slimme camera's

Het sociale voetbalplatform maakt met behulp van slimme camera's volautomatisch videoregistraties van vele tienduizenden wedstrijden in het amateurvoetbal, zodat alle voetbalmomenten makkelijk zijn vast te leggen, terug te kijken, te analyseren en te delen. VoetbalTV benut kansen in technologie om voetballers nog meer uit het voetbal en alles eromheen te laten halen. Alle voetbalmomenten zijn immers belangrijk en verdienen een eigen podium en publiek.

Klaar stomen

Nouwens: "Bij SV Eemnes is de afgelopen tijd hard gewerkt om de club klaar te stomen voor de digitale toekomst. We hebben naast de introductie van VoetbalTV de gehele communicatie met onze leden, ouders en betrokkenen sponsors gedigitaliseerd. Op deze manier kunnen wij nog directer met iedereen communiceren. Wij verwachten als bestuur van onze vereniging veel van VoetbalTV. Door middel van de voetbalanalysetool denken wij ons verder te kunnen ontwikkelen op voetbaltechnisch vlak en daarnaast zien wij als groot voordeel dat wij de lokaal betrokken bedrijven een breder podium kunnen aanbieden. Door gebruik te maken van de nieuwe mediatechnieken kunnen wij voor onze sponsors op een vernieuwende en meer doeltreffende wijze de bedrijven uit de regio zichtbaar maken."

SV Laren'99 in slotfase onderuit tegen koploper NiTA

De kopbal die voor de 2-1 zorgde.

Laren SV Laren'99 heeft drie punten laten liggen in Nieuwer Ter Aar. De eindstand tegen koploper NiTA werd in de slotfase bepaald en resulteerde in een 2-1 verlies voor Laren.

Trainer Robert Tessaro had de opstelling iets gewijzigd: Jeroen Roest nam de rechterspitspositie in en Mark Hop versterkte het middenveld. Het werd een fysieke voetbalpartij waarbij al na tien seconden de toon werd gezet; de aftrap werd teruggespeeld naar Bart Kaarsgaren en hij werd direct fors onderuitgehaald. Zoals bijna elke wedstrijd tot nu toe kwam Laren snel op achterstand. Na zes minuten kapte de rechterspits drie Larense verdedigers uit en wist met een sliding schot ook keeper Ingmar van Rosmalen te verschalken (1-0).
Maar Laren zat niet stil en in de zeventiende minuut pakte spits Wessel Roest de bal van de keeper af bij het uitverdedigen. Roest werd vastgepakt; dit leverde een gele kaart op voor de keeper en een penalty, die door Joey Franken prima werd ingeschoten (1-1).
Na de rust drong NiTA aan en de Larense ploeg kon alleen nog verdedigen. Felle duels werden op alle delen van het veld uitgevochten, maar veel kansen leverde dat uiteindelijk niet op. In het laatste kwartier kwamen er door de ruimte nog wat gevaarlijke Larense uitvallen, maar vijf minuten voor tijd wist NiTA uiteindelijk uit een corner met een kopbal toch nog te scoren (2-1).
Volgende wedstrijden: dinsdag 23/10, aanvang 20.00: bekerwedstrijd SV Laren'99-Altius en zaterdag 27/10, aanvang 14.30: competitieduel SV Laren'99-Kockengen.

Walking football

SV Laren'99 is gestart met walking football speciaal voor 50/60- plussers. Bij deze voetbalvorm mag er niet gerend worden en zijn de sociale aspecten minstens zo belangrijk als het spelletje zelf. Walking football is zowel voor mannen als vrouwen bedoeld. Het vindt plaats op dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur. Aanmelden: www.svlaren99.nl.

Dames LMHC winnen derby

Laren Dames 1 van LMHC heeft zondag tegen Huizen 1 drie punten weten te pakken. De Larense hockeydames wonnen de uitwedstrijd met 1-3. De hockeyvrouwen blijven dus in de top van de Hoofdklasse meedraaien. De ploeg van trainer Robert-Jan Cox is nu al acht wedstrijden ongeslagen.

Tegen Huizen kwam Laren al snel op voorsprong door een treffer van Lisanne de Lange. Vijf minuten later maakte Vera van Schagen gelijk.

De Larense hockeydames waren Huizen te slim af. Foto: Bob Awick

Het bleef lang 1-1, maar in de slotfase besliste Laren de derby. Maxime Kerstholt en Joëlle Ketting maakten de 2-1 en 3-1, waarmee ook de eindstand op het bord stond. Dankzij deze zege is Laren alweer acht wedstrijden ongeslagen.

Landstitel

Laren bezet momenteel de gedeelde vierde plaats in de hoogste afdeling van het Nederlandse hockey. De beste vier ploegen spelen in de play-offs om de landstitel. Komend weekend ontvangt Laren Oranje Rood, dat met een punt meer dan Laren (22 om 21 na tien wedstrijden) derde staat.

Huizen heeft dit seizoen nog geen wedstrijd weten te winnen en bezet met drie punten momenteel de elfde en voorlaatste plaats. De ploeg reist komend weekend af naar koploper Den Bosch.

Wisselprijs definitief voor Eemlander

Eemnes "We hebben hem", laat een trotse Joop van der Schaaf uit Eemnes weten. Na een weekend van strijd op het Sneekermeer heeft skûtsje Eemlander voor de derde keer op rij de Roekoepôle Race gewonnen en heeft daarmee de wisselprijs definitief mee naar Eemnes genomen.

Zaterdagmorgen startte de Eemlander met schipper Bernd de Cneudt aan het roer geconcentreerd de race. Direct na de startlijn besloot De Cneudt een geheel andere koers te varen, weg van alle skûtsjes. Dit pakte goed uit, want de Eemlander rondde als eerste de bovenboei. "Er ontspon zich een interessante strijd met alle vijf naaste concurrenten en in het laatste voordewindse rak wist de Eemlander op de finishlijn haar grootste concurrent de Welvaart te passeren."
In de tweede wedstrijd was de strijd nog heviger. Lange tijd lag de Eemlander op de tweede plek achter de Welvaart. Na een geslaagde inhaalmanoeuvre sloeg het noodlot toe. "De noodreparatie aan de fokkeval in de top van de mast brak weer af. Hierdoor kwam de Eemlander nagenoeg stil te liggen en besloot De Cneudt in het voordewindse rak het grootzeil te laten zakken en de fokkeval opnieuw te repareren. Alle concurrenten haalden ons in." Na de reparatie begon de Eemlander aan een spannende en indrukwekkende inhaalrace en wist als derde te finishen.
Op zondag ging de strijd verder. Door een slimme strategie - De Cneudt maakte direct na de start een andere stuurboordslag - zeilde de Eemlander uit het gedrang en werd snel de koppositie ingenomen. Het werd een kwestie van de race geconcentreerd uitzeilen. Dat lukt met drie minuten verschil met de nummer twee. De Eemlander had de Welvaart met 1/10e punt verschil verslagen.

Celstraffen voor 'huiveringwekkende' woningovervallers in Laren/Blaricum

Een van de slachtoffers legt indrukwekkende verklaring af

Vrouwe Justitia. Foto: PR

Laren/Blaricum Twaalf en negen jaar heeft de officier van justitie tegen de twee hoofdverdachten - 19 en 20 jaar oud en beiden afkomstig uit Huizen - geëist in de strafzaak van een groep jonge Huizer criminelen die - zoals het Openbaar Ministerie (OM) omschreef - 'huiveringwekkende' woningovervallen in Blaricum en Laren pleegden en betrokken waren bij een groot aantal inbraken.

Criminelen worden vriendjes met welgestelde jongeren

Het OM houdt de groep verantwoordelijk voor onder meer een gewelddadige overval op 9 december 2016 in Blaricum aan de Hengeleer waarbij een 12-jarige bewoner onder bedreiging van een mes de sleutel van de kluis moest afgeven, en de roofoverval op 16 april 2017 in Laren waar de bewoners van een woning aan de St. Janstraat zwaar werden mishandeld.
De officier van justitie noemt de rol van de 19-jarige zeer ernstig omdat die leidend zou zijn geweest. Hij zou niets en niemand ontziend de feiten hebben gepleegd. "Er is ongekend geweld gebruikt en vooral ook nodeloos geweld", zei de officier.
De twee verdachten, die tot nog toe steeds hebben gezwegen, veranderden tijdens de zitting hun proceshouding en gaven naar eigen zeggen openheid van zaken. De 20-jarige zou bij de overval in Laren op de uitkijk hebben gestaan en de 19-jarige zou een scooter hebben geregeld. Over eventuele medeplegers wilden ze niets verklaren. De officier zette deze nieuwe houding weg als onbetrouwbaar en berekenend: "Pas op het laatst gaan verklaren zodat er geen tegenstrijdigheden meer kunnen ontstaan."
Volgens het OM zouden de twee mannen in een groep opereren en zich dag in, dag uit bezig hebben gehouden met inbraken en andere criminele feiten. Zij maakten via criminele jongeren contact met welgestelde Gooise jongeren om adressen te vergaren waar veel te halen was. Zo zouden zij inbraken hebben gepleegd in woningen aan de Stam, het Booket en het Fransepad in Blaricum en in Huizen zouden zij uit een woning aan de Achterbaan en de Plaveenseweg kostbaarheden hebben weggehaald. Als de rechtbank de verdachten confronteerde met opgevangen tapgesprekken die duiden op grote betrokkenheid bij de gepleegde feiten, antwoordden ze beiden steeds weer dat het allemaal grootspraak was. Aangetroffen goederen zoals horloges en gereedschap hadden ze gekocht op straat.
Tijdens de zitting hield een van de slachtoffers van de woningoverval in Laren een indrukwekkende verklaring waarbij ze benoemde dat haar zo veel meer was afgenomen dan de kostbare spullen. Haar zoon - wiens maat de overvallers had getipt - is inmiddels verhuisd omdat hij er niet meer tegen kan om in het huis te zijn.
De twee verdachten, die betrokkenheid bij de overval in Blaricum wordt verweten en minderjarig waren ten tijde van de overval, worden volgens het jeugdrecht beoordeeld. Hun zaak werd achter gesloten deuren behandeld. Tegen hen zijn celstraffen van vier en zes maanden en 200 en 240 uur taakstraf geëist. Al eerder heeft justitie de man veroordeeld die ook binnen is geweest bij de woningoverval in Laren. Hij is tot zeven jaar veroordeeld. Hij is in beroep gegaan tegen zijn straf; die zaak dient komende week in Leeuwarden.
Uitspraak 30 oktober.

Ter Doest: 'Slappe hap, dat Goois Natuurreservaat'

Van de Hut van Mie is weinig over. Foto: Eefje Wegewijs

Laren Petra ter Doest uit Laren woont sinds mei 1999 in de buurt van de Hut van Mie. Ze noemt het een bijzondere plek, waar mensen hun hond uitlaten, kinderen hengeltjes uitgooien en jongeren allerhande sigaretjes roken. "De wereld komt hier samen", zegt zij.

Larense geeft jarenlange en langdurige bronbemaling de schuld

Ze reageert op het artikel van vorige week in deze krant. Twee jongetjes redden vissen uit de bijna droge vijver. Het Goois Natuurreservaat (GNR) dat ook aan het woord wordt gelaten, wijt het probleem aan de algehele stand van het grondwater. Niets aan te doen dus. Nou, daar denkt Ter Doest het hare van: "Slappe hap, dat Goois Natuurreservaat. Het enige dat we al die jaren GNR, de eigenaar en beschermer, hebben zien doen, was bomen kappen, het plaatsen van rustieke stammetjes rondom en het weghalen van het riet waardoor de bodem verder kapot ging en het waterpeil nog meer zakte. En er kwam een mooie zitboomstam om te genieten van het uitzicht. Die moet je vooral eens bezoeken als je somber wilt worden."
Volgens de Larense is de bebouwing in de omgeving de oorzaak van het krimpen van de Hut van Mie. "Eerst kwam er een woonwijk en vervolgens zijn alle huizen in de omgeving voorzien van kelders. In de afgelopen twintig jaar was het een komen en gaan - bij vrijwel alle adressen op de Melkweg - van kelderbouwers en elke keer werd de bronbemaling aangezet. Maanden achter elkaar. In één geval zelfs een jaar lang", weet Ter Doest.
Ze zocht al in 2014 contact met de GNR-gronddeskundige. "Hij zag geen relatie met bronbemaling, er was enkel sprake van een grondwaterstand waar niemand invloed op kon uitoefenen. Ik vond dat onbevredigend, vooral omdat zijn conclusie was dat er geen rol was voor de GNR om de Hut van Mie te redden." Ter Doest vindt dat GNR zich er hiermee te makkelijk vanaf maakt. "Dat werd me al eens bevestigd door een grondspecialist van een naburige gemeente. Hij nam contact op met mij, wilde anoniem blijven, maar vertelde dat het bekend is dat langdurige bronbemaling de bodemstructuur van een gebied aantast en ertoe leidt dat grondlagen die eens water vasthielden dat niet meer doen."
Is de Hut van Mie nog te redden? "Natuurlijk is het grondwater laag na zo'n droog jaar. Het waterniveau zal vast wat stijgen als er weer regen valt de komende maanden. Maar dat maakt de algehele trend niet anders: de Hut van Mie verdwijnt en niemand doet daar iets aan. Kom op, GNR, doe eens wat in plaats van zeggen dat het allemaal onvermijdelijk is."

Pelgrimeren om de hoek

Duo White uit het Osmeens Staatscircus is dinsdag te zien in het Magic Circus Foto: Piet-Hein Out

13.30 uur | De Goede Herderkerk Huizen

Ieder pad kan een pelgrimstocht worden wanneer je het wandelt met je hart. Elk seizoen een wandeling op vrijdagmiddag met een thema. Info: 035-5268725. Kosten: geen.

Dansen

15.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Op vrijdagmiddag is er onder deskundige en warme begeleiding van Geert dansles in de RelaxKom.

Borreluurtje met je Buurtje(s)

16.00 uur | De Malbak Blaricum

Iedere laatste vrijdag van de maand van 16.00 – 18.00 uur zijn wijkbewoners van de Bijvanck van harte welkom.

Fighting Girls

17.00 uur | Osorezu Dojo Huizen

Voor meiden 11 - 16 jaar! Deelname: gratis. Info: 06-15276036.

Halloween Rave Party

19.00 uur | Utopia BV Laren

Treed toe in het duister, de dag van Halloween breekt aan! Trek je beste outfit aan en ga de strijd aan met het kwaad. Samen met Rät N FrikK, Jebroer, Snelle en Outsiders wordt het een knallend evenement.

Oudercursus baby- en kindergebaren

20.00 uur | Thuis bij docent Huizen

Leer 90 gebaren om te kunnen communiceren door te praten en gebaren. Rust door een duidelijke communicatie, zelfvertrouwen en begrip.

Omnia vrouwenavond

20.00 uur | Wijkcentrum Meentamorfose Huizen

Deze avond kun je iets lekkers meenemen waar een persoonlijk verhaal bij hoort. Deelname is gratis. Info: shinrichs@versawelzijn.nl, 06-46244930.

Zaterdag 27 oktober

Repair Cafe

10.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Enthousiaste vrijwilligers helpen u bij kleine reparaties aan spullen zoals kleding, elektrische apparaten en fietsen. U bepaalt wat u bepaalt middels een vrijwillige bijdrage.

Nacht van de Nacht

17.30 uur | Kinderboerderij Het Spookbos Eemnes

Gratis entree, activiteiten zoals ponyrijden, speurtocht in het bos, verhalenverteller, knutselen, uilenballen uitpluizen etc.

Zondag 28 oktober

Lidl Wolfskamerloop

10.00 uur | Evenemententerrein De Wolfskamer Huizen

Jeugdlopen, Kabouterloop, 5 km loop, 10 km loop en bedrijvenloop 5 km. Na-inschrijven op de wedstrijddag tot 45 min. voor de start. Info: www.wolfskamerloop.nl.

Ineke's inloop

13.30 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Wilt u meer informatie, bel dan met Ineke Hilgersom 035 - 656 6653, of mail ien.hilgersom@gmail.com.

Zondagsoos

14.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur staan de koffie en thee voor u klaar.

Moderne en traditionele (volks)muziek

15.00 uur | De Engel-Vrijzinnig Huizen

Evelina Vorontsova komt optreden om 15.00 uur met hoboïst Vladimir Skliarenko. Kosten: € 12,50.

Maandag 29 oktober

Rummicub en Scrabble

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Sjoelen, dammen of mens-erger-je-niet kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee!

Bodyflex voor vrouwen

13.00 uur | Muziekcentrum Schering & Inslag Laren

Neem matje of handdoek mee en trek makkelijke kleding aan. Kosten zijn 1 euro.

Kringloopwinkel Stichting Servitas

13.30 uur | Stichting Servitas Huizen

Kringloopwinkel Stichting Servitas. Poolvos 2 te Huizen. Geopend op maandag- en dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Workshop Apple Computers

14.00 uur | Vivium Johanneshove Laren

Leer de vele gebruiksmogelijkheden van de iMac of MacBook in 6 dagdelen. Geen specifieke voorkennis vereist. Prijs € 70,-.

Joods leerhuis over Mozes in Egypte

20.00 uur | Oosterlichtkerk Huizen

Bij het bestuderen van de tekst wordt gekeken naar de verschillen tussen vertalingen en de gevolgen daarvan. € 25,- incl. studiemateriaal.

Dinsdag 30 oktober

Nederlandse taal rondom gezondheid

8.30 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Cursus Nederlands over de huisarts, de specialist, het ziekenhuis en ziek zijn. Aantal lessen: vier. Wanneer: dinsdagochtend 30 oktober, 6, 13 en 20 november. Inschrijven: taalbijtvm@gmail.com.

Scrabble

13.30 uur | WIjkcentrum Holleblok Huizen

Informatie en/of aanmelden: Kees Slooten en Ans de Swaaf, 035 525 18 97, 06 151 34 169, k.slooten@ziggo.nl

Natuurwerkgroep

9.00 uur | Oude Loods Huizen

Lekker in de natuur werken op dinsdag, woensdag en donderdag. Om 9.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Loods, Langerhuizerweg 3,hoek van de Crailoseweg.

Workshop 'Elementaire fotografie'

10.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

In de workshop wordt de elementaire fotografieprincipes en begrippen uitgelegd. Benodigd: digitale camera. Docent: Jan van Galen.

Verwenmoment

10.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Wat denk je van een voetmassage, je nagels laten verzorgen, je haar knippen of de manicure haar gang laten gaan. We zijn elke dinsdag aanwezig.

Koffieochtend BasBEL

10.00 uur | Wijkcentrum De Bongerd Eemnes

U kunt kennismaken met andere senioren, een spelletje doen of een andere activiteit die u zelf graag doet. Altijd is er iemand van het bestuur van de BasBEL aanwezig. U kunt dingen aandragen.

Zingen in de Oude Kerk

11.00 uur | Oude Kerk Huizen

Samenzang van bekende liederen rondom het thema 'Geloof, Hoop en Liefde'. Ds. Van 't Hof houdt een korte overdenking en er wordt een gedicht voorgedragen. De toegang is vrij.

Magic Circus

16.00 uur | Plein 1945 Laren

Magic Circus' nieuwe show: 'Hoe dan?!' Multigeschoolde waakhonden, vliegende piccolo's, sneeuwbuien en gespierde acrobatentorso's uit het Osmeens Staatscircus.

Crea Club (7 - 12 jaar)

18.45 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Aanmelden kan bij Ronald de Winter, 035-5265642, ronald.dewinter@gmail.com. Kosten: € 10,- per maand.

Basiscursus Mindfulness (MBSR)

19.30 uur | Bewustzijnscentrum Bala Huizen

Volg een cursus mindfulness en leer stoppen en stilstaan bij wat je wilt en voelt; wat goed en gezond is voor jou.

Gratis advies bij aankoop woning

19.30 uur | Mark Teeuwissen Produkties Huizen

In september en oktober geef ik je gratis advies tijdens mijn inloopspreekuur. Iedere dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur ben je welkom op de Haardstedelaan 16 in Huizen.

OuderKindCafé

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Deelname is gratis en het is niet nodig om je aan te melden. We organiseren leuke activiteiten voor ouders en kind. De Malbak, Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Aanschuiflunch

12.30 uur | Brinkhuis Laren

Op 31 oktober organiseert Het Brinkhuis weer de gezellige aanschuiflunch. Wij zorgen voor een heerlijke lunch aan een grote tafel. Kosten: € 8,95 p.p.

Soosmiddag

13.00 uur | De Thomaskerk Huizen

U kunt er klaverjassen, sjoelen of rummikub spelen of gezellig een praatje maken onder het genot van een kopje koffie met een koekje.

Voorleesmiddag

14.00 uur | De Malbak Blaricum

Kinderen v.a. 4 jaar komen luisteren naar de mooiste voorleesverhalen. De toegang is gratis. Voor meer info: 035-7504149.

Donderdag 1 november

Gezellige ochtend

9.30 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Iedere donderdag, vanaf half tien, kun je oude en nieuwe buurtgenoten ontmoeten of beter leren kennen in een ontspannen sfeer.

Fotobewerking met de iPad en iPhone

9.30 uur | Vivium Johanneshove Laren

Leer in 4 lessen alles over foto's en fotobewerking op de iPad en iPhone. Workshopdata: donderdagochtend 1, 8, 15 en 22 november, van 9.30 tot 11.30 uur. Prijs: € 50,-.

Brei-haakcafé

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Neem vooral uw eigen materiaal mee, toegang is gratis. Voor informatie: Nelly Bleijenberg blei2707@planet of 06-30801299.

NL Leest

10.00 uur | Bibliotheek Eemnes

Kom deze ochtend taart proeven van Babette's Baksels! Ondertussen informeert eigenaresse en diëtiste Babette Bos je over goede en gezonde voeding. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven op www.vagev.nl.

Koffieochtend senioren Brinkhuis

10.30 uur | Brinkhuis Laren

De gastvrouwen staan klaar om u een gezellige ochtend te bezorgen.

Taalcafé

10.30 uur | Het Muziekcentrum Schering en Inslag Laren

Samen met vrijwilligers wordt het Nederlands geoefend.

Seniorencafé

10.30 uur | Insolar Huizen

Breng een vriend of vriendin mee en kom eens langs. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Huizer Seniorenkoor

14.00 uur | Wijkcentrum Meentamorfose Huizen

Kom meezingen met dit gezellige koor. Er wordt eenvoudige, maar kwalitatief goede koormuziek gezongen in diverse talen. Informatie: mw. R. Nieman, 035-5257581, ruthnieman@live.nl.

Hoe leert je tiener?

20.00 uur | Brink Laren

In deze workshop krijg je inzicht in hoe je je kind kunt helpen bij het organiseren van zijn schoolwerk en van alle andere activiteiten in zijn leven. Kijk op www.kikmethode.nl voor meer info.

Goed eten

20.00 uur | Brinkhuis Laren

Lezing van prof. Michiel Korthals. Is het niet zo dat uitbuiting, overgewicht, ondervoeding, honger en grote milieuschade enkele gevolgen zijn van ons consumeren?

Charles Dickens bezoekt komende maand Londen, Frankrijk en Italië

Else Flim: 'Repertoire van het Dickenstheater wordt nog steeds uitgebreid'

Aad Kok in 'Dickens en de kerstengel'. Foto: PR

Laren Charles Dickens hield van reizen en dat element wordt ieder theaterseizoen belicht in het Dickenstheater Laren. Via de toverlantaarn laat schrijver/regisseur Else Flim, in het kleine theater in Victoriaanse stijl, het publiek op reis gaan. Charles Dickens-acteur Aad Kok geeft in zijn rol van Dickens informatie over zijn leven in een aantal landen.

'Scrooge' en' A Christmas Carol' volgen in de maand december

Ook dit jaar opent het seizoen met een première, zegt Else Flim: "Want nog steeds wordt door de aankoop van glasplaten het repertoire van het Dickenstheater uitgebreid."
Op zondagmiddag 11 november begint de voorstelling met het verhaal 'Meneer Bumbles Aanzoek' uit 'Oliver Twist'. Na de pauze komt het publiek tijdens de première van 'Een peetvader in Bloomsbury' terecht in die Londense wijk, waar het doopfeest bij de familie Kitterbell door het gedrag van de peetvader behoorlijk uit de hand loopt. Dickens woonde regelmatig in Frankrijk en soms maandenlang in Parijs. Het publiek bezoekt in de première 'Verblijf in Frankrijk' dat land en de voorstelling eindigt met 'Een Magic Lantern bezoek aan Parijs'.
De reis in het Dickenstheater gaat op zondagmiddag 25 november verder met 'Verblijf in Italië' naar het Italië uit de tijd van Dickens. Het verhaal 'De stemmen van de klokken' schreef Dickens toen hij met zijn gezin een jaar in Genua woonde. In Dickens' tijd was 'The Chimes' populairder dan 'A Christmas Carol'. Vincent van Gogh schreef in een brief aan zijn broer Theo dat hij als voorbereiding op de kersttijd alweer was begonnen met het lezen van 'The Chimes'. Het intermezzo gaat over het gedicht 'The Ivy Green' uit 'The Pickwick Papers', een ode aan de altijd groene klimopplant, in een compositie van Henry Russell. Daarna begint het eerste kwartier van 'De stemmen van de klokken', het verhaal 'The Chimes' in een vertaling van Else Flim. Na de pauze volgen het tweede, derde en vierde kwartier van dit verhaal over de pakjesbezorger en brievenbesteller Toby Veck die in weer en wind, vorst en sneeuw, bij de kerkdeur staat te wachten op werk en net als Dickens onder de indruk raakt van het geluid van de vele kerkklokken in de stad.
De kerstvoorstellingen 'Scrooge, een kerstverhaal'/'A Christmas Carol' zijn op: vrijdag 14 december om 20.00 uur, zondag 23 december om 14.00 uur en woensdag 26 december (tweede kerstdag) om 14.00 uur. Entree 15 euro, inclusief koffie, thee, frisdrank in de pauze.
De voorstellingen zijn in het Nederlands en duren inclusief pauze ruim twee uur. Plaatsen reserveren via: dickens@ziggo.nl of telefoon 035-8872376. De voorstellingen zijn niet geschikt voor kinderen. Meer informatie op www.dickenstheater.nl.

De Vijfde Miniatuur Biënnale te gast bij Galerie Kijkoor

'Man in de kamer', gemaakt door Cas van der Pas.

Eemnes De Vijfde Miniatuur Biënnale is een expositie waaraan vierenvijftig kunstenaars deelnemen. De expositie is vanaf zaterdag 3 november tot en met vrijdag 21 december te zien in Galerie Kijkoor, gevestigd aan de Eikenlaan 4.

De Werkgroep Miniatuur Biënnale is er met deze vijfde expositie opnieuw in geslaagd een zeer diverse groep kunstenaars bij elkaar te brengen.

De kunstenaars hebben miniatuurkunstobjecten gemaakt van zeer verschillende materialen, zoals olieverf op doek, aquarel, vilt, klei, textiel, papier, brons, 3D-print-kunststof en keramiek. Alle kunstenaars hebben speciaal voor deze tentoonstelling nieuwe miniatuurobjecten gemaakt met het thema 'KleurKijk'.

'Lord of the rings' van Helga Schouten.

Elke vrijdagmiddag organiseert de werkgroep 'Ontmoet de Makers'

Na de eerdere exposities, in het Huizer Museum, Spant! in Bussum, Het Brinkhuis in Laren en bij Kunststichting HaZart in Soest, is de Miniatuur Biënnale bij het eerste lustrum te gast bij Galerie Kijkoor in Eemnes. Kijkoor maakt deel uit van Sherpa, zorginstelling voor mensen met een beperking. Drie cliënten van Sherpa hebben een eigen plek als deelnemer in de expositie.

Elke vrijdagmiddag organiseert de werkgroep 'Ontmoet de Makers'. Deelnemende kunstenaars zijn aanwezig om een toelichting te geven op hun werk en op de speciale eisen om een miniatuurkunstobject te maken. De openingstijden van Galerie Kijkoor zijn maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

De werkgroep Miniatuur Biënnale bestaat uit Claudie Douwes Dekker, Eddy Geerlings, Elize van der Werff, Gerard Beentjes en Wilma van Weijen.